Nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży działki - zadatek, wzór, przewodnik

Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk03.11.20237 min.
Umowa przedwstępna sprzedaży działki - zadatek, wzór, przewodnik

Sprzedaży działki często dokonuje się w oparciu o umowę przedwstępną. Jest to szczególnie przydatne, gdy transakcja jest rozłożona w czasie lub gdy strony chcą mieć pewność co do jej finalizacji. W umowie tego typu określa się najważniejsze warunki transakcji - cenę, termin przeniesienia własności, charakterystykę nieruchomości. Dodatkowym zabezpieczeniem może być zadatek. Przygotowanie dobrej umowy przedwstępnej wymaga wiedzy i doświadczenia. Poniżej znajdziesz praktyczne informacje na ten temat.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa przedwstępna sprzedaży działki daje pewność finalizacji transakcji w przyszłości.
 • W umowie określa się najważniejsze warunki sprzedaży działki, m.in. cenę i termin przejęcia.
 • Zadatek zabezpiecza realizację umowy przedwstępnej i może być zatrzymany, gdy któraś ze stron się wycofa.
 • Przygotowanie optymalnej umowy wymaga wiedzy prawniczej i uwzględnienia interesów obu stron.
 • Warto skorzystać z gotowych wzorów umowy przedwstępnej sprzedaży działki.

Umowa przedwstępna na sprzedaż działki - kluczowe zagadnienia

Umowa przedwstępna jest powszechnie wykorzystywana przy sprzedaży działki. Pozwala ustalić warunki transakcji z wyprzedzeniem, zanim dojdzie do przeniesienia własności nieruchomości. Daje to pewność obu stronom co do realizacji umowy w przyszłości.

W umowie przedwstępnej precyzuje się najważniejsze kwestie dotyczące sprzedaży działki:

 • dane stron umowy,
 • oznaczenie nieruchomości,
 • ustalenie ceny sprzedaży,
 • określenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej (przenoszącej własność),
 • wysokość zadatku i zasady jego rozliczenia.

W umowie przedwstępnej sprzedaży działki istotne są również zapisy dotyczące możliwości odstąpienia przez którąś ze stron oraz kwestie związane z wpisem do księgi wieczystej.

Korzyści i znaczenie umowy przedwstępnej

Podpisanie umowy przedwstępnej daje kilka istotnych korzyści:

 • większa pewność finalizacji transakcji w przyszłości,
 • możliwość przygotowania się do przeniesienia własności (zebranie dokumentów, środków finansowych),
 • zabezpieczenie interesów kupującego i sprzedającego.

Umowa przedwstępna pozwala też rozłożyć transakcję sprzedaży działki w czasie. Przydatne jest to zwłaszcza gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych zezwoleń czy opinii urzędowych.

Wzór umowy przedwstępnej przy sprzedaży działki

Przygotowanie poprawnej umowy przedwstępnej sprzedaży działki wymaga wiedzy prawniczej i uwzględnienia wielu szczegółowych kwestii. Dlatego korzystne może być skorzystanie z gotowego wzoru umowy przedwstępnej.

Wzór umowy powinien zawierać między innymi:

 • preambułę z danymi stron umowy,
 • przedmiot umowy - dokładny opis sprzedawanej nieruchomości (działki),
 • cenę sprzedaży,
 • wysokość zadatku,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • odstępne na wypadek niewykonania zobowiązania przez jedną ze stron,
 • dodatkowe postanowienia (np. dotyczące kosztów).

W umowie przedwstępnej warto też zawrzeć zapisy dotyczące możliwości odstąpienia przez jedną ze stron w określonych przypadkach. Pozwoli to uniknąć problemów na dalszym etapie.

Jak zapewnić bezpieczeństwo umowy?

Aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji, umowa przedwstępna sprzedaży działki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Pozwoli to uniknąć wątpliwości interpretacyjnych oraz zabezpieczy interesy obu stron.

Dodatkowo, umowę warto powiązać z wpisem w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla sprzedawanej nieruchomości. Zapewni to pierwszeństwo przed późniejszymi roszczeniami osób trzecich.

Czytaj więcej: Jak sprawdzić numer księgi wieczystej w geoportalu? Poradnik krok po kroku

Zadatek przy umowie przedwstępnej sprzedaży działki

Przy umowie przedwstępnej sprzedaży działki powszechnie stosowanym zabezpieczeniem jest zadatek. Stanowi formę przedpłaty na poczet ceny sprzedaży.

Zadatek spełnia dwie funkcje:

 • motywuje do finalizacji umowy - strata zadatku wiąże się z karą finansową,
 • rekompensuje ewentualną szkodę gdy druga strona wycofa się z transakcji.

W praktyce zadatek wynosi zwykle od 5 do 20% wartości działki. Przy rozwiązaniu umowy może być on zatrzymany przez drugą stronę (sprzedającego lub kupującego).

Zwrot zadatku przy odstąpieniu od umowy

Zadatek podlega zwrotowi w dwóch przypadkach:

 • gdy umowa przedwstępna zostanie wykonana - wtedy zadatek zalicza się na poczet ceny sprzedaży,
 • gdy to strona, która dała zadatek odstępuje od umowy z ważnych, uzasadnionych powodów (np. wady prawne nieruchomości).

Natomiast przy odstąpieniu od umowy przez stronę, która zadatek otrzymała, ma ona prawo go zatrzymać w całości.

Jak przygotować umowę przedwstępną sprzedaży działki?

Umowa przedwstępna sprzedaży działki - zadatek, wzór, przewodnik

Aby dobrze przygotować umowę przedwstępną sprzedaży działki, warto przejść przez następujące kroki:

 1. Sprawdzenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej i ewidencji gruntów.
 2. Określenie istotnych warunków transakcji (cena, termin przeniesienia własności, wysokość zadatku).
 3. Przygotowanie precyzyjnego opisu przedmiotu umowy - danych działki, powierzchni, położenia.
 4. Uzgodnienie wzajemnych zobowiązań obu stron umowy.
 5. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.
 6. Złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej celem zabezpieczenia umowy.

Kluczowe jest określenie szczegółowych warunków transakcji akceptowanych przez obie strony oraz zadbanie o odpowiednią formę umowy. Pozwoli to uniknąć nieporozumień na dalszym etapie.

Umowa przedwstępna a przeniesienie własności działki

Istotne jest rozróżnienie umowy przedwstępnej od umowy przenoszącej własność działki (umowy przyrzeczonej).

Umowa przedwstępna jedynie zobowiązuje strony do zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości. Natomiast to właśnie umowa przyrzeczona (najczęściej umowa sprzedaży) powoduje przejście prawa własności działki na kupującego.

Umowa przedwstępna Umowa przyrzeczona (np. sprzedaży)
Określa warunki przyszłej umowy przenoszącej własność Przenosi prawo własności nieruchomości
Stanowi zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej Jest umową rozporządzającą - przenosi własność działki

Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej - w ustalonym terminie, miejscu i na określonych tam warunkach.

Sprzedaż działki - umowa przedwstępna krok po kroku

Podsumowując, oto optymalny schemat postępowania przy sprzedaży działki z wykorzystaniem umowy przedwstępnej:

 1. Wybór działki i ustalenie warunków transakcji ze sprzedającym.
 2. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej.
 3. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 4. Wpłata zadatku przez kupującego tytułem zabezpieczenia.
 5. Złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej celem zabezpieczenia umowy.
 6. Przygotowanie przez strony dokumentów i środków na zawarcie umowy przyrzeczonej.
 7. Podpisanie umowy przenoszącej własność działki (umowy przyrzeczonej).

Przestrzeganie powyższych kroków pozwoli sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić transakcję sprzedaży działki z korzyścią dla obu stron.

Podsumowanie

Umowa przedwstępna jest bardzo przydatnym narzędziem przy sprzedaży działki. Pozwala z wyprzedzeniem ustalić kluczowe warunki transakcji, dając pewność jej finalizacji w przyszłości. W umowie tej precyzuje się cenę, termin przeniesienia własności czy wysokość zadatku. Korzystnie jest skorzystać z gotowego wzoru umowy przedwstępnej sprzedaży działki, który pomoże uwzględnić wszystkie istotne kwestie.

Wpłacenie zadatku stanowi dodatkowe zabezpieczenie realizacji umowy. Przy podpisaniu umowy przedwstępnej warto też złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej. Pozwoli to zabezpieczyć transakcję przed późniejszymi roszczeniami osób trzecich. Należy pamiętać, że to dopiero finalna umowa przeniesienia własności (umowa przyrzeczona) powoduje nabycie działki przez kupującego.

Solidne przygotowanie umowy przedwstępnej, z wykorzystaniem sprawdzonych wzorów, pozwoli uniknąć problemów przy realizacji transakcji sprzedaży działki. Zadatek i wpis do księgi wieczystej zabezpieczą interesy obu stron. Dzięki temu cały proces będzie przebiegał sprawnie i bezpiecznie.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule pomogą Ci lepiej zrozumieć tematykę umów przedwstępnych przy sprzedaży działki. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz porady prawnej, zapraszamy do kontaktu.

Najczęstsze pytania

Tak, umowa przedwstępna sprzedaży działki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Taka forma zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji i pozwala uniknąć wątpliwości interpretacyjnych w przyszłości. Dodatkowo umożliwia dokonanie wpisu w księdze wieczystej, co chroni interesy stron.

Wzór umowy przedwstępnej powinien zawierać m.in. dane stron, opis nieruchomości, cenę i warunki płatności, wysokość zadatku, termin realizacji umowy przyrzeczonej, zapisy dot. odstąpienia od umowy i kwestie wpisu do księgi wieczystej.

Zwrot zadatku następuje gdy umowa zostanie zrealizowana lub gdy od umowy odstępuje strona, która zadatek wpłaciła. Natomiast przy odstąpieniu strony, która zadatek otrzymała, nie podlega on zwrotowi.

Umowa przedwstępna jedynie zobowiązuje do przeniesienia własności w przyszłości. Natomiast umowa przyrzeczona (np. umowa sprzedaży) powoduje przejście prawa własności nieruchomości na kupującego.

Standardowo zadatek stanowi od 5 do 20% wartości transakcji. Jego ostateczna wysokość zależy jednak od uzgodnień stron przy zawieraniu umowy przedwstępnej.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły