Umowa zlecenie a staż pracy - jak policzyć staż z umowy cywilnoprawnej?

 Umowa zlecenie a staż pracy - jak policzyć staż z umowy cywilnoprawnej?
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk24.10.2023 | 6 min.

Staż pracy jest kluczowy zarówno przy staraniach o pracę, jak i przy ubieganiu się o świadczenia emerytalne czy rentowe. Niestety wielu pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie, nie wie czy taki okres zatrudnienia może zostać zaliczony do stażu pracy. W niniejszym artykule wyjaśnimy, czy i w jaki sposób umowa zlecenie może wliczać się do posiadanego stażu zawodowego.

Czy umowa zlecenie liczy się do stażu pracy?

Co do zasady, okres wykonywania umowy zlecenia może zostać wliczony do ogólnego stażu pracy. Jest to możliwe, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • Umowa zlecenie była wykonywana przez co najmniej miesiąc (30 dni kalendarzowych).
 • Z umowy zlecenie odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do ZUS.

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, wówczas ZUS oraz urząd pracy powinny uwzględnić taki okres przy ustalaniu wysokości stażu pracy.

Jak obliczyć okres zatrudnienia na umowie zlecenie?

Aby obliczyć długość zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie, którą chcemy zaliczyć do stażu pracy, musimy zsumować wszystkie dni kalendarzowe jej trwania. Następnie otrzymaną liczbę dni dzielimy przez 30, co da nam liczbę pełnych miesięcy zatrudnienia. Przy obliczaniu okresów zatrudnienia przyjmuje się bowiem, że miesiąc pracy to 30 dni kalendarzowych.

Przykład: Umowa zlecenie trwała od 1 stycznia do 15 lutego danego roku, czyli łącznie 46 dni kalendarzowych. Dzieląc 46 przez 30 otrzymamy 1 miesiąc i 16 dni pracy. Do stażu pracy zaliczymy zatem pełny 1 miesiąc stażu.

Kiedy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Nie każda umowa zlecenie automatycznie wlicza się do stażu pracy. Muszą być spełnione dwa wyżej wymienione warunki:

 1. Umowa była wykonywana minimum 30 dni kalendarzowych
 2. Od umowy zlecenie były odprowadzane składki emerytalno-rentowe do ZUS

Jeśli zatem umowa zlecenie trwała krócej niż 30 dni lub nie odprowadzano od niej składek emerytalnych, wówczas taki okres zatrudnienia nie może zostać wliczony do stażu pracy.

Jak udowodnić staż pracy przy umowie zlecenie?

Aby udowodnić staż pracy wykonywany w ramach umowy zlecenie, należy przedstawić odpowiednie dokumenty. Są to przede wszystkim:

 • Kopia samej umowy zlecenie
 • Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia na umowę zlecenie
 • Zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach emerytalno-rentowych

Dostarczenie tych dokumentów do urzędu pracy lub ZUS pozwoli udowodnić legalność zatrudnienia na umowę zlecenie oraz potwierdzić status ubezpieczonego, a tym samym umożliwi zaliczenie takiego okresu do stażu pracy.

Umowa zlecenie a emerytura - jak policzyć staż?

Okresy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie wliczają się również do stażu pracy uprawniającego do emerytury. Aby je obliczyć, należy zsumować wszystkie dni wykonywania pracy zleconej, podzielić przez 30, a następnie zaliczyć wyłącznie pełne miesiące do ogólnej liczby przepracowanych lat. Pod uwagę brane są tylko umowy, od których odprowadzane były składki emerytalno-rentowe.

ZUS i urząd pracy - czy uznają staż z umowy zlecenie?

Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i urząd pracy powinny uwzględniać przy obliczaniu stażu pracy okresy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie. Jest to możliwe, o ile spełnione są wcześniej wymienione warunki, czyli co najmniej 30 dni wykonywania umowy oraz opłacanie składek ZUS.

Jakie dokumenty potrzebne do potwierdzenia stażu z umowy zlecenie?

Aby potwierdzić staż pracy wykonywany w ramach umowy zlecenie, należy przedstawić w ZUS lub urzędzie pracy następujące dokumenty:

 • Umowa zlecenie
 • Zaświadczenie od zleceniodawcy o okresie zatrudnienia
 • Zaświadczenie z ZUS o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Dostarczenie tych dokumentów pozwoli zaliczyć okres umowy zlecenie do stażu pracy uwzględnianego przy naliczaniu emerytury czy przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych.

Umowa zlecenie - ile lat pracy się zalicza?

Przy umowie zlecenie do stażu pracy wliczane są wyłącznie pełne miesiące, w których umowa była wykonywana przez co najmniej 30 dni kalendarzowych i opłacane były składki emerytalno-rentowe. Pozostałe dni wykonywania umowy, które nie wypełniają pełnego miesiąca, nie są zaliczane do stażu pracy.

Podsumowanie

Podsumowując, umowa zlecenie może być zaliczona do stażu pracy, jednak tylko wtedy gdy była wykonywana minimum 30 dni i odprowadzano od niej składki emerytalno-rentowe. Wliczenie umowy zlecenie do stażu pracy jest możliwe zarówno przy ubieganiu się o świadczenia z ZUS, jak i o zasiłek dla bezrobotnych w urzędzie pracy. Należy jednak pamiętać o przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających legalność zatrudnienia i opłacanie składek. Tylko wtedy okres umowy zlecenie zostanie uwzględniony przy ustalaniu wysokości stażu pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Nie, ZUS zalicza umowę zlecenie do stażu pracy tylko wtedy, gdy była ona wykonywana minimum 30 dni i odprowadzano od niej składki emerytalno-rentowe. Krótsze umowy zlecenie bez opłacania składek ZUS nie uwzględnia przy ustalaniu stażu pracy.

Ukrywanie umów i unikanie opłacania składek ZUS jest nielegalne. Wszystkie umowy zlecenie powinny być zgłaszane do ZUS. Tylko wtedy istnieje szansa na zaliczenie takiego stażu pracy przy ubieganiu się o świadczenia w przyszłości.

Tak, urząd pracy powinien uwzględniać udokumentowaną pracę na umowę zlecenie przy ustalaniu stażu pracy osoby bezrobotnej. Podobnie jak ZUS, wymagane jest minimum 30 dni wykonywania umowy i odprowadzanie składek.

W przypadku pisemnej umowy wystarczy przedstawić jej kopię wraz z zaświadczeniem od zleceniodawcy o okresie wykonywania zlecenia oraz dokumentem z ZUS potwierdzającym opłacanie składek emerytalno-rentowych.

Bez potwierdzenia z ZUS o odprowadzaniu składek, umowa zlecenie nie może być nigdzie zaliczona do stażu pracy. Dokument z ZUS jest kluczowy, aby wykazać legalność zatrudnienia na umowę cywilnoprawną.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 2. Zabezpieczenia kredytowe - rodzaje, formy i zasady zastosowania
 3. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
 4. Jak Sprawdzić stan kupowanego mieszkania? - Twój ostateczny przewodnik po ocenie kondycji nabytego mieszkania
 5. Kalkulator kredytu samochodowego - Sprawdź ratę i koszty kredytu na zakup auta
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły