Nieruchomości

Dopisanie współwłaściciela do mieszkania - koszty i procedura

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran28.12.20236 min.
Dopisanie współwłaściciela do mieszkania - koszty i procedura

Dopisanie współwłaściciela do mieszkania to procedura, która pozwala dodać nową osobę do aktu notarialnego nieruchomości. Może to być przydatne np. gdy współmałżonek nie był wcześniej ujęty jako właściciel, albo gdy rodzice chcą podarować część mieszkania dziecku. Proces wiąże się z pewnymi kosztami i wymogami formalnymi, ale jest względnie prosty.

Kluczowe wnioski:
 • Dopisanie współwłaściciela wymaga zgody wszystkich dotychczasowych właścicieli
 • Trzeba dostarczyć notariuszowi odpowiednie dokumenty np. akt małżeństwa
 • Koszt to głównie taksa notarialna i opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej
 • Procedura przebiega szybko, zwykle wystarczy 1 wizyta u notariusza
 • Nowy współwłaściciel odpowiada za zobowiązania do wysokości udziału

Dopisanie nowego współwłaściciela

Dopisanie nowego współwłaściciela do mieszkania to procedura, w wyniku której do grona dotychczasowych właścicieli doliczana jest kolejna osoba. Może to być np. małżonek, dziecko lub inny krewny.

Aby dodać nową osobę jako współwłaściciela, konieczna jest zgoda wszystkich obecnych właścicieli nieruchomości. Bez ich aprobaty procedura dopisania kogokolwiek będzie niemożliwa.

Standardowo dopisywanie nowego współwłaściciela dokonuje się poprzez sporządzenie aktu notarialnego, który następnie podlega wpisowi do księgi wieczystej. Dokument musi zawierać precyzyjne określenie, jaki udział w prawie własności nieruchomości przysługuje poszczególnym osobom.

Ile kosztuje dopisanie współmałżonka do majątku? Poniżej o kosztach tej procedury.

Zmiana udziałów po dopisaniu osoby

Dopisanie nowego współwłaściciela pociąga za sobą konieczność zmiany udziałów wszystkich dotychczasowych właścicieli nieruchomości.

Jeżeli mieszkanie należało wcześniej np. tylko do jednej osoby, to po dopisaniu małżonka każdy z nich będzie miał po 50% udziałów we współwłasności. Jeśli zaś wcześniej było dwóch właścicieli z udziałami 50/50%, to po dodaniu kolejnej osoby mogą mieć np. po 33%.

Podział udziałów zależy od ustaleń stron i musi zostać dokładnie opisany w akcie notarialnym. Na tej podstawie zostanie następnie dokonany nowy wpis w księdze wieczystej odzwierciedlający aktualny stan prawny nieruchomości.

Wymagane dokumenty do dopisania

Aby dopisać nowego współwłaściciela mieszkania, należy dostarczyć notariuszowi odpowiednie dokumenty potwierdzające np. stopień pokrewieństwa nowo dopisywanej osoby z dotychczasowymi właścicielami.

W przypadku dopisywania współmałżonka będzie to akt małżeństwa oraz (jeśli wymagają tego przepisy) dokumenty stwierdzające rozdzielność majątkową małżonków. Z kolei przy dopisywaniu dziecka - jego akt urodzenia. Natomiast dopisując rodzica, trzeba dostarczyć swój akt urodzenia itd.

Oprócz dokumentów potwierdzających pokrewieństwo, do notariusza trzeba dostarczyć również aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, do której dopisywany będzie nowy współwłaściciel.

Warto sprawdzić wymagania konkretnej kancelarii notarialnej, ponieważ mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty.

Czytaj więcej: Ile kosztuje wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w 2023 roku?

Opłaty skarbowe przy dopisywaniu

Dodanie nowego współwłaściciela do mieszkania wiąże się z koniecznością wniesienia kilku opłat. Są to:

 • taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego,
 • opłata sądowa za dokonanie wpisu aktu do księgi wieczystej,
 • ewentualnie opłata za wypis aktu notarialnego,
 • opłata skarbowa od wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Łącznie koszt dopisania współmałżonka do aktu notarialnego wynosi zwykle od 500 do 1000 zł w zależności od wartości nieruchomości i wysokości obowiązujących lokalnie stawek taksy notarialnej.

Rodzaj opłaty Wysokość
Taksa notarialna 150-500 zł
Opłata sądowa 200-250 zł
Opłata skarbowa 50-100 zł

Szczegółowe stawki opłat można sprawdzić na stronie internetowej wybranej kancelarii notarialnej.

Procedura dopisania współwłaściciela

Dopisanie współwłaściciela do mieszkania - koszty i procedura

Jak przebiega standardowa procedura dopisywania nowego współwłaściciela?

Kluczowe kroki wyglądają następująco:

 1. Zebranie wymaganych dokumentów (opisanych wyżej).
 2. Ustalenie terminu spotkania w kancelarii notarialnej z dotychczasowymi właścicielami nieruchomości.
 3. Sporządzenie aktu notarialnego określającego nowy stan prawny nieruchomości.
 4. Złożenie przez notariusza wniosku o wpis aktu notarialnego do księgi wieczystej wraz z wymaganymi opłatami.
 5. Wpis nowego współwłaściciela do księgi wieczystej przez referendarza sądowego (zwykle do 2 tygodni).

Jak widać, cała procedura przebiega dosyć sprawnie i szybko. Kluczowa jest pierwsza wizyta u notariusza, podczas której sporządzany i podpisywany jest stosowny akt notarialny.

Skutki dopisania dodatkowej osoby

Co istotne, po dopisaniu nowego współwłaściciela odpowiada on za zobowiązania związane z mieszkaniem proporcjonalnie do nabytego udziału.

Oznacza to np. że dopisany małżonek będzie musiał spłacać część kredytu hipotecznego, jeśli jest na nieruchomości ustanowiona taka hipoteka. Analogoicznie przy wynajmie - będzie partycypował w przychodach i kosztach związanych z najmem.

Podsumowując, dopisanie nowego współwłaściciela do mieszkania to względnie prosta, szybka i niedroga procedura. Pozwala ona np. uregulować kwestie spadkowe za życia albo zabezpieczyć interesy najbliższych.

Podsumowanie

Dopisanie współmałżonka czy innej bliskiej osoby do aktu notarialnego mieszkania to procedura, którą warto rozważyć w pewnych sytuacjach życiowych. Może chronić interesy rodziny i ułatwić późniejsze kwestie spadkowe. Ile kosztuje dopisanie żony do mieszkania? Standardowo od 500 do 1000 zł.

Koszty obejmują taksę notarialną za sporządzenie stosownego aktu dopisania nowego współwłaściciela, opłatę sądową za wpis do księgi wieczystej oraz ew. opłatę skarbową. Do tego dochodzi w niektórych przypadkach koszt uzyskania wymaganych dokumentów.

Jeśli chodzi o procedurę, to jest ona względnie prosta i szybka. Trzeba zebrać odpowiednie dokumenty, uzyskać zgodę dotychczasowych właścicieli, udać się z nimi do notariusza na jedno spotkanie, sporządzić akt notarialny dopisania nowej osoby i złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej.

W efekcie dopisany współwłaściciel zyskuje prawo do nieruchomości proporcjonalnie do nowych udziałów. Musi jednak również partycypować np. w kosztach kredytu hipotecznego na mieszkaniu. Dlatego decyzję o dopisaniu należy podjąć rozważnie i ze zrozumieniem skutków.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak rozwijać startupy blockchainowe: Porady dla przedsiębiorców
 2. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 3. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 4. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
 5. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły