Nieruchomości

Uproszczony wypis z rejestru gruntów - co zawiera i jak go uzyskać?

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran31.10.20237 min.
 Uproszczony wypis z rejestru gruntów - co zawiera i jak go uzyskać?

Uproszczony wypis z rejestru gruntów to bardzo przydatny dokument, który zawiera podstawowe informacje o nieruchomości. Warto wiedzieć, czym jest, co zawiera i jak można go uzyskać.

Czym jest uproszczony wypis z rejestru gruntów?

Uproszczony wypis z rejestru gruntów to dokument wydawany przez właściwy urząd gminy lub miasta, który zawiera najważniejsze informacje o danej nieruchomości znajdującej się w rejestrze gruntów. Jest to skrócona wersja pełnego wypisu z rejestru gruntów, która zawiera tylko najbardziej podstawowe dane, takie jak:

 • położenie nieruchomości (miejscowość, ulica, numer działki),
 • powierzchnia działki,
 • rodzaj użytków (grunty orne, sady, łąki itp.),
 • klasy gleboznawcze,
 • księga wieczysta,
 • właściciel lub władający nieruchomością.

Dzięki uproszczonemu wypisowi z rejestru gruntów można w szybki i prosty sposób uzyskać informacje o konkretnej działce ewidencyjnej lub gospodarstwie rolnym bez zbędnych danych technicznych.

Jakie informacje znajdują się w uproszczonym wypisie z rejestru gruntów?

Uproszczony wypis z rejestru gruntów co zawiera? Oto najważniejsze informacje, jakie można znaleźć w takim dokumencie:

 • Dane identyfikujące nieruchomość - numer działki ewidencyjnej, obręb, nazwa miejscowości.
 • Powierzchnia działki wyrażona w hektarach.
 • Rodzaje użytków - grunty orne, sady, łąki, pastwiska, lasy, drogi itp.
 • Klasy bonitacyjne gleb.
 • Księga wieczysta.
 • Nazwisko i imię właściciela lub władającego.
 • Inne podmioty z udziałem w nieruchomości.
 • Budynki znajdujące się na terenie działki.
 • Obciążenia - służebności, zastawy.

Uproszczony wypis nie zawiera tak szczegółowych informacji jak pełny wypis z rejestru gruntów, ale prezentuje najważniejsze dane pozwalające zidentyfikować daną nieruchomość.

Gdzie można uzyskać uproszczony wypis z rejestru gruntów?

Uproszczony wypis z rejestru gruntów należy zamówić w urzędzie gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się dana nieruchomość. Wniosek o wypis można złożyć:

 • Osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 • Pocztą tradycyjną wysyłając wniosek na adres właściwego urzędu.
 • Elektronicznie przez ePUAP albo specjalny formularz na stronie internetowej urzędu.

Niestety uproszczone wypisy nie są jeszcze powszechnie dostępne online. Warto jednak sprawdzić, czy nasz urząd już umożliwia zamówienie takiego wypisu przez internet - pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć wizyty w urzędzie.

Kto może złożyć wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntów?

 Uproszczony wypis z rejestru gruntów - co zawiera i jak go uzyskać?

Z wnioskiem o uproszczony wypis z rejestru gruntów może wystąpić:

 • Właściciel nieruchomości.
 • Współwłaściciel (np. mąż, żona, rodzeństwo).
 • Użytkownik wieczysty.
 • Osoba posiadająca inny tytuł prawny do nieruchomości (np. dzierżawca).
 • Notariusz - w związku z przygotowywanym aktem notarialnym.
 • Podmiot, który wykaże interes prawny w uzyskaniu wypisu.

Wniosek o wypis mogą złożyć zarówno osoby fizyczne, jak i przedstawiciele osób prawnych. Kluczowe jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości bądź innego interesu prawnego w uzyskaniu dokumentu.

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów?

Aby otrzymać uproszczony wypis z rejestru gruntów, potrzebne są następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie wypisu.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty (zwykle ok. 30 zł).
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej). Nie jest konieczny przy składaniu wniosku, ale może być wymagany przez urząd przed wydaniem wypisu.
 • Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik.

Warto pamiętać, żeby we wniosku dokładnie określić nieruchomość, której ma dotyczyć wypis - podać numer działki, obręb ewidencyjny, miejscowość. Ułatwi to urzędnikom udzielenie informacji i przyspieszy wydanie dokumentu.

Ile kosztuje i jak długo trwa wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów?

Za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów pobierana jest opłata administracyjna. Jej wysokość ustala rada gminy, zwykle wynosi około 30 zł.

Jak długo czeka się na uproszczony wypis? Zgodnie z przepisami urząd powinien wydać taki dokument w terminie 7 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku. W praktyce jednak czasem trwa to nieco dłużej, nawet do 14 dni.

Można też zamówić odpłatne wydanie wypisu w trybie pilnym, nawet tego samego dnia - wiąże się to jednak ze znacznie wyższą opłatą, sięgającą nawet kilkuset złotych.

Jak wygląda uproszczony wypis z rejestru gruntów?

Uproszczony wypis z rejestru gruntów sporządzany jest w formie wydruku komputerowego lub wygenerowanego dokumentu w formacie PDF. Zawiera on:

 • Logo urzędu gminy.
 • Tytuł "Uproszczony wypis z rejestru gruntów".
 • Oznaczenie nieruchomości - miejscowość, numer obrębu, numer działki.
 • Tabele z danymi dotyczącymi działki - powierzchnia, rodzaje użytków, klasy gleboznawcze itp.
 • Informację o budynkach znajdujących się na terenie działki.
 • Imiona i nazwiska współwłaścicieli.
 • Ewentualne obciążenia nieruchomości.
 • Pieczęć urzędu i podpis upoważnionego pracownika.

Dokument może mieć 1 lub kilka stron w zależności od ilości zawartych w nim informacji o danej nieruchomości.

Do czego może być potrzebny uproszczony wypis z rejestru gruntów?

Uproszczony wypis z rejestru gruntów przydaje się w wielu sytuacjach, m.in. przy:

 • Zakupie nieruchomości - pozwala sprawdzić podstawowe informacje o działce.
 • Uzyskiwaniu kredytu hipotecznego - wymagany przez bank.
 • Wydzierżawianiu gruntu od gminy.
 • Podziale majątku i dziedziczeniu.
 • Ustalaniu opłat i podatków związanych z nieruchomością.
 • Potwierdzeniu tytułu prawnego do gruntu.
 • Przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży.

Wypis rejestru gruntów pozwala na szybkie zweryfikowanie informacji o działce i upewnienie się co do jej parametrów. To często niezbędny dokument w obrocie nieruchomościami.

Podsumowanie

Uproszczony wypis z rejestru gruntów to podstawowy dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości. Zawiera on najważniejsze informacje pozwalające zidentyfikować daną działkę ewidencyjną i sprawdzić dane o jej właścicielu, powierzchni, rodzajach użytków czy obciążeniach. Choć nie zastępuje pełnego wypisu, to w wielu sytuacjach wystarczy do uwiarygodnienia stanu prawnego gruntu. Uproszczony wypis z rejestru gruntów można zamówić w urzędzie gminy lub miasta - najlepiej online, jeśli urząd daje taką możliwość.

Najczęstsze pytania

Opłata za wydanie standardowego uproszczonego wypisu wynosi zwykle około 30 zł. Możliwe jest też odpłatne wydanie wypisu w trybie pilnym, co wiąże się ze znacznie wyższą opłatą.

Z wnioskiem o uproszczony wypis może wystąpić właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz inne osoby mogące wykazać interes prawny.

Tak, uproszczony wypis z rejestru gruntów zawiera informację o księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

Wiele urzędów umożliwia już elektroniczne zamawianie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów poprzez ePUAP lub formularze na stronach internetowych.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się dana nieruchomość. Adres urzędu można znaleźć na stronie internetowej gminy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły