Kredyty

Jak podzielić majątek przy kredycie hipotecznym? Poradnik 2024

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk06.11.20235 min.
Jak podzielić majątek przy kredycie hipotecznym? Poradnik 2024

Podział majątku a kredyt to jeden z kluczowych problemów przy rozwodzie, szczególnie gdy małżeństwo posiada wspólny kredyt hipoteczny. Wielu rozwodzących się małżonków zadaje sobie pytanie, jak sprawiedliwie i zgodnie z prawem podzielić nieruchomość i zobowiązania finansowe po orzeczeniu rozwodu. Celem tego poradnika jest przedstawienie praktycznych wskazówek, jak rozliczyć się z bankiem po rozstaniu oraz ułatwić trudny proces podziału majątku, gdy w grę wchodzi wspólny kredyt hipoteczny.

Kluczowe wnioski:

 • Podział odpowiedzialności za kredyt hipoteczny po rozwodzie wymaga zgody obu stron lub decyzji sądu.
 • Można wnioskować do banku o wydzielenie części kredytu dla jednego z małżonków.
 • Porozumienie w sprawie spłaty rat powinno precyzować zasady i terminy.
 • Bank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu po rozwodzie.
 • Nieuregulowane zobowiązania mogą trafić do firmy windykacyjnej.

Odpowiedzialność za dług po rozwodzie

Podział majątku a kredyt to skomplikowany proces, szczególnie gdy małżeństwo posiada wspólny kredyt hipoteczny. Po orzeczeniu rozwodu podział majątku a kredyt hipoteczny wymaga ustalenia, kto będzie spłacał zobowiązania. Zwykle sąd decyduje o tym w wyroku rozwodowym lub byli małżonkowie zawierają porozumienie.

Zasadą jest, że odpowiedzialność za dług dzieli się po połowie. Jednak sąd może zdecydować inaczej, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe każdej ze stron. Np. jeśli jedno z małżonków zaciągnęło kredyt samodzielnie, odpowiada za niego w całości.

Kredyt a winę rozkładu pożycia

Orzeczenie rozwodu z winy wpływa na podział majątku a kredyt. Jeśli sąd stwierdzi, że jedna ze stron ponosi wyłączną winę za rozkład pożycia, może obciążyć ją większą częścią długów, nawet w 100%.

Dlatego warto dochodzić orzeczenia rozwodu z winy małżonka, który np. zaciągnął kredyt bez wiedzy współmałżonka. Ułatwi to podział spłaty i zmniejszy odpowiedzialność niewinnej strony.

Podział nieruchomości obciążonej kredytem

Kluczową kwestią przy rozwodzie podział majątku kredyt jest ustalenie, kto zostanie właścicielem nieruchomości objętej kredytem hipotecznym i na jakich warunkach.

Z reguły sąd przyznaje prawo do lokalu tej osobie, która będzie w nim mieszkać z dziećmi. Były małżonek dostaje rekompensatę w postaci innego majątku lub środków pieniężnych.

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką

Innym rozwiązaniem jest sprzedaż mieszkania/domu i podział uzyskanych pieniędzy. Jednak bank musi wyrazić zgodę na przeniesienie hipoteki na nowego właściciela.

Sprzedaż obciążonej hipoteką nieruchomości jest trudna. Najlepiej znaleźć nabywcę gotówku lub z własnym kredytem, który spłaci wszystkie zobowiązania.

Czytaj więcej: Kredyt studencki w Eurobanku - wszystko co musisz wiedzieć

Wniosek o wydzielenie części kredytu

Aby ułatwić podział majątku a kredyt hipoteczny, można zwrócić się do banku z wnioskiem o wydzielenie części kredytu dla jednej ze stron. Dzięki temu każdy z małżonków będzie spłacał "swoją" część długu.

Bank zwykle przystaje na takie rozwiązanie, jeśli małżonkowie spełniają jego warunki zdolności kredytowej. Wydzielony kredyt jest traktowany jako nowe zobowiązanie z odrębną umową.

Uzyskanie zgody banku na wydzielenie

Aby uzyskać zgodę na wydzielenie części kredytu, trzeba złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi rozwód i podział majątku. Bank zweryfikuje zdolność kredytową każdej ze stron.

Warto porozmawiać z bankiem wcześniej, by uzgodnić warunki wydzielenia. Ułatwi to późniejsze formalności i zwiększy szanse na pozytywną decyzję.

Zasady spłaty zobowiązania przez byłych małżonków

Jak podzielić majątek przy kredycie hipotecznym? Poradnik 2024

Aby uniknąć problemów po rozwodzie podział majątku kredyt, warto jasno określić zasady spłaty zobowiązań finansowych między byłymi małżonkami.

Najlepiej zawrzeć pisemne porozumienie precyzujące, kto, w jakiej kwocie i w jakich terminach będzie spłacał poszczególne raty kredytu hipotecznego.

Porozumienie w sprawie podziału majątku a kredyt pozwoli uniknąć nieporozumień i ewentualnych sporów przy wzajemnych rozliczeniach.

Wskazane jest też poinformowanie banku, jak zostały ustalone zasady spłaty kredytu po rozwodzie. Uchroni to przed kosztami monitów czy wezwań do zapłaty.

Porozumienie w sprawie spłaty rat po rozwodzie

Aby uregulować kwestię podziału majątku a kredyt hipoteczny, warto zawrzeć porozumienie precyzujące zasady spłaty rat przez byłych małżonków.

Powinno ono zawierać m.in. wysokość comiesięcznych rat, terminy płatności, sposób przekazywania środków, zasady informowania o opóźnieniach w spłacie.

Elementy porozumienia w sprawie spłaty kredytu po rozwodzie Przykłady zapisów
Wysokość miesięcznej raty Małżonek X zobowiązuje się płacić ratę w kwocie 1500 zł miesięcznie
Termin płatności Raty mają być opłacane do 10. dnia każdego miesiąca
Sposób przekazywania środków Małżonek X będzie przelewał pieniądze na konto byłego współmałżonka Y
Zasady informowania o zaległościach Strony zobowiązują się informować o opóźnieniach w spłacie niezwłocznie

Precyzyjne zapisy ułatwią egzekwowanie ustaleń i uniknięcie ewentualnych nieporozumień przy podziale majątku a kredyt hipoteczny.

Windykacja kredytu hipotecznego po orzeczeniu rozwodu

Jeśli byli małżonkowie przestaną spłacać kredyt hipoteczny po rozwodzie podział majątku kredyt, bank może skierować sprawę do windykacji.

Oznacza to przekazanie zaległego zobowiązania firmie windykacyjnej, która będzie dochodzić należności poprzez monity, wezwania, a w ostateczności drogą sądową.

 • Najlepiej uniknąć windykacji, bo wiąże się z dodatkowymi kosztami i negatywnym wpisem w BIK.
 • Warto renegocjować warunki spłaty kredytu hipotecznego, aby umożliwić jego kontynuowanie.

Jeśli mimo windykacji nie uda się odzyskać pieniędzy, bank może zlicytować nieruchomość obciążoną hipoteką. Dlatego lepiej zawczasu uporządkować kwestię podziału majątku a kredyt, aby uniknąć tego scenariusza.

Podsumowanie

Podział majątku wspólnego, zwłaszcza nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym, to jedno z kluczowych zagadnień przy rozwodzie. Warto jak najszybciej określić zasady odpowiedzialności za spłatę zobowiązań finansowych, aby uniknąć problemów. Najlepiej zawrzeć wiążące porozumienie lub uzyskać decyzję sądu precyzyjnie regulującą kwestię podziału majątku a kredyt.

Rozsądnym rozwiązaniem może być wydzielenie części wspólnego kredytu hipotecznego dla każdego z małżonków. Pozwoli to na sprawiedliwe rozliczenie i kontynuację spłaty rat przez oboje byłych współmałżonków. Warto też renegocjować warunki kredytu z bankiem, aby dostosować je do nowej sytuacji finansowej po rozwodzie.

Należy pamiętać, że nieuregulowane zobowiązania mogą skończyć się windykacją, a nawet licytacją nieruchomości. Dlatego tak istotne jest uporządkowanie kwestii spłaty wspólnych zobowiązań, aby rozwód i podział majątku przebiegły w sposób cywilizowany i bezkonfliktowy dla obu stron.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pomogą Państwu uporać się z problemem podziału majątku, gdy w grę wchodzi wspólny kredyt hipoteczny. W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Najczęstsze pytania

Aby podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie, można złożyć wniosek do banku o wydzielenie części zobowiązania dla każdego z małżonków lub zawrzeć porozumienie precyzujące zasady spłaty rat przez oboje byłych współmałżonków. Sąd rozwodowy również może zadecydować o podziale odpowiedzialności za kredyt w wyroku rozwodowym.

Zasadniczo koszty kredytu hipotecznego po rozwodzie ponoszą obie strony po połowie. Jednak sąd może zadecydować inaczej, przyznając prawo do spłaty rat jednemu z małżonków i zasądzając na jego rzecz rekompensatę finansową.

Sprzedaż mieszkania obciążonego hipoteką po rozwodzie jest możliwa, ale wymaga zgody banku. Najlepiej znaleźć nabywcę gotówkowego lub takiego, który spłaci cały kredyt hipoteczny.

Aby przepisać kredyt hipoteczny po rozwodzie na jednego małżonka, należy złożyć wniosek do banku o wydzielenie części zobowiązania. Bank musi wyrazić zgodę i pozytywnie zweryfikować zdolność kredytową małżonka.

W takiej sytuacji należy wezwać byłego partnera do zapłaty, a jeśli to nie poskutkuje - wystąpić na drogę sądową, by uzyskać nakaz spłaty zaległości. Można też samemu spłacać raty, a następnie dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Synonimy efektywności biznesowej: Klucz do sukcesu?
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kredyt subprime - skąd się wziął?
KredytyKredyt subprime - skąd się wziął?

Kredyt subprime, choć często postrzegany przez pryzmat jego roli w globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku, ma znacznie bardziej złożoną i wielowymiarową historię. Jest to rodzaj finansowania, który od lat 90. XX wieku odgrywa kluczową rolę na rynku kredytowym, umożliwiając dostęp do środków finansowych osobom, które ze względu na swoją historię kredytową lub brak odpowiedniej zdolności kredytowej, nie kwalifikują się do tradycyjnych pożyczek. Mimo że kredyty subprime otworzyły drzwi przed wieloma możliwościami, zarówno dla pożyczkobiorców, jak i dla pożyczkodawców, niosą ze sobą także niebagatelne ryzyko. Skąd się wziął kredyt subprime? Ile kosztuje kredyt subprime? Odpowiadamy!