Nieruchomości

Umowa rezerwacyjna mieszkania - wszystko co musisz wiedzieć

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran12.10.20235 min.
Umowa rezerwacyjna mieszkania - wszystko co musisz wiedzieć

Kupno mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Nie dziwi więc, że kupujący chcą mieć pewność, że wybrane mieszkanie na pewno będzie na nich czekać. W takiej sytuacji bardzo przydatna jest umowa rezerwacyjna. Dzięki niej można zagwarantować sobie prawo do zakupu konkretnego lokalu. Jak działa umowa rezerwacyjna i jakie niesie ze sobą korzyści oraz zagrożenia? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

Czym jest umowa rezerwacyjna mieszkania?

Umowa rezerwacyjna to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy kupującym a sprzedającym mieszkanie. Na jej mocy sprzedający zobowiązuje się do wyłączenia z oferty danego lokalu mieszkalnego na określony czas. W zamian kupujący wpłaca tzw. zadatek rezerwacyjny. Dzięki temu ma pewność, że mieszkanie nie zostanie sprzedane komuś innemu przed podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży lub aktu notarialnego.

Zawarcie umowy rezerwacyjnej daje kupującemu wyłączność na zakup lokalu. Sprzedający nie może w tym czasie rozmawiać o sprzedaży z innymi potencjalnymi nabywcami ani przyjmować od nich zapisów czy zadatków. Co ważne, sama umowa rezerwacyjna nie jest jeszcze umową sprzedaży. Nie powoduje przeniesienia prawa własności nieruchomości na kupującego. Służy jedynie zagwarantowaniu mu pierwszeństwa w zakupie.

Jakie są zalety podpisania umowy rezerwacyjnej?

Podpisanie umowy rezerwacyjnej daje kilka istotnych korzyści, zwłaszcza dla kupującego. Oto najważniejsze z nich:

 • Gwarancja zakupu wybranego mieszkania. Kupujący ma pewność, że lokal nie zostanie sprzedany komuś innemu.
 • Czas na załatwienie formalności. Umowa rezerwacyjna daje czas na uzyskanie kredytu hipotecznego, załatwienie pozwoleń, zebranie środków itp.
 • Możliwość sprawdzenia stanu technicznego. W czasie obowiązywania umowy można przeprowadzić oględziny, zlecić ekspertyzy itd.
 • Silniejsza pozycja przy negocjacji ceny. Kupujący może grać na czas i wynegocjować lepsze warunki.
 • Wygoda i oszczędność czasu. Można załatwić formalności bez pośpiechu i stresu.

Jakie są wady umowy rezerwacyjnej mieszkania?

Podpisanie umowy rezerwacyjnej mieszkania ma również pewne wady, których kupujący powinien być świadomy:

 • Ryzyko utraty zadatku w razie rezygnacji z zakupu mieszkania.
 • Konieczność poniesienia kosztów, np. opłaty notarialnej za sporządzenie umowy.
 • Utrudnione wycofanie się z transakcji. Sprzedający może zażądać kary umownej.
 • Ryzyko zmiany ceny mieszkania w górę przed podpisaniem umowy sprzedaży.
 • Blokada środków w zadatku. Nie można ich wykorzystać na inne cele.
 • Dłuższy proces zakupu mieszkania w porównaniu z zakupem "od ręki".

Jakie są koszty związane z umową rezerwacyjną?

Umowa rezerwacyjna mieszkania - wszystko co musisz wiedzieć

Główne koszty związane z umową rezerwacyjną mieszkania to:

 • Zadatek - kwota wpłacana przez kupującego, zwykle 3-10% wartości mieszkania.
 • Prowizja pośrednika - jeśli w transakcji uczestniczy agencja nieruchomości.
 • Opłaty notarialne - za sporządzenie umowy rezerwacyjnej przez notariusza.
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych - 0,5% wartości zadatku.

Dodatkowo mogą pojawić się koszty ekspertyz, wycen nieruchomości itp. Łącznie koszty związane z rezerwacją mieszkania to najczęściej kilka tysięcy złotych.

Jakie są konsekwencje zerwania umowy rezerwacyjnej?

Zerwanie umowy rezerwacyjnej przez którąkolwiek ze stron może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Najczęstsze z nich to:

 • Utrata zadatku przez kupującego. Może on zostać zatrzymany przez sprzedającego jako kara umowna.
 • Konieczność zapłaty kary umownej na rzecz sprzedającego. Może on zażądać np. 10-20% wartości mieszkania.
 • Odstąpienie sprzedającego od umowy. Może on sprzedać mieszkanie innemu kupującemu.
 • Pozew do sądu o odszkodowanie. Strona poszkodowana może żądać naprawienia szkody majątkowej.
 • Negatywne konsekwencje podatkowe - utrata ulgi mieszkaniowej, konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dlatego zerwanie umowy powinno być ostatecznością i należy je dobrze przemyśleć.

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna mieszkania?

Podstawowe elementy, jakie powinna zawierać umowa rezerwacyjna mieszkania, to:

 • Dane stron - imiona, nazwiska, adresy, PESEL.
 • Dane nieruchomości - adres, numer KW, dokładny opis.
 • Cena nieruchomości.
 • Termin obowiązywania umowy.
 • Wysokość zadatku rezerwacyjnego i termin jego wpłaty.
 • Zapisy o karach umownych.
 • Zobowiązanie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży.
 • Podpisy stron i data zawarcia umowy.

Warto też określić w umowie warunki odstąpienia przez kupującego oraz przesłanki zwrotu bądź przepadku zadatku rezerwacyjnego. Umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Jak długo obowiązuje umowa rezerwacyjna?

Najczęściej umowa rezerwacyjna mieszkania zawierana jest na okres od 1 do 6 miesięcy. Im większa wpłacona kwota zadatku, tym dłuższy może być okres rezerwacji. W praktyce umowy rezerwacyjne zawierane są najczęściej na okres:

 • 1-2 miesięcy przy zadatku do 5% ceny mieszkania.
 • 3 miesiące przy zadatku 5-10% ceny mieszkania.
 • 4-6 miesięcy przy zadatku 10-20% ceny mieszkania.

Dłuższe okresy rezerwacji stosuje się rzadziej. Wszystko zależy od ustaleń między stronami.

Kiedy umowa rezerwacyjna mieszkania przestaje obowiązywać?

Umowa rezerwacyjna mieszkania przestaje obowiązywać, gdy:

 • Upłynie termin, na jaki została zawarta.
 • Zostanie podpisana przedwstępna umowa sprzedaży lub akt notarialny.
 • Jedna ze stron wypowie umowę z zachowaniem warunków w niej zawartych.
 • Zajdą inne okoliczności rozwiązujące umowę, np. śmierć jednej ze stron.

Umowa rezerwacyjna wiąże tylko przez określony w niej czas. Dlatego kupujący powinien dopilnować, by w tym czasie zawrzeć umowę przedwstępną lub przeniesienia własności nieruchomości

Podsumowanie

Umowa rezerwacyjna mieszkania to cenne narzędzie, które pomaga zagwarantować sobie zakup wymarzonego lokum. Dzięki wpłacie zadatku kupujący zyskuje pewność, że mieszkanie nie zostanie sprzedane komuś innemu. Jednocześnie ma czas na załatwienie formalności bez pośpiechu. Warto jednak pamiętać także o potencjalnych wadach i zagrożeniach. Przed podpisaniem umowy trzeba dokładnie przeanalizować jej warunki i upewnić się, że transakcja jest korzystna. Umowa rezerwacyjna to duże ułatwienie w zakupie mieszkania, jeśli zostanie zawarta z zachowaniem należytej staranności.

Najczęstsze pytania

Tak, kwota zadatku zostaje zaliczona na poczet ceny mieszkania w momencie zawarcia umowy przedwstępnej lub aktu notarialnego.

Tak, ale wiąże się to najczęściej z utratą wpłaconego zadatku oraz koniecznością zapłaty kary umownej na rzecz sprzedającego.

Tak, umowa rezerwacyjna nieruchomości powinna mieć formę aktu notarialnego, by była ważna prawnie.

Zadatek należy wpłacić w terminie określonym w umowie rezerwacyjnej, zazwyczaj w dniu jej podpisania lub w ciągu kilku dni od podpisania.

Maksymalny okres obowiązywania umowy rezerwacyjnej to 6 miesięcy. Najczęściej zawiera się ją na 1-3 miesiące.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły