Finanse

Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie - wzór, jak napisać?

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran19.10.20235 min.
 Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie - wzór, jak napisać?

Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia jest ważnym dokumentem potwierdzającym fakt wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Kiedy i w jaki sposób należy je napisać, aby spełniało swoją funkcję? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Jak napisać zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie?

Aby prawidłowo napisać zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia, należy uwzględnić kilka kluczowych elementów:

 • Dane pracodawcy - nazwa firmy, adres, NIP.
 • Dane pracownika - imię i nazwisko, adres zamieszkania.
 • Informacja o rodzaju umowy - umowa zlecenie.
 • Okres zatrudnienia - od kiedy do kiedy trwała umowa.
 • Stanowisko, na którym zatrudniony był pracownik.
 • Informacja o wysokości wynagrodzenia - kwota brutto/netto.

Zaświadczenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania pracodawcy (najczęściej prezesa/właściciela firmy) oraz opatrzone pieczęcią firmową. Ważna jest data wystawienia dokumentu.

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu na umowę zlecenie

Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie może mieć dowolną formę, jednak warto posłużyć się gotowym wzorem, który zawiera wszystkie konieczne informacje. Przykładowy wzór znajdziesz tutaj.

Kiedy pracodawca musi wystawić zaświadczenie o umowie zlecenie?

Pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu na żądanie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia. Najczęściej dokument ten jest potrzebny, gdy pracownik:

 • Staraj się o kredyt lub pożyczkę w banku - zaświadczenie potwierdza zdolność kredytową.
 • Wynajmuje mieszkanie - zaświadczenie potwierdza zdolność do płacenia czynszu.
 • Ubiega się o świadczenia z ZUS lub opiekę medyczną.
 • Chce udokumentować swoje doświadczenie zawodowe.

Pracodawca ma 14 dni na wystawienie zaświadczenia od złożenia wniosku przez pracownika.

Informacje, które powinno zawierać zaświadczenie o umowie zlecenie

 Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie - wzór, jak napisać?

Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie powinno zawierać:

 • Dane identyfikacyjne pracodawcy - nazwa firmy, adres, NIP.
 • Dane osobowe pracownika - imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 • Okres zatrudnienia na umowę zlecenie - data rozpoczęcia i zakończenia umowy.
 • Informacje o wymiarze zatrudnienia - np. umowa na 1/2 etatu.
 • Stanowisko, na którym zatrudniony był pracownik.
 • Wysokość wynagrodzenia - kwota brutto i netto.

Dodatkowo dokument powinien zawierać datę i podpis wystawcy oraz pieczęć firmową.

Umowa zlecenie - czym jest i jakie ma znaczenie dla zaświadczenia?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. Różni się od umowy o pracę, ponieważ:

 • Nie daje takich samych świadczeń pracowniczych jak umowa o pracę (np. płatny urlop).
 • Ma uproszczoną formę rozliczania podatków i składek ZUS.
 • Daje większą swobodę co do wymiaru i organizacji pracy.

Jednak mimo różnic, umowa zlecenie traktowana jest jako forma zatrudnienia. Dlatego na jej podstawie również wystawia się zaświadczenie potwierdzające współpracę z pracodawcą.

Jak długo należy przechowywać zaświadczenie o umowie zlecenie?

Nie ma określonego terminu, jak długo trzeba przechowywać zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie. Jest to dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe, więc warto przechowywać go bezterminowo. Może przydać się przy staraniu o kolejne zatrudnienie lub kredyt.

Gdzie wykorzystać zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie?

Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wykorzystuje się najczęściej przy:

 • Staraniu się o kredyt lub pożyczkę - potwierdza zdolność kredytową.
 • Wynajmowaniu mieszkania - potwierdza zdolność do opłacania czynszu.
 • Rejestrowaniu się w urzędzie pracy po utracie zatrudnienia.
 • Ubieganiu się o świadczenia z ZUS.
 • Potwierdzaniu doświadczenia zawodowego przy staraniu się o pracę.

Czy zaświadczenie o umowie zlecenie jest obowiązkowe?

Pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie na wniosek pracownika. Nie ma natomiast obowiązku przedkładania takiego zaświadczenia przy ubieganiu się o kredyt czy rejestrowaniu się w urzędzie pracy. Jest to jednak dokument potwierdzający wysokość dochodów i doświadczenie zawodowe.

Podsumowanie

Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia jest ważnym dokumentem, potwierdzającym fakt wykonywania pracy oraz wysokość osiąganych dochodów. Warto zadbać o to, aby zawierało wszystkie niezbędne informacje i zostało starannie wypełnione. Ułatwi to korzystanie z niego w przyszłości w różnych urzędowych sprawach. Umowa zlecenie jako forma zatrudnienia uprawnia do otrzymania takiego zaświadczenia.

Najczęstsze pytania

Nie ma urzędowego wzoru zaświadczenia o umowie zlecenie. Ważne aby zawierało wszystkie niezbędne informacje potwierdzające zatrudnienie.

Zaświadczenie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania pracodawcy, najczęściej prezesa lub właściciela firmy.

Pracodawca zobowiązany jest do bezpłatnego wystawienia zaświadczenia na wniosek pracownika.

Pracownik otrzymuje jeden egzemplarz zaświadczenia. Na prośbę może otrzymać więcej kopii.

Pracodawca ma 14 dni na wystawienie zaświadczenia od złożenia wniosku przez pracownika.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 2

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły