Finanse

IKE czy IKZE – co opłaca się bardziej?

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk10.09.20236 min.
IKE czy IKZE – co opłaca się bardziej?

IKE czy IKZE – co opłaca się bardziej? Wybór pomiędzy Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) a Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to często kluczowa decyzja dla osób, które myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości finansowej. Oba programy oferują korzyści podatkowe, ale różnią się pod wieloma względami, w tym limitami wpłat, dostępnymi opcjami inwestycyjnymi i zasadami wypłaty środków. W tym artykule szczegółowo omówimy każdy z tych programów, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, który z nich lepiej odpowiada Twoim potrzebom i celom finansowym.

Kluczowe wnioski:
 • IKE i IKZE oferują różne korzyści podatkowe, które warto rozważyć w kontekście Twojej indywidualnej sytuacji.
 • Oba programy umożliwiają inwestowanie w szeroką gamę instrumentów finansowych, jednak maksymalne limity wpłat różnią się znacząco.
 • Wypłata środków z IKE i IKZE wiąże się z różnymi zasadami i konsekwencjami podatkowymi, które należy wziąć pod uwagę.
 • Wybór między IKE a IKZE zależy od Twoich preferencji dotyczących opodatkowania, horyzontu inwestycyjnego i oczekiwań co do przyszłych dochodów.
 • Artykuł pomoże Ci zrozumieć kluczowe różnice między IKE i IKZE, abyś mógł podjąć świadomą decyzję, który program lepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Czym różnią się IKE i IKZE? Porównanie dwóch rozwiązań

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to dwa różne programy oszczędnościowe, które pomagają budować dodatkowe zabezpieczenie finansowe na emeryturę. Oba mają wspólny cel, jakim jest zachęcenie Polaków do gromadzenia oszczędności na przyszłość, jednak różnią się kilkoma istotnymi cechami.

IKE to program, w ramach którego można gromadzić oszczędności w ramach limitów rocznych wpłat, a następnie po osiągnięciu wieku emerytalnego wypłacać je w formie miesięcznej emerytury dodatkowej do świadczenia z ZUS. Podstawową korzyścią IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków po ukończeniu 60 lat.

Z kolei IKZE pozwala na odkładanie oszczędności, które są zwolnione z podatku dochodowego przy wpłacie (do określonych limitów), ale opodatkowane przy wypłacie po osiągnięciu wieku emerytalnego. To oznacza, że w IKZE zyskujemy korzyść podatkową na wstępie, ale musimy się liczyć z opodatkowaniem przy wypłacie środków.

Oba programy różnią się również limitami wpłat, opcjami inwestycyjnymi oraz zasadami wypłaty środków, o czym więcej opowiemy w kolejnych sekcjach.

 • IKE to program, w którym wpłacamy już opodatkowane pieniądze, ale zyski kapitałowe są zwolnione z podatku przy wypłacie po 60. roku życia.
 • IKZE daje korzyść podatkową przy wpłacie środków, ale wypłata jest opodatkowana po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Ile można odliczyć od podatku z IKE i IKZE?

Zarówno IKE, jak i IKZE oferują korzystne ulgi podatkowe, które mogą znacząco zwiększyć Twoje oszczędności emerytalne. Jednak sposób, w jaki te ulgi są realizowane, różni się w zależności od wybranego programu.

W przypadku IKE nie ma bezpośrednich odliczeń od podatku. Wpłacane środki są już opodatkowane, ale zyski kapitałowe osiągnięte w ramach IKE są zwolnione z podatku dochodowego od zysków kapitałowych (19%), gdy spełnione są określone warunki, takie jak ukończenie 60 lat i określony sposób wypłaty środków.

Z drugiej strony IKZE oferuje możliwość odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że kwotę wpłaconą na IKZE (w ramach określonych limitów) można odjąć od Twojego dochodu przed obliczeniem podatku dochodowego. To bezpośrednia oszczędność, która zmniejsza Twój podatek należny.

Roczne limity wpłat na IKE i IKZE są jednak różne. Na IKE można wpłacić maksymalnie równowartość trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (w 2023 r. to 22 800 zł), natomiast na IKZE limit jest niższy i wynosi 1,2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2023 r. to 9 120 zł).

Czytaj więcej: Emerytura a komornik - ile może zająć z emerytury?

Strategie inwestycyjne dostępne w IKE i IKZE – fundusze

Zarówno w ramach IKE, jak i IKZE dostępnych jest wiele opcji inwestycyjnych, w tym fundusze inwestycyjne, instrumenty rynku kapitałowego oraz inne aktywa finansowe. Wybór odpowiednich inwestycji zależy od Twojego profilu ryzyka, horyzontu inwestycyjnego oraz celów finansowych.

W przypadku IKE środki można inwestować w szeroką gamę funduszy inwestycyjnych, w tym fundusze akcji, obligacji, mieszane, a także fundusze oferowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz firmy ubezpieczeniowe. Dostępne są zarówno fundusze o niskim, jak i wysokim poziomie ryzyka, co pozwala na dopasowanie strategii do indywidualnych preferencji.

W ramach IKZE możliwości inwestycyjne są podobne, jednak z pewnymi ograniczeniami. Środki można lokować w fundusze inwestycyjne, w tym fundusze akcji, obligacji i mieszane, ale także w obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw oraz inne instrumenty finansowe oferowane przez instytucje finansowe prowadzące IKZE.

Wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia oczekiwanych stóp zwrotu oraz zabezpieczenia swoich oszczędności emerytalnych. Warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego lub przeanalizować oferty różnych instytucji finansowych, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb i preferencji.

 • W ramach IKE i IKZE dostępne są różne fundusze inwestycyjne, w tym fundusze akcji, obligacji i mieszane.
 • Wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia oczekiwanych stóp zwrotu i zabezpieczenia oszczędności emerytalnych.

Wypłata pieniędzy z IKE i IKZE – kiedy i jak?

Zasady wypłaty środków z IKE i IKZE różnią się znacząco, co ma istotny wpływ na decyzję, który program wybrać. W przypadku IKE środki można wypłacić po ukończeniu 60 lat, wybierając jedną z dwóch form:

1. Jednorazowa wypłata całości lub części środków (tzw. wypłata transferowa). W takim przypadku zwolnienie z podatku dochodowego dotyczy jedynie zysków kapitałowych.

Podsumowanie

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) to program, w ramach którego wpłaca się już opodatkowane środki, ale jak działa IKE? Przy wypłacie po 60 roku życia zyski kapitałowe są zwolnione z podatku. IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) z kolei pozwala odliczyć wpłaty od dochodu przed opodatkowaniem, ale jak działa IKZE? Wypłata po osiągnięciu wieku emerytalnego podlega opodatkowaniu.

Co to jest IKE i co to jest IKZE? Oba programy umożliwiają gromadzenie oszczędności na emeryturę, ale różnią się korzyściami podatkowymi, limitami wpłat, opcjami inwestycyjnymi oraz zasadami wypłaty środków. Wybór między nimi zależy od indywidualnej sytuacji finansowej, preferencji podatkowych i celów emerytalnych.

Najczęstsze pytania

Tak, możesz posiadać oba konta (IKE i IKZE) jednocześnie. Pozwoli Ci to na skorzystanie z różnych korzyści podatkowych i dywersyfikację swojej strategii oszczędzania na emeryturę. Pamiętaj jednak o przestrzeganiu limitów wpłat na każde z tych kont.

Środki z IKE możesz wypłacić bez podatku od zysków kapitałowych po ukończeniu 60 roku życia. Istnieją dwie opcje wypłaty: jednorazowa lub w ratach (tzw. wypłata na żądanie). W obu przypadkach zyski kapitałowe są zwolnione z podatku.

Przy wypłacie środków z IKE płaci się podatek tylko od zysków kapitałowych, natomiast wypłata z IKZE jest opodatkowana na zasadach ogólnych zgodnie ze stawką podatku dochodowego. Jest to związane z tym, że wpłaty na IKZE były odliczane od podatku.

Tak, istnieje możliwość przeniesienia środków z IKE na IKZE lub z IKZE na IKE. Taka operacja nazywa się "wypłatą transferową" i wiąże się z pewnymi konsekwencjami podatkowymi, dlatego warto dokładnie przeanalizować tę opcję przed jej wykonaniem.

Nie, wpłaty na IKE i IKZE nie są obowiązkowe każdego roku. Możesz wpłacać środki w dowolnych odstępach czasu, w ramach obowiązujących rocznych limitów. Jednak regularność wpłat może pomóc w skutecznym budowaniu oszczędności emerytalnych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Synonimy efektywności biznesowej: Klucz do sukcesu?
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
 4. Zabezpieczenia kredytowe - rodzaje, formy i zasady zastosowania
 5. Kredyt hipoteczny dla działalności gospodarczej - jak to zrobić?
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły