Edukacja finansowa

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję - ile trwa ściąganie długu

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk02.01.20244 min.
Jak długo komornik może prowadzić egzekucję - ile trwa ściąganie długu

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję to pytanie, które zadaje sobie każdy dłużnik. Postępowanie egzekucyjne może ciągnąć się latami i stanowić poważne obciążenie finansowe. Wszystko zależy od rodzaju zobowiązania i przepisów regulujących kwestię przedawnienia. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jakie są terminy i procedury związane z prowadzeniem egzekucji.

Kluczowe wnioski:

 • Egzekucja trwa do całkowitego wyegzekwowania należności lub do zakończenia postępowania z innych przyczyn.
 • Zasadniczy termin przedawnienia egzekucji wynosi 6 lat od daty powstania tytułu wykonawczego.
 • Przerwanie biegu przedawnienia "odnawia zegar" i pozwala prowadzić egzekucję przez kolejne 6 lat.
 • Możliwe jest także wznowienie postępowania egzekucyjnego po upływie terminu przedawnienia.
 • Zakończenie egzekucji nie oznacza automatycznego umorzenia długu.

Jak długo komornik może ściągać dług

Komornik może prowadzić egzekucję wobec dłużnika przez długi czas, nawet kilka lat. Nie ma tu sztywno określonych ram czasowych. Wszystko zależy od kilku kluczowych czynników.

Po pierwsze, istotny jest rodzaj zobowiązania i tytułu egzekucyjnego. Inne zasady przedawnienia obowiązują np. przy alimentach, karach finansowych czy zaległościach podatkowych.

Po drugie, znaczenie ma moment powstania tytułu wykonawczego. To właśnie od tej daty zaczyna biec termin przedawnienia roszczenia, który wynosi zasadniczo 6 lat.

I wreszcie, istotne są czynności podejmowane w trakcie egzekucji - zarówno przez wierzyciela, jak i organ egzekucyjny. Mogą one skutkować przerwaniem biegu terminu przedawnienia.

Alimenty a inne zobowiązania

Zasady prowadzenia egzekucji są inne w przypadku ściągania alimentów niż przy windykacji zaległych opłat czy długów kredytowych.

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych może być prowadzona bez ograniczeń czasowych, aż do momentu śmierci dłużnika lub wierzyciela. Nie obowiązują tu terminy przedawnienia.

Kiedy kończy się egzekucja komornicza

Zasadniczo postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika trwa aż do całkowitego zaspokojenia wierzyciela, czyli wyegzekwowania od dłużnika przysługujących mu roszczeń.

Może się jednak okazać, że mimo starań komornika, egzekucja z różnych przyczyn będzie nieskuteczna. W takiej sytuacji następuje umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Główne przyczyny zakończenia egzekucji to:

 • przedawnienie się roszczenia,
 • stwierdzenie niewykonalności egzekucji,
 • oddalenie wniosku egzekucyjnego,
 • umorzenie postępowania przez sąd.

Czytaj więcej: Rozdzielność majątkowa po rozwodzie - jak rozdzielić majątek?

Termin przedawnienia egzekucji komorniczej

Termin przedawnienia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na to, jak długo komornik może prowadzić egzekucję i ściągać należności od dłużnika.

Zasadniczy okres przedawnienia roszczeń dochodzonych przed sądem lub organem egzekucyjnym wynosi 6 lat od daty powstania tytułu wykonawczego. Oznacza to, że przez ten czas komornik ma prawo stosować środki egzekucyjne.

Rodzaj roszczenia Termin przedawnienia
Zobowiązania podatkowe 5 lat
Kary pieniężne 3 lata
Roszczenia cywilnoprawne 6 lat

Jak widać na powyższym zestawieniu, termin ten może być krótszy w zależności od charakteru roszczenia.

Przerwanie biegu przedawnienia egzekucji

Jak długo komornik może prowadzić egzekucję - ile trwa ściąganie długu

Przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że "wyzerowany" zostaje dotychczasowy okres przedawnienia i zaczyna biec na nowo od początku.

Do czynności powodujących przerwanie przedawnienia w postępowaniu egzekucyjnym zalicza się m.in.:

 • dokonanie zajęcia wynagrodzenia za pracę lub rachunku bankowego,
 • wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej,
 • podjęcie czynności zmierzających do wyegzekwowania świadczenia.

Oznacza to, że nawet jeśli minęło już 5 lat od rozpoczęcia egzekucji przez komornika, to wierzyciel może doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia i ściągać dług przez kolejne 6 lat.

Wznowienie postępowania egzekucyjnego

Wznowienie postępowania może mieć miejsce po umorzeniu wcześniejszej egzekucji, gdy:

 • w ciągu 6 miesięcy od umorzenia odnaleziony zostanie majątek dłużnika,
 • wznowienie jest korzystne dla dłużnika (np. po zniesieniu separacji majątkowej).

W takim przypadku termin przedawnienia liczy się od nowa, co wydłuża czas, przez który komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne.

Nawet jeśli od powstania tytułu wykonawczego upłynęło 6 lat, wierzyciel w pewnych sytuacjach może doprowadzić do wznowienia egzekucji i odzyskać przysługujące mu środki.

Skutki zakończenia postępowania egzekucyjnego

Zakończenie egzekucji przez komornika nie oznacza automatycznego wygaśnięcia długu. Roszczenie nadal obowiązuje, jednak nie może być już dochodzone drogą przymusowego ściągania.

Gdy mimo prowadzonej egzekucji przez wiele lat wierzyciel nie odzyskał całości należności, może wystąpić na drogę sądową z powództwem przeciwko dłużnikowi.

W praktyce dochodzenie roszczeń tą drogą może być jednak trudne. Sąd będzie badał przyczyny wcześniejszej nieskuteczności egzekucji i sytuację majątkową pozwanego.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego artykułu, okres ściągania długu przez komornika może być bardzo elastyczny i wydłużać się nawet do kilkunastu lat. Wszystko zależy od rodzaju i charakteru roszczenia oraz działań podejmowanych przez wierzyciela i organ egzekucyjny. Przy skomplikowanych sprawach, gdzie działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia wydłużają ten proces, dochodzenie należności może ciągnąć się bez końca.

Najważniejsze wnioski to te, że co do zasady podstawowy okres prowadzenia egzekucji przez komornika wynosi 6 lat od daty powstania tytułu wykonawczego. Jednak wierzyciel poprzez podejmowanie odpowiednich kroków procesowych może doprowadzać do wznawiania biegu tego terminu i tym samym przedłużać czas na odzyskanie pieniędzy.

Artykuł pokazuje też, że zakończenie egzekucji nie musi oznaczać ostatecznego końca procesu windykacji. Jeśli roszczenie nie uległo przedawnieniu, wierzyciel wciąż może je dochodzić na drodze postępowania sądowego. Tyle że ta ścieżka wiąże się zwykle z większymi kosztami i mniejszą skutecznością.

Podsumowując, przepisy dają wierzycielom szerokie możliwości dochodzenia należności mimo upływu lat. Jednak im dłużej trwa ściąganie długu, tym jest ono trudniejsze i mniej opłacalne.

Najczęstsze pytania

Zasadniczy termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych dochodzonych na drodze egzekucji komorniczej wynosi 6 lat licząc od daty powstania tytułu wykonawczego.

Tak, przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że termin ten zaczyna biec na nowo. Pozwala to na kontynuowanie egzekucji przez kolejne 6 lat od momentu takiego zdarzenia.

Nie, zakończenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego nie oznacza automatycznego wygaśnięcia długu. Wierzyciel wciąż może dochodzić roszczenia na drodze postępowania sądowego.

Tak, istnieje możliwość wznowienia postępowania egzekucyjnego w pewnych szczególnych sytuacjach, co oczywiście wydłuża czas ściągania długu.

W przeciwieństwie do zwykłych zobowiązań, egzekucja alimentów może być prowadzona bez ograniczeń czasowych, dopóki wierzyciel lub dłużnik żyją.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Synonimy efektywności biznesowej: Klucz do sukcesu?
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły