Edukacja finansowa

Stawka WIBOR 6M - WIBOR 6, WIBOR 1 Miesięczny

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk07.01.20246 min.
Stawka WIBOR 6M - WIBOR 6, WIBOR 1 Miesięczny

6M WIBOR to podstawowa stopa procentowa stosowana do ustalania oprocentowania wielu kredytów, w tym hipotecznych, w Polsce. Jest to stopa ustalana co miesiąc na podstawie kwotowań banków i informuje o koszcie pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym. Jej poziom bezpośrednio wpływa zatem na raty kredytów opartych o zmienne oprocentowanie. W ostatnim czasie widzimy wyraźny wzrost stawki WIBOR 6M, co przekłada się na wyższe obciążenia kredytobiorców spłacających kredyty. W artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu.

Kluczowe wnioski:

 • WIBOR 6M determinuje koszt kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem
 • Obserwujemy systematyczny wzrost stawki WIBOR 6M od 2021 roku
 • Podwyżki WIBOR 6M to efekt rosnącej inflacji i podnoszenia stóp procentowych przez RPP
 • Wyższy WIBOR 6M przekłada się bezpośrednio na wzrost rat kredytów
 • W najbliższym czasie należy spodziewać się dalszych podwyżek stawki WIBOR 6M

Oprocentowanie kredytów oparte na WIBOR 6M

Podstawowym składnikiem oprocentowania większości kredytów zaciąganych w Polsce, w tym popularnych kredytów hipotecznych, jest stawka WIBOR 6M. Jest to stopa procentowa ustalana co miesiąc na podstawie kwotowań kilkunastu banków i informująca o przeciętnym koszcie pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym na okres 6 miesięcy.

Kredytodawcy wykorzystują stawkę WIBOR 6M do wyznaczania oprocentowania kredytów ze zmiennym oprocentowaniem (to zdecydowana większość udzielanych dziś kredytów). Do podstawowej wartości WIBOR 6M doliczają określoną marżę, ustalając w ten sposób ostateczne oprocentowanie dla kredytobiorcy.

Oznacza to, że wraz ze zmianami stawki WIBOR 6M zmienia się również wysokość rat kredytowych. Obecnie mamy do czynienia ze zdecydowanym wzrostem tego wskaźnika, co przekłada się na wyraźny wzrost kosztów kredytów opartych o zmienną stopę WIBOR 6M.

Rosnące raty kredytów hipotecznych

Wzrost stawki WIBOR 6M najmocniej uderza w osoby spłacające kredyty hipoteczne oparte o zmienną stopę procentową. Tego typu kredyty stanowią zdecydowaną większość zaciąganych dziś kredytów hipotecznych w Polsce. Co miesiąc, wraz ze zmianą oprocentowania wynikającą ze zmian WIBOR 6M, zmienia się również wysokość miesięcznej raty takiego kredytu.

W ostatnich miesiącach, w wyniku systematycznych podwyżek stopy WIBOR 6M, raty wielu kredytów wzrosły już o kilkaset złotych. Przy rosnących ratach kredytów i wysokiej inflacji powodującej wzrost kosztów utrzymania, sytuacja wielu gospodarstw domowych spłacających zobowiązania kredytowe stała się niezwykle trudna.

Wpływ wskaźnika WIBOR 6M na koszty kredytu

Kluczowym czynnikiem generującym wzrost stawki WIBOR 6M, a tym samym wyższe raty kredytów hipotecznych, są rosnące stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Od października 2021 r. RPP systematycznie podwyższa stopy procentowe w celu walki z rosnącą inflacją.

Te działania bezpośrednio przekładają się na wzrost stawek międzybankowych, w tym właśnie WIBOR 6M będącego podstawą oprocentowania kredytów. Im wyższe stopy NBP, tym droższe jest pozyskanie pieniądza na rynku międzybankowym, a więc wyższa jest również wartość wskaźnika WIBOR 6M.

Wzrost stopy referencyjnej NBP o 1 p.p. przekłada się średnio na wzrost raty przeciętnego kredytu hipotecznego o ok. 100-150 zł miesięcznie.

Powyższe dane jasno pokazują, że koszty kredytów rosną proporcjonalnie do wzrostu stóp procentowych NBP i wskaźnika WIBOR 6M. W obliczu utrzymującej się wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych, perspektywy dla kredytobiorców rysują się więc w ciemnych barwach.

Prognozy dalszych podwyżek

Ekonomiści spodziewają się, że w najbliższych miesiącach Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych. Stopy NBP mogą dojść nawet do poziomu 8-9% wobec obecnych 6,75%. To oznacza dalsze podwyżki rat kredytów hipotecznych i pogorszenie sytuacji finansowej wielu gospodarstw domowych.

Czytaj więcej: Do jakiego wieku można wziąć kredyt hipoteczny? Maksymalny wiek kredytobiorcy

Jak obliczyć wysokość raty przy zmiennym WIBOR 6M

Osoby posiadające kredyt hipoteczny oparty o zmienną stopę WIBOR 6M mogą samodzielnie obliczyć prognozowaną wysokość raty kredytu przy założeniu określonego poziomu WIBOR 6M. Wystarczy posłużyć się następującym wzorem:

Rata kredytu = Kapitał * (Stopa WIBOR 6M + marża banku) / 12

Przykładowo, przy kredycie 300 000 zł na 25 lat, marży banku na poziomie 2% i założeniu, że stopa WIBOR 6M wzrośnie do poziomu 8%, miesięczna rata kredytu wyniesie:

Rata kredytu = 300 000 zł * (8% + 2%) / 12 = 3 000 zł

Dzięki temu kredytobiorca może sprawdzić, jak zmiany stopy WIBOR 6M wpłyną na wysokość jego zobowiązania kredytowego i odpowiednio zaplanować domowy budżet.

WIBOR 6M - aktualne notowania i prognozy

Stawka WIBOR 6M - WIBOR 6, WIBOR 1 Miesięczny

Według danych GPW Benchmark na koniec grudnia 2022 r. wartość indeksu WIBOR 6M, będącego podstawą wyznaczania oprocentowania kredytów, wyniosła 7,08%. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. (0,24%) oznacza to enormny wzrost stawki o blisko 700 punktów bazowych.

Ekonomiści oczekują dalszego wzrostu stopy WIBOR 6M w najbliższych miesiącach, wraz z kontynuacją cyklu podwyżek stóp procentowych przez RPP. Spodziewany szczyt stopy WIBOR 6M może osiągnąć nawet 9%. Będzie to oznaczać dalsze podwyżki rat kredytów hipotecznych dla milionów Polaków.

Ryzyko wzrostu WIBOR 6M w kontekście podwyżek stóp procentowych

W kontekście utrzymującej się wysokiej inflacji i zapowiedzi dalszych podwyżek stóp procentowych, ryzyko dalszego wzrostu stawki WIBOR 6M jest bardzo wysokie. Kluczowe czynniki ryzyka to:

 • presja inflacyjna i rosnące ceny w gospodarce
 • zapowiedzi dalszych podwyżek stóp procentowych przez RPP
 • rosnące stopy procentowe w innych bankach centralnych (Fed, EBC)
 • niepewność związana z sytuacją geopolityczną i handlem surowcami

Te czynniki powodują, że stawka WIBOR 6M najprawdopodobniej jeszcze istotnie wzrośnie w nadchodzących miesiącach. Wraz z nią w górę pójdą raty złotowych kredytów hipotecznych. Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to znaczące pogorszenie sytuacji finansowej i wzrost ryzyka problemów ze spłatą rat.

Podsumowanie

Stawka WIBOR 6M odgrywa kluczową rolę w wyznaczaniu oprocentowania zdecydowanej większości kredytów hipotecznych w Polsce. Jej poziom zmienia się co miesiąc i zależy od wielu czynników, takich jak stopy procentowe NBP czy inflacja. W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost wskaźnika WIBOR 6M, co przekłada się na wzrost rat spłacanych przez miliony kredytobiorców.

Podwyżki stopy WIBOR 6M to efekt rosnącej inflacji i decyzji RPP o podnoszeniu stóp procentowych NBP. Bank centralny chce w ten sposób ograniczyć inflację, ale jednocześnie uderza to w portfele osób posiadających kredyty hipoteczne. Z powodu rosnących rat wiele gospodarstw domowych znalazło się w trudnej sytuacji finansowej.

Ekonomiści przewidują, że w najbliższym czasie Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych. To oznacza ryzyko dalszego wzrostu stawki WIBOR 6M do nawet 9% i wzrostu obciążeń dla osób spłacających kredyty hipoteczne. Sytuacja kredytobiorców będzie więc nadal trudna.

Osoby posiadające kredyty oparte o zmienny WIBOR 6M powinny na bieżąco śledzić poziom tego wskaźnika oraz ewentualne decyzje RPP o zmianach stóp procentowych. Pozwoli to lepiej prognozować comiesięczne raty kredytu i planować domowy budżet w niepewnych czasach.

Najczęstsze pytania

WIBOR 6M to podstawowa stopa procentowa stosowana przez banki w Polsce do wyznaczania oprocentowania kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, w tym popularnych kredytów hipotecznych. Jej wysokość jest ustalana co miesiąc na podstawie kosztów pozyskania pieniądza na rynku międzybankowym.

Rosnące raty kredytów hipotecznych to efekt wzrostu stawki WIBOR 6M będącej elementem wyznaczania oprocentowania tych kredytów. Wyższy WIBOR to konsekwencja rosnących stóp procentowych NBP mających ograniczyć inflację.

Aby obliczyć ratę kredytu hipotecznego, należy pomnożyć jego kapitał przez sumę stopy WIBOR 6M i marży banku, a następnie podzielić przez 12. Pozwoli to uzyskać miesięczną wysokość raty.

Ekonomiści przewidują, że w najbliższych miesiącach WIBOR 6M może wzrosnąć nawet do 9%, wraz z dalszymi podwyżkami stóp procentowych przez RPP. To zła informacja dla osób spłacających kredyty hipoteczne.

Z powodu wysokiej inflacji i konieczności zacieśniania polityki pieniężnej, ekonomiści spodziewają się dalszego wzrostu stawki WIBOR 6M, przynajmniej do końca 2023 roku. Dopiero w 2024 roku możliwy jest spadek WIBOR 6M.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Leasing na ryczałcie - Korzyści, warunki, najnowsze informacje
 4. Skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty? Jak to zrobić?
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły