Podatki

Jak wypełnić deklarację pcc 3 krok po kroku - wzór i przykład 2023

Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk13.03.20246 min.
 Jak wypełnić deklarację pcc 3 krok po kroku - wzór i przykład 2023

Deklaracja PCC-3 jest jednym z najważniejszych dokumentów dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej. Jej prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie pozwala uniknąć problemów z urzędem skarbowym. W artykule wyjaśniamy krok po kroku, jak poprawnie wypełnić formularz PCC-3.

Jak prawidłowo wypełnić deklarację PCC-3?

Aby właściwie wypełnić deklarację PCC-3, należy:

 • Zebrać wszystkie niezbędne dane finansowe potrzebne do wyliczenia podatku za dany okres rozliczeniowy.
 • Wpisać swoje dane identyfikacyjne w części A formularza - imię, nazwisko, PESEL, NIP.
 • Podać okres rozliczeniowy, za jaki składana jest deklaracja w części B.
 • Wpisać przychody i koszty z działalności opodatkowanej ryczałtem w części C - kwoty muszą być zgodne z ewidencją przychodów.
 • Wyliczyć należny podatek dochodowy w części D - kwotę oblicza się mnożąc przychód przez 3%, 5,5% lub 8,5% w zależności od wybranej stawki.
 • Zadeklarować i wpłacić podatek w terminie do 20 dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym.
 • Złożyć deklarację w urzędzie skarbowym osobiście lub online przez e-Deklaracje.

Kto i kiedy musi składać deklarację PCC-3?

Deklarację PCC-3 mają obowiązek składać przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W praktyce są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną jedną z trzech stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • 3% - dla wolnych zawodów, np. tłumaczy, adwokatów, radców prawnych.
 • 5,5% - m.in. dla usług transportowych, budowlanych, instalacyjnych.
 • 8,5% - dla handlu, gastronomii, usług kosmetycznych i fryzjerskich.

Deklarację należy składać co miesiąc, kwartał lub rok - w zależności od wybranego okresu rozliczeniowego. Termin upływa 20 dnia miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Czytaj więcej: Jak zapłacić podatek PCC 3 przez internet? Pobierz druk online i złóż deklarację PCC 3 bez wychodzenia z domu!

Jakie dane należy podać we wzorze PCC-3?

W formularzu PCC-3 należy podać następujące informacje:

 • Dane identyfikacyjne podatnika - imię, nazwisko, PESEL, NIP.
 • Adres zamieszkania.
 • Nazwę i adres urzędu skarbowego.
 • Okres rozliczeniowy.
 • Przychody z działalności gospodarczej.
 • Koszty uzyskania przychodów.
 • Dochód - różnica pomiędzy przychodami a kosztami.
 • Stawkę podatku.
 • Kwotę podatku dochodowego do zapłaty.

Podane dane muszą być zgodne z prowadzoną ewidencją przychodów. W przypadku kontroli trzeba mieć dokumenty potwierdzające wysokość wykazanych przychodów i kosztów.

Jak wyliczyć podatek dochodowy w formularzu PCC-3?

 Jak wypełnić deklarację pcc 3 krok po kroku - wzór i przykład 2023

Aby obliczyć podatek należny, należy:

 1. Zsumować przychody z całego okresu rozliczeniowego.
 2. Zsumować koszty uzyskania przychodów.
 3. Obliczyć dochód jako różnicę przychodów i kosztów.
 4. Do dochodu zastosować 3%, 5,5% lub 8,5% stawkę podatku w zależności od rodzaju działalności.
 5. Kwotę podatku wpisać w części D.1 deklaracji PCC-3.

Podatnik może również pomniejszyć podatek o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Szczegóły odliczeń wyjaśnia druk informacyjny do PCC-3.

Gdzie i jak złożyć deklarację PCC-3 - terminy i sposoby

Deklarację PCC-3 należy złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Papierowo - wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu skarbowego.
 • Elektronicznie - przez e-Deklaracje na stronie podatki.gov.pl, wymagany jest podpis elektroniczny.

Jednocześnie z deklaracją należy opłacić naliczony podatek - przelewem lub w kasie urzędu. Niedotrzymanie terminu płatności skutkuje odsetkami za zwłokę naliczanymi przez fiskusa.

Jakie są konsekwencje błędnego wypełnienia PCC-3?

Błędy w wypełnianiu deklaracji PCC-3 mogą skutkować następującymi konsekwencjami:

 • Naliczeniem przez fiskusa różnicy w podatku do zapłaty wraz z odsetkami za zwłokę.
 • Nałożeniem kary grzywny za zaniżenie dochodu lub podatku.
 • Wszczęciem kontroli podatkowej i koniecznością udowodnienia realnej wysokości przychodów.
 • Odrzuceniem deklaracji i wezwaniem do złożenia korekty.

Dlatego warto bardzo dokładnie wypełniać PCC-3 i double-checkować dane przed wysłaniem formularza do fiskusa.

Wzór wypełnienia deklaracji PCC-3 krok po kroku

Poniżej przedstawiamy jak wypełnić deklarację PCC-3 na konkretnym przykładzie:

 1. W części A wpisujemy dane identyfikacyjne - Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 12 m. 2, 01-123 Warszawa, PESEL 65010112345.
 2. W części B wskazujemy okres rozliczeniowy - od 01.07.2022 do 31.07.2022 r.
 3. W części C.1 podajemy przychody z działalności w wysokości 5000 zł.
 4. W części C.2.1 wpisujemy koszty uzyskania przychodów - 500 zł.
 5. W części D.1 wyliczamy podatek według stawki 8,5% od dochodu 4500 zł, czyli 4500 zł * 8,5% = 382,50 zł .
 6. W części D.2. podajemy urząd skarbowy i wpłacamy podatek.
 7. W części E podpisujemy deklarację.

Krok po kroku wypełniając poszczególne rubryki deklaracji zgodnie z instrukcją, zminimalizujemy ryzyko popełnienia błędu.

Przykład poprawnie wypełnionego formularza PCC-3

Poniżej zamieszczamy wizualny przykład prawidłowo wypełnionej deklaracji PCC-3 dla podanego wcześniej przykładu:

 Jak wypełnić deklarację pcc 3 krok po kroku - wzór i przykład 2023

Deklarację wypełniamy dokładnie wg instrukcji, wpisując wszystkie wymagane dane liczbowe i identyfikacyjne. Pozwoli to uniknąć błędów i potencjalnych problemów z urzędem skarbowym. W razie wątpliwości można skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym.

Podsumowanie

Deklaracja PCC-3 jest kluczowym dokumentem dla podatników na karcie podatkowej. Warto poświęcić czas, by wypełnić ją poprawnie i w terminie. Kluczowe jest rzetelne wykazanie przychodów i kosztów zgodnie z ewidencją oraz precyzyjne wyliczenie należnego podatku dochodowego. PCC-3 należy złożyć razem z zapłatą podatku do 20 dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym. Pomoże w tym instrukcja krok po kroku i wizualny przykład. Życzymy powodzenia w rozliczeniach.

Najczęstsze pytania

Korektę PCC-3 składa się, gdy w złożonej już deklaracji wykryto błędy, np. w zakresie przychodów, kosztów lub wyliczenia podatku. Korektę należy złożyć niezwłocznie po wykryciu błędu.

Formularz PCC-3 dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów w dziale "Formularze podatkowe". Można go pobrać w wersji PDF lub edytowalnej XML.

Nie, deklaracja PCC-3 wymaga podpisu podatnika. Jest to uwierzytelnienie złożenia deklaracji. Brak podpisu to błąd formalny.

Podatek należny wykazany w PCC-3 wpłaca się na konto właściwego urzędu skarbowego. Numer konta znajduje się w części D.2. deklaracji.

W PCC-3 stosuje się stawkę podatku 8,5%, 5,5% lub 3% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i wyboru formy opodatkowania.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.25 Liczba głosów: 4

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. Która rata lepsza, stała czy malejąca? Porównanie rat równych i malejących w kredytach
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły