Kredyty

Kredyt technologiczny w 2023 - zmiany i nowości

Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk24.08.20236 min.
Kredyt technologiczny w 2023 - zmiany i nowości

Innowacje i nowe technologie są kluczem do rozwoju każdej nowoczesnej firmy. Jednak ich wdrażanie wymaga nierzadko znacznych nakładów finansowych. Właśnie po to powstał kredyt technologiczny, aby ułatwić przedsiębiorcom realizację projektów modernizacyjnych i inwestycyjnych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym dokładnie jest kredyt technologiczny, kto może się o niego ubiegać oraz jakie zmiany czekają ten instrument w 2023 roku. Omówimy również krok po kroku, jak wygląda proces starania się o kredyt, na co można przeznaczyć pozyskane środki oraz w jaki sposób należy je rozliczać. Wskażemy także liczne korzyści, jakie daje firmie skorzystanie z tej formy finansowania rozwoju.

Definicja kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny to specjalna forma kredytu bankowego przeznaczona dla mikro, małych i średnich firm na finansowanie inwestycji, których celem jest unowocześnienie prowadzonej działalności gospodarczej. Może być on udzielany na okres do 10 lat, a jego maksymalna kwota sięga nawet 6 mln euro. Charakteryzuje się on bardzo korzystnymi warunkami oprocentowania - z reguły na poziomie stopy lombardowej NBP. Dodatkowo przedsiębiorca może ubiegać się o częściowe umorzenie kredytu lub dotację na spłatę odsetek z programów wsparcia oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kto może skorzystać z kredytu technologicznego?

Kredyt technologiczny przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą się o niego ubiegać zarówno firmy działające krótko, jak i te funkcjonujące na rynku od wielu lat. Nie ma znaczenia forma prawna - z kredytu mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki kapitałowe czy spółdzielnie. Liczy się natomiast innowacyjność planowanego przedsięwzięcia i jego wpływ na rozwój firmy. Kredytobiorca musi wykazać zdolność do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Zmiany w kredycie technologicznym na 2023 rok

Wyższe kwoty kredytu

W 2023 roku zwiększono maksymalne kwoty, na jakie firmy mogą się ubiegać o kredyt technologiczny. Dla mikroprzedsiębiorstw limit wzrósł z 600 tys. do 800 tys. zł, dla małych firm z 6 mln do 8 mln zł, a dla średnich przedsiębiorstw aż z 15 mln do 20 mln zł. Daje to znacznie większe możliwości sfinansowania kosztownych inwestycji modernizacyjnych.

Łatwiejsze warunki uzyskania kredytu

W 2023 roku złagodzono niektóre wymogi stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o kredyt technologiczny. Przede wszystkim zniesiony został wymóg posiadania udokumentowanej historii kredytowej. Teraz nawet firmy działające krótko mogą starać się o finansowanie. Ponadto banki będą bardziej elastycznie podchodzić do oceny zdolności kredytowej.

Szerszy katalog kosztów kwalifikowanych

Rozszerzono również listę kosztów inwestycji, które mogą być finansowane z kredytu technologicznego. Oprócz typowych nakładów na maszyny, urządzenia czy oprogramowanie, teraz środki będzie można przeznaczyć także na wydatki immaterilane jak patenty, licencje czy specjalistyczne usługi doradcze.

Jak ubiegać się o kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny w 2023 - zmiany i nowości

Wymagane dokumenty

Aby ubiegać się o kredyt technologiczny, należy zgromadzić odpowiedni pakiet dokumentów. Są to przede wszystkim: wniosek kredytowy, biznesplan lub studium wykonalności inwestycji, dokumenty finansowe firmy, zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi, zabezpieczenie kredytu oraz inne dokumenty wymagane przez dany bank.

Procedura składania wniosku

Wniosek o kredyt technologiczny składa się bezpośrednio w banku, który prowadzi program finansowania inwestycji tego typu. Można to zrobić osobiście lub przez internet. Bank dokonuje oceny wniosku i załączonych dokumentów, sprawdza zdolność kredytową firmy oraz wartość proponowanego zabezpieczenia. Następnie podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu i jego warunkach.

Czas oczekiwania na decyzję

Z reguły bank podejmuje decyzję kredytową w ciągu 1-2 tygodni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku dodatkowych wyjaśnień niezbędnych do oceny ryzyka, okres ten może się wydłużyć nawet do miesiąca. Szybkie rozpatrywanie wniosków jest jednak priorytetem, aby firmy mogły jak najszybciej realizować planowane inwestycje.

Wydatkowanie i rozliczenie kredytu technologicznego

Dopłaty do oprocentowania

Kredytobiorca może dodatkowo ubiegać się o częściowe umorzenie kredytu lub dotacje na spłatę odsetek z programów Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozwala to obniżyć całkowity koszt obsługi zadłużenia. Warunkiem jest wykorzystanie kredytu zgodnie z przeznaczeniem i terminowe regulowanie rat.

Monitorowanie wydatków

Bank na bieżąco monitoruje wydatkowanie transz kredytu, sprawdzając czy są one zgodne z harmonogramem i biznesplanem inwestycji. Ma to zapewnić prawidłowe wykorzystanie środków.

Terminy rozliczania transz

Kolejne transze kredytu uruchamiane są po rozliczeniu poprzednich. Przedsiębiorca musi więc udokumentować poniesione wydatki fakturami lub innymi dowodami księgowymi we wskazanych terminach, aby otrzymać dalsze środki.

Korzyści z kredytu technologicznego

Niskie oprocentowanie

Kredyt technologiczny ma z reguły stawkę oprocentowania na poziomie stopy lombardowej NBP, która jest znacznie niższa od typowych kredytów dla firm. Pozwala to ograniczyć koszty finansowe inwestycji.

Elastyczne warunki spłaty

Kredyt technologiczny może być spłacany nawet przez 10 lat. Przedsiębiorca sam decyduje o wysokości rat i harmonogramie spłaty dostosowanym do możliwości finansowych firmy.

Wsparcie innowacyjności firm

Dzięki kredytowi technologicznemu firmy mogą sobie pozwolić na inwestycje zwiększające ich innowacyjność i konkurencyjność, na które nie zdecydowałyby się bez tego instrumentu finansowania. Ma to pozytywny wpływ na całą gospodarkę.

Podsumowanie

Kredyt technologiczny to atrakcyjna i preferencyjna forma finansowania inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w MŚP. Dzięki niemu firmy mogą łatwiej i taniej wdrażać innowacje, automatyzować i cyfryzować procesy, zwiększać moce produkcyjne czy wchodzić na nowe rynki. W 2023 roku instrument ten stał się jeszcze bardziej dostępny dla przedsiębiorców - zwiększono limity kredytu, złagodzono kryteria udzielania i rozszerzono katalog finansowanych kosztów. Warto więc rozważyć skorzystanie z kredytu technologicznego, aby zapewnić firmie nowoczesność i silną pozycję konkurencyjną.

Najczęstsze pytania

Kredyt technologiczny można przeznaczyć na szeroki wachlarz inwestycji modernizacyjnych jak zakup nowych maszyn i urządzeń, wdrożenie innowacyjnych technologii, automatyzację i robotyzację produkcji, cyfryzację procesów, wdrożenie systemów IT, rozwój działalności B+R itp.

Z reguły decyzja kredytowa zapada w ciągu 1-2 tygodni od złożenia kompletnego wniosku. W złożonych przypadkach ocena może potrwać do 1 miesiąca. Banki starają się jednak rozpatrywać wnioski jak najszybciej.

Tak, kredyt musi zostać prawidłowo zabezpieczony - najczęściej hipoteką lub zastawem rejestrowym na majątku firmy lub jej właścicieli. Bank indywidualnie ocenia wymagany poziom zabezpieczeń.

W 2023 roku zniesiono wymóg posiadania historii kredytowej, więc również nowe podmioty mogą starać się o kredyt. Liczy się głównie innowacyjność i potencjał rozwojowy planowanej inwestycji.

Pierwsza transza jest zwykle uruchamiana w ciągu 1-2 tygodni od podpisania umowy. Kolejne przekazywane są po rozliczeniu poprzednich, zgodnie z harmonogramem wypłat ustalonym w umowie kredytowej.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Synonimy efektywności biznesowej: Klucz do sukcesu?
  2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
  3. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
  4. Zabezpieczenia kredytowe - rodzaje, formy i zasady zastosowania
  5. Kredyt hipoteczny dla działalności gospodarczej - jak to zrobić?
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kredyt subprime - skąd się wziął?
KredytyKredyt subprime - skąd się wziął?

Kredyt subprime, choć często postrzegany przez pryzmat jego roli w globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku, ma znacznie bardziej złożoną i wielowymiarową historię. Jest to rodzaj finansowania, który od lat 90. XX wieku odgrywa kluczową rolę na rynku kredytowym, umożliwiając dostęp do środków finansowych osobom, które ze względu na swoją historię kredytową lub brak odpowiedniej zdolności kredytowej, nie kwalifikują się do tradycyjnych pożyczek. Mimo że kredyty subprime otworzyły drzwi przed wieloma możliwościami, zarówno dla pożyczkobiorców, jak i dla pożyczkodawców, niosą ze sobą także niebagatelne ryzyko. Skąd się wziął kredyt subprime? Ile kosztuje kredyt subprime? Odpowiadamy!