Finanse

Intercyza małżeńska - koszt, ile wynosi, jak dużo trzeba zapłacić?

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran24.10.20236 min.
 Intercyza małżeńska - koszt, ile wynosi, jak dużo trzeba zapłacić?

Intercyza małżeńska to ważny temat dla wielu par po ślubie. Wiele osób zastanawia się, czy warto zawrzeć intercyzę, ile ona kosztuje i jak wygląda cały proces. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na wszystkie najczęściej zadawane pytania na temat intercyzy między małżonkami.

Czym jest intercyza małżeńska?

Intercyza małżeńska to umowa zawierana między małżonkami, która pozwala im uregulować kwestie majątkowe. Intercyza pozwala rozdzielić majątek wspólny małżonków i ustalić sposób jego podziału w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z nich. Dzięki intercyzie małżonkowie mogą zabezpieczyć swój majątek prywatny, np. odziedziczony, i wyłączyć go z ewentualnego podziału.

Najczęściej intercyzę zawiera się przed ślubem lub tuż po nim. Jednak możliwe jest również zawarcie intercyzy w trakcie trwania małżeństwa. Intercyza musi mieć formę aktu notarialnego, aby była ważna.

Ile kosztuje intercyza między małżonkami?

Koszt intercyzy małżeńskiej jest zależny od kilku czynników. Przede wszystkim liczy się złożoność i wartość majątku, który ma zostać objęty intercyzą. Im bardziej skomplikowana będzie treść intercyzy i im większy majątek będzie dzielony, tym koszt będzie wyższy.

Średnio koszt intercyzy za sporządzenie prostej umowy z wykorzystaniem gotowego wzoru to około 500-800 zł. Jeśli jednak potrzebna jest pomoc prawnika przy redagowaniu treści i uwzględnieniu specyficznych potrzeb małżonków, koszt może wzrosnąć nawet do kilku tysięcy złotych.

Jakie dokumenty potrzebne są do intercyzy?

Aby sporządzić intercyzę, małżonkowie muszą dostarczyć notariuszowi następujące dokumenty:

 • dowody osobiste,
 • akt małżeństwa,
 • dokumenty potwierdzające stan majątkowy każdego z małżonków (np. akt własności nieruchomości, umowy kupna samochodów, wyciągi z kont bankowych),
 • ewentualne dokumenty dotyczące majątku odziedziczonego lub otrzymanego w darowiźnie.

Dostarczenie tych dokumentów pozwoli notariuszowi sporządzić treść intercyzy zgodną ze stanem faktycznym. Ich brak może skutkować błędami w umowie.

Jak długo trwa postępowanie intercyzowe?

 Intercyza małżeńska - koszt, ile wynosi, jak dużo trzeba zapłacić?

Sporządzenie aktu notarialnego intercyzy zazwyczaj zajmuje około 2 tygodni. Samo spotkanie u notariusza, na którym podpisuje się intercyzę trwa około 1 godziny. Cały proces składa się z następujących etapów:

 1. Konsultacja z notariuszem i prawnikiem - ustalenie treści intercyzy.
 2. Przygotowanie dokumentów do podpisania - ok. 5-10 dni.
 3. Podpisanie intercyzy przed notariuszem.

Należy jednak pamiętać, że im bardziej złożony podział majątku, tym proces może się wydłużyć nawet do kilku tygodni.

Kiedy warto rozważyć intercyzę po ślubie?

Intercyzę po ślubie warto rozważyć w następujących sytuacjach:

 • Gdy jedno z małżonków wniosło w majątek wspólny duże zasoby np. nieruchomość, firmę.
 • Gdy małżonkowie chcą zabezpieczyć majątek odziedziczony czy otrzymany w prezencie ślubnym.
 • Jeśli prowadzą działalność gospodarczą i chcą ją wyłączyć z majątku wspólnego.
 • Przy planowaniu emigracji jednego z małżonków w celu ochrony jego majątku.
 • W razie choroby, uzależnienia lub zadłużenia jednej ze stron.

Dzięki intercyzie można w trwały sposób zabezpieczyć majątek i uniknąć problemów przy ewentualnym podziale w przyszłości.

Jakie skutki niesie za sobą intercyza?

Intercyza ma daleko idące skutki dla podziału majątku między małżonkami. W szczególności:

 • Rozdziela majątek wspólny i prywatny małżonków.
 • Określa, które składniki majątku wchodzą w zakres wspólności majątkowej.
 • Precyzuje zasady podziału majątku wspólnego w razie rozwodu lub śmierci jednego z małżonków.
 • Wyłącza zasady ustawowej wspólności majątkowej i daje możliwość ustalenia własnych zasad.
 • Chroni majątek prywatny, np. odziedziczony, przed przymusowym podziałem.

Dlatego decyzję o zawarciu intercyzy należy podjąć rozważnie i z głębokim zastanowieniem nad jej konsekwencjami.

Jak przebiega proces intercyzy między małżonkami?

Aby prawidłowo przeprowadzić proces intercyzy, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zgromadzenie informacji o stanie majątkowym obojga małżonków - dokumentów i wartości poszczególnych składników.
 2. Ustalenie, które składniki majątku mają być objęte intercyzą, np. majątek odziedziczony lub firma jednego z małżonków.
 3. Określenie zasad podziału pozostałego majątku wspólnego na wypadek rozwodu lub śmierci.
 4. Skonsultowanie treści intercyzy z prawnikiem i naniesienie ewentualnych poprawek.
 5. Sporządzenie aktu notarialnego intercyzy przez notariusza.
 6. Podpisanie intercyzy przez oboje małżonków w obecności notariusza.

Prawidłowo przeprowadzony proces intercyzowy pozwala uniknąć problemów i sporów w przyszłości.

Ile kosztuje pomoc prawnika przy intercyzie?

Koszt pomocy prawnika przy sporządzaniu intercyzy jest zależny od stopnia skomplikowania umowy i ilości czasu, jaką musi poświęcić na jej przygotowanie. Stawki godzinowe prawników zwykle wahają się od 150 do 300 zł.

Przy typowej intercyzie obejmującej nieskomplikowany podział majątku i kilka godzin pracy, łączny koszt usługi prawnika wyniesie około 1000-2000 zł. W zawiłych przypadkach z dużą ilością majątku do podziału, może to być jednak nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Warto z góry ustalić z prawnikiem szacunkowy koszt, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Dobrze przygotowana intercyza pozwoli zaoszczędzić wiele problemów i kosztów w przyszłości.

Podsumowanie

Intercyza małżeńska jest ważną umową, która pozwala małżonkom uregulować podział majątku zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i na wypadek jego rozwiązania. Pozwala ochronić majątek prywatny przed przymusowym podziałem, ale też określić zasady dotyczące wspólnego majątku. Choć wiąże się z dodatkowymi kosztami, to dobrze sporządzona intercyza może uchronić przed wieloma problemami w przyszłości.

Najczęstsze pytania

Tak, intercyza jest umową między małżonkami, więc aby była ważna, obie strony muszą ją podpisać.

Tak, małżonkowie w każdej chwili mogą zawrzeć nową intercyzę lub aneks do obecnie obowiązującej.

Intercyza obowiązuje od momentu podpisania do chwili rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub śmierć jednego z małżonków.

Nie, intercyza musi obejmować przynajmniej część majątku wspólnego. Nie można wyłączyć całości majątku z podziału.

Nie, intercyza nie pozbawia byłego małżonka prawa do alimentów, jeśli znajdzie się w niedostatku po rozwodzie.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 2. Leasing na ryczałcie - Korzyści, warunki, najnowsze informacje
 3. Pożyczka hipoteczna oprocentowanie i kalkulator w euro
 4. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
 5. Co robi doradca kredytowy? - Twój klucz do sukcesu finansowego!
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły