Inwestowanie

Czy funt pójdzie w górę? Kurs funta prognozy 2024

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran05.01.20245 min.
Czy funt pójdzie w górę? Kurs funta prognozy 2024

Czy funt pójdzie w górę to pytanie, które zadaje sobie wielu inwestorów i obserwatorów rynku walutowego. Kurs funta brytyjskiego w ostatnim czasie wykazywał dużą zmienność i niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji. W artykule przedstawiamy prognozy analityków na 2024 rok, omawiamy główne czynniki mogące wpływać na umocnienie bądź osłabienie funta w najbliższych miesiącach oraz przedstawiamy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji wraz z szansami i zagrożeniami dla inwestorów.

Kluczowe wnioski:

 • Prognozy kursu funta są obecnie dość niejednoznaczne, choć większość ekonomistów spodziewa się raczej stabilizacji lub niewielkich wahań.
 • Kluczowe znaczenie będą miały negocjacje handlowe UK z UE, polityka gospodarcza rządu oraz decyzje Banku Anglii.
 • Istnieje ryzyko dalszego osłabienia funta, szczególnie w razie twardego Brexitu bez porozumienia z UE.
 • Szanse na umocnienie funta wzrosną, jeśli uda się zawrzeć korzystne porozumienie handlowe z UE.
 • Inwestorzy powinni zachować ostrożność i monitorować kluczowe wydarzenia polityczne oraz gospodarcze.

Czy funt pójdzie w górę w 2024

Kurs funta brytyjskiego w ostatnich miesiącach cechowała się dużą zmiennością i trudno jednoznacznie stwierdzić, czy w nadchodzącym roku moneta Zjednoczonego Królestwa umocni swoją pozycję, czy raczej należy spodziewać się jej dalszego osłabienia. Prognozy analityków różnią się w swoich szacunkach, choć zdecydowana większość nie spodziewa się już tak gwałtownych spadków jak te z 2020 roku.

Główne czynniki, które zdecydują o kształtowaniu się kursu funta brytyjskiego w przyszłym roku to przede wszystkim postępy w negocjacjach handlowych Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po Brexicie, decyzje polityki gospodarczej i fiskalnej rządu Borisa Johnsona oraz kolejne zapowiedzi i posunięcia ze strony Banku Anglii.

Czynniki ryzyka dla funta

Istnieje spore ryzyko, że brak porozumienia handlowego z Unią Europejską i tzw. twardy Brexit bez umów przejściowych mogą skutkować dalszym pogorszeniem koniunktury gospodarczej w UK i osłabieniem funta. Negatywnie mogą działać również zapowiedzi podwyżek podatków czy zbyt wczesne wycofywanie programów stymulacji gospodarczej przez rząd lub bank centralny.

Perspektywy umocnienia funta

Z drugiej strony szanse na umocnienie się brytyjskiej waluty w 2024 roku wzrosną, jeśli uda się zawrzeć korzystne dla obu stron porozumienie handlowe z UE, utrzymać dobrą koniunkturę gospodarczą po pandemii COVID-19 oraz jeśli polityka fiskalna i monetarna będzie odpowiednio elastyczna i dostosowana do realiów gospodarki.

Prognozy kursu funta na 2024

Jak wynika z prognoz i szacunków większości ekonomistów i analityków rynku walutowego, rok 2024 dla funta brytyjskiego będzie okresem raczej stabilizacji niż gwałtownych zmian w jedną czy drugą stronę. Oznacza to, że kurs GBP/PLN powinien poruszać się w przedziale ok. 5,0-5,4 z możliwymi krótkotrwałymi odchyleniami w górę lub w dół o 10-20 groszy przy dużych ruchach rynkowych.

Instytucja Prognoza kursu GBP/PLN na koniec 2024
ING Bank Śląski 5,20
PKO BP 5,10
Pekao SA 5,00-5,20
Santander Bank 5,25

Jak widać z powyższego zestawienia, banki prognozują raczej umiarkowane wahnięcia kursu w średnim okresie bez ryzyka skrajnych scenariuszy znacznego umocnienia lub załamania notowań brytyjskiej waluty. Warto jednak pamiętać, że pozostaje spore ryzyko zmienności i reakcji rynków na bieżące wydarzenia polityczne czy gospodarcze.

Czytaj więcej: Leasing auta na firmę - Samochód w leasing na firmę - Jak wziąć auto w leasing na firmę

Scenariusze rozwoju sytuacji funta

Analizując potencjalne scenariusze dla funta brytyjskiego w 2024 roku, można wyróżnić 3 podstawowe warianty rozwoju sytuacji:

 • Scenariusz bazowy - umiarkowane wahania kursu w przedziale 5,0-5,4 PLN przy stopniowej poprawie koniunktury gospodarczej i ustaleniu nowych relacji handlowych UK-UE po Brexicie
 • Scenariusz optymistyczny - umocnienie funta w kierunku 5 PLN za GBP lub nawet niżej, jeśli zszybko uda się ożywić gospodarkę, a rząd UK zawrze korzystne porozumienie z UE
 • Scenariusz pesymistyczny - dalsze osłabienie funta w stronę 5,5-5,8 PLN przy pogarszających się perspektywach gospodarczych, polityce podatków i braku postępu w rozmowach z UE

Trudno w chwili obecnej wskazać, który ze scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny. Inwestorzy powinni brać pod uwagę wszystkie trzy możliwości i elastycznie reagować na pojawiające się informacje z rynków finansowych i politycznych.

Potencjał wzrostu wartości funta

Czy funt pójdzie w górę? Kurs funta prognozy 2024

Mimo zmienności notowań funta brytyjskiego w ostatnich miesiącach, wielu analityków wskazuje, że w dłuższej perspektywie brytyjska waluta nadal posiada spory potencjał wzrostu. Szczególnie korzystne może okazać się ewentualne porozumienie handlowe z UE, pobrexitowy boom gospodarczy czy bardziej restrykcyjna polityka monetarna Banku Anglii przy rosnącej inflacji. Niemniej ryzyka pozostają spore i trudno jednoznacznie stwierdzić jak będzie kształtował się kurs funta w perspektywie kolejnych lat.

Według ekspertów Goldman Sachs funt brytyjski nadal pozostaje niedowartościowany w stosunku do głównych walut światowych i w dłuższym terminie powinien umocnić swoją pozycję wobec euro czy dolara amerykańskiego.

Podsumowując, rok 2024 zapowiada się jako okres raczej umiarkowanych wahań funta z lekką przewagą czynników ryzyka osłabienia, ale w kolejnych latach szanse na wzrost jego wartości wydają się większe. Niemniej inwestorzy i obserwatorzy rynku walutowego muszą liczyć się z dużą zmiennością i reagować elastycznie na pojawiające się informacje.

Podsumowanie

Artykuł poruszał kwestię perspektyw funta brytyjskiego w 2024 roku i starał się odpowiedzieć na pytanie "czy funt pójdzie w górę". Analiza obecnej sytuacji i prognoz ekonomistów wskazuje, że raczej należy oczekiwać umiarkowanych wahań kursu niż jego gwałtownego umocnienia czy załamania. Choć nie brakuje czynników ryzyka osłabienia, to są też przesłanki, że w dłuższym terminie funt powinien stopniowo odzyskiwać wartość. Wiele zależeć będzie od rozwoju wypadków w sferze politycznej i gospodarczej.

Jak wykazano, kluczowe znaczenie dla kształtowania się "prognozowanego kursu funta" i odpowiedzi na pytanie "dlaczego funt drożeje" będą miały negocjacje z UE, działania fiskalne i monetarne rządu UK oraz strategia wychodzenia z kryzysu pandemicznego. Analitycy szacują, że średni poziom notowań GBP/PLN w ciągu 2024 r. powinien utrzymywać się w granicach 5,00-5,40 zł z krótkoterminowymi odchyleniami.

Rozważając potencjalne "scenariusze rozwoju sytuacji funta", zarysowano 3 warianty: umiarkowanych wahań w dotychczasowym przedziale, silniejszego umocnienia lub dalszego osłabienia w zależności od ogólnych warunków ekonomiczno-politycznych. Co istotne, mimo krótkoterminowych zagrożeń, w dłuższej perspektywie funt wydaje się zachowywać spory potencjał wzrostu ze względu na swoją niedowartościowaną pozycję.

Podsumowując, "kurs funta prognozy 2024" pozostaje niepewny i obarczony zmiennością, choć raczej bez ryzyka skrajnych scenariuszy. Niemniej inwestorzy i ekonomiści muszą uważnie obserwować rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej UK. Od tego zależeć będzie kierunek notowań brytyjskiej waluty w kolejnych miesiącach i latach.

Najczęstsze pytania

Większość prognoz wskazuje, że w 2021 roku kurs funta powinien cechować się raczej umiarkowaną zmiennością bez ryzyka gwałtownych spadków lub wzrostów. Ekonomiści szacują notowania średnio w przedziale 5,0-5,4 PLN z możliwymi krótkotrwałymi odchyleniami w górę lub w dół.

Kluczowe znaczenie będzie miał rozwój wypadków w relacjach handlowych Wielkiej Brytanii z UE po Brexicie, polityka fiskalna i monetarna rządu UK oraz strategie odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19.

Największe ryzyko osłabienia funta występuje w przypadku braku porozumienia handlowego z UE, chaosu politycznego w Wielkiej Brytanii lub zbyt gwałtownego wyhamowania programów wspierających gospodarkę przez rząd i bank centralny.

Decyzja o inwestycji w funta powinna być poprzedzona staranną analizą ryzyka. Mimo potencjału wzrostu w dłuższej perspektywie, w krótkim terminie kurs GBP może być obarczony sporymi wahaniami pod wpływem czynników geopolitycznych i rynkowych.

Zaleca się elastyczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania polityczne i gospodarcze poprzez dywersyfikację ryzyka, inwestowanie w różne waluty i instrumenty oraz wykorzystanie szerokiego wachlarza narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty? Jak to zrobić?
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Cena złota znów bije rekordy – czy warto inwestować teraz?
InwestowanieCena złota znów bije rekordy – czy warto inwestować teraz?

Wycena złota znów zaskakuje. W marcu 2024 roku padł historyczny rekord, gdy za uncję tego kruszcu trzeba było zapłacić ponad 2 200 dolarów. Jak przewidują analitycy, jest duża szansa, że w tym roku zobaczymy kolejne rekordowe wzrosty. Czy warto inwestować teraz w złoto fizyczne i jak to zrobić?