fbpx

Kredyty hipoteczne – słownik pojęć i najczęściej zadawane pytania

Kredyty hipoteczne słownik pojęć

Wokół kredytów hipotecznych narosło przez lata wiele mitów, które staramy się rozwiewać w naszych cyklicznie publikowanych artykułach. Dziś jednak spróbujemy wrócić do podstaw i w krótkim poradniku wyjaśnić najważniejsze pojęcia związane z kredytem hipotecznym, a także odpowiedzieć na te pytania, które klienci najczęściej zadają naszym doradcom kredytowym. Dla większej przejrzystości poradnik napisany został w formie pytanie – odpowiedź, co ułatwi Ci szybkie znalezienie tych tematów, które szczególnie Cię interesują. Zaczynajmy!

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to kredyt zabezpieczony wpisem do hipoteki (w IV dziale księgi wieczystej nieruchomości). W przypadku, gdy kredytobiorca nie spłaca tego rodzaju zobowiązania, bank może prowadzić egzekucję z nieruchomości, na której ciąży hipoteka.

Czym jest kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to obecnie najtańszy z dostępnych na rynku kredytów – jego oprocentowanie wynosi aktualnie poniżej 3% rocznie. Co więcej, niektóre z kredytów hipotecznych, a konkretnie kredyty mieszkaniowe, uzyskać można na bardzo długi okres – nawet 35 lat. Sprawia to, że miesięczna rata tak rozłożonego kredytu może być z powodzeniem spłacana przez przysłowiowego przeciętnego zjadacza chleba, nie zaś wyłącznie przez osoby bardzo majętne.

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy to rodzaj kredytu hipotecznego przeznaczony na cele mieszkaniowe. Celem takim może być zakup mieszkania lub domu, ale nie tylko. Kredyt mieszkaniowy umożliwia bowiem zaciągnięcie zobowiązania na remont czy wykończenie, a także budowę, rozbudowę bądź adaptację wybranej nieruchomości. Co jednak bardzo istotne, w przypadku kredytu mieszkaniowego cel nie może mieć charakteru komercyjnego (zarobkowego). To oznacza, iż pieniędzmi z takiego kredytu należy finansować nieruchomość, w której faktycznie będzie się mieszkało samemu (w każdym razie oficjalnie…), lub też będzie w niej mieszkał ktoś z rodziny kredytobiorcy.

Wybierz najlepszego doradcęDoradcy Kredytowi Wrocław

Kredyt mieszkaniowy można otrzymać na bardzo atrakcyjnych warunkach, jednak trzeba pamiętać, że część banków wprowadza w tej kwestii pewne ograniczenia. Na czym one polegają? Na tym, że jedna osoba może mieć maksymalnie dwa kredyty mieszkaniowe. Pozostałe kredyty hipoteczne, nawet jeśli będą dla niej dostępne, nie zostaną już udzielone na tak atrakcyjnych warunkach, jak poprzednie. Bank wyjdzie po prostu z założenia, że będzie to już zakup nieruchomości na cele zarobkowe i w konsekwencji zaoferuje kredyt wyżej oprocentowany, czyli automatycznie droższy. W niektórych bankach można uzyskać więcej niż dwa kredyty mieszkaniowe.

Pożyczka hipoteczna

Kredyt hipoteczny to pieniądze, które nie trafiają na konto kredytobiorcy, ale przelewane są bezpośrednio na konto sprzedającego. Nieco żartobliwie można więc stwierdzić, że osoba, która bierze kredyt hipoteczny, nawet swoich pieniędzy nie zobaczy, nie mówiąc już o ich rozdysponowaniu na cele niezgodne z zawartą z bankiem umową. Inaczej wygląda to natomiast w przypadku pożyczki hipotecznej. Tutaj pożyczkobiorca otrzymuje gotówkę na swoje konto i może tak naprawdę wydać ją na dowolny cel. Trzeba jednak pamiętać, by zanadto nie rozpędzić się w wydatkach, albowiem zabezpieczeniem dla banku będzie w tym przypadku nasza nieruchomość, którą zaoferowaliśmy przy podpisywaniu umowy pożyczki hipotecznej.

Za wspomnianą swobodę w rozdysponowywaniu środków bank każe sobie jednak płacić odpowiednio więcej. Oprocentowanie pożyczek hipotecznych jest wyższe niż oprocentowanie kredytów hipotecznych. Co więcej, krótszy jest też maksymalny okres kredytowania, który wynosi zwykle od 15 do 20 lat.

Czym jest równa rata kredytu, zwana również ratą annuitetową?

Rata równa (annuitetowa) to rata, która ma stałą wysokość przez cały okres kredytowania (pod warunkiem, że nie zmienia się oprocentowanie). Oznacza to, że kredytobiorca reguluje swoje comiesięczne zobowiązania w równych płatnościach. Rata całkowita składa się z części kapitałowej i odsetkowej. W pierwszych miesiącach część kapitałowa jest mniejsza od odsetkowej i z każdą kolejną spłatą rośnie, a odsetkowa o taką sama kwotę się zmniejsza. Ich zawsze jest taka sama przez cały okres kredytowania.

rata równa, annuitetowa

Co to jest rata malejąca?

Rata malejąca to rata, która w początkowym okresie spłacania kredytu hipotecznego jest wysoka (wyższa niż rata równa), z czasem jednak maleje. Kredytobiorca, który wybierze kredyt z ratą malejącą zamiast stałej, przy tej samej kwocie i tym samym okresie kredytowania liczyć może na niższy koszt w odsetkach. Niestety jest i druga strona medalu: wysoka rata malejąca w początkowym okresie znacznie zmniejszy jego zdolność kredytową. Nie ma większego znaczenia fakt, że rata taka będzie z czasem coraz niższa – przy liczeniu zdolności kredytowej bank i tak weźmie pod uwagę tę pierwszą, a więc jednocześnie najwyższą wartość raty. Co oczywiste, powoduje to niemałe problemy przy zaciąganiu kolejnych kredytów, a na dodatek bywa trudne do „odkręcenia”. Pewien kłopot dla kredytobiorcy stanowić może także konieczność dokładnego odczytywania kwoty raty z harmonogramu spłat i przelewania dokładnie tej, która obowiązuje za dany miesiąc. Z uwagi na tę zmienność nie można niestety utworzyć w tym przypadku tzw. zlecenia stałego.

Co oznacza skrót LTV?

LTV (Loan To Value) to stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości. A więc jeśli kredytobiorca bieże kredyt w wysokości 100.000zł na nieruchomości o wartości 200.000zł to LTV wynosi 50%. LTV jest też w praktyce związane z wysokością wkładu własnego. Na przykład LTV 90% oznacza, że wkład własny kredytobiorcy w gotówce musi wynieść 10%, a LTV 80% informuje o tym, że wkład ten wynieść musi 20%.

Czym jest wymagany wkład własny?

Wymagany wkład własny to ta część ceny nieruchomości, którą kredytobiorca pokryć musi z własnej gotówki. Takie banki jak Alior, BPS, mBank, Millennium, Peako SA, PKO BP i Santander udzielają kredytów hipotecznych przy 10% wkładu własnego, jednak wówczas kredytobiorca musi liczyć się z dodatkowym kosztem w postaci tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu lub też z wyższą marżą za udzielenie kredytu. Co z innymi bankami? W ich przypadku standardowy wymagany wkład własny to 20% ceny nieruchomości.

Czym jest WIBOR?

WIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest ona jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania, które podawane są przez największe działające w kraju banki uczestniczące w panelu WIBOR. Na przykład WIBOR 3M oznacza depozyt na 3 miesiące, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji, a WIBOR 6M – depozyt na 6 miesięcy. Im wyższy WIBOR, tym wyższe oprocentowanie kredytów z oprocentowaniem zmiennym, a więc tych najpopularniejszych obecnie w Polsce.

WIBOR, marża, oprocentowanie kredytu hipotecznego

Czym jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu to wskaźnik, który przedstawia koszt odsetek w skali roku. Wyrażany jest procentowo. Na oprocentowanie kredytu składają się marża, którą narzuca udzielający go kredytobiorcy bank oraz WIBOR.

Co to jest prowizja bankowa?

Prowizja bankowa to jednorazowa opłata, którą kredytobiorca wnosi tuż przed uruchomieniem (czyli wypłatą) kredytu hipotecznego. Niektóre banki umożliwiają skredytowanie takiej prowizji, doliczając ją po prostu do kwoty spłaty. W takiej sytuacji nie ma potrzeby, by przeznaczać na spłatę prowizji gotówkę z własnej kieszeni.

Czym są odsetki od kredytu?

Odsetki to koszt, który bank nalicza kredytobiorcy za pożyczony w formie kredytu kapitał. Standaryzowaną miarą tego kosztu w przeliczeniu na jednostkę kapitału, a także roczny czas użytkowania tego kapitału jest stopa procentowa. Wysokość odsetek uzależniona jest zarówno od stopy procentowej, jak i od wielkości kapitału, okresu kredytowania oraz sposobu wyznaczania odsetek.

Porozmawiaj z doradcą kredytowym
Kontakt

Poznasz i omówisz najlepsze oferty z kilkunastu banków bezpłatnie

Otrzymasz profesjonalne wsparcie w otrzymaniu kredytu bezpłatnie

Zaoszczędzisz czas – Wiele banków, jedno spotkanie

Skorzystaj z video-rozmowy online lub spotkaj się w biurze: ul. Legnicka 50, Wrocław – sprawdź na mapie

Co to jest okres kredytowania?

Okres kredytowania to okres, przez który kredytobiorca będzie spłacał zaciągnięty w banku kredyt. Dłuższy okres kredytowania zwiększa koszt kredytu, ale pozwala na zmniejszenie kwoty comiesięcznej raty, dzięki czemu jej spłata w mniejszym stopniu obciążała będzie domowy budżet kredytobiorcy.

Czym jest karencja?

Karencja to okres między wypłatą kredytu a początkiem jego spłacania. W okresie tym kredytobiorca nie płaci jeszcze raty kapitałowej, a jedynie ratę odsetkową, co znacznie odciąża jego budżet. Przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym karencja jest opcjonalna, jednak klienci czasami decydują się na to, by trwała ona na przykład przez kilka pierwszych miesięcy. Powód jest prozaiczny: to czas, gdy często mają oni większe wydatki, związane chociażby z urządzaniem się w nowym lokalu czy domu.

Na rynku pierwotnym karencja jest obowiązkowa od momentu wypłaty pierwszej transzy kredytu do wypłaty ostatniej transzy. Opcjonalnie okres ten można jednak wydłużyć.

Okres karencji daje co prawda kredytobiorcy nieco „luzu”, czasowo obniżając związane z kredytem wydatki, jednak zwiększa całkowity koszt odsetkowy tego kredytu. Dlaczego? Ponieważ odsetki naliczane są już wcześniej – zanim jeszcze zacznie on spłacać swój kredyt.

Na czym polega uruchomienie kredytu?

Uruchomienie kredytu to po prostu jego wypłata. Aby kredyt został uruchomiony należy wypłacić przynajmniej pierwszą transzę, najdalej w ciągu kilku miesięcy od podpisania umowy kredytowej. Kredytobiorca musi pamiętać, że żaden bank nie uruchomi kredytu automatycznie – za każdym razem wymagane będzie złożenie w tym celu pisemnej dyspozycji. Jest to szczególne ważne w przypadku rynku pierwotnego. Kredytobiorca musi bowiem pamiętać, że bank nie będzie pilnował za niego płatności, które w wyznaczonym czasie trafić muszą do dewelopera. Krótko mówiąc – sam klient musi to „ogarnąć”.

Czym jest Księga Wieczysta?

Księga Wieczysta to rejestr wszystkich spraw, które związane są z daną nieruchomością. Rejestr taki prowadzi właściwy sąd rejonowy. W Księdze Wieczystej znajdują się dokładne informacje zarówno o samej nieruchomości (dział I: adres, metraż, pomieszczenia przynależne) i jej właścicielu/właścicielach (dział II), jak również o służebnościach i obciążeniach takiej nieruchomości (dział III) oraz o hipotece (dział IV).

Możesz sprawdzić treść księgi wieczystej jeśli znasz jej numer na stronie rządowej: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/KsiegiWieczyste

Hipoteka – co to jest?

Hipoteka to prawo wpisywane do IV działu Księgi Wieczystej. Jest ono głównym zabezpieczeniem dla banku, który udziela klientowi kredytu bądź pożyczki hipotecznej.

Czy 500+ zwiększa zdolność kredytową?

Niestety nie. Wypłaty z 500+ nie są brane pod uwagę przez banki, gdy oceniają one zdolność kredytową klienta. Żaden polski bank nie traktuje też pieniędzy z 500+ jako środków pieniężnych, które obniżałyby koszty utrzymania.

Czy otrzymywane alimenty zwiększają zdolność kredytową?

Większość funkcjonujących w Polsce banków nie traktuje otrzymywanych alimentów jako środków pieniężnych, które podwyższałyby zdolność kredytową klienta czy wpływały na obniżenie kosztów utrzymania. Banki nie traktują ich również jako stałego źródła dochodów. Jedynie 2-3 banki w naszym kraju zaliczają alimenty do kategorii środków finansowych, które obniżają koszty utrzymania osoby wnioskującej o kredyt.

Skontaktuj się z naszym doradcą kredytowym

Mamy nadzieję, że dzięki temu krótkiemu poradnikowi dowiedziałeś się więcej o kredytach hipotecznych. Pamiętaj jednak, że nic nie zastąpi spotkania z profesjonalnym doradcą kredytowym. Dlatego nie czekaj i już dziś skontaktuj się z SDP Finanse! Nasze usługi są całkowicie darmowe, a oferty kredytu hipotecznego, które Ci przedstawimy, nie będą różniły się od tych, które otrzymałbyś bezpośrednio w banku. Szkoda jednak, byś niepotrzebnie tracił czas na ich samodzielne szukanie – zamiast tego zaufaj naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu. Szybko znajdziemy dla Ciebie najkorzystniejszy kredyt hipoteczny, podpowiemy najlepsze rozwiązania, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości, które mogłyby się u Ciebie pojawić. Nie zapłacisz za to wszystko ani grosza, za to masz szansę wiele zyskać.

Jak zwiększyć zdolność kredytową - zapisz się na mini kurs

5 sposobów aby zwiększyć

Zdolność Kredytową

Pierwszą lekcję kursu otrzymasz od razu po potwierdzeniu swojego adresu

Dyrektor SDP Finanse. Doradca kredytowy działający w branży od 2014 r. Pomógł uzyskać klientom ponad 140 kredytów hipotecznych na zakup mieszkań i domów.

Podobne Wpisy

Nowe mieszkanie para

Kredyt hipoteczny w euro wolny od inflacji! Sprawdź czy warto i w jakim banku się o niego starać

Rada Polityki Pieniężnej co miesiąc podnosi stopy. Powoduje to zwiększenie rat kredytów, jednak tylko tych spłacanych w złotówkach. Klienci, którzy...
Amanda Papierz, Specjalistka ds. Kredytów Hipotecznych w SDP Finanse

Kredyt z oprocentowaniem stałym – na czym polega i dla kogo jest polecany?

Ze względu na regularny wzrost stóp procentowych od października 2021 roku coraz więcej banków zaczęło proponować swoim klientom zaciągnięcie kredytu...

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Z końcem maja 2022 roku będzie możliwy zakup mieszkania bez wkładu własnego. To szansa dla osób, które marzą o własnej...

Napisz Komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Doradca Kredytowy Wrocław

Porozmawiaj z doradcą SDP Finanse - bezpłatnie

Łukasz Kuśmierz

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (7 opinii)

Biuro: ul. Kościuszki 16, Wrocław

Współpraca z Panem była wzorowa. Zawsze, kiedykolwiek potrzebowałam pomocy, Pan Łukasz w 100% pomagał. Odpowiadał na wszystkie moje pytania. Czułam, że zaangażował się Pan Łukasz w moją sprawę całym sobą. Dzięki temu mogłam spokojnie zająć się innymi sprawami. Każdy kto chce wziąć kredyt powinien skorzystać z usług doradcy finansowego. To naprawdę ułatwia życie.

Katarzyna
15 czerwca 2022

Emilia Kita

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (2 opinii)

Biuro: ul. Legnicka 50, Wrocław

Zazwyczaj nie wystawiam opinii, ale Pani Emilia na tyle wyróżnia się zaangażowaniem i proaktywnym podejściem do klienta i problemów, że zdecydowałem się zrobić wyjątek. Jestem jak najbardziej zadowolony.

Piotr G
17 stycznia 2023

Amanda Papierz

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (4 opinii)

Biuro: ul. Legnicka 50, Wrocław

Współpraca przebiegała bez zarzutu. Empatyczna osoba, starająca się pomóc w przygotowaniu kredytu.

Maciej
24 maja 2022

Karolina Niziołek

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (29 opinii)

Biuro: ul. Legnicka 50, Wrocław

Szanowni potencjalni klienci Pani Karoliny Niziołek !!!

Z nieukrywaną przyjemnością pragnę zarekomendować Panią Karolinę Niziołek, jako doradcę finansowego/kredytowego.
Jest to osoba w pełni kompetentna, profesjonalna, sprawcza w działaniu i pomocna.
Dodatkowy atutem jest też duża doza kultury i uroku osobistego.
Proces zakupu nieruchomości z udziałem i pomocą Pani Karoliny Niziołek przebiegł sprawnie i szybko.
Jeszcze raz gorąco rekomenduję!!!

Z wyrazami szacunku
Marek Sobański

Marek Sobański
22 lipca 2022

Paulina Popławska-Śliwak

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (7 opinii)

Biuro: ul. Kościuszki 16, Wrocław

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Panią Pauliną przy załatwianiu kredytu hipotecznego. Profesjonalne doradztwo, bezproblemowy kontakt i miłe podejście do klienta.

Jacek
27 czerwca 2022
Rozmowa z Doradcą SDP Finanse, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Łukasz Kuśmierz, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Emilia Kita, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Amanda Papierz, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Karolina Niziołek, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Paulina Popławska-Śliwak, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat