fbpx

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Z końcem maja 2022 roku będzie możliwy zakup mieszkania bez wkładu własnego. To szansa dla osób, które marzą o własnej nieruchomości, ale nie są w stanie odłożyć kwoty na wkład własny. Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z nowego rozwiązania z Polskiego Ładu.

Na czym polega rządowy program Mieszkanie bez wkładu własnego

W 2014 roku, dzięki rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego został wprowadzony wymóg który, przy zakupie mieszkania z pomocą kredytu hipotecznego, zobowiązuje kupującego do posiadania wkładu własnego w wysokości co najmniej 5 procent wartości nieruchomości. Kwota stopniowo wzrastała, aż w roku 2017 osiągnęła 20 procent. Obecnie wymagany wkład własny wynosi między 10 a 20 procent, w zależności od banku. Niestety dla wielu Polaków jest to problem nie do rozwiązania, ponieważ nie są w stanie odłożyć takiej kwoty. W dniu 15 listopada 2021 roku podpisana została ustawa, na mocy której, od 27 maja 2022 roku kredyt hipoteczny będzie można uzyskać bez posiadania wkładu własnego.

Mieszkanie bez wkładu własnego – na czym polega wsparcie?

Mieszkanie bez wkładu własnego to kolejne rozwiązanie wprowadzone w ramach rządowego programu Polski Ład. Wsparcie nie jest dopłatą do kredytu czy zakupu nieruchomości, jak miało to miejsce dotychczas, lecz gwarancją rządową, która pozwoli kredytobiorcy na zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wymogu posiadania kapitału własnego.

Wybierz najlepszego doradcęDoradcy Kredytowi Wrocław

Jak czytamy w Ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 roku, która określa zasady funkcjonowania programu Mieszkanie bez wkładu własnego, kredyt tego rodzaju zostanie udzielony na następujących warunkach:

  • na zakup mieszkania, domu lub działki, a także pod budowę oraz wykończenie domu mieszkalnego, jeśli cena nieruchomości nie przekroczy poziomu określonego w ustawie (limity cenowe określane są w proporcji cena 1 m2 mieszkania);
  • okres kredytowania musi wynosić minimum 15 lat.

Mieszkanie bez wkładu własnego będzie rodzajem kredytu hipotecznego gwarantowanego, ponieważ gwarancji na brakujący wkład własny udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego. Oznacza to, że kredytobiorca zamiast pieniędzy, otrzyma możliwość zaciągnięcia kredytu na 100 procent wartości nieruchomości. Gwarancja ma na celu zabezpieczyć interes banku udzielającego pomoc. W przypadku, gdy kredytobiorca z różnych przyczyn będzie miał problem ze spłatą zobowiązania – Bank Gospodarstwa Krajowego wpłaci do banku, w którym zaciągnięty został kredyt sumę odpowiadającą równowartości wkładu własnego.

…kredytobiorca zamiast pieniędzy, otrzyma możliwość zaciągnięcia kredytu na 100 procent wartości nieruchomości.

Dla przykładu: jeśli beneficjent będzie chciał zakupić mieszkanie o wartości 400 tysięcy zł, lecz nie będzie miał wkładu własnego, to kredyt zostanie udzielony na 400 tysięcy zł, a Bank Gospodarstwa Krajowego będzie oferował gwarancję na wkład własny w granicach od 40 tysięcy zł do 80 tysięcy zł, w zależności od wyboru klienta.

Mieszkanie bez wkładu własnego – kto na tym skorzysta?

Program skierowany jest do osób, których zarobki pozwalają na spłatę kredytu hipotecznego, jednak nie mają środków na wymagany wkład własny. Nie przewiduje on żadnych ograniczeń wiekowych dla beneficjentów. Zgodnie z założeniem ustawy regulującej zasady działania programu Mieszkanie bez wkładu własnego, z kredytu gwarantowanego, skorzystać mogą osoby, które spełniają następujące warunki:

  • osoby bezdzietne, lub posiadające jedno dziecko, niebędący właścicielem lub współwłaścicielem żadnej innej nieruchomości. Pozostałe osoby, które będą wchodzić w skład gospodarstwa domowego lub będą dołączone do kredytu, również nie mogą posiadać innej nieruchomości na zakup;
  • osoby posiadające co najmniej dwójkę dzieci, mogące być właścicielem innej, ale tylko jednej, nieruchomości, o ile nie jest ona większa niż 50 m2 – przy dwójce dzieci, 75 m2 – przy trójce dzieci, 90 m2 – przy czwórce dzieci. Jeśli w skład rodziny wchodzi piątka dzieci, lub więcej, to nie ma limitu metrażowego na posiadaną nieruchomość;
  • osoby posiadające zdolność kredytową na spłatę wybranej nieruchomości;
  • przynajmniej jeden z kredytobiorców posiada obywatelstwo polskie.
Kto może otrzymać kredyt bez wkładu własnego?

Dodatkowo, rodziny, które w okresie spłacania kredytu gwarantowanego, w ramach programu  Mieszkanie bez wkładu własnego powiększą się o kolejne dziecko, będą mogły również skorzystać z tak zwanej spłaty rodzinnej. Będzie ona polegała na wypłaceniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego jednorazowej sumy pieniędzy na poczet spłaty zobowiązania.

Spłata rodzinna – jednorazowa dopłata do kredytu

Dopłaty do kredytu, przyznawane w formie spłaty rodzinnej będą przysługiwały każdej rodzinie, która powiększy się o kolejne dziecko w okresie kredytowania i będą przyznawane w następujący sposób:

  • 20 000 zł – jeśli rodzina powiększy się o drugie dziecko,
  • 60 000 zł – jeśli rodzina powiększy się o trzecie lub kolejne dziecko.
Spłata rodzinna - ile wynoszą dopłaty do kredytu mieszkaniowego bez wkładu własnego

Z programu będą mogły skorzystać również osoby, które w przeszłości skorzystały z programów takich jak „Mieszkanie dla Młodych”, czy „ Rodzina na Swoim”, osoby żyjące w związkach nieformalnych – niezależnie od tego, czy posiadają dzieci, czy nie, obcokrajowcy, niekoniecznie posiadający obywatelstwo polskie oraz osoby, które posiadały nieruchomość na własność nie krócej niż 5 lat wstecz, ale ją sprzedały lub z innych przyczyn już jej nie posiadają.

Mieszkanie bez wkładu własnego – ile wyniesie dofinansowanie?

Kredyt udzielony w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego będzie wynosić 100 procent wartości nieruchomości. Natomiast gwarancja, wydawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego będzie obejmować nie mniej niż 10 procent i nie więcej niż 20 procent części kredytu, tak jak w przypadku wkładu własnego. Limit gwarantowanej kwoty to 100 tysięcy zł. Oznacza to, że łączna wysokość kredytu może być znacznie wyższa i wynosić kilkaset tysięcy złotych. Pamiętajmy jednak, że gwarancję na kwotę pokrywającą wkład własny będzie należało spłacić tak, jak pozostałą część zobowiązania, jednakże kredytobiorca, pobierający kredyt hipoteczny bez wkładu własnego nie będzie zobowiązany do zebrania wymaganej gotówki na pokrycie początkowego kapitału.

Nie tylko na zakup mieszkania
Kredyt udzielony w ramach programu będzie mógł sfinansować również wydatki ponoszone w związku z remontem i wykończeniem mieszkania, domu oraz budowę nieruchomości. Wtedy, w przypadku kredytu finansującego kwota może być wyższy niż 100 procent.

Mieszkanie bez wkładu własnego – do jakiej kwoty?

O kredyt na zakup mieszkania, domu oraz działki w ramach programu Mieszkanie Bez Wkładu Własnego będzie można ubiegać się wyłącznie w celu zakupienia nieruchomości, których cena nie przekracza limitu określonego w ustawie. Takie działanie ma na celu możliwie całkowite wykluczenie z programu osób zamożnych oraz sztucznego zwiększania cen przez osoby handlujące nieruchomościami oraz deweloperów.

Limit ceny za metr dla kredytu bez wkładu własnego

W ramach programu mieszkanie bez wkładu własnego zakupić będzie można nieruchomość zarówno z rynku pierwotnego jak i wtórnego. Nie został przewidziany limit powierzchni, więc dom jak i mieszkanie mogą być dowolnej wielkości. 

Co ważne, ustawa dopuszcza możliwość obniżenia wartości powyższych współczynników w drodze rozporządzenia, jeśli ze względu na warunki rynkowe wystąpi taka konieczność.

Mieszkanie bez wkładu własnego – jak będą wypłacane pieniądze?

W dniu 15 listopada 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę o kredycie gwarantowanym, na mocy której, od 27 maja 2022 roku kredyt hipoteczny będzie można uzyskać bez posiadania wkładu własnego. Oznacza to, że już od końca maja 2022 roku będzie można składać wnioski o kredyt z gwarancją wkładu własnego w bankach, które podpiszą odpowiednią umowę w tej sprawie z BGK. Lista instytucji będzie widnieć na internetowej stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. W celu uniknięcia ryzyka kursowego związanego ze zmieniającą się wartością poszczególnych walut gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany wyłącznie w walucie polskiej. 

Jakie dokumenty potrzebne aby otrzymać kredyt bez wkładu własnego

Procedura udzielania kredytu w ramach programu będzie zależała od banku udzielającego zobowiązania, będzie identyczna jak w przypadku zwykłego kredytu hipotecznego. Jednak przed przystąpieniem do procesu kredytowania konieczne będzie przedstawienie oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków finansowych koniecznych do uzyskania finansowania bez wkładu własnego.

Porozmawiaj z doradcą kredytowym
Kontakt

Poznasz i omówisz najlepsze oferty z kilkunastu banków bezpłatnie

Otrzymasz profesjonalne wsparcie w otrzymaniu kredytu bezpłatnie

Zaoszczędzisz czas – Wiele banków, jedno spotkanie

Skorzystaj z video-rozmowy online lub spotkaj się w biurze: ul. Legnicka 50, Wrocław – sprawdź na mapie

Osoby, które zdecydują się zakupić nieruchomość w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego, nie otrzymają jednak pieniędzy do ręki. Kwota pokrywająca koszt wkładu własnego zostanie doliczona do całkowitego kosztu kredytu, a gwarancję na jego spłatę udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego. Minimalny okres spłaty „wkładu własnego” ma wynosić 15 lat.

Dofinansowanie spłaty kredytu zaciągniętego w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego, po urodzeniu się dziecka, w ramach spłaty rodzinnej będzie realizowane za pośrednictwem ZUS. Jest to instytucja odpowiedzialna za przyznawanie bonów mieszkaniowych. W tym przypadku beneficjent również nie otrzyma pieniędzy w gotówce. Kwota zostanie przelana bezpośrednio na konto banku, w którym spłacany jest kredyt.

Mieszkanie bez wkładu własnego – czy ceny wzrosną?

Ceny rosną z roku na rok. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że od I połowy 2016 roku do końca 2021 roku ceny mieszkań wzrosły aż o 71% na rynku wtórnym i o 58% na rynku pierwotnym. Natomiast według Głównego Urzędu Statystycznego tylko w II kwartale 2021 roku ceny nieruchomości, w stosunku do poprzedniego roku na rynku pierwotnym wzrosły o 8,6%, a na rynku wtórnym o 8,3%.

Wraz ze wzrostem cen nieruchomości idzie wzrost kwoty zaciąganego kredytu hipotecznego i wymaganego początkowo wkładu własnego. Zwiększające się koszta są oczywiście skutkiem galopującej w Polsce inflacji, która pochłania coraz więcej oszczędności Polaków. Program Mieszkanie bez wkładu własnego może więc realnie pomóc w dążeniu do zakupu własnej nieruchomości.

Według projektu społeczno-gospodarczych Mieszkanie bez wkładu własnego wprowadzonego w ramach programu Polski Ład wyeliminowanie ryzyka wzrostu cen nieruchomości jest możliwe dzięki wprowadzeniu limitów cenowych nabywanych nieruchomości. Oznacza to, że tylko część mieszkań i domów będzie spełniać wymagania. Prawdopodobnie beneficjenci programu, szczególnie ci, żyjący w większych miastach, otrzymają możliwość zakupu tylko nieruchomości w mniej atrakcyjnej lokalizacji lub w niższym standardzie. 

Jakie kredyty hipoteczne obejmuje program Mieszkanie bez wkładu własnego?

Mieszkanie bez wkładu własnego – przez jaki okres będzie można otrzymać dopłatę?

Zgodnie z informacjami zawartymi w Ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021, o kredyt udzielany w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego będzie się można ubiegać maksymalnie do końca grudnia 2030 roku. Oznacza to, że na zakup mieszkania bez wkładu własnego Polacy mają blisko 8 lat. Na czas realizacji programu w Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie utworzony Rządowy Fundusz Mieszkaniowy, który zostanie zasilony pieniędzmi z budżetu Państwa.

Wysokość środków zasilających Fundusz Mieszkaniowy została określana w ustawie. W roku 2022 będzie wynosić maksymalnie do 100 milionów zł, a wraz z każdym kolejnym rokiem kwota będzie wzrastać, ponieważ będzie uwzględniać dopłaty do spłat kredytów.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego to szansa dla osób, które są gotowe na zakup nieruchomości, ale nie są w stanie odłożyć kwoty na 20-procentowy wkład własny. Zatem warto z niej skorzystać. Jednak należy pamiętać, że środki jakie Państwo może przeznaczyć na pomoc są ograniczone, dlatego też nie zastanawiaj się zbyt długo. Skontaktuj się z naszym doradcą, aby pomógł Ci w podjęciu decyzji i przejściu przez proces kredytowania.

Otrzymaj Kredyt Hipoteczny Najtaniej

Bezpłatnie skorzystaj z profesjonalnego wsparcia aby otrzymać najlepszy kredyt hipoteczny
Porozmawiaj z naszym doradcą
Kontakt

Dyrektor SDP Finanse. Doradca kredytowy działający w branży od 2014 r. Pomógł uzyskać klientom ponad 140 kredytów hipotecznych na zakup mieszkań i domów.

Podobne Wpisy

Nowe mieszkanie para

Kredyt hipoteczny w euro wolny od inflacji! Sprawdź czy warto i w jakim banku się o niego starać

Rada Polityki Pieniężnej co miesiąc podnosi stopy. Powoduje to zwiększenie rat kredytów, jednak tylko tych spłacanych w złotówkach. Klienci, którzy...
Amanda Papierz, Specjalistka ds. Kredytów Hipotecznych w SDP Finanse

Kredyt z oprocentowaniem stałym – na czym polega i dla kogo jest polecany?

Ze względu na regularny wzrost stóp procentowych od października 2021 roku coraz więcej banków zaczęło proponować swoim klientom zaciągnięcie kredytu...

Jak zmniejszyć raty kredytu hipotecznego? (7 sposobów)

W piątek 1 kwietnia 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej wyznaczyła nowy poziom procentowej stopy referencyjnej. Od soboty, 2 kwietnia 2022...

Napisz Komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Doradca Kredytowy Wrocław

Porozmawiaj z doradcą SDP Finanse - bezpłatnie

Karolina Niziołek

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (29 opinii)

Biuro: ul. Legnicka 50, Wrocław

Szanowni potencjalni klienci Pani Karoliny Niziołek !!!

Z nieukrywaną przyjemnością pragnę zarekomendować Panią Karolinę Niziołek, jako doradcę finansowego/kredytowego.
Jest to osoba w pełni kompetentna, profesjonalna, sprawcza w działaniu i pomocna.
Dodatkowy atutem jest też duża doza kultury i uroku osobistego.
Proces zakupu nieruchomości z udziałem i pomocą Pani Karoliny Niziołek przebiegł sprawnie i szybko.
Jeszcze raz gorąco rekomenduję!!!

Z wyrazami szacunku
Marek Sobański

Marek Sobański
22 lipca 2022

Amanda Papierz

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (4 opinii)

Biuro: ul. Legnicka 50, Wrocław

Współpraca przebiegała bez zarzutu. Empatyczna osoba, starająca się pomóc w przygotowaniu kredytu.

Maciej
24 maja 2022

Paulina Popławska-Śliwak

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (7 opinii)

Biuro: ul. Kościuszki 16, Wrocław

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Panią Pauliną przy załatwianiu kredytu hipotecznego. Profesjonalne doradztwo, bezproblemowy kontakt i miłe podejście do klienta.

Jacek
27 czerwca 2022

Emilia Kita

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (2 opinii)

Biuro: ul. Legnicka 50, Wrocław

Zazwyczaj nie wystawiam opinii, ale Pani Emilia na tyle wyróżnia się zaangażowaniem i proaktywnym podejściem do klienta i problemów, że zdecydowałem się zrobić wyjątek. Jestem jak najbardziej zadowolony.

Piotr G
17 stycznia 2023

Łukasz Kuśmierz

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (7 opinii)

Biuro: ul. Kościuszki 16, Wrocław

Współpraca z Panem była wzorowa. Zawsze, kiedykolwiek potrzebowałam pomocy, Pan Łukasz w 100% pomagał. Odpowiadał na wszystkie moje pytania. Czułam, że zaangażował się Pan Łukasz w moją sprawę całym sobą. Dzięki temu mogłam spokojnie zająć się innymi sprawami. Każdy kto chce wziąć kredyt powinien skorzystać z usług doradcy finansowego. To naprawdę ułatwia życie.

Katarzyna
15 czerwca 2022
Rozmowa z Doradcą SDP Finanse, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Karolina Niziołek, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Amanda Papierz, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Paulina Popławska-Śliwak, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Emilia Kita, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Łukasz Kuśmierz, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat