Kredyty

Poręczenie kredytu z żyrantem - Czy warto wybrać kredyt z poręczycielem?

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk01.01.20248 min.
Poręczenie kredytu z żyrantem - Czy warto wybrać kredyt z poręczycielem?

Poręczenie kredytu to popularna forma zabezpieczenia zobowiązania kredytowego, w której osoba trzecia - poręczyciel, zobowiązuje się spłacić dług w przypadku problemów kredytobiorcy. W artykule przyjrzymy się bliżej zaletom i wadom kredytu poręczonego, procedurze jego uzyskania oraz odpowiemy na pytanie, czy warto wybrać kredyt z żyrantem.

Kluczowe wnioski:
 • Poręczyciel kredytu bierze na siebie ryzyko konieczności spłaty cudzego długu.
 • Kredyt z poręczeniem jest łatwiejszy do uzyskania niż z innym zabezpieczeniem.
 • Należy dokładnie zweryfikować wiarygodność poręczyciela.
 • Poręczenie nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku spłaty zadłużenia.
 • Warto rozważyć poręczenie, gdy brakuje innej formy zabezpieczenia.

Poręczenie kredytu przez żyranta - korzyści

Poręczenie kredytu przez osobę trzecią, zwanego żyrantem lub poręczycielem, to popularny rodzaj zabezpieczenia zobowiązania kredytowego. Kredyt z poręczycielem niesie ze sobą szereg korzyści, które sprawiają, że warto rozważyć tę opcję.

Przede wszystkim, poręczenie ułatwia uzyskanie kredytu osobom, które samodzielnie nie spełniają wymagań stawianych przez bank. Dotyczy to na przykład młodych osób nieposiadających zdolności kredytowej lub stałego zatrudnienia. W ich przypadku żyrowanie kredytu przez wiarygodnego poręczyciela może być jedyną szansą na sfinansowanie ważnych celów życiowych.

Poręczenie jest też prostsze i łatwiejsze w ustanowieniu niż takie zabezpieczenia jak hipoteka. Nie wymaga dodatkowych kosztów, opłat sądowych czy notarialnych. Procedura przyznania kredytu z żyrantem jest więc szybsza i mniej skomplikowana, co oszczędza czas i pieniądze.

Korzyści dla poręczyciela

Udzielenie poręczenia kredytowego może przynieść korzyści również samemu poręczycielowi. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy poręcza on kredyt dla osoby z rodziny lub bliskiego znajomego. Ułatwiając uzyskanie finansowania, poręczyciel wspiera ważną dla niego osobę w realizacji istotnych celów.

Poręczenie budzi też zaufanie i szacunek otoczenia. Ukazuje poręczyciela jako osobę życzliwą i gotową do pomocy potrzebującym. Może zacieśniać więzi rodzinne czy przyjacielskie. Z drugiej strony niesie ze sobą pewne ryzyko, na co trzeba zwrócić uwagę decydując się zostać poręczycielem.

Poręczenie kredytu - rodzaje zabezpieczeń

Poręczyciel zobowiązuje się wobec banku do spłaty kredytu w sytuacji, gdyby kredytobiorca sam nie był w stanie tego uczynić. Tym samym bierze na siebie ryzyko finansowe związane z udzielonym kredytem. Dlatego banki przywiązują dużą wagę do oceny wiarygodności i zdolności poręczyciela do wywiązania się w razie potrzeby ze zobowiązania.

W praktyce bankowej wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje poręczenia: poręczenie cywilne i wekslowe. Różnią się one zakresem odpowiedzialności poręczyciela w przypadku problemów ze spłatą kredytu przez kredytobiorcę.

Poręczenie cywilne

W poręczeniu cywilnym poręczyciel odpowiada za dług tylko i wyłącznie do wysokości zadłużenia kredytobiorcy w chwili zaprzestania spłat. Oznacza to, że gdy kredytobiorca przestanie regulować raty, poręczyciel będzie zobowiązany do spłaty zadłużenia, jakie wynosiło na moment zaprzestania spłat.

Poręczenie wekslowe

W poręczeniu wekslowym poręczyciel bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za aktualne zadłużenie kredytobiorcy, ale również za wszelkie przyszłe roszczenia banku powstałe w związku z niespłaconym kredytem. Obejmuje to między innymi odsetki karne, opłaty windykacyjne, koszty procesowe itp.

Zakres odpowiedzialności poręczyciela wekslowego jest zatem szerszy niż w przypadku poręczenia cywilnego. Dlatego banki często wymagają mocniejszych gwarancji finansowych od poręczycieli wekslowych.

Czytaj więcej: Ubezpieczenie kredytu hipotecznego od śmierci kredytobiorcy - zabezpiecz spłatę zobowiązania

Poręczenie kredytu - wady i zalety rozwiązania

Decyzja o poręczeniu kredytu dla kogoś bliskiego nie należy do najłatwiejszych. Z jednej strony chcemy wesprzeć ważną dla nas osobę. Z drugiej - musimy mieć świadomość potencjalnego ryzyka finansowego związanego z takim krokiem.

Dlatego zanim zdecydujemy się zostać poręczycielem kredytu, warto dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw takiego rozwiązania. Pomoże to podjąć racjonalną, przemyślaną decyzję uwzględniającą zarówno chęć pomocy bliskiej osobie, jak i dbałość o własne finanse.

Niech miłość i przyjaźń prowadzą Cię do mądrych decyzji. Niech roztropność i rozwaga chronią przed błędami.

Powyższe słowa dobrze podsumowują sedno problemu i mogą stanowić drogowskaz przy podejmowaniu decyzji o poręczeniu. Z jednej strony kierujmy się sercem, z drugiej - zachowajmy trzeźwość umysłu i realną ocenę sytuacji.

Kredyt z poręczeniem - procedura ubiegania się

Procedura starania się o kredyt z poręczycielem jest stosunkowo prosta i nie różni się zasadniczo od standardowej ścieżki wnioskowania o finansowanie. Obejmuje ona kilka podstawowych kroków.

Pierwszym z nich jest wybór odpowiedniego produktu kredytowego - gotówkowego, hipotecznego czy innego - w zależności od celu, na jaki chcemy pozyskać pieniądze. Następnie w banku składamy wniosek kredytowy wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Krok 1 Wybór odpowiedniego produktu kredytowego
Krok 2 Złożenie wniosku kredytowego z dokumentami
Krok 3 Dostarczenie dokumentów poręczyciela
Krok 4 Podpisanie umowy kredytowej

Kluczowym etapem przy kredycie z żyrantem jest dostarczenie kompletu dokumentów poświadczających zdolność poręczyciela do spłaty zobowiązania. Zwykle są to: wniosek, informacja o dochodach i zatrudnieniu, dokument tożsamości, zaświadczenie o niekaralności.

Dopiero po pozytywnej weryfikacji zdolności poręczyciela oraz kredytobiorcy możliwe jest zawarcie umowy kredytu zabezpieczonego poręczeniem.

Poręczyciel kredytu - prawa i obowiązki

Osoba decydująca się zostać poręczycielem kredytu powinna pamiętać zarówno o przysługujących jej prawach, jak i o ciążących na niej obowiązkach wynikających z tej roli. Pomogą one świadomie pełnić funkcję poręczyciela.

Najważniejszym prawem poręczyciela jest dostęp do informacji o przebiegu spłaty kredytu, za który poręcza. Dotyczy to zarówno terminowości spłat rat, jak i aktualnej wysokości zadłużenia. Dane te są istotne, by móc na bieżąco monitorować sytuację kredytobiorcy.

Z kolei podstawowym obowiązkiem poręczyciela jest spłata zadłużenia kredytobiorcy w razie, gdyby sam nie był on w stanie tego uczynić zgodnie z harmonogramem. Wówczas, z racji udzielonego poręczenia, to na poręczycielu spocznie obowiązek uregulowania należności banku.

 • Prawo do informacji o przebiegu spłaty kredytu
 • Obowiązek spłaty zadłużenia w razie problemów kredytobiorcy

Warto pamiętać, że poręczenie nie zdejmuje odpowiedzialności za kredyt z kredytobiorcy. To on pozostaje głównym dłużnikiem banku. Poręczyciel jest tylko dodatkowym, ale nie jedynym gwarantem spłaty zobowiązania kredytowego.

Kredyt poręczony - zasady spłaty zobowiązania

Jeśli sytuacja materialna kredytobiorcy ulegnie pogorszeniu na tyle, że przestanie on terminowo spłacać kredyt, konieczna stanie się interwencja poręczyciela. Jak w takim przypadku wyglądają dalsze losy kredytu i związanego z nim zobowiązania?

Bank w pierwszej kolejności będzie starał się odzyskać pieniądze od głównego kredytobiorcy - między innymi poprzez monity, wezwania do zapłaty czy windykację. Jednak gdy te działania okażą się nieskuteczne, bank zwróci się o spłatę do poręczyciela, który w świetle prawa stanie się dłużnikiem.

W takiej sytuacji poręczyciel ma trzy możliwości działania: może od razu spłacić całość zadłużenia, rozłożyć spłatę na raty lub też spłacać jedynie bieżące odsetki, tak by kredyt nie rósł. Wybór konkretnej opcji zależy od jego aktualnej sytuacji finansowej.

Niezależnie od obranej ścieżki, po spłacie zobowiązania przez poręczyciela przechodzą na niego prawa banku wobec pierwotnego kredytobiorcy. Oznacza to, że może on ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów od osoby, za którą ręczył.

Podsumowanie

Poręczenie kredytu przez osobę trzecią to często spotykane rozwiązanie ułatwiające dostęp do finansowania. Kredyt z żyrantem lub poręczycielem może być dobrym i korzystnym wyborem, jednak tylko gdy świadomie ocenimy związane z nim ryzyko i obowiązki. Podejmując decyzję o żyrowaniu kredytu bliskiej osoby kierujmy się rozsądkiem, nie emocjami.

Aby kredyt z poręczycielem był bezpieczny dla obu stron, należy zweryfikować zdolność poręczyciela do spłaty ewentualnego zobowiązania. Im większa jego wiarygodność finansowa, tym mniejsze ryzyko problemów w przyszłości. Poręczyciel powinien też aktywnie monitorować spłaty kredytu, by móc odpowiednio wcześnie zareagować na ewentualne zaległości.

Decydując się zostać poręczycielem kredytu musimy liczyć się z możliwością przejęcia spłat w razie kłopotów kredytobiorcy. Dlatego tak istotna jest realna ocena ryzyka, własnej sytuacji finansowej i gotowości do wzięcia ewentualnego ciężaru zobowiązania na swoje barki.

Podsumowując, kredyt z żyrantem ma swoje dobre i złe strony. Może pomóc bliskiej osobie, ale też narazić na poważne konsekwencje. Dlatego podejmując decyzję o poręczeniu patrzmy trzeźwo na całą sytuację, a także słuchajmy głosu rozsądku i rozwagi.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 2. Leasing na ryczałcie - Korzyści, warunki, najnowsze informacje
 3. Skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty? Jak to zrobić?
 4. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
 5. Kredyt Hipoteczny Online: Kompleksowy przewodnik po uzyskaniu kredytu hipotecznego
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły