Kredyty

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia - jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu

Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk12.11.20237 min.
Wniosek o restrukturyzację zadłużenia - jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia jest często koniecznością dla osób, które mają problemy ze spłatą rat kredytowych. Prawidłowe przygotowanie i uzasadnienie takiego wniosku zwiększa szanse na jego pozytywne rozpatrzenie przez bank. W artykule wyjaśnimy, jakie informacje i dokumenty należy zawrzeć we wniosku, by przekonać bank do restrukturyzacji zadłużenia. Omówimy też, jak prowadzić negocjacje z bankiem, by uzyskać jak najlepsze dla siebie warunki restrukturyzacji kredytu.

Kluczowe wnioski:
 • We wniosku trzeba wskazać przyczyny problemów ze spłatą kredytu i realnie oszacować swoją aktualną zdolność kredytową.
 • Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową i rodzinną.
 • Proponowane warunki restrukturyzacji muszą być dostosowane do możliwości spłaty.
 • W negocjacjach z bankiem warto zaproponować kilka wariantów restrukturyzacji.
 • Należy być przygotowanym na ustępstwa, ale też umieć bronić swoich racji.

Jak napisać wniosek o restrukturyzację zadłużenia?

Aby przygotować dobry wniosek o restrukturyzację zadłużenia, należy najpierw zebrać wszystkie niezbędne informacje na temat swojej sytuacji finansowej i rodzinnej. Kluczowe jest rzetelne przedstawienie przyczyn, dla których nie jesteśmy w stanie regulować bieżących zobowiązań kredytowych zgodnie z pierwotnie ustalonym harmonogramem spłat.

We wniosku powinniśmy szczegółowo opisać, co się zmieniło w naszej sytuacji życiowej od momentu zaciągnięcia kredytu. Może to być na przykład utrata pracy i problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia, choroba nasza lub kogoś z rodziny, konieczność spłaty innych pilnych zobowiązań. Im lepiej uzasadnimy, że obecnie nie jesteśmy w stanie spłacać rat kredytu, tym większe szanse, że bank pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek o restrukturyzację zadłużenia.

Realna ocena zdolności kredytowej

Kolejnym ważnym elementem wniosku jest realna ocena naszej aktualnej zdolności kredytowej, czyli możliwości spłaty zobowiązań po restrukturyzacji. Należy uwzględnić bieżące dochody z umów o pracę, działalności gospodarczej, emerytur, rent i innych źródeł. Jeśli nie mamy stałych dochodów, warto wskazać, z jakich oszczędności lub pomocy bliskich osób będziemy opłacać raty po restrukturyzacji.

Bank dokładnie przeanalizuje przedstawione dane i zweryfikuje naszą zdolność kredytową. Dlatego tak ważne jest realne oszacowanie dochodów i wydatków, bo zawyżanie możliwości spłaty tylko pogorszy naszą sytuację.

Zasady uzasadniania wniosku o restrukturyzację kredytu

Aby wniosek o restrukturyzację kredytu miał szanse powodzenia, jego uzasadnienie musi być przekonujące i oparte na obiektywnych przesłankach. Nie wystarczy napisać, że mamy problemy ze spłatą rat – trzeba wskazać ich konkretne przyczyny i okoliczności.

Kluczowe jest wykazanie, że na chwilę zaciągania kredytu nasza sytuacja wyglądała inaczej i byliśmy w stanie go spłacać. Musimy udowodnić, że problemy ze spłatą nie wynikają z naszych zaniedbań czy lekkomyślności, ale z nieprzewidzianych, niezależnych od nas zdarzeń losowych.

Dobrze jest również zaproponować realne rozwiązania ułatwiające spłatę zadłużenia po restrukturyzacji – na przykład wydłużenie okresu kredytowania czy czasową redukcję rat. To pokazuje, że poważnie podchodzimy do spłaty zobowiązań wobec banku.

Co zawrzeć w uzasadnieniu wniosku?

Uzasadnienie wniosku o restrukturyzację kredytu powinno zawierać:

 • opis sytuacji majątkowej i rodzinnej w chwili zaciągania kredytu
 • wskazanie przyczyn pogorszenia sytuacji finansowej
 • wyliczenie miesięcznych dochodów i wydatków
 • propozycje nowych warunków spłaty dostosowanych do możliwości

Pozwoli to bance ocenić naszą wiarygodność i rzetelnie rozpatrzyć wniosek o restrukturyzację na możliwie korzystnych warunkach.

Czytaj więcej: Kredyt dla spółki z o.o. na zakup zwierząt. Jakie dokumenty są potrzebne?

Co powinno zawierać uzasadnienie do wniosku?

Uzasadnienie jest kluczową częścią wniosku o restrukturyzację zadłużenia. To od przedstawionych w nim argumentów zależy, czy bank pozytywnie rozpatrzy naszą prośbę.

Przede wszystkim uzasadnienie musi zawierać wyczerpujący opis naszej obecnej sytuacji finansowej i wyjaśnienie przyczyn, dla których nie jesteśmy w stanie spłacać zobowiązań zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Powinniśmy wskazać konkretne okoliczności, które pogorszyły naszą sytuację – na przykład chorobę, utratę pracy czy konieczność spłaty innych pilnych zobowiązań.

Niezbędne jest też uzasadnienie ekonomiczne, czyli realne oszacowanie naszych dochodów i wydatków po restrukturyzacji zadłużenia. To pozwoli bankowi ocenić, czy będziemy w stanie udźwignąć zobowiązania na nowo zaproponowanych warunkach.

Warto również przedstawić propozycje konkretnych rozwiązań, jak na przykład wydłużenie okresu kredytowania, obniżenie oprocentowania czy czasowe zawieszenie spłaty kapitału. Takie sugestie świadczą o naszej dobrej wierze i pomagają znaleźć optymalne wyjście z sytuacji.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o restrukturyzację?

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia - jak uzasadnić wniosek o restrukturyzację kredytu

Oprócz dobrze uzasadnionego wniosku, powinniśmy dołączyć dokumenty potwierdzające naszą sytuację życiową i finansową. Pozwoli to bance zweryfikować przedstawione informacje i podjąć przemyślaną decyzję.

Przede wszystkim należy dostarczyć dokumenty źródłowe dotyczące naszych dochodów – zaświadczenia o zarobkach, wyciągi z rachunku firmowego, decyzje o przyznaniu renty lub emerytury. Konieczne będą także dokumenty potwierdzające dodatkowe wydatki, na przykład zaświadczenia o stanie zdrowia, kosztach leczenia, opłatach za naukę dzieci.

Bank może poprosić również o dostarczenie aktualnych wyciągów z rachunków bankowych, karty informacyjnej z ZUS, czy zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. Im więcej wiarygodnych dokumentów przedstawimy, tym lepiej dla nas.

Warto pamiętać, że bank ma ustawowy obowiązek dokładnego zbadania sytuacji kredytobiorcy ubiegającego się o restrukturyzację i może żądać przedstawienia wszelkich niezbędnych informacji.

Negocjacje z bankiem ws. restrukturyzacji zadłużenia

Kluczowym etapem procesu restrukturyzacji zadłużenia są negocjacje z bankiem. Od tego, jak je poprowadzimy, zależy ostateczny kształt umowy i szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia.

Przede wszystkim musimy jasno określić swoje oczekiwania, ale też być elastyczni i gotowi na kompromisy. Warto przedstawić bankowi kilka propozycji – na przykład wydłużenie okresu kredytowania, czasowe zawieszenie spłaty kapitału, obniżenie marży. Pozwoli to znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Kluczowe jest też wykazanie wiarygodności i dobrej woli – np. wpłacając raty w ograniczonym zakresie, na miarę aktualnych możliwości. W negocjacjach z bankiem należy zachować profesjonalizm i nie tracić kontroli nad emocjami.

Warto pamiętać, że bank również jest zainteresowany znalezieniem wyjścia z sytuacji i uniknięciem kosztów egzekucji niespłacanego długu. Restrukturyzacja może być najlepszym rozwiązaniem dla obu stron.

Możliwe rozwiązania restrukturyzacji kredytu

Restrukturyzacja kredytu hipotecznego może przybrać różne formy, w zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy i możliwości banku. Oto najczęstsze propozycje:

 • wydłużenie okresu kredytowania – dzięki temu raty maleją, a my zyskujemy czas na poprawę sytuacji finansowej,
 • obniżenie oprocentowania – bank może zaproponować niższe oprocentowanie stałe lub zrezygnować z marży,
 • karencja w spłacie kapitału – 2-3 letnia przerwa w spłacie rat kapitałowych. Płacimy tylko odsetki,
 • łączenie kredytów – zamykamy drogie kredyty konsumpcyjne i przenosimy dług do jednego tańszego kredytu hipotecznego

Możliwości jest wiele, warto elastycznie podchodzić do propozycji banku. Liczy się wypracowanie rozwiązania, które realnie odciąży nasz budżet i pozwoli spłacać zobowiązania w trudnej sytuacji życiowej.

Podsumowanie

Wniosek o restrukturyzację zadłużenia jest dla wielu osób jedyną szansą na uporządkowanie sytuacji finansowej w trudnym okresie życia. Aby mieć szanse na jego pozytywne rozpatrzenie przez bank, trzeba bardzo dobrze uzasadnić swoją prośbę.

Kluczowe jest wskazanie obiektywnych powodów utraty zdolności kredytowej, rzetelne przedstawienie swojej sytuacji majątkowej i rodzinnej oraz realistyczne oszacowanie możliwości spłaty po restrukturyzacji. Należy też zaproponować bankowi konkretne rozwiązania ułatwiające obsługę zadłużenia w zmienionych warunkach.

Pamiętajmy, że w trosce o własne interesy powinniśmy prowadzić konstruktywny dialog z bankiem i dążyć do porozumienia. Z drugiej strony mamy prawo bronić swoich racji i nie godzić się na zbyt niekorzystne dla siebie warunki.

Restrukturyzacja kredytu to skomplikowany proces, ale z dobrze przygotowanym wnioskiem i rozsądnym podejściem możemy go przejść z sukcesem. Warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego lub prawnika, którzy wesprą nas w negocjacjach z bankiem.

Najczęstsze pytania

Najważniejsze to dokumenty potwierdzające obecną sytuację finansową – zaświadczenie o zarobkach, wyciągi z rachunków, dokumenty o dodatkowych wydatkach. Przydatne będą też dane o sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia. Im więcej wiarygodnych dokumentów, tym lepiej.

Zgodnie z prawem bank ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. W praktyce zwykle trwa to 2-3 tygodnie. Warto w razie opóźnień interweniować w banku i dopytać o status wniosku.

Nie zawsze. Lepiej samemu zadbać o dobrze uzasadniony wniosek. Doradca kredytowy może jednak pomóc w zebraniu dokumentów i negocjacjach z bankiem.

Jeśli dobrze uzasadnimy sytuację i zaproponujemy realne warunki restrukturyzacji, szanse są duże. Bankom opłaca się restrukturyzacja, bo unikają kosztów windykacji niespłacanych długów.

Tak, do czasu zawarcia porozumienia z bankiem należy płacić raty w dotychczasowej wysokości lub zadeklarowanych we wniosku. Inaczej bank może zerwać negocjacje.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty? Jak to zrobić?
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kredyt subprime - skąd się wziął?
KredytyKredyt subprime - skąd się wziął?

Kredyt subprime, choć często postrzegany przez pryzmat jego roli w globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku, ma znacznie bardziej złożoną i wielowymiarową historię. Jest to rodzaj finansowania, który od lat 90. XX wieku odgrywa kluczową rolę na rynku kredytowym, umożliwiając dostęp do środków finansowych osobom, które ze względu na swoją historię kredytową lub brak odpowiedniej zdolności kredytowej, nie kwalifikują się do tradycyjnych pożyczek. Mimo że kredyty subprime otworzyły drzwi przed wieloma możliwościami, zarówno dla pożyczkobiorców, jak i dla pożyczkodawców, niosą ze sobą także niebagatelne ryzyko. Skąd się wziął kredyt subprime? Ile kosztuje kredyt subprime? Odpowiadamy!