Kredyty

Jak odzyskać prowizję z banku za wcześniejszą spłatę kredytu?

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk03.10.20236 min.
 Jak odzyskać prowizję z banku za wcześniejszą spłatę kredytu?

Wcześniejsza spłata kredytu to dobra okazja do pozbycia się kredytowego zobowiązania szybciej i taniej. Niestety, często wiąże się to z koniecznością zapłaty prowizji na rzecz banku. Wielu kredytobiorców nie godzi się jednak z utratą części swoich pieniędzy i stara się odzyskać pobraną przez bank opłatę. Jak to zrobić i kiedy ma się szansę powodzenia?

Czy bank może pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu?

Zgodnie z prawem, bank może zażądać prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego tylko w określonych przypadkach. Dotyczy to kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od 22 lipca 2017 r. Wcześniej banki nie miały prawa pobierać takich opłat.

Prowizja za wcześniejszą spłatę może być pobrana, gdy:

 • spłata kredytu nastąpi w okresie 36 miesięcy od zawarcia umowy,
 • spłata obejmuje więcej niż 25% całkowitej kwoty kredytu,
 • spłata przekracza trzykrotność średniej wysokości raty kredytu.

Jeśli żaden z powyższych warunków nie został spełniony, bank nie ma prawa żądać opłaty za przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego.

Kiedy bank może pobrać opłatę za wcześniejszą spłatę?

Aby bank mógł pobrać opłatę za wcześniejszą spłatę, muszą zaistnieć łącznie następujące okoliczności:

 • kredyt został udzielony na podstawie umowy zawartej od 22 lipca 2017 r.,
 • nie upłynęło 36 miesięcy od zawarcia umowy kredytowej,
 • dokonana spłata przekracza 25% kwoty udzielonego kredytu lub trzykrotność średniej wysokości raty.

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie został spełniony, bank nie może żądać opłaty za wcześniejszą spłatę. Dotyczy to zarówno częściowej, jak i całkowitej spłaty kredytu przed terminem.

Jak bank oblicza wysokość opłaty za wcześniejszą spłatę?

Wysokość opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu jest limitowana przez prawo. Nie może przekraczać:

 • 1,5% spłacanej przed terminem kwoty kredytu - gdy do zakończenia umowy pozostało więcej niż rok,
 • 1% spłacanej przed terminem kwoty kredytu - gdy do końca umowy pozostało mniej niż rok.

Przy obliczaniu opłaty bank bierze pod uwagę koszty, które poniósł udzielając kredytu. Są to m.in. koszty obsługi kredytu, koszt ryzyka kredytowego oraz marża wynikająca z oprocentowania.

Jak odzyskać pobraną przez bank opłatę za wcześniejszą spłatę?

 Jak odzyskać prowizję z banku za wcześniejszą spłatę kredytu?

Aby odzyskać pobraną przez bank opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu, należy:

 1. Sprawdzić, czy bank miał prawo pobrać opłatę - czy zostały spełnione wszystkie warunki.
 2. Złożyć reklamację do banku z żądaniem zwrotu opłaty.
 3. Jeśli bank odrzuci reklamację, złożyć pozew do sądu o zwrot pobranej opłaty.

W pozwie trzeba wykazać, że bank nie miał podstaw prawnych do pobrania prowizji. Warto skorzystać z pomocy prawnika.

W jakim terminie można dochodzić zwrotu opłaty za wcześniejszą spłatę?

Roszczenie o zwrot nienależnie pobranej przez bank opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu przedawnia się z upływem 2 lat od dnia dokonania spłaty i pobrania prowizji.

Dlatego warto jak najszybciej po spłacie kredytu sprawdzić, czy bank miał podstawy do pobrania opłaty i w razie wątpliwości złożyć reklamację, aby nie dopuścić do przedawnienia roszczenia.

Gdzie złożyć reklamację na pobranie opłaty za wcześniejszą spłatę?

Reklamację dotyczącą pobrania opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu należy złożyć bezpośrednio w banku, który udzielił kredytu i pobrał prowizję. Można to zrobić:

 • w formie pisemnej - osobiście w oddziale lub listownie na adres banku,
 • ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu w oddziale,
 • w formie elektronicznej - przez bankowość internetową.

Bank ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi.

Jakie dokumenty potrzebne są do odzyskania opłaty za wcześniejszą spłatę?

Aby odzyskać od banku opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu, należy zgromadzić i przedstawić następujące dokumenty:

 • umowa kredytowa,
 • dokument potwierdzający datę zawarcia umowy (np. harmonogram spłaty),
 • dowód wpłaty - potwierdzenie dokonania wcześniejszej spłaty kredytu,
 • dowód pobrania przez bank prowizji (wyciąg z rachunku bankowego),
 • obliczenie wysokości pobranej opłaty.

Dokumenty te będą potrzebne zarówno przy składaniu reklamacji, jak i ewentualnym procesie sądowym o zwrot opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika przy odzyskiwaniu opłaty?

Pomoc prawnika przy odzyskiwaniu od banku opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu jest zalecana w następujących przypadkach:

 • bank odrzucił reklamację kredytobiorcy;
 • kwota opłaty jest wysoka;
 • sprawa jest skomplikowana, np. kredytobiorca dokonał kilku spłat w różnych terminach;
 • kredytobiorca nie czuje się pewnie reprezentując sam siebie w sądzie.

Prawnik pomoże ustalić czy roszczenie się przedawniło, złoży pozew i będzie reprezentował kredytobiorcę przed sądem. Dzięki temu zwiększą się szanse na odzyskanie opłaty.

Podsumowanie

Wcześniejsza spłata kredytu to oszczędność, która nie powinna być pomniejszana przez dodatkowe opłaty na rzecz banku. Dlatego warto sprawdzać, czy bank miał prawo pobrać prowizję i w razie wątpliwości starać się ją odzyskać. Szybko złożona reklamacja, a w ostateczności pozew do sądu z pomocą prawnika, znacznie zwiększają szanse na odzyskanie niesłusznie pobranej opłaty.

Podsumowanie

Wcześniejsza spłata kredytu to dobra okazja na pozbycie się kredytowego zobowiązania szybciej i taniej. Niestety często wiąże się to z koniecznością zapłaty prowizji na rzecz banku. Warto jednak sprawdzić, czy bank miał prawo ją pobrać i w razie wątpliwości dochodzić jej zwrotu. Szybko złożona reklamacja i ewentualny pozew do sądu zwiększają szanse na odzyskanie nienależnie pobranej opłaty.

Najczęstsze pytania

Kiedy bank może pobrać opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu?

Bank może pobrać opłatę, gdy kredyt został udzielony po 22 lipca 2017 r., nie minęło 36 miesięcy od zawarcia umowy i spłata przekracza 25% kwoty kredytu lub trzykrotność raty.

Jaką maksymalną wysokość może mieć opłata za wcześniejszą spłatę?

Maksymalnie opłata może wynieść 1,5% spłacanej kwoty przy pozostającym okresie kredytu powyżej roku lub 1% przy kredycie z pozostałym okresem krótszym niż rok.

Jak odzyskać opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu?

Należy złożyć reklamację do banku, a gdy zostanie odrzucona, wystąpić na drogę sądową z pomocą prawnika.

Jakie dokumenty są potrzebne do odzyskania opłaty za wcześniejszą spłatę?

Przede wszystkim umowa kredytowa, potwierdzenie wcześniejszej spłaty i pobrania opłaty oraz obliczenie jej wysokości.

Jaki jest termin na dochodzenie zwrotu opłaty za wcześniejszą spłatę?

Roszczenie o zwrot opłaty przedawnia się z upływem 2 lat od dnia dokonania wcześniejszej spłaty.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Pożyczka 50 zł przez internet - Ekspresowa pozyczka online
 4. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 5. Która rata lepsza, stała czy malejąca? Porównanie rat równych i malejących w kredytach
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kredyt subprime - skąd się wziął?
KredytyKredyt subprime - skąd się wziął?

Kredyt subprime, choć często postrzegany przez pryzmat jego roli w globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku, ma znacznie bardziej złożoną i wielowymiarową historię. Jest to rodzaj finansowania, który od lat 90. XX wieku odgrywa kluczową rolę na rynku kredytowym, umożliwiając dostęp do środków finansowych osobom, które ze względu na swoją historię kredytową lub brak odpowiedniej zdolności kredytowej, nie kwalifikują się do tradycyjnych pożyczek. Mimo że kredyty subprime otworzyły drzwi przed wieloma możliwościami, zarówno dla pożyczkobiorców, jak i dla pożyczkodawców, niosą ze sobą także niebagatelne ryzyko. Skąd się wziął kredyt subprime? Ile kosztuje kredyt subprime? Odpowiadamy!