Nieruchomości

Mieszkania komunalne Wrocław - lista i wniosek

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk28.01.20246 min.
Mieszkania komunalne Wrocław - lista i wniosek

Mieszkania komunalne Wrocław to forma lokali mieszkalnych będących własnością miasta, które przydzielane są osobom spełniającym określone kryteria. W niniejszym artykule omówimy zasady ubiegania się o mieszkanie komunalne we Wrocławiu, aktualną listę osób oczekujących oraz wzór wniosku, który należy złożyć. Dodatkowo wyjaśnimy, jakie są opłaty związane z najmem takiego lokalu.

Kluczowe wnioski:
 • Mieszkania komunalne przydzielane są według ustalonej listy priorytetów
 • Najemca ponosi comiesięczne opłaty w postaci czynszu
 • Wniosek należy prawidłowo wypełnić i dostarczyć do urzędu
 • Na liście oczekujących jest obecnie kilkaset osób
 • Przydział mieszkania może potrwać od kilku miesięcy do kilku lat

Mieszkania komunalne we Wrocławiu

Mieszkania komunalne we Wrocławiu to lokale będące własnością miasta, które przydzielane są najemcom spełniającym określone kryteria socjalne. Osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne Wrocław muszą wykazać trudną sytuację materialną i brak możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Przydział następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez wydział mieszkalnictwa. Mieszkania komunalne Wrocław renta lokali nie podlega przepisom prawa cywilnego, nie obowiązuje wolny wybór najemcy ani swobodne kształtowanie stosunku najmu.

Rodzaje mieszkań komunalnych

W zasobach gminnych we Wrocławiu można wyróżnić:

 • mieszkania w budynkach stanowiących 100% własność gminy
 • mieszkania w budynkach wspólnot, gdzie gmina posiada część lokali
 • mieszkania do remontu przez przyszłych najemców

Oferta mieszkań komunalnych Wrocław do remontu skierowana jest przede wszystkim do młodych osób, które Wrocław wniosek o mieszkanie komunalne i są gotowe podjąć wyzwanie remontowe.

Jak ubiegać się o mieszkanie komunalne

Aby wystąpić o najem mieszkania komunalnego we Wrocławiu, należy złożyć wniosek o mieszkanie komunalne Wrocław na urzędowym formularzu w wydziale mieszkalnictwa. Osoby zainteresowane mogą również uzyskać pomoc pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy wypełnianiu dokumentów.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć dokładne informacje na temat:

 • składu i dochodów gospodarstwa domowego
 • dotychczasowych warunków zamieszkania
 • posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego

Ponadto konieczne będzie potwierdzenie trudnej sytuacji życiowej wnioskodawcy i braku możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Zgodnie z prawem o najem mieszkania komunalnego mogą ubiegać się zarówno osoby samotne, jak i całe rodziny

Czytaj więcej: Ile kosztuje przepisanie działki i nieruchomości u notariusza

Kryteria przydziału mieszkań komunalnych

Kluczowym etapem jest weryfikacja wniosku i zebranej dokumentacji pod kątem spełniania kryteriów. Są one określone w uchwale rady miasta i obejmują m.in. wysokość średniego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

Liczba osób w gospodarstwie domowym Maksymalny średni miesięczny dochód (zł)
1 osoba 2 100
2 osoby 1 500
3 osoby 1 150

Po spełnieniu wymagań formalnych wniosek zostaje wpisany na listę osób oczekujących. Jej długość decyduje o czasie oczekiwania na przydział konkretnego lokalu.

Inne przesłanki brany pod uwagę

Oprócz sytuacji materialnej wnioskodawcy, dodatkowymi atutami przy rozpatrywaniu podań są np.:

 • niepełnosprawność
 • wielodzietność
 • trudne warunki mieszkaniowe
 • zagrożenie bezdomnością

Te kwestie również mają wpływ na pozycję na liście oczekujących.

Lista oczekujących na mieszkania komunalne

Mieszkania komunalne Wrocław - lista i wniosek

Według ostatnich danych na mieszkanie komunalne we Wrocławiu oczekuje ponad 1500 rodzin. Lista podlega okresowym weryfikacją i jest ustalana osobno dla poszczególnych osiedli. Gmina dysponuje ograniczoną liczbą lokali, dlatego proces przydziału przebiega powoli.

Sprawdzenie pozycji na liście

Aktualne informacje na temat miejsca zajmowanego na liście można uzyskać:

 • telefonicznie w wydziale gospodarki mieszkaniowej
 • osobiście w urzędzie po okazaniu dowodu osobistego
 • pocztą tradycyjną, pisząc z prośbą o informację

Warto co jakiś czas sprawdzać, jak przesuwa się pozycja wniosku na liście, aby móc szybko zareagować w razie propozycji przydziału konkretnego mieszkania.

Wzór wniosku o mieszkanie komunalne

Wniosek o mieszkanie komunalne Wrocław należy pobrać bezpośrednio z urzędu lub ze strony internetowej miasta i wypełnić czytelnie, bez skreśleń i poprawek. Konieczne będzie uzupełnienie danych osobowych, informacji o gospodarstwie domowym oraz sytuacji zawodowej i majątkowej wnioskodawcy.

Dołączane dokumenty

Niezbędne załączniki to przede wszystkim:

 • zaświadczenia o dochodach
 • oświadczenia o stanie majątkowym
 • dokumenty potwierdzające warunki mieszkaniowe i życiowe

Prawidłowo sporządzony wniosek zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez urzędników.

Opłaty za mieszkania komunalne we Wrocławiu

Osoby, którym przyznano lokal komunalny, zobowiązane są do ponoszenia comiesięcznych opłat za użytkowanie mieszkania. Składają się na nie:

 • czynsz
 • zaliczki na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę
 • opłaty za wywóz nieczystości
 • inne opłaty za media i usługi

Ich wysokość zależy od wielkości mieszkania, liczby osób w gospodarstwie domowym oraz standardu lokalu. Szczegółowe stawki określa uchwała rady miasta.

Dodatki mieszkaniowe

Osoby, które ze względu na niskie dochody nie są w stanie udźwignąć opłat, mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego refundującego część wydatków.

Podsumowanie

Mieszkania komunalne we Wrocławiu to forma wsparcia dla osób w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Przydział lokalu odbywa się na podstawie wniosku, weryfikacji danych oraz miejsca na liście oczekujących. Aktualnie na mieszkanie komunalne Wrocław czeka ponad 1500 rodzin.

W ramach zasobu komunalnego gmina dysponuje zarówno standardowymi mieszkaniami, jak również lokalami wymagającymi remontu. Te drugie w ramach mieszkania komunalne Wrocław do remontu lista przeznaczone są głównie dla osób młodych, które podejmą się prac adaptacyjnych we własnym zakresie.

Kluczowe kryteria ubiegania się o najem dotyczą sytuacji materialnej (miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego), warunków mieszkaniowych i życiowych wnioskodawcy. Im trudniejsza sytuacja, tym większe szanse na przyznanie mieszkania komunalnego Wrocław.

Dodatkowymi atutami są np. niepełnosprawność, wielodzietność czy zagrożenie bezdomnością. Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu - wzór dostępny jest w wydziale gospodarki mieszkaniowej oraz na stronie internetowej miasta.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Synonimy efektywności biznesowej: Klucz do sukcesu?
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły