Finanse

Uposażony w ubezpieczeniu – kiedy to dotyczy osoby?

Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk24.01.20245 min.
Uposażony w ubezpieczeniu – kiedy to dotyczy osoby?

Uposażony w ubezpieczeniu to osoba wskazana przez ubezpieczonego, która otrzyma świadczenie w przypadku jego śmierci. W artykule wyjaśnimy, kiedy uposażonym może być konkretna osoba, jakie są jej prawa i obowiązki oraz jak zmienić uposażonego.

Kluczowe wnioski:

 • Uposażonym może być członek rodziny lub osoba niespokrewniona.
 • Uposażony nie musi wykazywać żadnego interesu majątkowego w świadczeniu.
 • Uposażony ma prawo żądać wypłaty świadczenia od ubezpieczyciela.
 • Ubezpieczony może w każdej chwili zmienić lub odwołać uposażonego.
 • Zapis o uposażonym wygasa z chwilą wypłaty świadczenia.

Kiedy uposażony dotyczy osoby?

Uposażony w ubezpieczeniu to osoba wskazana przez ubezpieczonego, która otrzyma świadczenie w razie jego śmierci. Nie zawsze jednak każda osoba może być uposażonym. Poniżej wyjaśniamy, kiedy zapis o uposażonym może dotyczyć konkretnej osoby.

Przede wszystkim uposażonym może być członek rodziny ubezpieczonego – małżonek, dzieci, rodzice itd. Jest to najczęstszy przypadek, gdy ubezpieczony typuje na uposażonego kogoś z najbliższej rodziny.

Uposażonym może być również osoba niespokrewniona z ubezpieczonym, np. znajomy, przyjaciel czy wspólnik w interesach. Ważne, aby osoba taka miała jakiś związek z ubezpieczonym i nie był to przypadkowy wybór.

Czy uposażonym może być każdy?

Nie. Uposażonym nie może być na przykład osoba niepoczytalna lub małoletnia bez zgody opiekunów prawnych. Ponadto uposażeni nie mogą być np. świadkowie podpisujący wniosek ubezpieczeniowy czy pracownicy firmy ubezpieczeniowej.

Podsumowując, uposażonym może być dorosła, poczytalna osoba spokrewniona lub mająca inny związek z ubezpieczonym. Wybór uposażonego zależy wyłącznie od woli ubezpieczonego.

Gdy uposażony jest wskazany przez ubezpieczonego

Skoro już wiemy, że wybór uposażonego należy do ubezpieczonego, to w jaki sposób można go wskazać? Otóż ubezpieczony typuje uposażonego zazwyczaj przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, wypełniając stosowny formularz.

Możliwe jest jednak późniejsze dopisanie, zmiana lub odwołanie uposażonego. Szczegóły tego procesu wyjaśnimy w dalszej części artykułu.

Najważniejsze, aby uposażony został jednoznacznie zidentyfikowany przez ubezpieczonego poprzez podanie jego imienia, nazwiska, adresu i PESEL.

Czytaj więcej: Korzyści z zatrudnienia doradcy kredytowego - Jakie są zalety współpracy z ekspertem finansowym?

Jakie są obowiązki uposażonego?

Osoba uposażona nie ma specjalnych obowiązków w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Dopiero po śmierci ubezpieczonego na uposażonego spadają pewne powinności.

Przede wszystkim uposażony powinien zgłosić się do ubezpieczyciela i udokumentować swoją tożsamość – np. przedstawiając dowód osobisty. Ma także obowiązek przekazania ubezpieczycielowi aktu zgonu ubezpieczonego oraz innych dokumentów, jeśli tego wymaga umowa ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty

Oprócz aktu zgonu i dokumentu tożsamości, uposażony może musieć dostarczyć dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • karta statystyczna do karty zgonu lub dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu,
 • inne dokumenty wskazane w umowie ubezpieczenia – np. dotyczące dodatkowych ryzyk objętych ochroną.

Kto może być uposażonym?

Uposażony w ubezpieczeniu – kiedy to dotyczy osoby?

Uposażonym, jak już wspominaliśmy na początku, może być zasadniczo każda bliska osoba wybrana przez ubezpieczonego. Najczęściej są to członkowie rodziny – małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo. Uposażonym może być również konkubent lub partner życiowy ubezpieczonego.

Ponadto ubezpieczony może wskazać na osobę uposażoną także osobę spoza kręgu najbliższej rodziny – przyjaciela, znajomego, wspólnika biznesowego. Jedynym ograniczeniem jest to, że uposażonym nie może być członek zarządu ubezpieczyciela czy jego agent.

Rodzaj związku z ubezpieczonym Przykłady możliwych uposażonych
Członek rodziny małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo
Osoby bliskie konkubent, partner życiowy, chrzestne dzieci
Inne związki przyjaciel, znajomy, wspólnik biznesowy

Jakie są prawa uposażonego?

Osoba wskazana przez ubezpieczonego jako uposażony zyskuje szereg praw związanych ze świadczeniem, jakie ma otrzymać. Oto najważniejsze z nich:

Prawo do świadczenia - uposażony ma prawo zażądać wypłaty należnego świadczenia (np. sumy ubezpieczenia) bezpośrednio od ubezpieczyciela. Świadczenie przysługuje uposażonemu w pierwszej kolejności.

Zbywalność prawa – osoba uposażona może przenieść prawo do świadczenia w drodze umowy na inną osobę, np. w ramach ugody, pożyczki czy zapłaty za usługę.

Prawo do zwolnienia z podatku – świadczenia dla uposażonych są zwolnione z podatku od spadków i darowizn w większości przypadków.

Jak zmienić lub odwołać uposażonego?

Ubezpieczony ma pełne prawo do zmiany uposażonego w każdym momencie trwania umowy ubezpieczenia. Może również uposażonego odwołać, co oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone innym osobom zgodnie z ogólnymi zasadami dziedziczenia.

Aby zmienić lub odwołać uposażonego, ubezpieczony musi złożyć odpowiednie oświadczenie woli na piśmie do ubezpieczyciela. Powinno ono zawierać dane osobowe, PESEL i podpis ubezpieczonego oraz jednoznacznie określać wolę zmiany uposażonego.

Zmiana lub odwołanie uposażonego następuje z datą doręczenia zawiadomienia do ubezpieczyciela i nie wymaga zgody ani wiedzy dotychczasowego uposażonego.

Podsumowanie

Uposażony w ubezpieczeniu odgrywa niezwykle istotną rolę, gdyż to właśnie on otrzyma świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego. Najczęściej uposażonym zostaje ktoś z najbliższej rodziny, ale może to być również osoba spoza kręgu krewnych. Ważne, aby została ona wskazana w sposób jednoznaczny przez ubezpieczonego.

Osoba uposażona nie musi podejmować specjalnych działań w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Jej główne obowiązki pojawiają się dopiero po śmierci ubezpieczonego, kiedy to powinna udokumentować swoją tożsamość i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Z drugiej strony uposażony nabywa istotne uprawnienia, przede wszystkim prawo do otrzymania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela. Co ważne, ubezpieczony może w dowolnym momencie zmienić uposażonego, składając stosowne oświadczenie woli do firmy ubezpieczeniowej.

Podsumowując, uposażony odgrywa kluczową rolę w realizacji świadczenia dla najbliższych ubezpieczonego. Dlatego tak istotny jest świadomy i przemyślany jego wybór przez osobę zawierającą umowę ubezpieczenia na życie.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak rozwijać startupy blockchainowe: Porady dla przedsiębiorców
 2. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 3. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 4. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 5. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły