Długi

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - wzór Online

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran28.12.20236 min.
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - wzór Online

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego wzór to kluczowy dokument, od którego zależy powodzenie starania się o umorzenie toczonej egzekucji komorniczej. Prawidłowe sporządzenie wniosku zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez sąd. W artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego, jak napisać skuteczny wniosek: kiedy można go złożyć, jakie są przesłanki umorzenia egzekucji, jakie załączniki dołączyć oraz ile wynosi opłata skarbowa.

Kluczowe wnioski:
 • Wniosek o umorzenie egzekucji składa się do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja.
 • Należy w nim wskazać konkretną podstawę prawną umorzenia postępowania egzekucyjnego.
 • Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie załączniki np. zaświadczenie o dochodach.
 • Opłata skarbowa od wniosku o umorzenie egzekucji wynosi 100 zł.
 • Prawidłowo sporządzony wniosek zwiększa szanse na umorzenie postępowania.

Wzór wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest kluczowym dokumentem, od którego zależy powodzenie próby umorzenia trwającej egzekucji komorniczej. Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy, wniosek musi być sporządzony prawidłowo, z uwzględnieniem wszystkich wymogów formalnych.

We wniosku należy w pierwszej kolejności wskazać dane wnioskodawcy i dłużnika, a także oznaczenie wierzyciela prowadzącego egzekucję. Istotne jest również podanie sygnatury akt sprawy egzekucyjnej, której wniosek dotyczy.

Treść wniosku o umorzenie egzekucji

Najważniejszą częścią wniosku jest oczywiście jego treść, w której trzeba zawrzeć konkretny wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Należy wskazać także podstawę prawną umorzenia, czyli przepis regulujący daną przesłankę umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Ponadto we wniosku trzeba zwięźle uzasadnić, dlaczego w danym przypadku zachodzą przesłanki do umorzenia egzekucji. Uzasadnienie powinno zawierać istotne fakty i dowody potwierdzające zasadność wniosku.

Jak napisać wniosek o umorzenie postępowania?

Aby odpowiednio przygotować wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, należy zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten określa przesłanki umorzenia egzekucji.

Najczęstszą przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego jest brak majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję.

Aby sąd uznał, że zasadne jest umorzenie egzekucji z powodu niemożności ściągnięcia należności od dłużnika, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną dłużnika np. zaświadczenie o dochodach lub o korzystaniu ze świadczeń socjalnych.

Czytaj więcej: Sprawdzanie własnego zadłużenia - jak sprawdzić długi i zadłużenie?

Przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego

Istnieje kilka podstawowych przesłanek, które mogą stanowić podstawę do umorzenia trwającego postępowania egzekucyjnego. Jak wspomniano wcześniej, jedną z nich jest niemożność przeprowadzenia egzekucji z powodu braku majątku pozwalającego na zaspokojenie należności.

Kolejną przesłanką jest zawarcie ugody między wierzycielem a dłużnikiem. Jeśli strony samodzielnie ustaliły nowe warunki spłaty wierzytelności, podstawą umorzenia egzekucji jest właśnie taka ugoda.

Pozostałe przykładowe przesłanki to m.in.:

 • przedawnienie należności - po upływie terminu przedawnienia dług wygasa, więc egzekucja podlega umorzeniu;
 • wykonanie zobowiązania przez dłużnika - np. spłata całości długu;
 • wady formalne tytułu wykonawczego - jego nieprawidłowe sporządzenie.

Wymagane załączniki we wniosku o umorzenie

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - wzór Online

Do wniosku o umorzenie egzekucji oprócz danych wnioskodawcy i elementów treści, należy dołączyć także istotne załączniki. Są nimi przede wszystkim dokumenty potwierdzające fakty uzasadniające umorzenie postępowania, np.

- zaświadczenie o zarobkach/dochodach - zaświadczenie o stanie majątkowym
- wyrok sądu stwierdzający nieważność tytułu wykonawczego - ugoda zawarta pomiędzy stronami

Ponadto do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 100 zł.

Kiedy można złożyć wniosek o umorzenie?

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego można złożyć w każdym czasie trwania tego postępowania. Nie ma sztywno określonych terminów na złożenie takiego wniosku. Uzasadnione jest jednak złożenie go niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki uzasadniającej umorzenie egzekucji, np. po stwierdzeniu niemożności ściągnięcia należności z powodu trudnej sytuacji majątkowej dłużnika.

Pamiętać jednak należy, że złożenie wniosku o umorzenie egzekucji nie wstrzymuje dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Dopiero prawomocne orzeczenie sądu o umorzeniu postępowania kończy egzekucję komorniczą.

Opłata skarbowa od wniosku o umorzenie egzekucji

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego podlega opłacie skarbowej. Jej wysokość wynosi 100 zł bez względu na wartość egzekwowanej należności. Opłatę należy uiścić na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Potwierdzenie opłaty jest obowiązkowym załącznikiem do składanego wniosku.

W niektórych sytuacjach możliwe jest zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych, w tym również opłaty skarbowej. Dotyczy to np. osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Trzeba jednak wykazać przesłanki takiego zwolnienia.

Podsumowanie

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego jest narzędziem prawnym, które w przypadku spełnienia określonych przesłanek może doprowadzić do zakończenia trwającej egzekucji komorniczej. Aby zwiększyć szanse powodzenia, wniosek musi zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi, a więc zawierać precyzyjne dane, właściwe uzasadnienie i niezbędne załączniki.

Przesłanki umorzenia egzekucji wynikają wprost z przepisów prawa. Najczęstszą podstawą jest udowodniona niemożność ściągnięcia należności z powodu trudnej sytuacji majątkowej dłużnika. Inne podstawy to np. zawarcie ugody czy przedawnienie roszczenia.

Aby uzyskać umorzenie egzekucji warto zadbać o profesjonalne przygotowanie wniosku, solidne uzasadnienie oraz komplet niezbędnych załączników, które potwierdzą fakty wskazane we wniosku. To klucz do sukcesu takiego przedsięwzięcia.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku o umorzenie egzekucji komorniczej nie wstrzymuje dalszych działań egzekucyjnych. Dopiero prawomocne postanowienie sądu kończy postępowanie, więc należy uzbroić się w cierpliwość.

Najczęstsze pytania

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające przesłanki uzasadniające umorzenie egzekucji, np. zaświadczenie o dochodach, o stanie majątkowym, ugody z wierzycielem lub tytuł wykonawczy, którego wadliwość jest podstawą wniosku.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego podlega opłacie skarbowej w wysokości 100 zł. Opłaty tej dokonuje się na konto właściwego urzędu skarbowego.

Nie, złożenie wniosku o umorzenie postępowania nie powoduje wstrzymania działań egzekucyjnych podejmowanych przez komornika. Dopiero prawomocne orzeczenie sądu o umorzeniu egzekucji kończy postępowanie.

Wniosek o umorzenie egzekucji należy złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu jest prowadzona egzekucja przez komornika.

Do najczęstszych przyczyn umorzenia egzekucji należą: brak majątku pozwalającego na zaspokojenie należności, zawarcie ugody z wierzycielem, przedawnienie roszczenia, spłata długu w całości.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty? Jak to zrobić?
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły