Kredyt kupiecki - wzór wniosku i umowy. Jak go uzyskać?

thumbnail
author-image

Łukasz Baran

29.08.2023 | 8 min.

Kredyt kupiecki to forma finansowania działalności gospodarczej, która cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Pozwala on bowiem na odroczenie płatności za zakupiony towar lub usługę, dzięki czemu firma zyskuje dodatkowy kapitał obrotowy bez konieczności sięgania po kredyt bankowy. W artykule przybliżamy kluczowe kwestie związane z tą formą finansowania - czym dokładnie jest kredyt kupiecki, kto i na jakich warunkach może go otrzymać, jak prawidłowo wypełnić wniosek oraz jakie zapisy powinna zawierać umowa. Poruszamy również najważniejsze zagadnienia związane ze skuteczną spłatą tego rodzaju zobowiązania.

Kredyt kupiecki - czym jest i jak działa?

Definicja i istota kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki, zwany również kredytem dostawcy, to rodzaj finansowania działalności gospodarczej, polegający na odroczeniu przez kontrahenta terminu płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi. Dostawca zgadza się więc poczekać z zapłatą przez określony w umowie czas, pozwalając tym samym nabywcy na rozłożenie płatności na raty lub uregulowanie jej w późniejszym terminie.

Kredyt kupiecki stanowi więc alternatywę dla kredytu bankowego. Pozwala poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa bez angażowania dodatkowych środków finansowych. Jest szczególnie przydatny dla firm rozpoczynających działalność lub przechodzących chwilowe problemy z utrzymaniem płynności.

Zalety kredytu kupieckiego dla przedsiębiorców

Główne zalety kredytu kupieckiego dla firm to przede wszystkim:

 • Brak konieczności przechodzenia procedury kredytowej w banku - kredyt przyznawany jest na podstawie wiarygodności firmy
 • Niższe koszty niż w przypadku kredytu bankowego - brak prowizji, niższe odsetki
 • Większa elastyczność - możliwość ustalenia dogodnych warunków spłaty
 • Szybkość - środki dostępne są praktycznie od razu po zawarciu umowy
 • Wsparcie płynności finansowej bez dodatkowych źródeł finansowania

Dla wiarygodnych firm z historią współpracy z dostawcą, kredyt kupiecki jest zatem szybkim i wygodnym sposobem na poprawę sytuacji finansowej i zachowanie płynności.

Ryzyko związane z udzielaniem kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki nie jest jednak pozbawiony wad i zagrożeń. Dla dostawcy oznacza on przede wszystkim ryzyko:

 • Nieotrzymania zapłaty w terminie lub w ogóle
 • Wzrostu kosztów w przypadku finansowania kredytem obrotowym zakupów towarów od innych dostawców
 • Pogorszenia własnej płynności finansowej
 • Utraty zaufania innych kontrahentów przyznających kredyt

Dlatego dostawcy zawsze dokładnie analizują zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców i zabezpieczają się wekslem, zastawem lub gwarancją.

Kto może uzyskać kredyt kupiecki?

Wymagania wobec firm ubiegających się o kredyt

Kluczowym kryterium przyznania kredytu kupieckiego jest zaufanie i dotychczasowa, pozytywna historia współpracy z dostawcą. Im dłuższa i bardziej owocna relacja handlowa, tym większe szanse na otrzymanie kredytu.

Oprócz tego dostawcy zwracają uwagę na:

 • Kondycję finansową firmy - obroty, zyski, zadłużenie itp.
 • Posiadane zabezpieczenia - hipoteka, poręczenie, gwarancja
 • Posiadanie rachunku firmowego
 • Brak zaległości wobec kontrahentów i w US

Dobrą praktyką jest również posiadanie pozytywnej historii kredytowej w BIK.

Dokumenty potrzebne do ubiegania się o kredyt kupiecki

Zazwyczaj dostawcy wymagają przedstawienia standardowego zestawu dokumentów firmy:

 • Aktualny wypis z KRS
 • Zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu z płatnościami
 • Deklaracje VAT-7 z ostatnich 6 miesięcy
 • Sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata
 • Pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę (jeśli są wymagane)

W niektórych przypadkach dostawca może zażądać również biznesplanu, raportów z banku czy informacji z BIK.

Zasady przyznawania kredytu kupieckiego

Nie ma ściśle określonych przepisów regulujących przyznanie kredytu kupieckiego - decyzja należy wyłącznie do dostawcy i opiera się na jego wewnętrznych zasadach analizy ryzyka kredytowego. Niektóre firmy wymagają długoletniej, bezproblemowej współpracy, inne są bardziej elastyczne.

W praktyce jednak kluczowe znaczenie odgrywa zaufanie oparte na pozytywnych doświadczeniach we współpracy w przeszłości.

Jak ubiegać się o kredyt kupiecki?

Gdzie złożyć wniosek o kredyt kupiecki?

Wniosek o kredyt kupiecki składa się bezpośrednio u wybranego dostawcy towarów lub usług, z którym firma współpracuje. Nie ma możliwości ubiegania się o "ogólny" kredyt kupiecki - jest on zawsze przyznawany w ramach konkretnej relacji handlowej.

Warto złożyć wnioski do kilku sprawdzonych dostawców, aby zwiększyć swoje szanse - każdy z nich indywidualnie oceni zdolność kredytową.

Kto podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu kupieckiego?

Decyzję o udzieleniu kredytu kupieckiego podejmuje zawsze dostawca, często po konsultacji z działem finansowym lub prawnym. W większych firmach wnioski są analizowane przez specjalne komisje kredytowe.

Kluczowe znaczenie ma opinia osoby odpowiedzialnej za kontakt z klientem, która najlepiej zna dotychczasową historię współpracy.

Procedura ubiegania się i uzyskania kredytu kupieckiego

Standardowa procedura wygląda następująco:

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami u wybranego dostawcy
 2. Analiza zdolności kredytowej firmy przez dostawcę
 3. Ewentualne żądanie dodatkowych dokumentów lub zabezpieczeń
 4. Podjęcie decyzji o przyznaniu kredytu kupieckiego
 5. Ustalenie warunków kredytowania (kwota, okres kredytu, raty etc.)
 6. Podpisanie umowy kredytu kupieckiego
 7. Uzyskanie odroczonego terminu płatności od momentu wystawienia faktury

Cały proces może zająć od 2 tygodni do nawet 2 miesięcy w zależności od wymaganych procedur po stronie dostawcy.

Wzór wniosku o kredyt kupiecki

Informacje zawarte we wniosku o kredyt kupiecki

Wniosek o kredyt kupiecki powinien zawierać:

 • Dane identyfikujące firmę (nazwa, adres, NIP, KRS)
 • Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie wniosku
 • Kwotę wnioskowanego kredytu
 • Okres kredytowania (na ile miesięcy rozłożona ma być spłata)
 • Proponowane zabezpieczenie (cesja wierzytelności, weksel, gwarancja)
 • Informacje finansowe o firmie (przychody, zysk netto, zadłużenie)
 • Dotychczasowa współpraca z dostawcą (jej długość, wartość, opinia)

Wymagane załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć wymagane przez dostawcę dokumenty firmy, najczęściej:

 • Aktualny wypis z KRS
 • Zaświadczenia z US i ZUS
 • Roczne sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat)
 • Deklaracje podatkowe
 • Pełnomocnictwa dla osób podpisujących wniosek

Błędy we wniosku które mogą go unieważnić

Typowe błędy, które mogą skutkować odrzuceniem wniosku o kredyt kupiecki to:

 • Brak wymaganych załączników
 • Podanie niepełnych lub nieprawdziwych informacji
 • Przedstawienie nieaktualnych dokumentów
 • Błędy formalne (brak podpisu osoby upoważnionej, brak pieczątki firmowej)
 • Zła historia współpracy z dostawcą (opóźnienia, konflikty)

Dlatego przed złożeniem wniosku należy dokładnie sprawdzić jego poprawność i kompletność.

Umowa kredytu kupieckiego - co powinna zawierać?

Niezbędne elementy umowy kredytu kupieckiego

Podstawowe elementy, jakie powinna zawierać umowa kredytu kupieckiego, to:

 • Dane stron umowy (dostawcy i kredytobiorcy)
 • Kwota udzielonego kredytu
 • Termin płatności faktur (okres kredytowania)
 • Liczba i wysokość rat oraz terminy ich płatności
 • Jak skutecznie spłacać kredyt kupiecki?

  Konsekwencje nieterminowej spłaty kredytu kupieckiego

  Nieterminowe regulowanie rat kredytu kupieckiego niesie ze sobą poważne konsekwencje. Przede wszystkim skutkuje naliczaniem odsetek karnych oraz obniżeniem wiarygodności firmy w oczach dostawcy.

  Zbyt duże opóźnienia mogą skutkować wypowiedzeniem umowy kredytu przez dostawcę lub skierowaniem sprawy na drogę sądową, aby odzyskać należność.

  Możliwości restrukturyzacji zadłużenia

  W przypadku przejściowych problemów ze spłatą rat, można zwrócić się do dostawcy o restrukturyzację zadłużenia - wydłużenie okresu kredytowania, zmniejszenie rat lub odroczenie terminu płatności. Kluczowe jest szybkie zasygnalizowanie dostawcy kłopotów oraz rzetelne wyjaśnienie przyczyn, aby uniknąć negatywnych konsekwencji.

  Windykacja niespłaconego kredytu kupieckiego

  W przypadku całkowitego zaprzestania spłaty kredytu kupieckiego, dostawca ma prawo skierować sprawę do firmy windykacyjnej w celu odzyskania należności. Może to wiązać się z dodatkowymi kosztami dla kredytobiorcy.

  Dlatego tak ważne jest utrzymanie płynności finansowej firmy, aby terminowo regulować zobowiązania wobec dostawców.

  Najczęściej zadawane pytania

  Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o kredyt kupiecki?

  Zazwyczaj od 2 tygodni do 2 miesięcy, w zależności od wymaganych procedur po stronie dostawcy. Im dłuższa historia współpracy, tym szybsza decyzja.

  Czy kredyt kupiecki wpływa na zdolność kredytową firmy?

  Tak, kredyt kupiecki traktowany jest jako standardowe zobowiązanie i może obniżyć zdolność do zaciągania kredytów bankowych.

  Jakiej kwoty kredytu kupieckiego można się spodziewać?

  Kwota kredytu jest uzależniona od wielkości obrotów i zdolności kredytowej firmy. Zwykle wynosi od kilku do kilkudziesięciu procent wartości zakupów od danego dostawcy.

  Jakie zabezpieczenia wymagane są przy kredycie kupieckim?

  Najczęściej są to weksel in blanco, cesja wierzytelności lub oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wymagane zabezpieczenia zależą od dostawcy.

  Czy przeterminowany kredyt kupiecki jest wpisywany do BIG?

  Nie, kredyt kupiecki nie jest raportowany do BIG. Jednak zbyt długie opóźnienia mogą zaważyć na reputacji firmy w oczach dostawców.

tagTagi
shareUdostępnij
author
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0 Liczba głosów: 0

Polecane artykuły