Nieruchomości

Jak skutecznie wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran04.10.20236 min.
 Jak skutecznie wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest istotnym krokiem dla właściciela nieruchomości, który chce uwolnić się od zobowiązań związanych z zabezpieczeniem kredytu. Proces ten wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów. Poniższy artykuł szczegółowo wyjaśnia, jak prawidłowo przeprowadzić procedurę wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Jakie są warunki wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej?

Aby wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Spłata zabezpieczonego hipoteką kredytu lub pożyczki w całości wraz z odsetkami i innymi kosztami.
 • Wygaśnięcie albo zwolnienie spod hipoteki przez wierzyciela hipotecznego, czyli np. bank, który udzielił kredytu.
 • Złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki do sądu wieczystoksięgowego wraz z wymaganymi dokumentami.

Dopiero po łącznym spełnieniu wszystkich tych przesłanek sąd wyda postanowienie o wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Ważne jest więc, aby najpierw spłacić kredyt i uzyskać zgodę banku.

Jakie dokumenty potrzebne do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej?

Do wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej należy załączyć następujące dokumenty:

 • Oświadczenie wierzyciela hipotecznego (banku) o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki.
 • Oryginały dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zabezpieczonej hipoteką wierzytelności, np. zaświadczenie o spłacie kredytu.
 • Pełnomocnictwo - jeśli wniosek składa pełnomocnik, a nie osoba wpisana jako właściciel w księdze wieczystej.

Sąd może dodatkowo wymagać przedstawienia odpisu z księgi wieczystej oraz oryginału dokumentu obciążającego nieruchomość hipoteką. Warto przygotować te dokumenty, aby wniosek został rozpatrzony bez zbędnej zwłoki.

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

We wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej należy podać:

 • Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres).
 • Numer księgi wieczystej nieruchomości obciążonej hipoteką.
 • Oznaczenie nieruchomości (adres, numer działki).
 • Określenie hipoteki, która ma być wykreślona (wierzyciel, podstawa wpisu, kwota zabezpieczenia).
 • Uzasadnienie wniosku, czyli wskazanie przyczyny wykreślenia hipoteki.

Wzór takiego wniosku można znaleźć na stronie internetowej sądu lub złożyć w biurze podawczym. Należy go wypełnić czytelnie i dokładnie.

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

 Jak skutecznie wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Za wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej pobierana jest opłata sądowa w wysokości 150 zł. Dodatkowo może być pobrana opłata za wydanie odpisu z księgi wieczystej - 30 zł. Łączny koszt to zwykle około 180 zł.

Warto jednak sprawdzić, czy umowa kredytu hipotecznego nie zawiera zapisu o zwolnieniu z opłaty sądowej za wykreślenie hipoteki po spłacie zobowiązania. Wówczas wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest bezpłatne.

Kiedy można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej online?

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej online jest możliwe w następujących sytuacjach:

 • Wniosek składa wierzyciel hipoteczny, który ma konto w systemie teleinformatycznym obsługującym księgi wieczyste.
 • Wniosek składa notariusz posiadający podpis elektroniczny.
 • Wnioskodawca opłacił wniosek online korzystając z usługi e-Płatności.

W pozostałych przypadkach konieczne jest złożenie tradycyjnego wniosku w wersji papierowej. Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej online przyspiesza załatwienie sprawy.

Gdzie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej składa się w sądzie wieczystoksięgowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Można to zrobić:

 • Osobiście w biurze podawczym sądu.
 • Przesyłką pocztową na adres sądu.
 • Online za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (o ile jest taka możliwość).

Najszybszym sposobem złożenia wniosku jest osobiste dostarczenie go do sądu wieczystoksięgowego. Pozwala to też natychmiast uzyskać potwierdzenie jego przyjęcia.

Jak długo trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Sąd powinien rozpatrzyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 2 tygodni. W praktyce jednak sprawa może potrwać nawet około 1-2 miesięcy.

Termin wykreślenia hipoteki zależy m.in. od obciążenia pracą danego sądu oraz ewentualnych braków formalnych wniosku, które trzeba uzupełnić. Złożenie kompletnego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami przyspiesza załatwienie sprawy.

Czy bank musi wyrazić zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Tak, bank będący wierzycielem hipotecznym musi wyrazić zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po spłacie kredytu. Najczęściej stanowi ona załącznik do wniosku składanego w sądzie.

Zgoda na wykreślenie hipoteki jest wydawana przez bank w formie zaświadczenia lub oświadczenia. Dokument taki powinien zawierać informacje o wyrażeniu przez wierzyciela zgody na wykreślenie określonej hipoteki oraz dane umożliwiające jej identyfikację.

Uzyskanie zgody banku na wykreślenie hipoteki jest kluczowe, aby sąd mógł wydać stosowne postanowienie. Bez tej zgody wniosek zostanie oddalony.

Podsumowanie

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to ważny krok dla właściciela nieruchomości, który spłacił kredyt hipoteczny. Aby sąd uwzględnił wniosek o wykreślenie hipoteki, należy najpierw spłacić kredyt, uzyskać zgodę banku, a następnie złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Prawidłowe przeprowadzenie tej procedury pozwala na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i pełne uwolnienie nieruchomości od obciążeń.

Najczęstsze pytania

Nie, wykreślenie hipoteki przed całkowitą spłatą kredytu jest niemożliwe bez zgody banku.

Zwykle bank nie pobiera żadnej opłaty za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Sąd powinien rozpatrzyć wniosek o wykreślenie hipoteki w ciągu 2 tygodni. W praktyce jednak sprawa może potrwać nawet ok. 1-2 miesięcy.

Tak, przed wydaniem przez sąd postanowienia można złożyć pismo o cofnięciu wniosku o wykreślenie hipoteki.

Informację o wykreśleniu hipoteki można uzyskać wglądając do księgi wieczystej nieruchomości, np. przez internetowy system ksiąg wieczystych.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Tagi

jak usunąć hipotekę z księgi wieczystejwypisanie hipoteki z księgi wieczystejwykreślenie hipoteki z księgi wieczystej onlinewypis z hipotekiwypis hipoteki z księgi wieczystejwykreślenie hipotekijak wykreślić bank z hipotekiwykreślenie z hipotekiwykreślenie hipoteki z księgi wieczystejwniosek o wykreślenie hipotekiwniosek do sądu o wykreślenie hipotekiwzór wniosku o wykreślenie hipotekiwniosek o wykreślenie hipoteki wzór wypełnionyjak wypełnić wniosek o wykreślenie hipotekiwykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wzórwykreślenie hipoteki wzórwniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystejwniosek do ksiąg wieczystych o wykreślenie hipotekiwniosek o wykreślenie z księgi wieczystejwykreślenie hipoteki wniosekkw wpis wykreślenie hipoteki wzórwniosek o wykreślenie hipoteki wzórkw wpis wykreślenie hipotekiwniosek o wykreślenie z księgi wieczystej wzórwykreślenie hipoteki z księgi wieczystej wniosekwniosek o wykreślenie z hipotekiwniosek o wykreślenie hipotekikw wpis wzór wypełnienia wykreślenie hipotekikw wpis jak wypełnićkw wpis wzór wypełnieniajak wypełnić kw wpiswniosek o wpis w księdze wieczystej jak wypełnićjak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystejkw wpis wzór wypełnionywniosek o wpis w księdze wieczystej wzór wypełnieniawykreślenie z księgi wieczystejjak wykreślić hipotekęwykreślenie banku z hipotekizgoda banku na wykreślenie hipotekiwykreślenie hipoteki po spłacie kredytukw wpisdruk kw wpiswpis kwwniosek o wpis w księdze wieczystej onlinewniosek o wpis do hipotekiwniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystejwpis hipoteki do księgi wieczystejwpis do hipotekiwniosek o wpis hipoteki w księdze wieczystejwniosek o wpis hipoteki na rzecz bankuwniosek o wpis hipotekizgoda na wykreślenie hipoteki wzórzgoda na wykreślenie hipotekizezwolenie na wykreślenie hipoteki

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. Która rata lepsza, stała czy malejąca? Porównanie rat równych i malejących w kredytach
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły