Kredyty

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia - ograniczenia and ostrzeżenia

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk18.01.20247 min.
Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia - ograniczenia and ostrzeżenia

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia to pytanie, które zadaje sobie wielu dłużników w Polsce. Niestety zadłużenie i problemy finansowe dotykają coraz większą liczbę osób, a windykacja długów przez komorników budzi wiele obaw i wątpliwości. W artykule wyjaśnimy, jakie są ustawowe ograniczenia i limity tego, ile pieniędzy może zająć komornik z pensji, emerytury czy innego wynagrodzenia. Przedstawimy konkretne wyliczenia, podstawy prawne oraz praktyczne porady, jak sprawdzić, czy nie doszło do zajęcia zbyt dużej kwoty. Ważne ostrzeżenia pomogą uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych z działaniami windykatorów.

Kluczowe wnioski:
 • Ustawa precyzyjnie określa, ile pieniędzy komornik może zabrać z wynagrodzenia - jest to maksymalnie 60% pensji brutto.
 • Nawet przy kilku tytułach wykonawczych obowiązuje limit, którego komornik nie może przekroczyć.
 • Z pensji musi zostać kwota wolna od zajęć, która zależy od wysokości płacy minimalnej.
 • Warto sprawdzać, czy komornik nie pobrał więcej niż powinien i w razie czego złożyć skargę.
 • Przy współpracy z pracodawcą można ustalić bezpieczną wysokość potrąceń z wynagrodzenia.

Ile komornik może zabrać z pensji

Kwestia tego, ile komornik może zabrać z wynagrodzenia, jest niezwykle istotna dla osób, które mają problemy ze spłatą zadłużenia. Wielu z nich z niepokojem zastanawia się, jak wysokie potrącenia mogą spotkać ich pensję lub emeryturę. Ustawodawca przewidział jednak pewne ograniczenia i zabezpieczenia.

Zasadniczo, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę - w tym także z zasiłków z ubezpieczenia społecznego - można potrącić maksymalnie 60% kwoty brutto. Dotyczy to łącznych potrąceń z różnych tytułów, na przykład na poczet alimentów, kredytów, czy właśnie komorniczych.

Jednak w przypadku egzekucji komorniczej istnieje dodatkowy limit - z pensji musi zostać tzw. kwota wolna. Jest to minimum, którego komornik nie może zająć. Jej wysokość zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia i w 2023 roku wynosi 3323,70 zł netto.

Sposób wyliczenia kwoty wolnej

Zasady obliczania kwoty wolnej od potrąceń komorniczych są precyzyjnie określone w przepisach. Uzależnione jest to od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia brutto.

Przy niższych zarobkach kwota wolna jest równa wysokości netto minimalnego wynagrodzenia. Im wyższa pensja, tym kwota bazowa, od której liczone jest minimum, rośnie. Maksymalnie może ona wynieść 120% minimalnego wynagrodzenia netto.

Warto dodać, że przy więcej niż jednym tytule wykonawczym nadal obowiązują limity dla łącznej sumy potrąceń. Oznacza to, że nawet kilka długów egzekwowanych przez komornika nie daje podstaw do zajęcia więcej niż 60% wynagrodzenia brutto i zabrania kwoty wolnej.

Na co komornik nie może zająć pieniędzy z wynagrodzenia

Oprócz kwoty wolnej od potrąceń istnieją pewne składniki wynagrodzenia, które w ogóle nie podlegają egzekucji komorniczej. Są one enumeratywnie wymienione w przepisach.

Komornik nie może potrącić na przykład:

 • świadczeń alimentacyjnych
 • dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia
 • rysopadców za wynalazczość i wdrożenie racjonalizacji
 • jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Te składniki są w całości zwolnione od egzekucji komorniczej. Ich celem jest zapewnienie minimum egzystencji dłużnika i jego rodziny.

Inne ograniczenia w zajęciach komorniczych

Poza kwotą wolną i wyłączeniami istnieją również inne zabezpieczenia przed zbyt wysokimi potrąceniami. Dotyczą one na przykład osób otrzymujących najniższe wynagrodzenie czy emerytów.

W ich przypadku maksymalny odsetek objęty zajęciem komorniczym jest jeszcze niższy niż wspomniane 60%. Sięga 40 lub 50% kwoty brutto świadczenia. Daje to realną ochronę dla najuboższych.

Czytaj więcej: Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie? Poradnik 2023

Kiedy komornik może zająć całe wynagrodzenie

Co do zasady obowiązują wspomniane już limity, blokujące zajęcie całości pensji czy emerytury. Jednak w pewnych szczególnych sytuacjach komornik może dokonać zajęcia wynagrodzenia w całości.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy taka możliwość zachodzi, gdy egzekucja dotyczy:

 • należności alimentacyjnych
 • rent z tytułu odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
 • opłat za pobyt członka rodziny w domu opieki społecznej

W tych szczególnych sytuacjach ochrona dłużnika jest mniejsza, co wynika z rangi tego typu roszczeń. Niemniej nawet tu przysługują pewne gwarancje odnośnie sum pieniężnych pozostawianych do dyspozycji zobowiązanego.

Rodzaj należności podlegającej egzekucji Maksymalna część wynagrodzenia podlegająca zajęciu
Alimenty Do 75%
Renty wypadkowe Do 65%
Opłaty za pobyt członka rodziny w DPS Do 80%

Warto zaznaczyć, że przepisy przewidują pewne wyjątki, pozwalające na podwyższenie limitów zajęć przez komornika. Dotyczy to jednak tylko alimentów i rent.

Jak sprawdzić czy nie przekroczono limitu zajęć

Mając świadomość istnienia prawnych ograniczeń dotyczących tego, ile komornik może zabrać z wypłaty, warto okresowo sprawdzać wysokość dokonywanych potrąceń. Pozwoli to zareagować, gdyby doszło do nieprawidłowości.

Najprostszą metodą jest porównanie kwot widniejących na odcinku wypłaty z przysługującą nam ustawową kwotą wolną od potrąceń komorniczych. Kwotę tą można łatwo policzyć korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów.

Pomocne może być także bezpośrednie zwrócenie się do pracodawcy z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wysokości potrąceń i wskazanie podstawy prawnej.

Należy pamiętać, że jeżeli potrącenia komornicze faktycznie okazałyby się za wysokie, a kwota wolna została naruszona, istnieją podstawy do skutecznego dochodzenia zwrotu nienależnie zajętych środków.

Co zrobić gdy komornik zabrał za dużo pieniędzy

Co powinien zrobić dłużnik, gdy analiza odcinka wypłaty lub informacje od pracodawcy potwierdzą, że potrącenia na rzecz komornika faktycznie są zbyt wysokie?

W takiej sytuacji należy jak najszybciej złożyć do komornika stosowne zarzuty. Wskazać w nich należy konkretne zaniechania, na przykład przekroczenie ustawowych limitów czy naruszenie kwoty wolnej od potrąceń.

Zarzuty można zgłosić zarówno w formie pisemnej, jaki i ustnej do protokołu w kancelarii komorniczej. Organ ten ma obowiązek je niezwłocznie rozpatrzyć, a w razie uznania - dokonać korekty.

Inną drogą jest również poskarżenie się do sądu rejonowego, któremu podlega dany komornik. W tym celu składa się zażalenie, powołując się na rażące naruszenie prawa przez windykatora.

Zarówno zarzuty, jak i skarga do sądu, mogą skłaniać komornika do zmiany swojego stanowiska i korekty wysokości potrąceń. Pozwala to uniknąć konieczności dochodzenia zwrotu na drodze procesu cywilnego.

Podsumowanie

Kwestia tego, ile komornik może zabrać z wynagrodzenia, budzi wiele wątpliwości wśród zadłużonych Polaków. Jednak warto wiedzieć, że istnieją prawne ograniczenia chroniące dochody obywateli. Z pensji musi zostać tzw. kwota wolna, której wysokość zależy od zarobków. Dodatkowo niektóre składniki wynagrodzenia w ogóle nie podlegają zajęciu.

Mimo to należy kontrolować wysokość potrąceń komorniczych, porównując je z przysługującą kwotą wolną. Jeśli okaże się, że została ona naruszona, można domagać się korekty, składając zarzuty lub zażalenie. Warto przy tym współpracować z pracodawcą.

Choć zasadą jest niemożność zajęcia całości wynagrodzenia, to w wyjątkowych przypadkach dotyczących alimentów czy rent wypadkowych jest to dopuszczalne. Niemniej i tu zwykle obowiązują pewne limity, sięgające 65-80% pensji.

Podsumowując, polskie prawo przewiduje szereg zabezpieczeń dla osób zadłużonych, ograniczających możliwość całkowitego pozbawienia środków do życia. Niemniej wymaga to czujności i gotowości do kwestionowania zbyt wysokich potrąceń.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 2. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
 3. Skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty? Jak to zrobić?
 4. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
 5. Kredyt Hipoteczny Online: Kompleksowy przewodnik po uzyskaniu kredytu hipotecznego
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły