Kredyt na apartament inwestycyjny - jak go dostać?

thumbnail
author-image

Ewelina Włodarczyk

19.08.2023 | 7 min.

Ostatnimi czasy inwestowanie w nieruchomości cieszy się coraz większą popularnością. Wielu Polaków poszukuje sposobów na pomnażanie kapitału i zabezpieczenie finansowej przyszłości swojej i rodziny. Jedną z najbardziej opłacalnych form inwestycji w nieruchomości jest zakup mieszkania na wynajem, czyli tzw. apartament inwestycyjny. Tego typu lokale przynoszą stały, comiesięczny dochód z czynszu najmu, a ich wartość z czasem rośnie. Aby sfinansować zakup takiego mieszkania, konieczne jest jednak zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Jak zatem dostać kredyt na apartament inwestycyjny? Oto kompleksowy poradnik, w którym omawiamy wszystkie najważniejsze kwestie związane z uzyskaniem takiego finansowania.

Kredyt hipoteczny na cel inwestycyjny - co to takiego?

Istota i zasady kredytu inwestycyjnego

Kredyt hipoteczny na cel inwestycyjny to specjalny rodzaj kredytu przeznaczony wyłącznie na zakup mieszkania bądź domu, który ma być przedmiotem wynajmu. Bank przekazuje środki bezpośrednio deweloperowi lub sprzedającemu, a kredytobiorca spłaca raty kredytu z dochodu z wynajmu nieruchomości. Zazwyczaj banki stawiają wyższe wymagania przy kredycie inwestycyjnym niż przy „zwykłym” kredycie mieszkaniowym.

Różnice w stosunku do kredytu na własne mieszkanie

Kluczowa różnica między kredytem na własne cele mieszkaniowe a kredytem inwestycyjnym polega na celu finansowania. W przypadku kredytu inwestycyjnego mieszkanie kupowane jest wyłącznie w celach inwestycyjnych, a nie na własne zamieszkanie. Ponadto, banki zazwyczaj wymagają wyższego wkładu własnego (nawet 40%), podwyższonej zdolności kredytowej i dodatkowych zabezpieczeń przy kredycie inwestycyjnym.

Korzyści i zagrożenia zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

Główne korzyści to możliwość zakupu mieszkania pod wynajem bez konieczności dysponowania gotówką od razu na całą inwestycję oraz szansa na osiąganie stałego dochodu z najmu, który pokrywa koszty kredytu. Należy jednak pamiętać o ryzyku, takim jak potencjalne kłopoty ze znalezieniem najemców i opóźnienia w spłacie kredytu czy spadek wartości nieruchomości.

Kto może dostać kredyt hipoteczny na mieszkanie na wynajem?

Wymagania banku wobec kredytobiorcy

Aby dostać kredyt hipoteczny na cel inwestycyjny, trzeba spełnić szereg wymagań stawianych przez banki. Są to m.in. odpowiednio wysoki i udokumentowany dochód, pozytywna historia kredytowa, brak zaległości finansowych i zobowiązań ratalnych, wiek (zazwyczaj do 70 lat) oraz staż pracy (co najmniej rok). Bank sprawdzi także, czy potencjalny kredytobiorca nie figuruje w bazach dłużników.

Zdolność kredytowa przy kredycie inwestycyjnym

Kluczowym czynnikiem decydującym o zdolności kredytowej w przypadku kredytu na lokal pod wynajem jest wysokość i stabilność osiąganych dochodów. Bank bierze pod uwagę dochody z umowy o pracę, działalności gospodarczej, najmu i innych źródeł. Dochody te muszą być odpowiednio wysokie, by zapewnić spłatę wyższej raty kredytu inwestycyjnego.

Dodatkowe zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego

Oprócz standardowego zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości, banki często wymagają dodatkowych gwarancji spłaty kredytu inwestycyjnego, np. w postaci blokady środków na rachunku, cesji praw z polisy ubezpieczeniowej czy poręczenia osób trzecich. Zwiększa to bezpieczeństwo kredytu dla banku.

Jak wybrać najlepszą ofertę kredytu inwestycyjnego?

Kryteria wyboru - oprocentowanie, prowizja, wymagania banku

Wybierając kredyt hipoteczny na mieszkanie na wynajem, należy kierować się przede wszystkim oprocentowaniem i wszystkimi opłatami związanymi z kredytem. Istotne są także dodatkowe wymagania i zabezpieczenia żądane przez bank, a także wysokość wkładu własnego i długość okresu kredytowania.

Rankingi i porównywarki kredytów inwestycyjnych

Warto skorzystać z gotowych zestawień i rankingów najlepszych ofert kredytów inwestycyjnych dostępnych na rynku. Ułatwi to porównanie warunków kredytowych między bankami i wybranie najkorzystniejszej oferty. Pomocne mogą być też internetowe porównywarki kredytowe.

Negocjacje z bankiem - jak uzyskać lepsze warunki?

Indywidualne negocjacje z bankiem pozwalają często uzyskać obniżenie marży kredytowej, prowizji czy łagodniejsze wymagania co do zabezpieczeń i wkładu własnego. Warto przedstawić bankowi konkurencyjne oferty i podkreślić swoją wiarygodność finansową, by przekonać go do lepszych warunków.

Dokumenty i formalności potrzebne do kredytu inwestycyjnego

Wniosek kredytowy i wymagane załączniki

Podstawowym dokumentem jest kompletnie i poprawnie wypełniony wniosek o kredyt hipoteczny na cel inwestycyjny. Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokumenty potwierdzające dochody i ich wysokość, zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US, aktualny odpis z KRS w przypadku działalności gospodarczej, oświadczenie o stanie rodzinnym i majątku.

Proces weryfikacji wniosku i badanie zdolności kredytowej

Bank dokładnie analizuje wniosek wraz z załącznikami, sprawdzając zgodność informacji oraz oceniając zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Może zażądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Kredytobiorca musi wykazać, że poradzi sobie ze spłatą rat kredytu inwestycyjnego.

Formalności przy przyznawaniu kredytu i uruchomieniu środków

Gdy bank pozytywnie zweryfikuje wniosek, następuje podpisanie umowy kredytowej, ustanowienie zabezpieczeń oraz opłacenie prowizji i opłat przygotowawczych. Bank uruchamia środki po spełnieniu dodatkowych warunków, np. przedstawieniu aktu notarialnego zakupu mieszkania i polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Zabezpieczenie i spłata kredytu na lokal na wynajem

Formy zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego

Podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na zakupionej nieruchomości. Banki wymagają też często dodatkowych zabezpieczeń, takich jak cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, weksel in blanco, czy poręczenie osób trzecich.

Ubezpieczenie kredytu i nieruchomości

Wymagane jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Kredytobiorca powinien rozważyć też ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy oraz ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, by zminimalizować ryzyko.

Sposoby i strategie spłaty kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny na cel inwestycyjny spłaca się zazwyczaj w ratach malejących lub równych. Można też renegocjować warunki, zmniejszyć ratę, skorzystać z wakacji kredytowych lub spłacić część zadłużenia przed terminem - daje to oszczędności w kosztach odsetkowych.

Jak zwiększyć szanse na otrzymanie kredytu inwestycyjnego?

Podniesienie zdolności kredytowej wnioskodawcy

Szanse zwiększa solidne udokumentowanie dochodów, unikanie zobowiązań ratalnych, spłata wcześniejszych zadłużeń i kredytów, podwyższenie wkładu własnego lub znalezienie współkredytobiorcy z wyższymi dochodami.

Negocjacje z bankiem i optymalny wniosek kredytowy

Profesjonalnie przygotowany, rzetelny wniosek kredytowy, uwypuklający atuty i wiarygodność finansową wnioskodawcy, a także negocjacje warunków z bankiem zwiększają szanse na pozytywną decyzję kredytową.

Alternatywne sposoby finansowania inwestycji w mieszkania

W przypadku odmowy można rozważyć inne sposoby sfinansowania zakupu, takie jak kredyt gotówkowy, poręczenie kredytu przez osoby trzecie, partycypacja kilku inwestorów lub stopniowe gromadzenie gotówki na zakup mieszkania bez kredytu.

Podsumowanie

Uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup apartamentu inwestycyjnego jest możliwe, jednak wymaga spełnienia szeregu warunków. Należy mieć odpowiednią zdolność kredytową, przedstawić wymagane dokumenty i zabezpieczenia oraz wybierać ofertę z najkorzystniejszymi warunkami. Profesjonalne przygotowanie się do procesu aplikacji zwiększa szanse na pozytywną decyzję kredytową. Inwestycja w mieszkanie na wynajem przynosi stałe dochody, ale niesie ze sobą ryzyko, które trzeba odpowiednio ocenić. Mimo trudności, zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego jest szansą na zdywersyfikowanie źródeł przychodów i zabezpieczenie finansowej przyszłości.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego na mieszkanie na wynajem?

Główne wymagane dokumenty to: wniosek kredytowy, zaświadczenia o dochodach, oświadczenie o stanie majątkowym, aktualny odpis z KRS firmy, zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS, dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości na wynajem.

Jaki wkład własny jest wymagany przy kredycie inwestycyjnym?

Zazwyczaj banki wymagają wkładu własnego na poziomie 30-40% wartości nieruchomości. Im wyższy wkład własny, tym większe szanse na spełnienie wymagań banku.

Jakie dochody bierze pod uwagę bank przy ocenie zdolności kredytowej?

Bank analizuje dochody z umów o pracę, emerytury, renty, działalności gospodarczej, kontraktów i zleceń. Ważna jest wysokość i stałość dochodów w ostatnich miesiącach.

Jakie zabezpieczenia wymaga bank przy kredycie inwestycyjnym?

Podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Banki wymagają też często dodatkowych zabezpieczeń, jak np. cesja ubezpieczenia nieruchomości, blokada środków na rachunku czy poręczenie.

Jakie są ryzyka związane z kredytem hipotecznym na cel inwestycyjny?

Do ryzyk należą: wzrost stóp procentowych i rat kredytu, problemy ze znalezieniem najemców i opóźnienia w spłacie rat, spadek cen nieruchomości, utrata płynności finansowej przy nieprzewidzianych wydatkach.

tagTagi
shareUdostępnij
author
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0 Liczba głosów: 0

Polecane artykuły