Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie? Poradnik 2023

 Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie? Poradnik 2023
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk24.09.2023 | 5 min.

Rozwód to trudny okres w życiu każdej pary. Jeszcze większe wyzwanie stanowi podział majątku wspólnego, zwłaszcza gdy obejmuje on nieruchomość kupioną na kredyt hipoteczny. W takiej sytuacji byli małżonkowie muszą znaleźć rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Poniższy poradnik pomoże uporządkować najważniejsze kwestie związane z podziałem kredytu hipotecznego po rozwodzie.

Czym jest wspólnota majątkowa małżeńska?

Zgodnie z polskim prawem, domyślnie w trakcie trwania małżeństwa panuje ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to, że składniki majątku nabyte przez małżonków w trakcie związku stanowią ich współwłasność, niezależnie od tego, które z nich figuruje jako nabywca. Dotyczy to również nieruchomości kupionych na kredyt hipoteczny - mimo że tylko jedno z małżonków podpisało umowę kredytową. Dlatego po rozwodzie konieczny jest podział tego majątku.

Jak wygląda podział kredytu po rozwodzie gdy brak intercyzy?

Intercyza to umowa określająca sposób podziału majątku na wypadek rozwodu. Jeśli małżonkowie jej nie zawarli, podział następuje w oparciu o przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nimi każdy z byłych małżonków może żądać podziału majątku wspólnego, w tym mieszkania kupionego na kredyt hipoteczny. Sąd dokona podziału majątku biorąc pod uwagę m.in. stopień, w jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku.

Kto przejmuje spłatę kredytu po rozwodzie bez orzeczenia sądu?

Jeśli sąd nie wydał orzeczenia w sprawie podziału majątku, to zgodnie z prawem obowiązek spłaty kredytu hipotecznego spoczywa solidarnie na obojgu byłych małżonkach. Oznacza to, że bank może żądać spłaty całości lub części zadłużenia od jednego z nich. W praktyce jednak zwykle byli małżonkowie ustalają między sobą, kto będzie spłacał kredyt po rozwodzie.

Co zrobić gdy były małżonek nie spłaca kredytu hipotecznego?

Jeśli pomimo ustaleń były małżonek przestaje spłacać przypadającą na niego część kredytu hipotecznego, pozostaje kilka możliwości. Można zwrócić się do niego z ponagleniem, a jeśli to nie pomaga - wystąpić na drogę sądową o zasądzenie alimentów. Innym rozwiązaniem jest złożenie w banku wniosku o wykreślenie niesolidnego kredytobiorcy z umowy kredytowej.

Jak podzielić raty kredytu hipotecznego po rozwodzie?

Najczęstszym sposobem podziału zobowiązania kredytowego jest ustalenie, w jakiej części każdy z byłych małżonków będzie spłacał miesięczne raty kredytu hipotecznego. Można np. podzielić je po równo lub proporcjonalnie do uzyskiwanych dochodów. Były małżonek spłacający ratę przelewa określoną kwotę bezpośrednio na konto osoby, która zgodnie z umową kredytową dokonuje spłaty do banku.

Kto ma prawo do mieszkania na kredyt po rozwodzie?

Jeśli w orzeczeniu rozwodowym sąd nie zdecydował o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, to prawo do mieszkania kupionego na kredyt przysługuje im wspólnie. Były małżonek mieszkający w nim jest obowiązany do dokonywania spłaty kredytu zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie albo orzeczeniu sądu.

Jak rozwiązać umowę kredytu hipotecznego po rozwodzie?

Rozwiązanie umowy kredytu hipotecznego po rozwodzie jest możliwe tylko za zgodą obu kredytobiorców. Często były małżonek chce się wycofać z umowy, aby przestać odpowiadać za kredyt. Bank zgadza się na to pod warunkiem przejęcia kredytu i nieruchomości przez drugiego kredytobiorcę oraz uregulowania wszelkich zaległości.

Ile kosztuje zmiana kredytobiorcy w banku po rozwodzie?

Zmiana kredytobiorcy w banku po rozwodzie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Opłata za zmianę umowy kredytu hipotecznego wynosi zwykle ok. 1% wartości aktualnego zadłużenia. Należy też liczyć się z kosztem wyceny nieruchomości, prowizją bankową oraz opłatami sądowymi i notarialnymi.

Podsumowanie

Podział kredytu hipotecznego po rozwodzie jest złożonym procesem, który wymaga uwzględnienia wielu czynników. Najważniejsze to ustalenie, kto i w jakiej części będzie spłacał raty oraz kto zachowa prawo do zamieszkiwania w nieruchomości. Pomoc prawnika i otwarta komunikacja między byłymi małżonkami pozwolą zminimalizować konflikty i sprawiedliwie podzielić zobowiązania finansowe.

Najczęściej zadawane pytania

Nie, o ile sąd nie postanowi inaczej, byli małżonkowie mogą ustalić między sobą zasady spłaty kredytu. Np. przejęcie całości rat przez jedną osobę.

Koszty zmiany kredytobiorcy ponosi osoba, która przejmuje kredyt hipoteczny. Są to m.in. prowizja bankowa i opłaty notarialne.

Tak, jeśli nie płaci dobrowolnie, można zwrócić się do sądu o orzeczenie alimentów lub zasądzenie kwoty stanowiącej jego część rat kredytowych.

Osoba, której przyznano prawo do mieszkania, przejmuje obowiązek spłaty całości kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup tej nieruchomości.

Tak, pod warunkiem zgody drugiego współwłaściciela. Ze sprzedaży spłaca się kredyt, a ewentualną nadwyżkę dzieli między byłych małżonków.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
  2. Zabezpieczenia kredytowe - rodzaje, formy i zasady zastosowania
  3. Kredyt hipoteczny dla działalności gospodarczej - jak to zrobić?
  4. Jak Sprawdzić stan kupowanego mieszkania? - Twój ostateczny przewodnik po ocenie kondycji nabytego mieszkania
  5. Kalkulator kredytu samochodowego - Sprawdź ratę i koszty kredytu na zakup auta
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły