Podatki

Podatek od nieruchomości Poznań - Urząd Miasta informuje

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran27.12.20236 min.
Podatek od nieruchomości Poznań - Urząd Miasta informuje

Podatek od nieruchomości Poznań jest jednym z podstawowych podatków lokalnych, który dotyczy właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych na terenie Poznania. Jego wysokość uzależniona jest od powierzchni, rodzaju i sposobu wykorzystywania posiadanych gruntów, budynków lub ich części. Podatek ten stanowi znaczące źródło dochodów budżetu miasta, dlatego bardzo ważne jest, aby podatnicy znali aktualne przepisy i terminowo wywiązywali się ze swoich zobowiązań podatkowych.

Kluczowe wnioski:
 • Podatek od nieruchomości dotyczy osób fizycznych oraz firm posiadających nieruchomości na terenie Poznania.
 • Kwota podatku zależy od rodzaju, powierzchni i sposobu wykorzystania nieruchomości.
 • Urząd Miasta Poznania co roku aktualizuje stawki podatku od nieruchomości.
 • Możliwe są ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości, o czym warto pamiętać.
 • Nieterminowe regulowanie podatku od nieruchomości skutkuje koniecznością zapłaty odsetek.

Podatek nieruchomości Poznań - kto płaci

Podatnikiem podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub użytkownikami wieczystymi gruntów, budynków lub budowli znajdujących się na terenie Poznania.

Zatem jeśli posiadasz mieszkanie, dom, garaż, działkę rekreacyjną lub inną nieruchomość w Poznaniu - jesteś podatnikiem podatku od nieruchomości. To samo dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, które są właścicielami lub wynajmują biura, magazyny, sklepy, hale produkcyjne itp.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało nabyte prawo własności, użytkowania wieczystego lub posiadania nieruchomości.

W przypadku budowy obiektu podatkowego obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie obiektu przed ostatecznym wykończeniem.

Kwota podatku nieruchomości Poznań - jak obliczyć

Wysokość podatku od nieruchomości uzależniona jest przede wszystkim od:

 • rodzaju nieruchomości (grunty, budynki, budowle),
 • powierzchni nieruchomości,
 • sposobu wykorzystywania nieruchomości.

Urząd Miasta Poznania co roku określa w drodze uchwały wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta. Stawki ustalane są w złotych za 1 m2 powierzchni lub wartości nieruchomości.

Jak obliczyć podatek?

Aby obliczyć roczną kwotę podatku od nieruchomości, należy pomnożyć powierzchnię nieruchomości lub jej wartość przez stawkę podatku ustaloną na dany rok podatkowy przez Radę Miasta Poznania.

Powierzchnia nieruchomości X Stawka podatku = Kwota podatku do zapłaty

I tak na przykład, jeśli Twoja nieruchomość ma 150 m2, a stawka podatku wynosi 0,89 zł za 1 m2, to Twój roczny podatek od tej nieruchomości wyniesie 150 x 0,89 zł = 133,50 zł.

Czytaj więcej: Jak wypełnić PCC 3 online krok po kroku? Poradnik i wzory 2022

Terminy płatności podatku od nieruchomości Poznań

Podatek od nieruchomości płatny jest w czterech ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Terminy płatności poszczególnych rat podatku przypadają w Poznaniu na:

 • I rata - 15 marca
 • II rata - 15 maja
 • III rata - 15 września
 • IV rata - 15 listopada

Jeśli obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku podatkowego, np. w lipcu lub październiku, należy zapłacić tylko te raty, których terminy płatności przypadają po miesiącu powstania tego obowiązku.

Ulgi i zwolnienia z podatku nieruchomości Poznań

Podatek od nieruchomości Poznań - Urząd Miasta informuje

podatek od nieruchomości Poznań przewiduje pewne ulgi i zwolnienia. Z ulg mogą skorzystać m.in. przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą. Z kolei zwolnienia dotyczą np. gruntów szkół wyższych czy publicznych placówek ochrony zdrowia.

Warto więc sprawdzić, czy nie przysługują Państwu jakieś preferencje podatkowe. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Urząd Miasta Poznania.

Należy jednak pamiętać, że z ulg i zwolnień można skorzystać tylko po spełnieniu określonych warunków, więc warto zapoznać się z aktualnymi przepisami.

Podatek od nieruchomości Poznań - jak złożyć deklarację

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości w większości przypadków nie muszą samodzielnie składać deklaracji na podatek od nieruchomości. Za nich robi to Urząd Miasta Poznania na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są zobowiązane złożyć w Urzędzie Miasta Poznania deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy do 31 stycznia tego roku, jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed początkiem roku.

Wzory formularzy deklaracji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania. Można je złożyć elektronicznie lub papierowo w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu.

Podatek od nieruchomości Poznań - interpretacje przepisów

Przepisy dotyczące podatku od nieruchomości bywają skomplikowane i niejasne. W takich przypadkach Urząd Miasta Poznania zapewnia podatnikom możliwość uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Wiąże ona tylko urząd i podatnika, który ją uzyskał. Nie jest natomiast źródłem powszechnie obowiązującego prawa.

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 40 zł, niezależnie od liczby przepisów, które interpretacja obejmuje.

Podsumowanie

Artykuł omawia kwestie związane z podatkiem od nieruchomości Poznań, który dotyczy osób fizycznych oraz firm będących właścicielami bądź użytkownikami gruntów, budynków i budowli na terenie miasta. Wyjaśnia, kto jest podatnikiem, jak oblicza się wysokość podatku w zależności od rodzaju, powierzchni i sposobu wykorzystania nieruchomości oraz jakie obowiązują terminy wpłat rat podatkowych.

Ponadto w artykule omówione zostały ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości Poznań, do których uprawnieni są niektórzy podatnicy. Wyjaśniono także kwestie dotyczące składania deklaracji podatkowych oraz możliwości uzyskania interpretacji przepisów w Urzędzie Miasta Poznania.

Przedstawione informacje pozwalają lepiej zrozumieć zasady opodatkowania nieruchomości na terenie Poznania. Pozwalają też uniknąć błędów przy obliczaniu i płaceniu podatku oraz korzystać z przysługujących ulg i zwolnień podatkowych.

Podsumowując - artykuł dostarcza praktycznej wiedzy dla osób fizycznych i firm posiadających Poznań podatek od nieruchomości, która pomoże im w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak rozwijać startupy blockchainowe: Porady dla przedsiębiorców
 2. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 3. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 4. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
 5. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły