Finanse

Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa - Poradnik

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk25.01.20244 min.
Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa - Poradnik

Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa to pytanie, które zadaje sobie wielu małżonków. Czasami z różnych powodów chcemy oddzielić nasze majątki, aby uniknąć wspólnoty majątkowej. W tym poradniku wyjaśnimy, jak przeprowadzić taki proces krok po kroku.

Kluczowe wnioski:

 • Rozdzielność majątkowa wymaga zawarcia umowy notarialnej.
 • Ma ona wpływ na zarządzanie majątkiem i zaciąganie zobowiązań.
 • Należy ustalić zasady dotyczące wspólnych długów.
 • Rozdzielność nie oznacza automatycznego podziału majątku.
 • To dobre rozwiązanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa to umowne wyłączenie ustawowej wspólności majątkowej. Oznacza to, że każdy z małżonków zachowuje odrębność majątkową, czyli posiada i zarządza swoim majątkiem niezależnie od współmałżonka.

Aby wprowadzić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa, konieczne jest zawarcie stosownej umowy majątkowej małżeńskiej w formie aktu notarialnego. Umowa precyzuje zasady rozdzielności oraz reguluje kwestie związane ze wspólnymi długami czy kosztami prowadzenia domu.

Koszty wprowadzenia rozdzielności majątkowej

Koszty sporządzenia umowy o rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa wynoszą zwykle od 500 do 1000 zł. składa się na nie:

 • wynagrodzenie notariusza,
 • opłata sądowa od wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Dodatkowo może być konieczne uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli umowa przewiduje np. podział majątku wspólnego.

Umowa notarialna o rozdzielności majątkowej - wymogi

Umowa o rozdzielności majątkowej powinna precyzyjnie określać zasady zarządzania majątkiem osobistym każdego z małżonków. Ważne elementy to m.in. sposób ponoszenia kosztów prowadzenia domu czy zaciągania zobowiązań.

Umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Wymagana jest obecność obojga małżonków wraz z dowodami tożsamości. Notariusz dokonuje wpisu do Rejestru Spisów i Repertoriów.

Wejście w życie

Zgodnie z art. 47 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozdzielność majątkowa powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, który zatwierdza umowę. Wyjątkiem jest rozdzielność majątkowa ustanowiona przy pierwszym małżeństwie.

Czytaj więcej: Infolinia BIK - numer telefonu i kontakt do Biura Informacji Kredytowej

Rozdzielność majątkowa a wspólnota majątkowa

Podstawową różnicą pomiędzy rozdzielnością a wspólnotą majątkową jest to, że w pierwszym przypadku małżonkowie zachowują odrębność majątkową. W drugim – ich majątki ulegają połączeniu.

Wspólnota majątkowa dotyczy większości małżeństw. Rozdzielność musi zostać wyraźnie ustanowiona umową w formie aktu notarialnego.

W rozdzielności majątkowej małżonek nie odpowiada za zobowiązania finansowe współmałżonka. Nie dzieli się także zyskami ani długami drugiej osoby. W razie rozwodu łatwiej jest ustalić, które składniki majątku należą do którego z małżonków.

Wspólnota majątkowa Rozdzielność majątkowa
Łączenie majątków małżonków Odrębność majątków małżonków
Wspólne zyski i długi Odrębne zyski i długi
Małżonkowie solidarnie odpowiadają za zobowiązania Małżonek odpowiada za własne zobowiązania finansowe

Skutki wprowadzenia rozdzielności majątkowej

Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa - Poradnik

Podstawowym skutkiem rozdzielności majątkowej jest wyłączenie wspólności ustawowej. Każdy z małżonków zachowuje odrębność majątkową, czyli samodzielnie zarządza swoim majątkiem i ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania.

Inne konsekwencje to m.in.:

 • możliwość swobodnego dysponowania własnym majątkiem (sprzedaż, darowizny),
 • brak odpowiedzialności za długi współmałżonka,
 • w razie rozwodu - łatwiejszy podział majątku.

Jednak rozdzielność majątkowa nie zwalnia od obowiązku łożenia na utrzymanie rodziny w miarę swoich zarobkowych i majątkowych możliwości.

Zasady zarządzania majątkiem po rozdzielności

Zasady zarządzania majątkiem osobistym każdego z małżonków po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej powinny zostać precyzyjnie określone w umowie majątkowej małżeńskiej.

Umowa może przewidywać np. wspólne lub proporcjonalne ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem domu i wychowywaniem dzieci. Precyzuje także zasady korzystania ze wspólnych składników majątkowych – np. domu czy samochodu.

Warto też uregulować zasady ponoszenia opłat stałych jak czynsz, prąd czy gaz. Dobrze jest też określić, które składniki majątku stanowią majątek osobisty, a które wspólny.

Podział długów po rozdzielności majątkowej

Kluczową kwestią przy rozdzielności majątkowej jest podział długów. Zasady te muszą zostać precyzyjnie określone w umowie majątkowej małżeńskiej.

Możliwe warianty to np.:

 • długi zaciągnięte przez jednego małżonka – spłaca ten małżonek,
 • wspólne długi – małżonkowie spłacają je solidarnie lub proporcjonalnie do uzyskiwanych dochodów.

Ważny jest zapis, że po zawarciu rozdzielności majątkowej każdy małżonek ponosi odpowiedzialność za własne zobowiązania finansowe.

Podsumowanie

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa to dobrowolne wyłączenie ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami. Każdy z nich zachowuje wtedy odrębną własność posiadanych składników majątkowych i samodzielnie nimi zarządza. Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga jednak zawarcia notarialnej umowy majątkowej małżeńskiej, która precyzyjnie określa zasady funkcjonowania rozdzielności.

Podstawową korzyścią rozdzielności majątkowej w trakcie małżeństwa jest uniknięcie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe współmałżonka. Pozwala to ochronić swój majątek w przypadku problemów czy bankructwa drugiej osoby. Umowa o rozdzielności powinna jednak regulować także zasady dotyczące kosztów utrzymania, wychowywania dzieci czy spłaty wspólnych kredytów i pożyczek.

Rozdzielność majątkowa daje większą samodzielność i niezależność finansową obu stronom. Jest też łatwiejsza do uregulowania w przypadku rozwodu. Jednak konieczność precyzyjnego określenia wszelkich zasad w umowie może rodzić konflikty i spory między małżonkami. Dlatego decyzja o jej wprowadzeniu nie powinna być pochopna.

Podsumowując, rozdzielność majątkowa to rozwiązanie korzystne dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub obawiających się o swój majątek. Jednak jej wprowadzenie to poważna decyzja, która zmienia relacje majątkowe w związku i wymaga precyzyjnego określenia wielu szczegółowych zasad.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Synonimy efektywności biznesowej: Klucz do sukcesu?
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły