Kredyty

Kredyt studencki - zasady, warunki przyznania i termin złożenia wniosku

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk22.03.20246 min.
 Kredyt studencki - zasady, warunki przyznania i termin złożenia wniosku

Kredyt studencki jest formą pomocy finansowej dla studentów i doktorantów, umożliwiającą sfinansowanie kosztów związanych z edukacją. Pozwala on na opłacenie czesnego, zakwaterowania, wyżywienia, podręczników i innych wydatków niezbędnych podczas studiów. Jakie są zasady przyznawania kredytu studenckiego i kto może się o niego ubiegać? Jaką kwotę można otrzymać i kiedy należy złożyć wniosek? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Jakie są zasady przyznawania kredytu studenckiego?

Kredyt studencki przyznawany jest na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Główne zasady to:

 • Kredyt może być przyznany tylko studentowi lub doktorantowi studiów stacjonarnych w polskiej uczelni publicznej lub niepublicznej.
 • Kredyt przyznaje się na okres studiów, jednak nie dłużej niż na 6 lat.
 • Maksymalna miesięczna kwota kredytu wynosi 1000 zł.
 • Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.
 • Kredyt jest umarzany po ukończeniu studiów z wyróżnieniem.

Dodatkowo kredyt studencki nie podlega egzekucji ani zajęciu komorniczemu. Spłata rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy studentów.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki i na jakich warunkach?

O kredyt studencki mogą się ubiegać studenci i doktoranci studiów stacjonarnych, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • Posiadają obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka.
 • Rozpoczynają lub kontynuują studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie.
 • Nie posiadają tytułu zawodowego magistra, licencjata lub równorzędnego.
 • Nie przekroczyli 30. roku życia.
 • Ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1100 zł netto (lub 1320 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Czytaj więcej: Kredyt kupiecki - wzór wniosku i umowy. Jak go uzyskać?

W jakiej wysokości przyznawany jest kredyt studencki?

Wysokość przyznanego kredytu studenckiego zależy od sytuacji materialnej studenta. Maksymalnie można otrzymać 1000 zł miesięcznie przez cały okres studiów. Najczęściej przyznawane kwoty to:

 • 500 zł miesięcznie przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie do 300 zł netto.
 • 400 zł przy dochodzie 301-600 zł netto.
 • 300 zł przy dochodzie 601-900 zł netto.
 • 200 zł przy dochodzie 901-1100 zł netto.

Im niższy dochód, tym wyższa kwota kredytu studenckiego. W wyjątkowych sytuacjach kredyt może być przyznany do wysokości kosztów studiów, nawet jeśli przekraczają one 1000 zł miesięcznie.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o kredyt studencki?

 Kredyt studencki - zasady, warunki przyznania i termin złożenia wniosku

Wnioski o przyznanie kredytu studenckiego przyjmują uczelnie oraz banki, które mają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Termin składania wniosków upływa zazwyczaj:

 • 20 września - na semestr zimowy w roku akademickim.
 • 20 lutego - na semestr letni w roku akademickim.

Warto pamiętać, że liczba kredytów jest ograniczona, więc lepiej złożyć wniosek jak najszybciej po rozpoczęciu rekrutacji. Kredyt wypłacany jest co miesiąc przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o kredyt studencki?

Do wniosku o przyznanie kredytu studenckiego trzeba dołączyć:

 • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na studia i posiadanie statusu studenta/doktoranta.
 • Informacje o dochodach członków rodziny.
 • Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu magistra, licencjata lub równorzędnego.
 • Kserokopie dowodów tożsamości studenta i rodziców/opiekunów.

Dodatkowo uczelnia lub bank mogą poprosić o inne dokumenty jak np. zaświadczenie z urzędu skarbowego. Warto sprawdzić listę wymaganych załączników przed złożeniem wniosku.

Jak wygląda spłata kredytu studenckiego?

Spłata otrzymanego kredytu studenckiego rozpoczyna się po 2 latach od ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Okres spłaty wynosi tyle lat, ile trwały studia, jednak nie dłużej niż 10 lat. Spłata odbywa się w równych ratach miesięcznych.

Wysokość raty jest uzależniona od kwoty otrzymanego kredytu. Przykładowo, przy kredycie 50 000 zł i 10-letnim okresie spłaty, rata miesięczna wyniesie około 470 zł. Od niespłaconej kwoty naliczane są odsetki w wysokości 2% w skali roku.

Czy można uzyskać zwolnienie ze spłaty kredytu studenckiego?

Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego umorzenia kredytu studenckiego. Zwolnienie ze spłaty przysługuje absolwentom, którzy:

 • Ukończyli studia w terminie i uzyskali bardzo dobre wyniki - umorzenie 20% kwoty kredytu.
 • Ukończyli studia w terminie i uzyskali dyplom z wyróżnieniem - umorzenie 50% kwoty.
 • Z powodu trwałej utraty zdolności do spłaty nie mogą spłacać kredytu - umorzenie całości lub części zadłużenia.

Wniosek o umorzenie trzeba złożyć w banku, który udzielił kredytu studenckiego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umorzenia.

Jakie są konsekwencje niespłacenia kredytu studenckiego?

W przypadku problemów ze spłatą rat, kredytobiorca powinien jak najszybciej skontaktować się z bankiem w celu renegocjacji warunków spłaty. Niespłacanie kredytu może skutkować:

 • Naliczeniem odsetek karmych i opłat windykacyjnych.
 • Wpisaniem do rejestru dłużników BIG InfoMonitor.
 • Skierowaniem sprawy do komornika i zajęciem majątku dłużnika.
 • Pozwem do sądu o zapłatę długu.

Dlatego w przypadku kłopotów ze spłatą kredytu studenckiego należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem, aby uniknąć poważnych konsekwencji i dodatkowych kosztów.

Podsumowanie

Kredyt studencki to dobre rozwiązanie dla osób, które potrzebują wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z edukacją. Warto jednak pamiętać o konieczności spłaty zaciągniętego zobowiązania po studiach i o ewentualnych konsekwencjach z tym związanych. Rozsądne planowanie wydatków i terminowa spłata rat pozwolą uniknąć problemów. Kredyt studencki w połączeniu ze stypendium socjalnym może okazać się skutecznym sposobem na sfinansowanie nauki bez nadmiernego obciążania budżetu domowego.

Najczęstsze pytania

Kredyt studencki wypłacany jest w miesięcznych transzach, zazwyczaj do 10. dnia danego miesiąca. Pierwsza transza po złożeniu wniosku powinna trafić na konto w ciągu 1-2 miesięcy.

W wyjątkowych sytuacjach kredyt studencki może być przyznany pomimo przekroczenia kryterium dochodowego, jednak kwota kredytu będzie wówczas niższa niż maksymalna.

Nie, kredyt studencki przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie niezbędnych kosztów utrzymania podczas studiów. Finansowanie innych wydatków jest niezgodne z przeznaczeniem kredytu.

Nie, kredyt studencki przysługuje tylko studentom studiów stacjonarnych prowadzonych przez polskie uczelnie publiczne lub niepubliczne.

Nie, przyznanie kredytu studenckiego nie jest uzależnione od zdolności kredytowej, tylko od spełnienia kryteriów określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. Która rata lepsza, stała czy malejąca? Porównanie rat równych i malejących w kredytach
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kredyt subprime - skąd się wziął?
KredytyKredyt subprime - skąd się wziął?

Kredyt subprime, choć często postrzegany przez pryzmat jego roli w globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku, ma znacznie bardziej złożoną i wielowymiarową historię. Jest to rodzaj finansowania, który od lat 90. XX wieku odgrywa kluczową rolę na rynku kredytowym, umożliwiając dostęp do środków finansowych osobom, które ze względu na swoją historię kredytową lub brak odpowiedniej zdolności kredytowej, nie kwalifikują się do tradycyjnych pożyczek. Mimo że kredyty subprime otworzyły drzwi przed wieloma możliwościami, zarówno dla pożyczkobiorców, jak i dla pożyczkodawców, niosą ze sobą także niebagatelne ryzyko. Skąd się wziął kredyt subprime? Ile kosztuje kredyt subprime? Odpowiadamy!