Finanse

Emerytura a komornik - ile może zająć z emerytury?

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk14.11.20236 min.
Emerytura a komornik - ile może zająć z emerytury?

Emerytura a komornik - co warto wiedzieć? Jeśli posiadasz długi, a komornik przystąpił do ich egzekwowania, istnieje ryzyko zajęcia przez niego Twojej emerytury. Porozmawiajmy o tym, w jakich sytuacjach może to nastąpić, ile dokładnie komornik może zająć z Twojej emerytury i jakie masz możliwości obrony przed utratą całego świadczenia emerytalnego na spłatę zadłużenia.

Kluczowe wnioski:
 • Emerytura nie jest w pełni chroniona przed zajęciem komorniczym. Jednak istnieje kwota wolna od zajęcia, która zabezpiecza podstawowe środki do życia emeryta.
 • Komornik może zająć do 60% emerytury netto, po uprzednim pozostawieniu kwoty wolnej od zajęcia. Wysokość zajęcia zależy od rodzaju zaległości.
 • Jeżeli emerytura jest Twoim jedynym źródłem utrzymania, powinieneś niezwłocznie zgłosić ten fakt komornikowi, aby zminimalizować zajęcie.
 • Nie można całkowicie uniknąć zajęcia emerytury przez komornika, ale można złożyć wniosek o obniżenie kwoty zajęcia i zrzeczenie się części długu.
 • Po zajęciu przez komornika części emerytury, wciąż możesz podjąć działania prawne mające na celu odzyskanie pełnej emerytury.

Ile komornik może zająć z emerytury za długi?

Jeśli posiadasz zadłużenie, którego nie spłacasz, komornik może wszcząć postępowanie egzekucyjne, w ramach którego zajmie Twoją emeryturę. Jednak komornik nie może zająć całej emerytury, a jedynie jej część. Zgodnie z przepisami, wysokość zajęcia emerytury przez komornika wynosi maksymalnie 60% świadczenia netto, czyli kwoty, którą otrzymujesz "na rękę" po odliczeniu składek.

Kwota zajęcia jest uzależniona od rodzaju zadłużenia. W przypadku zaległych alimentów lub rent, komornik może zająć nawet do 60% Twojej emerytury netto. Z kolei dla innych długów, np. wobec banków, firm pożyczkowych czy podmiotów gospodarczych, zajęcie wynosi do 50% emerytury netto.

Należy jednak pamiętać, że emerytura nie jest zajmowana w całości. Komornik musi pozostawić Ci tzw. kwotę wolną od zajęcia, zabezpieczającą podstawowe środki utrzymania. Minimalna kwota wolna od potrąceń komorniczych dla emerytów jest corocznie waloryzowana i uzależniona od wysokości aktualnego świadczenia.

Przykładowo, w 2023 roku kwota wolna od zajęcia dla emerytury wynosiła 1 700 zł netto. Zatem jeśli Twoja emerytura wynosiła 2 500 zł netto, to po zajęciu 60% przez komornika, nadal otrzymywałbyś 1 700 zł miesięcznie.

Komornik u emeryta - co może zająć oprócz emerytury?

Komornik może zająć nie tylko emeryturę, ale również inne źródła dochodów emeryta. Wśród nich znajdują się przede wszystkim należności z tytułu innych świadczeń społecznych, np. renty rodzinnej, renty socjalnej czy dodatku pielęgnacyjnego.

 • Podobnie jak w przypadku emerytury, zajęcie może wynieść do 60% świadczenia netto.
 • Istnieje jednak kwota wolna od zajęcia, która zależy od rodzaju świadczenia.

Jeśli emeryt posiada oszczędności, komornik może zająć całość środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, po uprzednim pozostawieniu kwoty wolnej od zajęcia. W przypadku emerytów jest to zazwyczaj wyższa kwota niż dla osób pracujących.

Ponadto komornik ma prawo zająć inne składniki majątkowe emeryta, takie jak nieruchomości, samochód, przedmioty wartościowe czy udziały w spółkach. Decyduje o tym wartość zadłużenia i stopień zaspokojenia wierzyciela.

Czytaj więcej: Rozdzielność majątkowa - ile kosztuje? Wszystko co musisz wiedzieć o wniosku u notariusza

Przykładowe kwoty zajęć komorniczych z emerytur

Wysokość zajęcia komorniczego z emerytury zależy od kilku czynników: rodzaju zadłużenia, wysokości świadczenia oraz kwoty wolnej od zajęcia. Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenia zajęć dla różnych scenariuszy:

Przykład 1: Emerytura 2 000 zł netto, długi alimentacyjne

 • Kwota wolna od zajęcia: 1 700 zł
 • Pozostała kwota do zajęcia: 2 000 zł - 1 700 zł = 300 zł
 • Komornik może zająć maksymalnie 60%, czyli 300 zł x 60% = 180 zł
 • Emeryt otrzyma miesięcznie: 2 000 zł - 180 zł = 1 820 zł

Przykład 2: Emerytura 3 500 zł netto, długi wobec firmy pożyczkowej

 • Kwota wolna od zajęcia: 1 700 zł
 • Pozostała kwota do zajęcia: 3 500 zł - 1 700 zł = 1 800 zł
 • Komornik może zająć maksymalnie 50%, czyli 1 800 zł x 50% = 900 zł
 • Emeryt otrzyma miesięcznie: 3 500 zł - 900 zł = 2 600 zł

Pamiętaj, że kwoty zajęć mogą się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji emeryta oraz aktualnych regulacji prawnych. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby poznać dokładne wyliczenia.

Jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego dla emerytur?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to minimalna część dochodu, która musi pozostać do dyspozycji dłużnika (w tym przypadku emeryta), aby zabezpieczyć podstawowe środki utrzymania. Jej wysokość jest corocznie waloryzowana i ustalana w drodze rozporządzenia przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W 2023 roku kwota wolna od zajęcia komorniczego dla emerytów wynosi:

 • 1 700 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 364,67 zł netto dla osoby pozostającej w rodzinie

Oznacza to, że niezależnie od wysokości zadłużenia, komornik musi pozostawić emerytowi przynajmniej taką kwotę z jego świadczenia emerytalnego. Celem jest zapewnienie środków na opłacenie czynszu, rachunków i podstawowych wydatków życiowych.

Warto również dodać, że kwota wolna od zajęcia może być wyższa niż podane wartości, jeśli emeryt wykaże, że musi ponosić dodatkowe koszty, np. z tytułu niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby.

Jak dłużnik może uniknąć zajęcia emerytury przez komornika?

Niestety, w sytuacji gdy komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne, nie ma możliwości całkowitego uniknięcia zajęcia emerytury. Są jednak sposoby, aby zminimalizować kwotę zajęcia lub odroczyć jego termin.

Podsumowanie

Kwestia ile komornik może zająć z emerytury to bardzo często zadawane pytanie wśród seniorów zmagających się z długami. Żeby wyjaśnić tę sprawę: komornik może zająć do 60% emerytury netto, jednak nie całą kwotę - musi pozostawić określoną część świadczenia jako kwotę wolną od zajęcia zabezpieczającą podstawowe środki utrzymania.

Decyzja czy komornik może zająć emeryturę nie leży w gestii dłużnika. Gdy wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, a emerytura jest jednym ze źródeł dochodu dłużnika, jej zajęcie jest wysoce prawdopodobne. Jednak emeryt nie zostanie całkowicie pozbawiony środków do życia, gdyż określona kwota będzie dla niego zawsze zabezpieczona przed zajęciem komorniczym.

Najczęstsze pytania

Nie, komornik nie może zająć Twojej całej emerytury. Zgodnie z przepisami, komornik musi pozostawić Ci tzw. kwotę wolną od zajęcia, która ma zabezpieczyć Twoje podstawowe środki utrzymania. Maksymalna kwota zajęcia emerytury to 60% świadczenia netto.

Wysokość zajęcia przez komornika zależy od rodzaju zadłużenia. W przypadku długów alimentacyjnych lub rent, komornik może zająć do 60% Twojej emerytury netto. Dla innych długów, np. wobec banków czy firm pożyczkowych, zajęcie wynosi do 50% emerytury netto.

Tak, komornik może zająć nie tylko emeryturę, ale również inne świadczenia społeczne, takie jak renta rodzinna, renta socjalna czy dodatek pielęgnacyjny. Podobnie jak w przypadku emerytury, istnieje kwota wolna od zajęcia, która zależy od rodzaju świadczenia.

Niestety, gdy komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne, nie ma możliwości całkowitego uniknięcia zajęcia emerytury. Możesz jednak złożyć wniosek o zmniejszenie kwoty zajęcia lub odroczenie terminu zajęcia, jeśli emerytura jest Twoim jedynym źródłem utrzymania.

Po zajęciu części emerytury przez komornika, wciąż możesz podjąć kroki prawne, aby odzyskać pełną kwotę świadczenia. Możesz złożyć zarzuty dotyczące zajęcia lub wniosek o umorzenie części długu. Warto skonsultować się z prawnikiem w celu poznania swoich praw i możliwości.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Synonimy efektywności biznesowej: Klucz do sukcesu?
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły