Kredyty

Kredyty frankowe - przedawnienie roszczeń banku. Jakie są terminy?

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran04.09.20238 min.
Kredyty frankowe - przedawnienie roszczeń banku. Jakie są terminy?

Kredyty frankowe to temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Wzięcie kredytu we frankach szwajcarskich wydawało się kiedyś atrakcyjnym rozwiązaniem, jednak wraz ze wzrostem kursu franka spłata tych kredytów stała się wyzwaniem dla wielu Polaków. W artykule przybliżymy zagadnienia związane z przedawnieniem roszczeń banku wobec kredytobiorców frankowych.

Czym są kredyty frankowe i skąd wziął się problem ich spłaty?

Kredyty frankowe to kredyty mieszkaniowe i hipoteczne denominowane bądź indeksowane do franka szwajcarskiego, które były udzielane w Polsce na szeroką skalę w latach 2006-2008. Ich atrakcyjność polegała na znacznie niższym oprocentowaniu niż analogiczne kredyty złotówkowe. Kredyt frankowy wydawał się więc tańszym sposobem na zakup nieruchomości. Jednak kurs franka szwajcarskiego nie był sztywno ustalony, więc wraz ze wzrostem jego wartości, rosnąć zaczęły raty kredytów frankowych. Dla wielu osób stały się one trudne do udźwignięcia i pojawił się problem ze spłatą tych kredytów.

Kurs franka windowany był przez lata polityką banku centralnego Szwajcarii, utrzymującego niskie stopy procentowe i wysoką wartość waluty. Gdy w 2015 roku zniesiono limit kursu euro do franka, doszło do skokowego umocnienia szwajcarskiej waluty, a raty kredytów poszybowały w górę. Dla wielu zadłużonych osób oznaczało to dramatyczny wzrost obciążenia i brak możliwości spłaty zobowiązania.

Jakie są możliwości rozwiązania problemu kredytów frankowych?

Istnieje kilka potencjalnych sposobów na rozwiązanie problemu kredytów frankowych zarówno na poziomie indywidualnym, jak i systemowym:

 • Indywidualne renegocjacje warunków umowy z bankiem
 • Skierowanie sprawy do sądu z żądaniem stwierdzenia nieważności, uznania za niedozwolone postanowień umowy lub „odfrankowienia” kredytu
 • Restrukturyzacja zadłużenia umożliwiająca obniżenie raty
 • Dobrowolne oddanie nieruchomości bankowi z zamian za umorzenie długu
 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • Rozwiązania ustawowe dotyczące konwersji kredytów lub innych form pomocy kredytobiorcom

Jedną z możliwości, która budzi duże nadzieje wśród zadłużonych, jest przedawnienie roszczeń banków z tytułu kredytów frankowych po upływie określonego czasu.

Przedawnienie roszczeń banku z tytułu kredytu frankowego

Na czym polega przedawnienie roszczeń banku?

Zgodnie z polskim prawem, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, jeżeli wierzyciel nie dochodził ich przez określony czas. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia, podnosząc zarzut przedawnienia. W przypadku kredytu bank traci możliwość dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy po upływie terminu przedawnienia.

Jaki jest termin przedawnienia dla kredytów frankowych?

Termin przedawnienia dla roszczeń banku z tytułu kredytu frankowego wynosi 6 lat. Termin ten jest liczony od dnia wymagalności roszczenia. W przypadku rat kredytowych będzie to więc 6 lat od daty wymagalności każdej nieopłaconej raty. Tym samym po upływie 6 lat od terminu płatności danej raty, bank traci możliwość dochodzenia tej raty na drodze sądowej.

Kiedy zaczyna biec termin przedawnienia?

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia wymagalności roszczenia. Oznacza to, że dla każdej nieopłaconej raty kredytu frankowego, 6-letni okres przedawnienia liczy się od terminu, w którym dana rata powinna zostać zapłacona. Jeśli kredytobiorca przestał spłacać kredyt np. 5 lat temu, to roszczenia banku do nieopłaconych rat sprzed ponad 6 lat uległy przedawnieniu.

Możliwość przerwania biegu przedawnienia przez bank

Kredyty frankowe - przedawnienie roszczeń banku. Jakie są terminy?

W jaki sposób bank może przerwać bieg przedawnienia?

Chociaż co do zasady roszczenia banku ulegają przedawnieniu po 6 latach, istnieje możliwość przerwania biegu przedawnienia przez wierzyciela. Bank może przerwać bieg przedawnienia poprzez podjęcie czynności sądowych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do zaspokojenia roszczenia. Przykładami takich działań mogą być m.in.: wysłanie wezwania do zapłaty zawierającego groźbę skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub wszczęcie egzekucji komorniczej.

Konsekwencje przerwania biegu przedawnienia dla kredytobiorcy

Przerwanie biegu przedawnienia przez bank powoduje, że następuje restart liczenia terminu przedawnienia od nowa. Oznacza to, że kredytobiorca nie może powoływać się skutecznie na upływ terminu przedawnienia i bank ponownie nabywa możliwość dochodzenia roszczenia przez kolejne 6 lat od daty przerwania biegu przedawnienia.

Czy można zapobiec przerwaniu przedawnienia?

Kredytobiorca frankowy nie ma skutecznych prawnych możliwości zapobieżenia przerwaniu biegu przedawnienia przez bank. Jedyną opcją jest wniesienie powództwa przeciwko bankowi przed podjęciem przez bank kroków przerywających przedawnienie. Wówczas bowiem to kredytobiorca, a nie bank, jest stroną czynną w sprawie, co utrudnia przerwanie przedawnienia. Jednak w praktyce na takie rozwiązanie decyduje się niewielu kredytobiorców.

Skutki upływu terminu przedawnienia dla kredytobiorcy

Co się dzieje po upływie terminu przedawnienia?

Gdy termin przedawnienia upłynie i bank go nie przerwie, kredytobiorca uzyskuje możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia. Oznacza to, że w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, sąd oddali powództwo banku o zapłatę, jeśli kredytobiorca wykaże, że roszczenie przedawniło się. Bank traci też możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej z majątku kredytobiorcy.

Jakie kroki może podjąć kredytobiorca?

Kredytobiorca, którego roszczenia banku uległy przedawnieniu, może sam złożyć powództwo o ustalenie nieistnienia obowiązku spłaty kredytu z uwagi na upływ terminu przedawnienia. Może również zażądać zaprzestania naliczania odsetek i innych opłat kredytowych oraz żądać usunięcia wpisu hipoteki z księgi wieczystej. Bank nie powinien w takim przypadku podejmować wobec niego jakichkolwiek działań windykacyjnych.

Czy po przedawnieniu nadal trzeba spłacać kredyt?

Formalnie rzecz biorąc, po upływie terminu przedawnienia, kredytobiorca nie ma już obowiązku spłaty nieopłaconych rat kredytowych. Jednak w praktyce banki zwykle nie uznają przedawnienia. Wobec braku orzeczeń sądów w tej kwestii, kredytobiorcy obawiają się zaprzestać spłat. Zwykle konieczne jest wyegzekwowanie przedawnienia na drodze sądowej, aby skutecznie przestać spłacać kredyt.

Przedawnienie a przepisy antyspreadowe i inne regulacje

Wpływ przepisów antyspreadowych na przedawnienie

Nowe przepisy antyspreadowe ograniczyły możliwość pobierania przez banki wysokich opłat i odsetek od kredytów frankowych. Może to przyspieszyć przedawnienie, ponieważ zmniejszają się kwoty nieopłaconych rat i łatwiej osiągnąć 6-letni termin przedawnienia liczony od każdej raty.

Inne regulacje mające wpływ na sytuację kredytobiorców

Rząd zapowiada także inne rozwiązania mające ułatwić spłatę kredytów frankowych, np. wakacje kredytowe czy Fundusz Pomocowy. Choć bezpośrednio nie wpływają na przedawnienie, mogą poprawić sytuację kredytobiorców.

Jakie zmiany przepisów są planowane i oczekiwane?

Trwają prace nad projektem ustawy, która ma uregulować kwestię przewalutowania kredytów frankowych. Rozważane jest m.in. narzucenie bankom konwersji kredytów na złotówki po kursie z dnia udzielenia kredytu. To rozwiązanie mogłoby znacząco ułatwić spłatę wielu kredytobiorcom. Jednak prace nad projektem wciąż trwają i ostateczny kształt ustawy nie jest jeszcze znany.

Podsumowując, przedawnienie roszczeń banku może być realną szansą na poprawę sytuacji kredytobiorców frankowych i pozbycie się części lub nawet całości długu. Jednak w praktyce nie jest to proste i wymaga zwykle przeprocesowania sprawy w sądzie. Mimo to, dla wielu osób może być to opcja warta rozważenia i dająca nadzieję na wyjście z frankowego koszmaru.

Podsumowanie

Problem kredytów frankowych to jedno z największych wyzwań dla setek tysięcy polskich rodzin. Rosnące raty sprawiły, że spłata tych kredytów stała się trudna lub wręcz niemożliwa. Przedawnienie roszczeń banku daje nadzieję na wyjście z tej trudnej sytuacji. Jednak droga do skutecznego przedawnienia nie jest prosta i wymaga od kredytobiorcy determinacji i konsekwencji w dochodzeniu swoich praw. Mimo to, warto rozważyć tę opcję, gdyż może ona umożliwić pozbycie się części lub nawet całości zadłużenia frankowego, które stało się zbyt dużym obciążeniem.

Najczęstsze pytania

Formalnie nie ma takiego obowiązku, jednak w praktyce banki zwykle nie uznają przedawnienia i nadal oczekują spłaty całości zadłużenia. Aby skutecznie przestać spłacać przedawnione raty, zwykle konieczne jest uzyskanie korzystnego wyroku sądowego.

Termin przedawnienia dla roszczeń banku z tytułu kredytu frankowego to 6 lat. Jest liczony od daty wymagalności każdej nieopłaconej raty.

Kredytobiorca może sam złożyć powództwo przeciwko bankowi, zanim bank podejmie kroki przerywające przedawnienie. Jednak w praktyce niewielu decyduje się na takie rozwiązanie.

Dla każdej raty termin przedawnienia zaczyna biec w dniu, w którym dana rata powinna zostać zapłacona, zgodnie z harmonogramem spłat.

Niestety nie. W praktyce banki niechętnie uznają przedawnienie roszczeń. Zwykle konieczne jest skierowanie sprawy do sądu, aby skutecznie wyegzekwować swoje prawa z tytułu przedawnienia.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 2

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. Która rata lepsza, stała czy malejąca? Porównanie rat równych i malejących w kredytach
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kredyt subprime - skąd się wziął?
KredytyKredyt subprime - skąd się wziął?

Kredyt subprime, choć często postrzegany przez pryzmat jego roli w globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku, ma znacznie bardziej złożoną i wielowymiarową historię. Jest to rodzaj finansowania, który od lat 90. XX wieku odgrywa kluczową rolę na rynku kredytowym, umożliwiając dostęp do środków finansowych osobom, które ze względu na swoją historię kredytową lub brak odpowiedniej zdolności kredytowej, nie kwalifikują się do tradycyjnych pożyczek. Mimo że kredyty subprime otworzyły drzwi przed wieloma możliwościami, zarówno dla pożyczkobiorców, jak i dla pożyczkodawców, niosą ze sobą także niebagatelne ryzyko. Skąd się wziął kredyt subprime? Ile kosztuje kredyt subprime? Odpowiadamy!