Nieruchomości

Stare numery ksiąg wieczystych - jak znaleźć księgę po starym numerze

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk03.11.20237 min.
Stare numery ksiąg wieczystych - jak znaleźć księgę po starym numerze

Stare numery księgi wieczyste były stosowane w Polsce przez wiele lat, jednak ze względu na zmiany przepisów oraz usprawnienie systemu wiele z nich zostało zmienionych na nowe numery. Może to rodzić pewne problemy, gdyż w wielu dokumentach oraz aktach własności budynków i mieszkań wciąż figurują stare oznaczenia ksiąg. W jaki sposób odnaleźć aktualne informacje oraz powiązać je ze starym numerem księgi wieczystej? W tym poradniku wyjaśnimy, jak sprawdzić stary numer, gdzie można go odszukać oraz jak go powiązać z nowym oznaczeniem.

Kluczowe wnioski:
 • Stare numery ksiąg wieczystych można sprawdzić w internetowej księdze wieczystej oraz w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego.
 • Aby znaleźć aktualną księgę wieczystą, należy skorzystać z wyszukiwarki ksiąg według starego numeru.
 • Zmiana numeracji ksiąg wieczystych była związana z usprawnieniem systemu i ujednoliceniem zasad nadawania numerów.
 • W akcie notarialnym warto zamieścić informację o starym i nowym numerze księgi wieczystej nieruchomości.
 • Osoby posiadające nieruchomość powinny zwrócić uwagę, czy w ich dokumentach figuruje stary czy nowy numer księgi.

Jak znaleźć księgę wieczystą po starym numerze?

Poszukiwanie aktualnych informacji o nieruchomości w oparciu o stary numer księgi wieczystej może nastręczać pewnych trudności. Jednak istnieje kilka sposobów, aby odnaleźć obecną księgę na podstawie dawnego oznaczenia.

Po pierwsze, warto sprawdzić w internetowej księdze wieczystej. W wyszukiwarce ksiąg wpisujemy stary numer i możemy otrzymać informację o nowym oznaczeniu. Nie zawsze jednak te dane są kompletne, dlatego dobrze jest sprawdzić również w sądzie rejonowym.

Kolejnym krokiem powinno być udanie się do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Tam na podstawie posiadanych rejestrów łatwiej będzie powiązać stary numer z nowym oznaczeniem konkretnej księgi. Można również poprosić o wydruk komputerowy z aktualnymi danymi o nieruchomości.

Pracownicy sądu powinni być w stanie odnaleźć w swoich zasobach informacje na temat zmiany numeracji danej księgi wieczystej i wskazać jej aktualne oznaczenie. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą stary dokument z numerem księgi, który ułatwi identyfikację nieruchomości.

Jak postępować, gdy brak informacji o zmianie numeru?

W niektórych przypadkach trudno jest ustalić powiązanie pomiędzy starym a nowym numerem księgi wieczystej. Może tak być, gdy zmiana oznaczenia miała miejsce dawno temu i brakuje szczegółowych informacji w dostępnych rejestrach. Wówczas pomocne może być złożenie formalnego wniosku do wydziału ksiąg wieczystych o ustalenie aktualnego numeru danej księgi na podstawie posiadanych danych o nieruchomości.

Gdzie sprawdzić stary numer księgi wieczystej?

Istnieje kilka miejsc, w których można sprawdzić i odnaleźć informacje na temat starego numeru księgi wieczystej:

 • Internetowa baza ksiąg wieczystych, gdzie przy wpisaniu starego oznaczenia powinna pojawić się informacja o nowym numerze.
 • Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego sądu rejonowego - tam w rejestrach powinien znajdować się zapis o zmianie numeracji danej księgi.
 • Akta nieruchomości - w starych dokumentach i transakcjach dotyczących danej nieruchomości może być podany jej stary numer księgi wieczystej.
 • W urzędzie miasta lub gminy - w przypadku gruntów komunalnych można tam uzyskać informacje o numerze księgi.

Dzięki temu, że dane o księgach wieczystych są obecnie w wielu miejscach zdigitalizowane, istnieje duża szansa na powiązanie archiwalnego numeru z aktualnym oznaczeniem danej księgi.

Czytaj więcej: Jak sprawdzić numer księgi wieczystej w geoportalu? Poradnik krok po kroku

Zmiana numeracji ksiąg wieczystych - przyczyny

Z biegiem lat w Polsce kilkukrotnie zmieniano zasady numeracji ksiąg wieczystych. Było to związane zarówno ze zmianami systemowymi, jak i dążeniem do usprawnienia oraz ujednolicenia sposobu oznaczania ksiąg wieczystych.

Jedną z ważniejszych przyczyn, dla których zdecydowano o zmianach w numeracji, była informatyzacja i cyfryzacja ksiąg wieczystych. Wprowadzenie elektronicznego systemu gromadzenia danych o nieruchomościach wymagało ujednolicenia zasad ich oznaczania.

Kolejnym powodem był zamiar uproszczenia samych numerów ksiąg wieczystych. Wcześniej składały się one z wielu elementów, np. oznaczenia sądu, numeru wydziału, numeru księgi głównej i tomów. Obecnie numery są bardziej przejrzyste.

Zmiany przepisów, które następowały na przestrzeni lat również wpływały na modyfikacje w zakresie sposobu prowadzenia i oznaczania ksiąg wieczystych.

Stare numery ksiąg a nowe - różnice

Stare numery ksiąg wieczystych - jak znaleźć księgę po starym numerze

Istnieje kilka istotnych różnic pomiędzy archiwalnymi, starymi numerami ksiąg wieczystych a obecną formą ich oznaczania:

Stare numery ksiąg wieczystych Nowe numery ksiąg wieczystych
- długie, skomplikowane ciągi znaków i cyfr - krótsze, prostsze oznaczenia
- oznaczenie sądu, wydziału, numeru księgi głównej, tomu - brak oznaczeń sądu i wydziału
- osobne tomy ksiąg wieczystych - brak podziału na tomy

Uproszczenie i skrócenie numerów ksiąg wieczystych miało na celu ułatwienie identyfikacji konkretnej księgi. Usunięcie z oznaczenia informacji o sądzie i wydziale wynikało z wprowadzenia ogólnopolskiego, jednolitego systemu ksiąg wieczystych.

Jak powiązać stary i nowy numer księgi?

Aby powiązać ze sobą stary i nowy numer tej samej księgi wieczystej, należy:

 • Sprawdzić w internetowej bazie ksiąg wpisując stary numer - powinien pojawić się nowy numer.
 • Udać się do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego z dokumentem ze starym numerem.
 • Złożyć wniosek o ustalenie aktualnego numeru na podstawie danych o nieruchomości.
 • Porównać zapisy w starych i nowych dokumentach dotyczących nieruchomości.

Dzięki tym krokom możliwe jest odnalezienie obecnie obowiązującego numeru księgi i powiązanie go z archiwalnym oznaczeniem. Ułatwi to identyfikację konkretnej nieruchomości.

Aktualny i stary numer księgi wieczystej warto podać w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości, aby uniknąć problemów na przyszłość.

Skutki zmiany numeracji ksiąg wieczystych

Zmiany w zakresie numeracji ksiąg wieczystych mają zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Do plusów można zaliczyć:

 • Uproszczenie i skrócenie numerów ksiąg.
 • Ujednolicenie zasad nadawania numerów w skali kraju.
 • Łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych dzięki ich cyfryzacji.

Jednak zmiany te niosą za sobą również pewne niedogodności:

 • Problemy ze znalezieniem aktualnych informacji przy posługiwaniu się starym numerem księgi.
 • Konieczność ustalenia związku pomiędzy starym a nowym numerem księgi.
 • Nieaktualne dane w starych dokumentach dotyczących nieruchomości.

Dlatego osoby posiadające nieruchomość powinny zwrócić uwagę, czy w ich dokumentach figuruje stary, czy już nowy numer księgi oraz go zweryfikować. Ułatwi to przyszłe czynności związane z daną nieruchomością.

Podsumowanie

Odnalezienie aktualnych informacji o nieruchomości w oparciu o stary numer księgi wieczystej może być kłopotliwe, ale jest możliwe. Należy sprawdzić w internetowej bazie ksiąg, udać się do sądu rejonowego lub złożyć formalny wniosek o ustalenie obecnego numeru. Zmiany w zakresie numeracji ksiąg były związane z informatyzacją i ujednoliceniem ich oznaczania.

Stare numery ksiąg wieczystych różnią się od nowych - były dłuższe i bardziej skomplikowane. Dzięki aktualizacji stały się prostsze, krótsze i łatwiejsze do zidentyfikowania. Aby powiązać ze sobą stary i nowy numer księgi, trzeba skorzystać z dostępnych rejestrów lub złożyć formalny wniosek w sądzie.

Zmiany numeracji ksiąg ułatwiły dostęp do informacji o nieruchomościach, ale rodzą też problemy związane z posługiwaniem się starymi numerami. Dlatego warto sprawdzić, czy w dokumentach dotyczących naszej nieruchomości figuruje nowy numer i go uaktualnić.

Podsumowując, odnalezienie aktualnej księgi wieczystej na podstawie starego numeru jest możliwe, choć czasem wymaga dodatkowych starań. Kluczowe jest sprawdzenie informacji w kilku miejscach oraz złożenie wniosku w sądzie. To pozwoli znaleźć obowiązujący numer księgi i powiązać go ze starym oznaczeniem.

Najczęstsze pytania

Stary numer księgi wieczystej można sprawdzić przede wszystkim w internetowej bazie ksiąg wieczystych. Wystarczy wpisać go w wyszukiwarce, aby otrzymać informacje na temat aktualnego numeru danej księgi. Można również udać się osobiście do wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego i poprosić o pomoc w ustaleniu obecnego numeru na podstawie posiadanych archiwalnych danych.

W większości przypadków zmiana numeru księgi wieczystej w dokumentach nie jest konieczna. Jednak warto sprawdzić, czy w papierach dotyczących nieruchomości figuruje aktualne oznaczenie i w razie potrzeby nanieść odpowiednią adnotację. Dobrą praktyką jest również podawanie zarówno starego, jak i nowego numeru przy przenoszeniu własności nieruchomości.

Nie, sam proces zmiany i aktualizacji numeru księgi wieczystej nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów. Jedyną opłatą może być w niektórych przypadkach opłata skarbowa od złożenia wniosku o ustalenie aktualnego numeru księgi w sądzie.

Wydruk informacji zawartych w aktualnej księdze wieczystej można otrzymać w biurze obsługi interesantów właściwego sądu rejonowego. Wystarczy złożyć wniosek i uiścić opłatę. Wydrukowana księga wieczysta będzie zawierała wszystkie bieżące wpisy.

Posługiwanie się przez dłuższy czas wyłącznie starym numerem księgi wieczystej może prowadzić do problemów przy przeprowadzaniu transakcji dotyczących nieruchomości. Dokumenty ze starym numerem mogą być źródłem nieaktualnych informacji. Dlatego zawsze należy sprawdzać i podawać aktualny numer księgi.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły