Finanse

Ubezpieczenie pomostowe - zwrot, zasady, czy warto, co trzeba wiedzieć

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran24.10.20234 min.
Ubezpieczenie pomostowe - zwrot, zasady, czy warto, co trzeba wiedzieć

Ubezpieczenie pomostowe to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać osoby, które utraciły pracę i nie mają jeszcze prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Daje ono możliwość otrzymania świadczenia pieniężnego w okresie oczekiwania na zasiłek. Jak działa ubezpieczenie pomostowe i kiedy można liczyć na zwrot z niego środków? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Jak działa ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe zapewnia comiesięczne świadczenie pieniężne osobom, które straciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie. Wypłacane jest ono przez okres 90 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Jego celem jest zapewnienie dochodu w okresie oczekiwania na przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ubezpieczenie pomostowe przysługuje tylko raz w roku kalendarzowym.

Aby otrzymać świadczenie z ubezpieczenia pomostowego, trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania zatrudnienia. Ponadto w okresie 18 miesięcy przed rejestracją trzeba podlegać ubezpieczeniu chorobowemu przez łącznie co najmniej 365 dni.

Kto może ubiegać się o ubezpieczenie pomostowe?

O ubezpieczenie pomostowe mogą się ubiegać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • straciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie,
 • podlegały ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy,
 • zarejestrowały się we właściwym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania zatrudnienia,
 • nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenie nie przysługuje osobom, które otrzymują zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Nie można również pobierać jednocześnie ubezpieczenia pomostowego i zasiłku dla bezrobotnych.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie pomostowe?

Wysokość składki na ubezpieczenie pomostowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Płaci ją w całości ubezpieczony pracownik. Składka jest potrącana co miesiąc z wynagrodzenia brutto i odprowadzana do ZUS.

Wysokość miesięcznego świadczenia z ubezpieczenia pomostowego stanowi z kolei kwotę zasiłku dla bezrobotnych, jaka przysługiwałaby danemu ubezpieczonemu w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. Kwota ta jest stała w całym okresie pobierania świadczenia.

Jak długo trwa ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe - zwrot, zasady, czy warto, co trzeba wiedzieć

Ubezpieczenie pomostowe jest wypłacane maksymalnie przez okres 90 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Jest to okres oczekiwania na przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Gdy tylko zasiłek zostanie przyznany, wypłata ubezpieczenia pomostowego ustaje.

Należy pamiętać, że ubezpieczenie pomostowe przysługuje tylko raz w roku kalendarzowym, bez względu na liczbę rejestracji jako osoba bezrobotna. Jeśli zatem ktoś skorzystał już z tego świadczenia, ponownie może się o nie ubiegać dopiero w kolejnym roku.

Jak uzyskać zwrot z ubezpieczenia pomostowego?

Aby uzyskać zwrot z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie pomostowe, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do ZUS w ciągu 7 dni od upływu 90-dniowego okresu pobierania świadczenia. We wniosku należy wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazany zwrot.

Zwrotowi podlegają składki na ubezpieczenie pomostowe za okres, w którym ubezpieczony pobierał świadczenie. Ich wysokość jest proporcjonalna do liczby dni pobierania świadczenia w stosunku do 90 dni.

ZUS dokonuje zwrotu składek w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zwrotu i jego wysokości. Pieniądze trafiają na konto wskazane we wniosku.

Czy warto wykupić ubezpieczenie pomostowe?

Decyzja o opłacaniu składek na ubezpieczenie pomostowe powinna być dobrze przemyślana. Z jednej strony daje ono gwarancję comiesięcznego świadczenia w razie utraty pracy i oczekiwania na zasiłek dla bezrobotnych. Z drugiej jednak strony pociąga za sobą konieczność ponoszenia dodatkowych opłat.

Wykupienie ubezpieczenia pomostowego jest szczególnie warte rozważenia dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych lub pracujących w zawodach o niestabilnym rynku pracy. W ich przypadku ryzyko nagłej utraty zatrudnienia jest większe.

Jakie są zasady ubezpieczenia pomostowego?

Oto najważniejsze zasady dotyczące ubezpieczenia pomostowego:

 • przysługuje tylko raz w roku kalendarzowym,
 • świadczenie wypłacane jest przez maksymalnie 90 dni,
 • wysokość świadczenia jest stała przez cały okres jego pobierania,
 • pieniądze są wypłacane co miesiąc,
 • aby otrzymać zwrot składek, należy złożyć wniosek w ZUS w ciągu 7 dni.

Spełnienie warunków formalnych, takich jak odpowiedni okres opłacania składek czy termin rejestracji w urzędzie pracy, jest konieczne, aby otrzymać świadczenie. Należy również pamiętać o złożeniu wniosku o zwrot składek po zakończeniu wypłaty świadczenia.

Na co można przeznaczyć pieniądze z ubezpieczenia pomostowego?

Środki z ubezpieczenia pomostowego można przeznaczyć na dowolny cel. Najczęściej są one wykorzystywane na:

 • bieżące wydatki, takie jak zakup żywności, opłacenie rachunków itp.,
 • spłatę zobowiązań finansowych – kredytów, pożyczek, rat, abonamentów,
 • utrzymanie dotychczasowego poziomu życia,
 • pokrycie niezbędnych potrzeb, np. zakup leków lub odzieży,
 • inwestycje w rozwój zawodowy – kursy, szkolenia itp.

Nie ma żadnych ograniczeń co do przeznaczenia otrzymanych pieniędzy. Osoba bezrobotna może je dowolnie wydatkować na swoje potrzeby w tym trudnym okresie.

Podsumowanie

Ubezpieczenie pomostowe to dobre rozwiązanie dla osób, które nagle straciły pracę i oczekują na przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Pozwala zachować ciągłość dochodu oraz daje pewność comiesięcznej wypłaty. Warto rozważyć wykupienie tej polisy, zwłaszcza jeśli pracuje się w zawodzie o niestabilnym rynku pracy. Pamiętajmy jednak o konieczności spełnienia wszystkich warunków formalnych.

Najczęstsze pytania

Nie, ubezpieczenie pomostowe jest dobrowolne. Pracownik sam decyduje, czy chce opłacać składki na to ubezpieczenie.

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc z dołu, w terminie płatności zasiłków dla bezrobotnych.

Nie, ubezpieczenie pomostowe nie przysługuje w razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Status wniosku o świadczenie pomostowe można sprawdzić po zalogowaniu do PUE ZUS.

Odwołanie od negatywnej decyzji ZUS należy złożyć do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kraje Azji: Charakterystyka i geograficzne rozważania
FinanseKraje Azji: Charakterystyka i geograficzne rozważania

Odkryj fascynującą różnorodność krajów azjatyckich – od rozległych terytoriów, przez bogactwo kultur i tradycji, aż po kluczowe wyzwania rozwojowe. Azja kraje oferują niepowtarzalne atrakcje, doskonałe połączenie przyrody i historii.