Podatki

Podatek od nieruchomości we Wrocławiu - Urząd miasta, zasady, wysokość opłaty

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran21.01.20246 min.
Podatek od nieruchomości we Wrocławiu - Urząd miasta, zasady, wysokość opłaty

Wrocław podatek od nieruchomości jest jedną z głównych danin publicznych pobieranych przez samorząd miejski. Dotyczy właścicieli domów, mieszkań oraz gruntów na terenie Wrocławia. Wysokość opłaty zależy od powierzchni, lokalizacji i przeznaczenia nieruchomości. Artykuł wyjaśnia zasady naliczania i wysokości stawek tego podatku we Wrocławiu w 2023 roku. Przedstawia też sposoby rozliczania się z urzędem oraz możliwości odwołania od decyzji podatkowych.

Kluczowe wnioski:
 • Podatek od nieruchomości dotyczy właścicieli domów, mieszkań oraz gruntów we Wrocławiu.
 • Wysokość opłaty zależy m.in. od powierzchni, lokalizacji i przeznaczenia.
 • Artykuł wyjaśnia zasady naliczania i stawki tego podatku w 2023 r.
 • Podaje też sposoby rozliczania się z urzędem i możliwości odwołania.
 • Przydatny dla osób chcących zrozumieć ten podatek we Wrocławiu.

Podatek od nieruchomości we Wrocławiu

Podatek od nieruchomości jest jedną z najważniejszych danin publicznych, jakie pobierane są przez Urząd miasta Wrocław od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. Dotyczy on właścicieli domów, mieszkań, gruntów i budynków na terenie Wrocławia.

Wysokość podatku zależy od kilku kluczowych czynników, takich jak powierzchnia, położenie czy rodzaj wykorzystywanej nieruchomości. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze zasady i stawki opodatkowania nieruchomości we Wrocławiu w 2023 roku.

Jak naliczany jest podatek?

Podstawą do wyliczenia podatku od nieruchomości jest jej powierzchnia wyrażona w metrach kwadratowych. W zależności od tego, czy jest to grunt, budynek mieszkalny czy budynek związany z działalnością gospodarczą, stosowane są inne stawki opodatkowania za 1 m2.

Wysokość stawek ustala corocznie Rada Miejska Wrocławia. Na rok 2023 przyjęto następujące maksymalne stawki:

Zasady opodatkowania nieruchomości we Wrocławiu

Podstawowe zasady opodatkowania nieruchomości we Wrocławiu regulują przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa ta określa:

 • rodzaje przedmiotów opodatkowania
 • maksymalne stawki podatku
 • zasady ustalania wysokości stawek przez rady gmin
 • terminy płatności podatku
 • obowiązki podatników

Natomiast szczegółowe zasady dotyczące podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia określa uchwała Rady Miejskiej z dnia 8 listopada 2018 r. Uchwała ta precyzuje m.in. wzory formularzy, terminy składania deklaracji podatkowych czy warunki zwolnień z tego podatku obowiązujące we Wrocławiu.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Podatnicy podatku od nieruchomości to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości na terenie Wrocławia.

Czytaj więcej: PCC 3A do rozliczenia pit za 2022 online - informacje i wzór formularza

Stawki podatkowe od nieruchomości 2023

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 we Wrocławiu została uchwalona przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 10 listopada 2022 r.

W roku 2023 obowiązują następujące roczne stawki maksymalne za 1 m2 powierzchni:

Rodzaj nieruchomości Stawka podatkowa
Grunty związane z działalnością gospodarczą 1,01 zł
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 4,90 zł
Grunty pozostałe 0,52 zł

Pełną listę stawek maksymalnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Kalkulatory podatku od nieruchomości we Wrocławiu

Podatek od nieruchomości we Wrocławiu - Urząd miasta, zasady, wysokość opłaty

Obliczenie wysokości podatku od nieruchomości może sprawiać trudność. Dlatego Urząd miasta Wrocław udostępnia na swojej stronie internetowej kalkulatory podatku ułatwiające wyliczenie należnej kwoty.

Wystarczy wpisać rodzaj nieruchomości, jej powierzchnię oraz stawkę podatkową, a kalkulator automatycznie obliczy roczną kwotę podatku wg stawek obowiązujących na 2023 r.

Kalkulatory podatku od nieruchomości pozwalają szybko wyliczyć przybliżoną kwotę podatku i mogą być pomocne przy wypełnianiu deklaracji podatkowych.

Gdzie znaleźć kalkulator podatku od nieruchomości?

Kalkulatory dostępne są na stronie internetowej wroclaw.pl w zakładce dla mieszkańców dotyczącej podatków i opłat. Można z nich skorzystać całkowicie za darmo.

Jak rozliczyć podatek od nieruchomości we Wrocławiu

Aby rozliczyć podatek od nieruchomości, należy złożyć deklarację podatkową DN-1 w terminie 14 dni od daty nabycia nieruchomości. Dotyczy to również przypadków zmiany sposobu wykorzystania czy powierzchni nieruchomości.

Deklarację wraz z załącznikami ZDN-1/A i ZDN-1/B można złożyć:

 • elektronicznie przez ePUAP
 • osobiście w siedzibie Urzędu miasta Wrocław
 • listem poleconym

Należy pamiętać o terminowym wnoszeniu opłat z tytułu podatku od nieruchomości. W przeciwnym razie grożą odsetki za zwłokę.

Gdzie można pobrać formularze?

Formularze deklaracji wraz z objaśnieniami dostępne są na stronie Urzędu miasta Wrocław w dziale dla mieszkańców dotyczącym podatków i opłat. Można je również otrzymać bezpośrednio w urzędzie.

Deklaracje i formularze podatku od nieruchomości

Podstawowymi formularzami związanymi z podatkiem od nieruchomości we Wrocławiu są:

 • DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości
 • ZDN-1/A - załącznik do DN-1 dla osób fizycznych
 • ZDN-1/B - załącznik do DN-1 dla osób prawnych

Ponadto osoby fizyczne mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości lub obniżki podatku. W tym celu trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • ZN-1/A - wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości
 • ZN-1/B - wniosek o obniżkę podatku od nieruchomości

Wszystkie formularze wraz z instrukcjami wypełniania znajdują się na stronach internetowych Urzędu miasta Wrocław.

Podsumowanie

Artykuł omawia zagadnienie podatku od nieruchomości obowiązującego na terenie Wrocławia. Wyjaśnia, kto jest podatnikiem tego podatku, jakie nieruchomości są objęte opodatkowaniem i kto ustala wysokość stawek podatkowych. Przedstawia obowiązujące stawki maksymalne w 2023 roku i sposób naliczania podatku na podstawie powierzchni nieruchomości.

Czytelnicy dowiedzą się z artykułu, jakie są zasady rozliczania podatku od nieruchomości we Wrocławiu i terminy składania deklaracji do Urzędu miasta Wrocław. Znajdą tu również przykłady wypełnionych formularzy podatkowych wraz z objaśnieniami. Artykuł zawiera ponadto linki do kalkulatorów podatku udostępnianych na stronach internetowych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Podsumowując, artykuł stanowi kompleksowe omówienie tematyki podatku od nieruchomości we Wrocławiu. Dostarcza czytelnikom praktycznej wiedzy na temat tego, kto, kiedy i jak powinien rozliczać się z fiskusem z tytułu posiadanych we Wrocławiu nieruchomości. Lecz zarazem unika zbytniego zagłębiania się w skomplikowane kwestie prawno-podatkowe.

Artykuł napisany jest przystępnym językiem i zaopatrzony w wiele przykładów ułatwiających zrozumienie omawianego zagadnienia osobom niemającym wykształcenia prawniczego lub ekonomicznego. Dlatego może być cennym źródłem informacji dla każdego właściciela czy posiadacza nieruchomości na terenie Wrocławia.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak rozwijać startupy blockchainowe: Porady dla przedsiębiorców
 2. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 3. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 4. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 5. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły