Długi

Zrzeczenie się dziedziczenia za życia - Jak to zrobić i ile to kosztuje

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk19.01.20245 min.
Zrzeczenie się dziedziczenia za życia - Jak to zrobić i ile to kosztuje

Zrzeczenie się dziedziczenia za życia to ważna decyzja, która wiąże się z utratą praw do majątku po zmarłym. W artykule wyjaśnimy, jak przebiega procedura rezygnacji z dziedziczenia, jakie są tego konsekwencje i koszty. Przedstawimy także różnice między zrzeczeniem a darowizną.

Kluczowe wnioski:
 • Zrzeczenie dziedziczenia odbywa się w formie aktu notarialnego lub pisma do sądu.
 • Osoba, która zrzekła się dziedziczenia, traci prawo do spadku bezpowrotnie.
 • Koszty związane ze zrzeczeniem to opłata notarialna lub sądowa.
 • Zrzeczenie się dziedziczenia nie oznacza rezygnacji z ewentualnej darowizny.
 • Dobrze przemyśl decyzję, aby uniknąć żalu w przyszłości.

Jak zrzec się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia za życia spadkodawcy wymaga złożenia stosownego oświadczenia. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w formie aktu notarialnego
 • przez złożenie pisma do sądu rejonowego

W akcie notarialnym precyzuje się, że osoba zrzekająca się dziedziczenia rezygnuje z praw do całości przyszłego spadku. Notariusz dba o prawidłową treść i formę takiego oświadczenia.

Można również samodzielnie sporządzić pismo o zrzeczeniu się dziedziczenia i wysłać je pocztą bądź złożyć osobiście w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Koszt zrzeczenia się dziedziczenia

Koszty związane ze zrzeczeniem dziedziczenia zależą od wybranej formy:

 • Akt notarialny – opłata wynosi około 200-300 zł
 • Pismo do sądu – koszt opłaty sądowej to 100 zł

Dodatkowo trzeba się liczyć z ewentualnymi kosztami wysyłki pisma listem poleconym lub dojazdu do notariusza i sądu.

Procedura rezygnacji z praw do spadku

Procedura rezygnacji z dziedziczenia podczas życia spadkodawcy składa się z kilku kluczowych kroków.

Niezbędne jest sporządzenie pisemnego oświadczenia, w którym dokładnie określa się:

 • dane osobowe osoby zrzekającej się dziedziczenia
 • dane osobowe przyszłego spadkodawcy
 • wola rezygnacji z całości przyszłego spadku

Dokument taki powinien zostać osobiście podpisany przez osobę zrzekającą się dziedziczenia. Następnie trzeba uwierzytelnić oświadczenie - albo w formie aktu notarialnego, albo poprzez złożenie go w sądzie.

Sąd lub notariusz potwierdza złożenie oświadczenia i dokonuje jego rejestracji. Od tej chwili osoba zrzekająca się praw do spadku traci do niego jakiekolwiek roszczenia.

Konsekwencje rezygnacji z dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia pociąga za sobą daleko idące skutki. Osoba zrzekająca się utraci prawo do spadku na zawsze, nawet gdyby w przyszłości zmieniła zdanie.

Zrzeczenie dziedziczenia jest nieodwołalną czynnością prawną.

Co istotne, zrzeczenie obejmuje cały spadek - zarówno majątek ruchomy, jak i nieruchomości. Obejmuje również przedmioty wraz z prawami do nich (np. prawa autorskie).

Czytaj więcej: Jak spłacić kredyt po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Konsekwencje zrzeczenia praw do spadku

Konsekwencją zrzeczenia się praw do spadku jest definitywna i nieodwracalna utrata statusu spadkobiercy. Oznacza to, że osoba zrzekająca się dziedziczenia:

 • nie otrzyma żadnej części majątku spadkowego
 • nie będzie uczestniczyła w postępowaniu spadkowym dotyczącym tego spadku
 • nie będzie mogła zgłaszać roszczeń do spadku w przyszłości

Nawet znaczne późniejsze zubożenie osoby, która zrzekła się dziedziczenia lub rozczarowanie postawą innych spadkobierców nie stanowią podstawy do uchylenia skutków złożonego wcześniej oświadczenia.

Zrzeczenie się długów za życia

Warto pamiętać, że zrzeczenie się dziedziczenia za życia spadkodawcy nie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się odpowiedzialności za długi spadkowe. Długi takie obciążają spadek, ale nie przechodzą automatycznie na spadkobierców.

Aby uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za długi spadkowe, trzeba złożyć odrębne oświadczenie o odrzuceniu spadku po osobie zmarłej.

Koszty związane ze zrzeczeniem dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia za życia - Jak to zrobić i ile to kosztuje
Forma zrzeczenia się dziedziczenia Koszt
Akt notarialny 200-300 zł
Pismo do sądu 100 zł (opłata sądowa za dokonanie czynności)

Oprócz opłaty za sporządzenie aktu notarialnego lub złożenie pisma do sądu, trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami:

 • opłata za wysyłkę listu poleconego z pismem do sądu
 • koszt dojazdu do notariusza lub sądu

Łączny koszt zrzeczenia się dziedziczenia to zwykle 300-500 zł w przypadku aktu notarialnego i 150-200 zł przy piśmie do sądu.

Zrzeczenie a darowizna - różnice

Często mylnie utożsamia się zrzeczenie dziedziczenia z darowizną majątku. Są to jednak dwie odrębne czynności prawne.

Różnice między zrzeczeniem a darowizną:

 • Zrzeczenie się dziedziczenia oznacza zawsze utratę praw do całości przyszłego spadku
 • Darowizna może dotyczyć tylko części majątku i jest dobrowolnym przekazaniem go innej osobie
 • Zrzeczenie jest nieodwołalne, a darowiznę można cofnąć z ważnych powodów
 • Osoba, która zrzekła się dziedziczenia traci prawo do spadku bezpowrotnie

Oczywiście, oprócz zrzeczenia dziedziczenia, osoba nadal ma prawo do ewentualnych darowizn od przyszłego spadkodawcy.

Podsumowanie

Zrzeczenie się dziedziczenia za życia spadkodawcy jest poważną decyzją. Wiąże się z utratą wszelkich praw do spadku, także w przypadku późniejszej zmiany zdania. Dlatego warto dobrze przemyśleć konsekwencje takiego kroku.

Procedura zrzeczenia się spadku za życia nie jest skomplikowana - wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie aktu notarialnego lub pisma do sądu. Wiążą się z tym koszty rzędu kilkuset złotych.

Zrzeczenie nie zwalnia z ewentualnej odpowiedzialności za długi spadkowe. By ich uniknąć, trzeba dodatkowo złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się długów za życia.

Mimo zrzeczenia dziedziczenia, osoba nadal zachowuje prawo do otrzymania darowizny od przyszłego spadkodawcy. Dlatego zrzeczenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z wszelkich korzyści majątkowych.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.25 Liczba głosów: 4

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Leasing na ryczałcie - Korzyści, warunki, najnowsze informacje
 4. Skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty? Jak to zrobić?
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły