fbpx

Kredyt hipoteczny w euro wolny od inflacji! Sprawdź czy warto i w jakim banku się o niego starać

Nowe mieszkanie para

Rada Polityki Pieniężnej co miesiąc podnosi stopy. Powoduje to zwiększenie rat kredytów, jednak tylko tych spłacanych w złotówkach. Klienci, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w euro, nie są narażeni na podwyższone koszty! Jeśli zastanawiasz się nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego w euro, sprawdź, jakie są jego zalety!

Kredyt hipoteczny w EURO – o czym warto wiedzieć?

Choć sama procedura udzielenia kredytu mieszkaniowego w euro nie różni się od tej, którą banki stosują podczas udzielania zobowiązań zaciąganych w złotówkach, to różnice pojawiają się w kwestiach formalnych.

Przede wszystkim osoba, która chce zaciągnąć kredyt w euro, musi osiągać dochody we wskazanej walucie. W przeciwnym razie nawet pomimo bardzo wysokiej zdolności kredytowej, czy zgromadzenia wyższego wkładu własnego, bank odmówi udzielenia finansowania w euro. Taki wymóg został określony w „Rekomendacji S”, która jest dla banków ważnym, wiążący dokument z zakresu zasad odnoszących się do udzielania kredytów hipotecznych.

Jeśli wnioskodawca osiąga wynagrodzenie w różnych walutach, w tym euro, to podczas kalkulacji zdolności kredytowej, bank zastosuje deprecjację, czyli obniży wartość innych walut o 50% w stosunku do waluty, w której wnioskodawca uzyskuje najwyższy miesięczny dochód.

Łukasz Kuśmierz, Specjalista ds. Kredytów Hipotecznych w SDP FinanseKredytów w euro udzielają obecnie (maj 2022) tylko dwa banki: Alior Bank i Pekao SA i oba stawiają klientowi warunki dotyczące wynagrodzenia – informuje Łukasz Kuśmierz specjalista ds. Finansów w biurze SDP Nieruchomości – Podczas gdy w Aliorze klient, aby otrzymać kredyt musi mieć dochody netto stanowiące równowartość minimum 5 tysięcy złotych, uzyskaną w walucie, w której stara się o kredyt, tak w Pekao dodatkowo takie dochody muszą wpływać na polskie konto klienta od co najmniej pół roku przed przystąpieniem do kredytowania. A to jest już trudniejsze do zrealizowania. – dodaje.

O ile głównym warunkiem jest zarabianie w tej samej walucie, w której kredytobiorca wnioskuje o kredyt, tak nie ma znaczenia, w jakim kraju pracuje. Pracując dla międzynarodowych firm, często jest możliwość ustalenia z pracodawcą waluty, w której otrzymywane będzie wynagrodzenie. Dlatego, jeśli bierzesz kredyt w EURO, to problemy polskiej gospodarki i polityki Cię nie dotyczą. Choć z polityką nigdy nie wiadomo…

Kredyt hipoteczny w EURO – jakie warunki stawia bank?

Tak jak w przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny w złotówkach, tak i w każdej innej walucie podstawą jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa wnioskodawcy, na którą wpływa nie tylko wysoki dochód, ale również dobra, najlepiej nieskazitelna, historia kredytowa. W kwestii przeznaczenia kredytu hipotecznego zaciągniętego w euro obowiązują podobne zasady jak w przypadku zaciągnięcia kredytu w złotówkach. Pieniądze z uzyskanego kredytu hipotecznego można przeznaczyć na cele mieszkaniowe, czyli na zakup lub budowę nieruchomości, a czasem również nawet i na refinansowanie, czyli spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku.

Różnice pojawiają się w przypadku preferowanych przez bank form zatrudnienia. Akceptowane przez bank źródło dochodów stanowi umowa o pracę, najlepiej na czas nieokreślony lub kontrakt, najlepiej długoterminowy. Inne formy rozliczenia z pracodawcą oraz dochody pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej, nie będą brane pod uwagę. Co więcej, wynagrodzenie musi wpływać na rachunek bankowy, ponieważ bank udzielający kredyt hipoteczny może zażądać przedstawienia wyciągów z konta udowadniających faktyczną wysokość dochodu.

Kolejnym warunkiem jest wysoki wkład własny, wyższy niż w przypadku kredytu hipotecznego zaciąganego w złotówkach, ponieważ stanowiący co najmniej 30% wartości nieruchomości.

Dalszym warunkiem stawianym przez bank w celu uzyskania kredytu hipotecznego w euro jest krótszy okres kredytowania. Podczas gdy w przypadku kredytu udzielanego w złotówkach bank rekomenduje czas nie dłuższy niż 25 lat, tak w przypadku kredytu udzielanego w euro okres kredytowania może wynosić maksymalnie 20 lat. Krótszy okres kredytowania oznacza niższe koszty około kredytowe, ale również wyższą miesięczną ratę kredytu.

Kredyt hipoteczny w EURO – ile to właściwie kosztuje?

Wszystkie koszty kredytu hipotecznego, zaciągniętego w euro uzależnione są od oferty banku, a na ich ostateczną wysokość wpływa również zdolność kredytowa wnioskodawcy. Na ostateczny koszt kredytu w euro składają się odsetki i koszty poza-odsetkowe takie jak prowizje, marże, opłaty oraz koszty ubezpieczeń i innych produktów dodatkowych.

Kredyt hipoteczny udzielany w euro jest niżej oprocentowany niż kredyt udzielany w złotówkach. Wynika to z niższej stopy referencyjnej, którą dla kredytów w walucie polskiej jest to WIBOR a dla euro – EURIBOR. W maju 2022 roku WIBOR 3M wynosił 6,48%, a EURIBOR 3M już –0,35% (mniej niż 0,0%). To sprawia, że oprocentowanie tych kredytów w skali roku wynosi jedynie ok 4% (a tych w złotówkach powyżej 8%).

Łukasz Kuśmierz, Specjalista ds. Kredytów Hipotecznych w SDP Finanse– Obecnie kredyt hipoteczny zaciągnięty w euro jest wyraźnie tańszy, ze względu na marżę banku wynikającą między innymi z krótszego okresu kredytowania – mówi Łukasz Kuśmierz specjalista ds. Finansów w biurze SDP Nieruchomości – ale oczywiście występuje tutaj ryzyko kursowe, którego niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć. – dodaje.

Kredyt hipoteczny w EURO – do jakiego banku po kredyt?

Popularność kredytów hipotecznych walutowych jest aktualnie niewielka. Na taką sytuację wpływa kilka różnych czynników. Przede wszystkim ograniczona oferta bankowa, wyższe wymagania formalne stawiane kredytobiorcom oraz trudności w spłacie zobowiązań przez frankowiczów. Jednak kredyt hipoteczny w euro to nadal atrakcyjna oferta dla sporej części osób, zarabiającej w tejże walucie.  Kredyt walutowy w euro udzielają obecnie Alior Bank oraz bank Pekao SA.

​Kredyt hipoteczny w EURO Alior Bank

Oferta banku dotyczy kredytu hipotecznego, który jest dostępny w złotówkach, dolarach i euro. Bank oferuje kredyt w dwóch wariantach: z ratą równą lub malejącą. Dodatkowo do kredytu hipotecznego należy dołączone są produkty dodatkowe takie jak: Ubezpieczenie pomostowe (opłacane do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej) oraz konto, na które będzie wpływać wynagrodzenie od pracodawcy. Kredytobiorca opcjonalnie może dokupić ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy oraz ubezpieczenie nieruchomości. Aby uzyskać ten rodzaj finansowania, kredytobiorca powinien posiadać wkład własny w wysokości 28% od wartości nieruchomości. Oprocentowanie kredytu wynosi w tym wypadku 4,75%. Kredyt można zaciągnąć również na cele konsumpcyjne czy konsolidacyjne. Czas kredytowania wynosi maksymalnie 30 lat.

Kredyt hipoteczny w EURO Pekao SA

Oferta banku dotyczy kredytu hipotecznego, który jest dostępny w złotówkach, dolarach i euro, koronach norweskich i koronach szwedzkich. Bank oferuje kredyt w dwóch wariantach: z ratą równą lub malejącą. Dodatkowo do kredytu hipotecznego dołączone są produkty dodatkowe takie jak: Ubezpieczenie pomostowe (opłacane do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej), oraz konto, na które będzie wpływać wynagrodzenie od pracodawcy. Kredytobiorca opcjonalnie może dokupić ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy oraz ubezpieczenie nieruchomości. Oprocentowanie wynosi w tym wypadku między 3,85% do nawet 5,55%. Czas kredytowania wynosi maksymalnie 15 lat, gdy kredytobiorca posiada wkład własny w wysokości 30% od wartości nieruchomości i 20 lat, gdy wkład własny wynosi 40% wartości nieruchomości.

Kredyt hipoteczny w EURO – przykłady

Rata kredytu hipotecznego w euro zaciągniętego w banku Alior Bank dla kredytu o wartości 500 tys. zł. zaciągniętego na 25 lat przy wkładzie własnym o wartości 28% wartości nieruchomości wynosi 2,004 zł, czyli 434,25 EUR.

Rata kredytu hipotecznego w złotówkach zaciągniętego w banku Alior Bank dla kredytu o wartości 500 tys. zł. zaciągniętego na 25 lat przy wkładzie własnym o wartości 28% wartości nieruchomości wynosi 2,742,61 zł.

Kredyt hipoteczny w EURO – wady i zalety

Podobnie jak każda forma pożyczki zewnętrznej tak i kredyt hipoteczny zaciągnięty w euro ma swoje wady i zalety. Najważniejszymi korzyściami płynącymi z takiej formy finansowania z pewnością będą:

 1. brak kosztów związanych z koniecznością wykupienia waluty, w której chcemy, aby bank udzielił nam kredytu, czyli tak zwanych spreadów,
 2. niższe oprocentowanie kredytu, liczone za pomocą EURIBOR, czyli referencyjnej stopy oprocentowania będącej składową oprocentowania dla kredytów udzielanych w euro, która jest dla kredytobiorcy korzystniejsza niż polski WIBOR,
 3. brak wpływu polskiej gospodarki na wysokość raty kredytu
 4. w przypadku, gdy zmieni się waluta, w jakiej zarabia kredytobiorca – kredyt hipoteczny w euro można przewalutować.

Jednakże, rozważając zaciągnięcie kredytu hipotecznego w euro, należy również zwrócić uwagę na wady takiego sposobu finansowania. Do najczęściej wymienianych należą:

 • ograniczona liczba oferta kredytów hipotecznych w obcej walucie dostępna na polskim rynku finansowym,
 • krótszy okres kredytowania, obecnie wynoszący maksymalnie do 20 lat,
 • wymagana przez bank wyższa zdolność kredytowa niż w przypadku wnioskowania o kredyt w złotówkach,
 • wkład własny wyższy niż w przypadku kredytu udzielanego w złotówkach. Obecnie minimalna wysokość wkładu własnego wynosi co najmniej 30%, a nawet 40% wartości nieruchomości,
 • możliwość uzyskania finansowania w euro tylko przez osoby, które w tejże walucie otrzymują wynagrodzenie od pracodawcy,
 • większe wymogi, stawiane przez bank, związane z formą otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia od pracodawcy,
 • dodatkowe koszty wynikające z konieczności tłumaczenia dokumentów potrzebnych do zaciągnięcia kredytu hipotecznego w euro.

​Kredyt hipoteczny w EURO czy złotówkach – który rodzaj kredytowania wybrać?

Na wybór waluty kredytu hipotecznego wpływa to, w jakiej walucie zarabia potencjalny kredytobiorca. Czy jest to euro, czy polska złotówka? W tym zakresie niestety nie ma dowolności, wyłącznie ściśle określone przez bank zasady.

– Jeżeli klient ma dochód jedynie w euro, to nie ma wyjścia, musi wnioskować o kredyt w tej walucie – mówi Łukasz Kuśmierz specjalista ds. Finansów w biurze SDP Nieruchomości – Jednak jeżeli ma dochód również w złotówkach, to wtedy, pod pewnymi warunkami może uzyskać kredyt w złotówkach. – dodaje

Rozwiązanie problemu stanowić może jednak zaciągnięcie kredytu z inną osobą, która odpowiednio dopełni wymagania dotyczące zarobków w zakresie wymaganej przez bank waluty. Zatem jaki rodzaj kredytu wybrać w takiej sytuacji?

Jeśli mamy możliwość wyboru waluty, w której zaciągniemy kredyt, należy pamiętać o wszystkich jej wadach i zaletach. Z pewnością kredyt udzielony w euro w ostatecznym rozrachunku będzie tańszy niż ten zaciągnięty w złotówkach, a sytuacja na rynku gospodarki krajowej nie będzie miała wpływu na jego koszta, ale bank będzie mieć wobec kredytobiorcy większe wymagania w zakresie zdolności kredytowej, odpowiedniej formy zatrudnienia oraz zgromadzenia potrzebnego wkładu własnego, co dla niektórych może stanowić nie lada przeszkodę. Wtedy warto zapoznać się z ofertami kredytu hipotecznego w złotówkach.

Jeśli myślisz o zaciągnięciu kredytu hipotecznego w euro, nie zwlekaj – jeszcze dziś skontaktuj się z naszym doradcą, który pomoże wybrać Ci najlepszą ofertę na rynku, dostosowaną do Twoich potrzeb, wesprze Cię w dalszych negocjacjach z bankiem oraz przeprowadzi przez proces kredytowania.

Otrzymaj Kredyt Hipoteczny Najtaniej

Bezpłatnie skorzystaj z profesjonalnego wsparcia aby otrzymać najlepszy kredyt hipoteczny
Porozmawiaj z naszym doradcą
Kontakt

Dyrektor SDP Finanse. Doradca kredytowy działający w branży od 2014 r. Pomógł uzyskać klientom ponad 140 kredytów hipotecznych na zakup mieszkań i domów.

Podobne Wpisy

Amanda Papierz, Specjalistka ds. Kredytów Hipotecznych w SDP Finanse

Kredyt z oprocentowaniem stałym – na czym polega i dla kogo jest polecany?

Ze względu na regularny wzrost stóp procentowych od października 2021 roku coraz więcej banków zaczęło proponować swoim klientom zaciągnięcie kredytu...

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Z końcem maja 2022 roku będzie możliwy zakup mieszkania bez wkładu własnego. To szansa dla osób, które marzą o własnej...

Jak zmniejszyć raty kredytu hipotecznego? (7 sposobów)

W piątek 1 kwietnia 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej wyznaczyła nowy poziom procentowej stopy referencyjnej. Od soboty, 2 kwietnia 2022...

Napisz Komentarz

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Doradca Kredytowy Wrocław

Porozmawiaj z doradcą SDP Finanse - bezpłatnie

Emilia Kita

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (2 opinii)

Biuro: ul. Legnicka 50, Wrocław

Zazwyczaj nie wystawiam opinii, ale Pani Emilia na tyle wyróżnia się zaangażowaniem i proaktywnym podejściem do klienta i problemów, że zdecydowałem się zrobić wyjątek. Jestem jak najbardziej zadowolony.

Piotr G
17 stycznia 2023

Paulina Popławska-Śliwak

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (7 opinii)

Biuro: ul. Kościuszki 16, Wrocław

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Panią Pauliną przy załatwianiu kredytu hipotecznego. Profesjonalne doradztwo, bezproblemowy kontakt i miłe podejście do klienta.

Jacek
27 czerwca 2022

Łukasz Kuśmierz

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (7 opinii)

Biuro: ul. Kościuszki 16, Wrocław

Współpraca z Panem była wzorowa. Zawsze, kiedykolwiek potrzebowałam pomocy, Pan Łukasz w 100% pomagał. Odpowiadał na wszystkie moje pytania. Czułam, że zaangażował się Pan Łukasz w moją sprawę całym sobą. Dzięki temu mogłam spokojnie zająć się innymi sprawami. Każdy kto chce wziąć kredyt powinien skorzystać z usług doradcy finansowego. To naprawdę ułatwia życie.

Katarzyna
15 czerwca 2022

Amanda Papierz

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (4 opinii)

Biuro: ul. Legnicka 50, Wrocław

Współpraca przebiegała bez zarzutu. Empatyczna osoba, starająca się pomóc w przygotowaniu kredytu.

Maciej
24 maja 2022

Karolina Niziołek

Doradca Kredytowy Wrocław

Ocena: 5.0 (29 opinii)

Biuro: ul. Legnicka 50, Wrocław

Szanowni potencjalni klienci Pani Karoliny Niziołek !!!

Z nieukrywaną przyjemnością pragnę zarekomendować Panią Karolinę Niziołek, jako doradcę finansowego/kredytowego.
Jest to osoba w pełni kompetentna, profesjonalna, sprawcza w działaniu i pomocna.
Dodatkowy atutem jest też duża doza kultury i uroku osobistego.
Proces zakupu nieruchomości z udziałem i pomocą Pani Karoliny Niziołek przebiegł sprawnie i szybko.
Jeszcze raz gorąco rekomenduję!!!

Z wyrazami szacunku
Marek Sobański

Marek Sobański
22 lipca 2022
Rozmowa z Doradcą SDP Finanse, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Emilia Kita, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Paulina Popławska-Śliwak, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Łukasz Kuśmierz, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Amanda Papierz, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat

Karolina Niziołek, Wrocław
Otrzymaj Najlepszy Kredyt

15 banków w jednym miejscu

Wygoda i oszczędność czasu

Gwarancja: oferta taka sama jak w banku, żadnych dodatkowych opłat