Podatki

Czy komornik może zająć zwrot podatku - wszystko, co musisz wiedzieć

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran18.01.20247 min.
Czy komornik może zająć zwrot podatku - wszystko, co musisz wiedzieć

Czy komornik może zabrać zwrot podatku? To pytanie zadaje sobie wielu podatników, którzy oczekują na zwrot nadpłaconego podatku po rozliczeniu PIT. Niestety, w niektórych przypadkach komornik ma prawo zająć zwrot podatku i przekazać go na pokrycie zobowiązań dłużnika. W artykule wyjaśniamy, kiedy taka sytuacja może mieć miejsce, jakie są zasady zajmowania zwrotów przez komorników oraz co zrobić, by zminimalizować ryzyko utraty należnego zwrotu podatku lub odzyskać kwotę zajętą przez komornika.

Kluczowe wnioski:
 • Komornik może zająć zwrot podatku tylko wtedy, gdy toczy się postępowanie egzekucyjne.
 • Zwrot podatku do wysokości 4500 zł w roku podatkowym jest wolny od zajęcia.
 • Można złożyć zarzuty przeciwko zajęciu zwrotu lub wniosek o wyłączenie z egzekucji.
 • Warto sprawdzać, czy nie toczy się przeciwko nam postępowanie komornicze.
 • Możliwe jest także odzyskanie kwoty zajętej przez komornika w drodze egzekucji.

Czy komornik może zabrać zwrot podatku od osób fizycznych

Wielu podatników zadaje sobie pytanie, czy komornik może zająć zwrot podatku od osób fizycznych. Niestety, w niektórych sytuacjach taka ewentualność istnieje. Komornik ma bowiem prawo prowadzić egzekucję z różnych składników majątku dłużnika, jeśli toczy się przeciwko niemu postępowanie.

Dotyczy to również zwrotu podatku z rozliczenia rocznego PIT. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze komornikowi przysługuje prawo do zajęcia całości należnego podatnikowi zwrotu podatku. Obowiązują tutaj pewne zasady i ograniczenia, o czym szczegółowo piszemy poniżej.

Kiedy komornik może zająć zwrot podatku?

Kluczowa kwestia to fakt, czy wobec danego podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne. Tylko wtedy komornik uzyskuje uprawnienia do zajmowania wierzytelności dłużnika, czyli np. zwrotu podatku.

Jeśli więc nie mamy żadnych długów, nie zalegamy ze spłatą rat kredytu oraz nie toczy się przeciwko nam postępowanie sądowe lub komornicze, to ryzyko zajęcia zwrotu podatku jest znikome.

Komornik a zwrot podatku z PIT - kiedy może zająć

Komornik może dokonać zajęcia zwrotu podatku jedynie w ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego. Nie może zająć pieniędzy podatnika "na zapas", a jedynie w związku z prowadzoną egzekucją.

Ponadto, aby komornik mógł zająć zwrot podatku z PIT dłużnika, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • z rozliczenia podatkowego wynika, że podatnikowi przysługuje zwrot podatku,
 • podatnik złożył już zeznanie podatkowe PIT, w którym wykazał nadpłatę do zwrotu na rachunek bankowy,
 • urząd skarbowy nie dokonał jeszcze zwrotu na konto podatnika.

Kluczowy jest więc moment pomiędzy złożeniem deklaracji PIT, a otrzymaniem pieniędzy z urzędu skarbowego. Właśnie w tym okresie istnieje ryzyko zajęcia zwrotu przez komornika.

Zasady zajmowania zwrotu podatku przez komorników

Mimo że komornik ma prawo zająć zwrot podatku, to nie oznacza to jednak, że zawsze zabierze całą kwotę. Obowiązują tutaj pewne zasady i ograniczenia.

Przede wszystkim zgodnie z przepisami komornik nie może zająć kwoty zwrotu do 4500 zł brutto w skali roku podatkowego. Oznacza to, że jeśli w poprzednim roku podatkowym nie została zajęta przez komornika żadna kwota zwrotu, to w obecnym jest szansa na "uratowanie" zwrotu do wysokości 4500 zł.

Zwrot podatku w danym roku Maksymalna kwota możliwa do zajęcia przez komornika
2000 zł 0 zł
5000 zł 500 zł
15000 zł 10500 zł

Jak wynika z tabeli, jeśli wysokość zwrotu podatku nie przekracza 4500 zł, to jest on wolny od zajęcia. Natomiast przy wyższych kwotach komornik może zabrać nadwyżkę ponad ten limit.

Co ważne, ograniczenie to dotyczy łącznej kwoty zwrotów w danym roku podatkowym. Oznacza to, że jeśli np. z rozliczenia PIT-37 komornik zajął część zwrotu, to przypadku zwrotu z PIT-36 limit 4500 zł będzie już pomniejszony o tę zajętą wcześniej kwotę.

Czytaj więcej: Jak obliczyć ryczałt 8,5% i ewidencjonowane kalkulator online

Jak ograniczyć ryzyko zabrania zwrotu przez komornika

Choć w niektórych sytuacjach trudno całkowicie wyeliminować ryzyko zajęcia zwrotu podatku, to można zastosować kilka trików, by zminimalizować prawdopodobieństwo utraty pieniędzy na rzecz komornika:

 • Złożenie PIT tuż po rozpoczęciu egzekucji komorniczej nie pozostawia czasu komornikowi na szybkie zajęcie zwrotu.
 • Wypełnienie PIT niezwłocznie po 1 stycznia, a więc jak najwcześniej to możliwe również może pomóc.
 • Warto rozważyć wskazanie zwrotu podatku na rachunek małżonka.
 • Pomocne może być też uzyskanie zwrotu w kasie urzędu skarbowego zamiast przelewu bankowego.

Najważniejsze jest jednak cykliczne monitorowanie, czy nie toczy się przeciwko nam jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne. W przypadku zadłużenia konieczna jest szybka reakcja i np. restrukturyzacja należności, by uniknąć ich ściągania przez komornika.

Co zrobić, gdy komornik zajął zwrot podatku

Czy komornik może zająć zwrot podatku - wszystko, co musisz wiedzieć

Mimo stosowania różnych metod zabezpieczających, może się zdarzyć, że komornik zajmie zwrot podatku z rozliczenia PIT. W takiej sytuacji dłużnik ma jednak pewne prawa, które warto wykorzystać.

Przede wszystkim możliwe jest złożenie zarzutów przeciwko zajęciu zwrotu podatku. Podstawą mogą być błędy formalne po stronie komornika, np. brak postępowania egzekucyjnego wobec danej osoby.

Innym rozwiązaniem jest wniosek o wyłączenie z egzekucji części wynagrodzenia. Dzięki temu z zwrotu podatku można otratować kwotę potrzebną np. na bieżące wydatki czy spłatę innych zobowiązań.

Odzyskanie pieniędzy od komornika to żmudny proces, ale z pewnością warto podjąć wyżej opisane kroki, by zminimalizować straty finansowe wynikające z zajęcia zwrotu podatku przez komornika.

Sposoby odzyskania zajętego przez komornika zwrotu PIT

Choć komornik jest zobowiązany do egzekucji zaległości, to czasem działa błędnie lub z naruszeniem prawa. W takich przypadkach możliwe jest podjęcie walki o odzyskanie środków z zajętego wcześniej zwrotu podatku.

Najważniejsze jest prawidłowe udokumentowanie zaistniałej sytuacji, aby móc skutecznie dochodzić zwrotu pieniędzy.

W pierwszej kolejności należy więc zebrać wszelkie pisma otrzymane od komornika oraz sprawdzić, czy na pewno były podstawy prawne do zajęcia zwrotu podatku.

Kolejnym krokiem powinno być złożenie szczegółowego wniosku do komornika o wyjaśnienie przyczyn zajęcia oraz prośbę o zwrot środków. Dodatkowo można wnieść sprzeciw od czynności komornika do sądu rejonowego.

Gdy zawiodą wszystkie możliwości polubownego załatwienia sprawy, pozostaje droga sądowa. W takim przypadku konieczne będzie złożenie pozwu przeciwkoSkarbowi Państwa o odszkodowanie za niezgodne z prawem działania komornika i bezprawne zajęcie zwrotu podatku.

Podsumowanie

W artykule staraliśmy się wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie, czy komornik może zająć zwrot podatku od osób fizycznych i na jakich zasadach. Wyjaśniliśmy, że istnieje takie ryzyko, jeśli toczy się przeciwko nam postępowanie egzekucyjne. Wskazaliśmy jednak, że zwrot do 4500 zł rocznie jest bezpieczny. Podpowiedzieliśmy również, jak zminimalizować szanse na utratę pieniędzy i co zrobić, gdy komornik zabierze zwrot mimo wszystko.

Zależało nam, by artykuł dostarczył czytelnikom pełnej wiedzy na temat zasad zajmowania zwrotów podatku przez komorników i był praktycznym poradnikiem obrony przed utratą tych pieniędzy. Dlatego przedstawiliśmy konkretne sposoby ochrony zwrotu PIT oraz możliwości odzyskania kwot bezprawnie zabranych przez komornika.

Mamy nadzieję, że informacje te pozwolą lepiej zrozumieć sytuację osobom poszukującym odpowiedzi na pytanie "czy komornik może zająć zwrot z podatku" i obawiającym się utraty oczekiwanego zwrotu podatkowego. Pragniemy, by artykuł ten przyniósł konkretną wartość i ułatwił zachowanie zwrotu PIT przed zabraniem go przez komornika.

Na koniec jeszcze raz podkreślamy, że opisane przez nas metody pozwalają znacząco ograniczyć ryzyko zabrania zwrotu przez komornika lub odzyskać pieniądze bezprawnie przejęte w ramach zajęcia komorniczego. Mamy nadzieję, że wnioski te będą pomocne dla Czytelników.

Najczęstsze pytania

Nie, komornik może zająć jedynie kwotę zwrotu powyżej 4500 zł w danym roku podatkowym. Poniżej tego limitu zwrot podatku jest chroniony przed zajęciem.

Komornik może zająć zwrot podatku tylko podczas trwającego już postępowania egzekucyjnego wobec danej osoby i tylko na poczet spłaty jej zobowiązań.

Nie, jeśli zwrot podatku jest wyższy niż 4500 zł, komornik zajmuje tylko nadwyżkę ponad tę kwotę. Poniżej limitu zwrot pozostaje nietknięty.

Można złożyć zarzuty, wniosek o wyłączenie z egzekucji części środków lub pozew sądowy przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za bezprawne działania komornika.

Należy złożyć wniosek do Krajowej Rady Komorniczej o udzielenie informacji, czy jest prowadzona egzekucja przeciwko osobie składającej wniosek.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły