Kategoria Kalkulatory

Kategorie zl: Najlepsze Zl i w budynku
Kalkulatory
Kategorie zl: Najlepsze Zl i w budynku

W artykule przeanalizowano pojęcie zła, jego źródła, klasyfikacje i przejawy w różnych systemach filozoficznych i religijnych, a także implikacje moralne, psychologiczne i kulturowe. Omówiono m.in. grzech pierworodny, koncepcje osobowości destrukcyjnych oraz symboliczne ujęcia walki dobra ze złem.

Autor Patryk BłaszczykPatryk Błaszczyk29.01.2024