• homearrow-right
 • Finansearrow-right
 • Kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej – dowiedz się, jak go otrzymać

Kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej – dowiedz się, jak go otrzymać

thumbnail
author-image

Patryk Błaszczyk

11.07.2023 | 8 min.

Kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej to opcja finansowania, która umożliwia przedsiębiorcom zakup nieruchomości na podstawie ich dochodów z prowadzenia własnej firmy. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą może to być korzystna alternatywa do tradycyjnego kredytu hipotecznego, który wymaga udokumentowania stabilnych dochodów z zatrudnienia. W tym artykule dowiesz się, jakie są korzyści takiego kredytu, jak przygotować dokumenty do wniosku, jak przebiega proces składania wniosku i wiele więcej.

Czy warto ubiegać się o kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej?

Jakie są korzyści takiego kredytu?

Kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej ma kilka korzyści, które warto wziąć pod uwagę. Oto niektóre z nich:

 • Zakup nieruchomości: Ten kredyt pozwala przedsiębiorcom na zakup nieruchomości, takiej jak mieszkanie lub dom, które mogą służyć zarówno do celów mieszkaniowych, jak i biznesowych.
 • Umożliwia rozwój działalności: Posiadanie własnej nieruchomości może pomóc przedsiębiorcy w rozwoju jego działalności gospodarczej. Daje większą stabilność i pewność, że lokal na prowadzenie działalności nie zostanie nagle wykupiony przez właściciela.
 • Korzyści podatkowe: Część kosztów związanych z kredytem hipotecznym, takich jak odsetki od pożyczki, może być odliczana od dochodu firmy, co prowadzi do obniżenia obciążenia podatkowego.

Jakie są wymagania i ograniczenia?

Kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej nie jest dostępny dla każdego. Istnieją pewne wymagania i ograniczenia, których należy się świadomie zastosować. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na możliwość ubiegania się o ten rodzaj kredytu:

 • Staż działalności gospodarczej: Niektóre banki wymagają, aby przedsiębiorca prowadził swoją działalność przez określony czas, zanim będzie mógł ubiegać się o kredyt hipoteczny. Zwykle jest to około dwóch lat, choć niektóre banki mogą mieć inne wymagania.
 • Historia dochodów: Banki będą sprawdzać historię dochodów przedsiębiorcy, aby ocenić jego zdolność do spłaty kredytu. Stabilne dochody z działalności gospodarczej są kluczowe, aby zyskać zaufanie banku.
 • Wysokość wkładu własnego: Banki mogą wymagać od przedsiębiorcy większego wkładu własnego niż w przypadku tradycyjnego kredytu hipotecznego. To oznacza, że przedsiębiorca musi dysponować pewną sumą gotówki, którą może zainwestować w nieruchomość.

Przygotowanie dokumentów do wniosku o kredyt hipoteczny

Jakie dokumenty są potrzebne?

Przygotowanie dokumentów do wniosku o kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej może być bardziej skomplikowane niż w przypadku tradycyjnego kredytu hipotecznego. Oto niektóre z dokumentów, które mogą być wymagane:

 • Dokumenty potwierdzające dochody: Banki mogą wymagać przedstawienia dokumentów, takich jak rozliczenia podatkowe, deklaracje PIT, zestawienia zysków i strat, które potwierdzą wysokość dochodów z działalności gospodarczej.
 • Dokumenty dotyczące prowadzenia działalności: Banki mogą poprosić o przedstawienie dokumentów rejestracyjnych firmy, statutu, umów, umów najmu lub dowodów na posiadanie nieruchomości na cele biznesowe.

Jakie są specyficzne wymagania dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą spełniać dodatkowe wymagania, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej. Oto kilka specyficznych wymagań:

 • Dobra kondycja finansowa firmy: Banki będą sprawdzać kondycję finansową firmy, taką jak bilans i rachunek zysków i strat, aby ocenić jej stabilność i zdolność do spłaty kredytu.
 • Brak zaległości podatkowych: Banki mogą sprawdzać, czy firma nie ma zaległości w płatnościach podatkowych. Zaległości podatkowe mogą wpłynąć negatywnie na ocenę zdolności kredytowej.

Ocena zdolności kredytowej dla przedsiębiorców

Jak banki oceniają dochody z działalności gospodarczej?

Banki oceniają dochody z działalności gospodarczej przedsiębiorców w celu ustalenia ich zdolności kredytowej. Oto niektóre czynniki, które mogą być brane pod uwagę:

 • Stabilność dochodów: Banki chcą widzieć stabilne dochody z działalności gospodarczej, które są wystarczające do spłaty kredytu. Przedsiębiorcy z wahającymi się dochodami mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu.
 • Historia dochodów: Banki mogą zbadać historię dochodów przedsiębiorcy na podstawie dokumentów finansowych, takich jak rozliczenia podatkowe i zestawienia zysków i strat. Im dłuższa historia dochodów, tym lepiej.

Czy trzeba posiadać staż działalności?

Staż działalności może mieć wpływ na zdolność do ubiegania się o kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej. Niektóre banki wymagają, aby przedsiębiorca prowadził swoją działalność przez określony czas, na przykład dwuletni okres, aby mieć historię dochodów, którą można ocenić.

Wybór odpowiedniego banku i produktu kredytowego

Jak porównać oferty banków?

Porównanie ofert banków jest kluczowym krokiem w procesie wyboru kredytu hipotecznego na dochody z działalności gospodarczej. Oto kilka czynników, które warto wziąć pod uwagę podczas porównywania ofert:

 • Oprocentowanie: Sprawdź oprocentowanie oferowane przez różne banki. Im niższe oprocentowanie, tym niższe będą miesięczne raty kredytu.
 • Opłaty i koszty dodatkowe: Zwróć uwagę na opłaty i inne koszty związane z kredytem hipotecznym. Mogą to być na przykład opłaty manipulacyjne, ubezpieczenie nieruchomości lub prowizje bankowe.

Jakie są dostępne opcje kredytów hipotecznych dla przedsiębiorców?

Dostępne opcje kredytów hipotecznych dla przedsiębiorców mogą się różnić w zależności od banku i rynku. Oto kilka popularnych opcji, na które warto zwrócić uwagę:

 • Kredyt dla firm: Niektóre banki oferują specjalne kredyty hipoteczne dla firm, które są dostosowane do potrzeb przedsiębiorców. Mogą mieć one korzystniejsze warunki lub łagodniejsze wymagania.
 • Kredyt dla samozatrudnionych: Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek mogą mieć dostęp do kredytów hipotecznych dla samozatrudnionych. Te kredyty uwzględniają specyfikę dochodów samozatrudnionych osób.

Proces składania wniosku o kredyt hipoteczny

Jak przebiega proces złożenia wniosku?

Proces składania wniosku o kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej zazwyczaj obejmuje kilka etapów. Oto podstawowe kroki, które musisz podjąć:

 • Zbierz dokumenty: Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty, takie jak potwierdzenia dochodów, dokumenty dotyczące działalności gospodarczej itp.
 • Wypełnij wniosek: Wypełnij wniosek o kredyt hipoteczny, dostarczając wszelkie wymagane informacje dotyczące nieruchomości, dochodów i danych osobowych.

Jakie są typowe etapy?

Typowe etapy procesu składania wniosku o kredyt hipoteczny obejmują:

 • Weryfikacja danych: Bank przeprowadza weryfikację dostarczonych danych i dokumentów, sprawdzając ich zgodność i wiarygodność.
 • Ocena zdolności kredytowej: Bank ocenia zdolność kredytową przedsiębiorcy na podstawie dostarczonych dokumentów i danych finansowych.

Weryfikacja dokumentów i ocena wniosku

Jak banki sprawdzają przedstawione dokumenty?

Banki dokładnie sprawdzają przedstawione dokumenty, aby upewnić się, że są one autentyczne i wiarygodne. Oto niektóre z kroków, jakie banki mogą podjąć w celu weryfikacji dokumentów:

 • Sprawdzanie autentyczności: Banki mogą skontaktować się z organami podatkowymi lub innymi instytucjami, aby sprawdzić autentyczność przedstawionych dokumentów finansowych.
 • Analiza spójności: Banki dokładnie analizują dostarczone dokumenty, porównując je z innymi danymi, takimi jak deklaracje podatkowe lub rachunki bankowe, aby upewnić się, że wszystkie informacje są spójne.

Jakie czynniki wpływają na pozytywną ocenę wniosku?

Kilka czynników może mieć wpływ na pozytywną ocenę wniosku o kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej. Oto niektóre z nich:

 • Stabilne dochody: Banki preferują przedsiębiorców z regularnymi i stabilnymi dochodami. Im dłuższa historia dochodów, tym większa szansa na pozytywną ocenę wniosku.
 • Dobra kondycja finansowa: Banki będą brać pod uwagę kondycję finansową firmy, taką jak płynność finansowa, zadłużenie i rentowność. Im lepsza kondycja finansowa, tym większa szansa na uzyskanie kredytu.

Negocjacje warunków kredytu

Jakie elementy kredytu można negocjować?

Podczas negocjacji warunków kredytu hipotecznego na dochody z działalności gospodarczej można negocjować kilka elementów. Oto niektóre z nich:

 • Oprocentowanie: Można próbować negocjować niższe oprocentowanie, co pozwoli zmniejszyć całkowity koszt kredytu.
 • Wysokość wkładu własnego: W zależności od banku i indywidualnej sytuacji, można próbować negocjować wysokość wkładu własnego. Wyższy wkład własny może prowadzić do korzystniejszych warunków kredytowych.

Jak przygotować się do negocjacji?

Przygotowanie do negocjacji warunków kredytu hipotecznego na dochody z działalności gospodarczej jest kluczowe. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc:

 • Dokładne zbadanie rynku: Przed rozpoczęciem negocjacji zbankiem, zbadaj dostępne oferty na rynku, aby mieć solidną wiedzę o obowiązujących warunkach.
 • Przygotowanie dokumentów finansowych: Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat oraz rozliczenia podatkowe, aby potwierdzić stabilność i wiarygodność dochodów.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej to opcja finansowania, która może być atrakcyjna dla przedsiębiorców planujących zakup nieruchomości. Warto jednak dokładnie zapoznać się z tym procesem i wymaganiami banków przed złożeniem wniosku. W pierwszej części artykułu omówiliśmy korzyści takiego kredytu. Przedsiębiorcy mogą korzystać z możliwości zakupu nieruchomości, rozwijać swoją działalność, a także czerpać korzyści podatkowe. Należy jednak pamiętać, że istnieją także pewne wymagania i ograniczenia, które warto rozważyć.

FAQ

Jakie są wymagania dotyczące stażu działalności gospodarczej?

Wymagania dotyczące stażu działalności gospodarczej mogą się różnić w zależności od banku. Przykładowo, niektóre banki mogą wymagać dwuletniego stażu przed ubieganiem się o kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej.

Czy muszę posiadać stabilne dochody z działalności gospodarczej?

Tak, banki zwykle preferują przedsiębiorców z stabilnymi dochodami. Stabilność dochodów jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową i pozytywną ocenę wniosku.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o kredyt hipoteczny?

Do wniosku o kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej mogą być wymagane dokumenty takie jak rozliczenia podatkowe, deklaracje PIT, zestawienia zysków i strat, a także dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

Czy mogę negocjować warunki kredytu hipotecznego?

Tak, w niektórych przypadkach można negocjować warunki kredytu hipotecznego na dochody z działalności gospodarczej. Elementy takie jak oprocentowanie i wysokość wkładu własnego mogą być przedmiotem negocjacji.

Jakie korzyści przynosi kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej?

Kredyt hipoteczny na dochody z działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcom na zakup nieruchomości, rozwój działalności oraz korzystanie z korzyści podatkowych. Jest to również sposób na zabezpieczenie przyszłości biznesowej.

tagTagi
shareUdostępnij
author
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0 Liczba głosów: 0

Polecane artykuły

FinanseIKE czy IKZE – co opłaca się bardziej?

IKE i IKZE to dwa rodzaje indywidualnych kont emerytalnych dające możliwość oszczędzania na emeryturę z ulgami podatkowymi. Różnią się limitem wpłat, wiekiem wypłaty, opodatkowaniem. Wybierając między nimi warto kierować się wysokością dochodów i planami co do emerytury.

FinanseJak skutecznie pozbyć się długów?

Spirala zadłużenia to poważny problem wielu Polaków. Jak skutecznie uporać się z narastającymi długami? Przeanalizuj swoją sytuację finansową, zacznij oszczędzać i zwiększaj dochody. Negocjuj z wierzycielami. W ostateczności skorzystaj z pomocy prawnej. Najważniejsza jest jednak zmiana nawyków finansowych.

FinanseCo to jest PPK i jak wpływa na wynagrodzenie?

PPK to nowy system oszczędzania na emeryturę dla pracowników. Wpłaty z pensji obniżają bieżące zarobki, ale pozwalają gromadzić dodatkowy kapitał. Pracodawcy również finansują PPK, choć dzięki ulgom podatkowym koszt jest niewielki. Mimo pewnych wad, PPK to cenne uzupełnienie emerytury.