Długi

Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran05.01.20247 min.
Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy

Przedawnienie długów spadkowych jest tematem często niezrozumiałym i budzącym wiele wątpliwości. Wynika to z faktu, że spadkobiercy boją się odpowiedzialności za nieuregulowane przez zmarłego zobowiązania finansowe. W jaki sposób ustala się okresy przedawnienia i od czego one zależą? Ile wynoszą terminy dla poszczególnych długów? Czy faktycznie można odziedziczyć długi po zmarłym i w jakim zakresie ponosimy za nie odpowiedzialność jako spadkobiercy? Na te i inne ważne pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Kluczowe wnioski:
 • Okres przedawnienia zależy od rodzaju zobowiązania - najdłuższy jest dla długów podatkowych.
 • Nie zawsze spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe - istnieją sposoby na jej uniknięcie.
 • Warto sprawdzić czy po zmarłym nie pozostały niezapłacone zobowiązania.
 • Można dochodzić roszczeń z tytułu długów spadkowych także po upływie terminu przedawnienia.
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą tylko osoby, które przyjęły spadek.

Przedawnienie długów po zmarłym

Śmierć bliskiej osoby to zawsze trudny moment. Oprócz straty i żałoby, często pojawia się również kwestia spadku - zarówno tego, co pozostawił zmarły, jak i ewentualnych długów spadkowych. Czy można odziedziczyć po kimś długi? Jakie przepisy regulują tę kwestię i jakich terminów należy przestrzegać?

Przede wszystkim warto wiedzieć, że wraz ze spadkiem można odziedziczyć zobowiązania zmarłego. Ich spłata może okazać się dużym obciążeniem, dlatego tak ważna jest znajomość zasad przedawnienia długów spadkowych. Terminy przedawnienia pozwalają ograniczyć odpowiedzialność spadkobierców lub całkowicie się od niej uwolnić po upływie określonego czasu.

Jakie są terminy przedawnienia poszczególnych rodzajów długów?

Terminy przedawnienia różnią się w zależności od typu zobowiązania. I tak dla:

 • długów cywilnoprawnych (np. pożyczki, nieopłacone rachunki) termin przedawnienia wynosi 6 lat od daty wymagalności roszczenia;
 • zobowiązań podatkowych okres przedawnienia jest najdłuższy i wynosi 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności;
 • długów publicznoprawnych (np. mandaty, opłaty) obowiązuje 2-letni okres przedawnienia;
 • długów egzekucyjnych bieg przedawnienia liczony jest od daty powstania tytułu wykonawczego.

Warto sprawdzić terminy przedawnienia w odniesieniu do konkretnych długów pozostałych po zmarłym, aby wiedzieć, czy wierzyciel nadal może skutecznie dochodzić należności.

Czy długi można odziedziczyć?

Zgodnie z polskim prawem spadkobiercy, którzy przyjęli spadek, odpowiadają za długi spadkowe do wysokości wartości przypadłego im spadku. Oznacza to, że faktycznie można odziedziczyć długi i trzeba się z nimi uporać.

Co istotne, odpowiadamy wyłącznie za te zobowiązania, o których wiedzieliśmy w chwili przyjęcia spadku lub z łatwością można było się o nich dowiedzieć. Dlatego tak ważne jest, aby przed formalnym dziedziczeniem sprawdzić, czy po zmarłym nie pozostały jakieś nieuregulowane należności.

Jak zweryfikować, czy są długi spadkowe?

Aby sprawdzić, czy po zmarłym pozostały jakieś zaległości finansowe, warto:

 • sprawdzić korespondencję, zwłaszcza tę od instytucji finansowych - banków, operatorów telekomunikacyjnych itp.;
 • skontaktować się z urzędami - przede wszystkim z urzędem skarbowym i ZUS-em, aby dowiedzieć się, czy zmarły miał uregulowane zobowiązania podatkowe i składkowe;
 • sprawdzić, czy zmarły nie miał zajęć komorniczych lub innych tytułów egzekucyjnych;
 • porozmawiać ze znajomymi i bliskimi osoby zmarłej, aby ustalić, czy nie pożyczała ona pieniędzy lub nie miała innych długów.

Dokładne zweryfikowanie kwestii ewentualnych zadłużeń pozwoli podjąć świadomą decyzję o przyjęciu spadku i zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za nieznane długi spadkowe.

Czytaj więcej: Krajowy Rejestr Długów - zweryfikuj się i sprawdź wpis!

Komu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu długów spadkowych?

Prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu niezapłaconych zobowiązań spadkowych przysługuje wierzycielom zmarłego. Mogą oni kierować swoje roszczenia bezpośrednio do spadkobierców, którzy formalnie przyjęli spadek. W przypadku przedawnienia długów spadkowych wierzyciel traci możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, jednak należność nadal obowiązuje.

Rodzaj wierzyciela Komu przysługuje roszczenie
Osoba fizyczna Bezpośrednio spadkobiercom
Instytucja finansowa Bezpośrednio spadkobiercom
ZUS Bezpośrednio spadkobiercom
Urząd skarbowy Bezpośrednio spadkobiercom

Warto pamiętać, że choć po upływie terminu przedawnienia wierzyciel nie może skierować sprawy do sądu, to nadal może domagać się spłaty długu. Spadkobiercy powinni jednak powołać się wtedy na zasadę przedawnienia.

Sposoby na uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkowe

Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy

Co zrobić, aby uniknąć konieczności spłaty długów pozostałych przez zmarłego? Otóż spadkobierca ma kilka możliwości ograniczenia swojej odpowiedzialności lub całkowitego uwolnienia się od długów spadkowych.

Po pierwsze, można przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas za ewentualne długi odpowiadamy tylko do wysokości spadku, który realnie odziedziczyliśmy. Po drugie, jeśli obawiamy się nieznanych zobowiązań, warto zrzec się dziedziczenia i wtedy w ogóle nie ponosimy konsekwencji z tytułu spadku, także tych finansowych.

Kolejna opcja to powołanie się na zasadę przedawnienia długów spadkowych. W tym przypadku, mimo formalnego odziedziczenia długów, po upływie określonego czasu możemy odmówić ich spłaty. Ważne jednak, aby terminy przedawnienia były dobrze udokumentowane.

Należy pamiętać, że to na wierzycielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że roszczenie nie uległo przedawnieniu. Jeśli zatem upłynął termin zawity, a dowody przedawnienia są po naszej stronie, wierzyciel nie powinien być w stanie skutecznie dochodzić należności.

Podsumowując, odpowiednia wiedza o zasadach dziedziczenia długów, terminach przedawnienia zobowiązań spadkowych oraz sposobach ograniczenia swojej odpowiedzialności pozwoli zminimalizować ryzyko finansowych konsekwencji po śmierci bliskiej osoby.

Podsumowanie

Przedawnienie długów spadkowych to złożony temat, który budzi wiele wątpliwości. Przede wszystkim należy wiedzieć, że wraz ze spadkiem można faktycznie odziedziczyć zaległe zobowiązania po zmarłym. Ich spłata może być sporym obciążeniem, dlatego tak istotna jest znajomość terminów przedawnienia poszczególnych rodzajów długów.

Okres przedawnienia zależy od typu zobowiązania - najdłużej przedawniają się długi podatkowe, a najkrócej mandaty czy opłaty publicznoprawne. Ważne jest, aby zweryfikować ewentualne zadłużenia po zmarłym jeszcze przed formalnym przyjęciem spadku. Pozwoli to podjąć świadomą decyzję i ograniczyć ryzyko odpowiedzialności.

Pamiętajmy, że od długów spadkowych można się uwolnić - zrzeczenie się spadku, przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza lub powołanie się na zasadę przedawnienia wierzytelności daje realną szansę na uniknięcie finansowych konsekwencji po osobie zmarłej.

Podsumowując, problematyka dziedziczenia długów jest skomplikowana, jednak dobra znajomość przepisów i terminów przedawnienia pozwala zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w postaci odziedziczonych po kimś zaległych zobowiązań finansowych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły