Kredyt na lokal usługowy - dokumenty, zabezpieczenia i wniosek

thumbnail
author-image

Patryk Błaszczyk

05.09.2023 | 6 min.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to marzenie wielu Polaków. Niezależność, możliwość realizacji własnych pomysłów i aspiracji oraz szansa na godne zarobki to tylko niektóre z zalet bycia przedsiębiorcą. Jednak rozpoczęcie biznesu wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, w tym koniecznością zdobycia środków na uruchomienie i prowadzenie firmy. Jednym ze sposobów finansowania działalności gospodarczej jest kredyt na lokal usługowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu na lokal usługowy?

Dokumenty finansowe firmy ubiegającej się o kredyt

Banki udzielające kredytów na lokale usługowe wymagają przedstawienia dokumentów finansowych potwierdzających kondycję ekonomiczną firmy starającej się o kredyt. Należą do nich przede wszystkim sprawozdania finansowe z ostatnich 2-3 lat działalności, w tym rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dla nowo powstałych firm banki akceptują biznesplany i prognozy finansowe. Dodatkowo konieczne jest złożenie aktualnych deklaracji podatkowych PIT i CIT oraz przedstawienie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami ZUS i US.

Dokumenty potwierdzające prawo do lokalu usługowego

Kluczowym dokumentem jest tutaj akt własności lokalu usługowego, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu. Lokal musi być wolny od obciążeń i zabezpieczeń. W przypadku wynajmowanego lokalu konieczna jest umowa najmu zawarta na minimum okres kredytowania. Umowa musi zawierać zgodę właściciela na obciążenie lokalu hipoteką na rzecz banku.

Dokumenty dotyczące zdolności kredytowej

Bank ocenia również zdolność kredytową wnioskodawcy, czyli jego zdolność do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania. W tym celu wymagane są dokumenty potwierdzające osiągane dochody, m.in. PITy, zaświadczenia o zarobkach, umowy o pracę. Sprawdzana jest także historia kredytowa w BIK.

Jakie mogą być zabezpieczenia kredytu na lokal usługowy?

Hipoteka na nieruchomości

Podstawowym i najczęściej stosowanym zabezpieczeniem kredytu na lokal usługowy jest hipoteka ustanowiona na tej nieruchomości. W przypadku niewywiązywania się ze spłaty rat, bank może zaspokoić swoje roszczenia poprzez przejęcie nieruchomości. Hipoteka obejmuje zwykle kwotę kredytu powiększoną o odsetki i koszty egzekucji.

Zastaw rejestrowy na ruchomościach

Kolejnym zabezpieczeniem może być zastaw rejestrowy na ruchomościach związanych z prowadzoną działalnością, np. maszynach, urządzeniach czy środkach transportu. Dzięki temu bank zyskuje prawo zaspokojenia się z przedmiotu zastawu.

Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości

Banki często wymagają przystąpienia kredytobiorcy do umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Aby dodatkowo zabezpieczyć swoje interesy, stosują cesję praw z polisy ubezpieczeniowej. Oznacza to przeniesienie prawa do odszkodowania na bank.

Jak przygotować dobry biznesplan do wniosku kredytowego?

Realistyczne prognozy finansowe

Kluczowa część biznesplanu to prognozy finansowe na najbliższe 3-5 lat. Powinny one w realistyczny sposób odzwierciedlać możliwe do osiągnięcia przychody i koszty firmy po otrzymaniu kredytu. Ważne jest wykazanie zdolności do obsługi zadłużenia.

Opis działalności i rynku

Biznesplan powinien zawierać również szczegółowy opis planowanej działalności, modelu biznesowego, oferowanych produktów i usług. Należy przeanalizować rynek, konkurencję, potencjalnych klientów. To pokaże realność założeń.

Analiza ryzyka i sposoby jego minimalizacji

Ważnym elementem jest identyfikacja czynników ryzyka mogących zagrozić rentowności przedsięwzięcia oraz wskazanie działań, które pozwolą im przeciwdziałać i zminimalizować negatywne skutki.

Gdzie szukać korzystnych ofert kredytów na lokale usługowe?

Porównywarki ofert banków

Wygodnym sposobem na znalezienie najkorzystniejszych ofert kredytów jest skorzystanie z internetowych porównywarek. Pozwalają one na szybkie porównanie warunków kredytowych (oprocentowanie, prowizje, opłaty) w wielu bankach i wybranie najbardziej opłacalnej oferty.

Bezpośrednio w bankach

Oferty kredytowe można również pozyskać bezpośrednio z banków, np. podczas wizyty w oddziale. Doradcy klienta pomogą dobrać odpowiedni produkt i przedstawią możliwe do uzyskania warunki.

W firmach leasingowych

Alternatywą dla kredytu bankowego może być leasing. Firmy leasingowe umożliwiają sfinansowanie lokalu usługowego w zamian za opłacanie rat leasingowych. Warunki mogą okazać się korzystniejsze niż w przypadku kredytu.

Jak skutecznie negocjować warunki kredytu na lokal usługowy?

Negocjacje marży banku

Marża, czyli dodatek do stopy referencyjnej, bezpośrednio przekłada się na wysokość odsetek kredytu. Im niższa marża, tym mniejsze koszty kredytu. Warto negocjować z bankiem obniżenie marży, powołując się na konkurencyjne oferty.

Negocjacje zabezpieczeń kredytu

Można próbować negocjować akceptację przez bank mniej uciążliwych zabezpieczeń, np. poręczenia zamiast hipoteki. Argumentem może być dobra sytuacja finansowa firmy i wiarygodność kredytowa.

Negocjacje terminu kredytu i harmonogramu spłat

Istnieje pole do negocjacji w zakresie wydłużenia okresu kredytowania czy zmiany harmonogramu spłat rat, np. wprowadzenia karencji. Ułatwi to utrzymanie płynności finansowej na początku działalności.

Jak przygotować i złożyć profesjonalny wniosek o kredyt na lokal usługowy?

Poprawne wypełnienie wniosku kredytowego

Wniosek kredytowy powinien zostać wypełniony czytelnie i bez błędów. Należy wpisać wszystkie wymagane informacje dotyczące wnioskodawcy, działalności, sytuacji finansowej, planowanego zabezpieczenia.

Komplet wymaganych załączników

Do wniosku trzeba dołączyć wszystkie wymagane załączniki, czyli dokumenty potwierdzające dane we wniosku. Braki formalne mogą opóźnić procedowanie wniosku lub skutkować jego odrzuceniem.

Monitorowanie procesu rozpatrywania wniosku

Warto na bieżąco kontaktować się z bankiem i monitorować status rozpatrywania wniosku kredytowego. Pozwoli to szybko uzupełnić ewentualne braki czy dodatkowo wyjaśnić wątpliwości banku, przyspieszając uzyskanie decyzji kredytowej.

Podsumowanie

Uzyskanie kredytu na lokal usługowy wymaga spełnienia szeregu wymogów formalnych i merytorycznych. Kluczowe jest przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów potwierdzających sytuację finansową firmy i stan prawny nieruchomości. Równie istotne jest oszacowanie realistycznych prognoz w ramach biznesplanu oraz zaproponowanie odpowiednich zabezpieczeń. Profesjonalne przygotowanie i złożenie wniosku kredytowego, a także umiejętne negocjowanie warunków, zwiększa szansę na szybkie uzyskanie finansowania na preferencyjnych warunkach.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie jest maksymalne oprocentowanie kredytu na lokal usługowy?

Maksymalne oprocentowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom nie jest limitowane. Zależy od aktualnych stóp procentowych i marży danego banku. Średnio oprocentowanie waha się w przedziale 6-15% w skali roku.

Jaki może być okres kredytowania lokalu usługowego?

Standardowy okres kredytowania to 5-10 lat. Jednak w zależności od banku i zdolności kredytowej możliwe jest uzyskanie kredytu nawet na 15-20 lat.

Czy do uzyskania kredytu konieczny jest wkład własny?

W większości banków wymagany jest co najmniej 10-20% wkład własny. Pozwala to ograniczyć ryzyko kredytowe. Jednak niektóre banki udzielają kredytów nawet do 100% wartości nieruchomości.

Jak szybko można otrzymać decyzję kredytową?

Przy kompletnym wniosku z dobrymi zabezpieczeniami decyzja kredytowa może zapaść nawet w ciągu 1-2 tygodni. W pozostałych przypadkach proces rozpatrywania wniosku może potrwać od 1 do 3 miesięcy.

Jakie dokumenty są wymagane od podmiotów rozpoczynających działalność?

Od nowych firm banki wymagają złożenia biznesplanu i prognoz finansowych zamiast historycznych sprawozdań. Konieczne jest również przedstawienie dokumentów dotyczących lokalu i zabezpieczeń.

tagTagi
shareUdostępnij
author
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0 Liczba głosów: 0

Polecane artykuły