Nieruchomości

Dokumenty do sprzedaży mieszkania - potrzebne dokumenty i porady

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk24.01.20249 min.
Dokumenty do sprzedaży mieszkania - potrzebne dokumenty i porady

Jakie dokumenty do sprzedaży mieszkania są niezbędne, aby prawidłowo przeprowadzić transakcję? W tym artykule znajdziesz kompleksowe zestawienie wszystkich dokumentów, które musisz przygotować przed sprzedażą mieszkania. Dowiesz się, jakie dokumenty własnościowe są konieczne, jak przebiega podpisanie umowy przedwstępnej i aktu notarialnego, a także jakie opłaty Cię czekają. Poradnik pomoże Ci bezproblemowo przejść przez cały proces sprzedaży.

Kluczowe wnioski:
 • Najważniejsze dokumenty to akt własności mieszkania, wypis z księgi wieczystej oraz zaświadczenie z administracji.
 • Umowa przedwstępna zabezpiecza interesy kupującego i sprzedającego do czasu podpisania aktu notarialnego.
 • Przy sprzedaży mieszkania trzeba uiścić podatek PCC w wysokości 2% jego wartości.
 • Można ubiegać się o zwolnienie z podatku od sprzedaży, jeśli mieszkanie stanowi jedyne miejsce zamieszkania.
 • Pamiętaj o zmianie właściciela mieszkania w administracji osiedla.

Jakie dokumenty do sprzedaży mieszkania

Decydując się na sprzedaż mieszkania, musisz przygotować odpowiednie dokumenty potwierdzające Twoje prawo własności oraz umożliwiające przeniesienie tego prawa na kupującego. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych dokumentów do sprzedaży mieszkania, które będą Ci potrzebne.

Przede wszystkim musisz posiadać akt własności lokalu, czyli dokument wydany przez notariusza, który jednoznacznie potwierdza, że jesteś właścicielem mieszkania. Akt ten zawiera dokładny opis nieruchomości, dane osobowe właściciela oraz klauzule dotyczące prawa własności.

Kolejnym ważnym dokumentem jest wypis z księgi wieczystej. Jest to dokument wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych sądu rejonowego, w którym znajdują się wpisy dotyczące aktualnego stanu prawnego nieruchomości i jej właściciela. W księdze wieczystej odnotowuje się m.in. wszelkie zmiany właścicieli czy ustanowione na mieszkaniu hipoteki.

Ponadto przydatne będą również zaświadczenia z administracji budynku, które potwierdzają np. aktualną wysokość opłat czy nie zaleganie ze składkami. W gestii administracji leży także zaświadczenie o samodzielności lokalu, jeśli Twoje mieszkanie spełnia warunki lokalu samodzielnego (jest wydzielone ścianami, ma odrębne wejście itd.).

Uwierzytelnione dokumenty

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być uwierzytelnione, aby miały moc prawną. Możesz je poświadczyć u notariusza lub w urzędzie gminy. Pamiętaj też o zgodności danych we wszystkich dokumentach, które przygotowujesz.

Dokumenty własnościowe niezbędne przy sprzedaży

Bez wątpienia najważniejsze dokumenty własnościowe, bez których nie można przeprowadzić transakcji sprzedaży mieszkania, to:

 • akt notarialny nabycia mieszkania,
 • wypis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • zaświadczenie zarządcy nieruchomości o niezaleganiu z opłatami.

Te trzy dokumenty własnościowe jednoznacznie potwierdzają, że jesteś właścicielem mieszkania, które chcesz sprzedać. Pozostałe dokumenty dodatkowo uwiarygadniają transakcję, ale nie są niezbędne do jej sfinalizowania w formie aktu notarialnego.

Warto też sprawdzić, czy w księdze wieczystej Twojego mieszkania nie ma wpisanego roszczenia, zakazu zbycia czy zajęcia komorniczego. W takim przypadku transakcja również nie będzie możliwa do przeprowadzenia, dopóki nie wyjaśnisz zaistniałej sytuacji.

Upewnij się, że wszystkie dokumenty własnościowe są aktualne i uwierzytelnione. Przygotuj je odpowiednio wcześniej, najlepiej w kilka egzemplarzy, aby mieć je pod ręką już na etapie podpisywania umowy przedwstępnej z kupującym.

Akt notarialny nabycia

Najważniejszym dokumentem własnościowym jest akt notarialny nabycia danego mieszkania, czyli umowa sprzedaży sporządzona w formie aktu notarialnego, na podstawie której nastąpiło przeniesienie prawa własności na Ciebie.

W akcie tym precyzyjnie określone są wszelkie dane dotyczące transakcji, nieruchomości i jej stron (zbywcy i nabywcy). Znajdziesz tam m.in. dokładny opis mieszkania (położenie, powierzchnia, udział w częściach wspólnych budynku itp.), cenę i datę transakcji, dane osobowe stron (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania itd.).

Czytaj więcej: Wybór samochodu do 15 tysięcy złotych - Porównanie, opinie, ranking

Umowa przedwstępna i akt notarialny sprzedaży

Umowa przedwstępna Akt notarialny
Zawierana przed ostateczną sprzedażą Kończy proces sprzedaży mieszkania
Chroni interesy obu stron Przenosi prawo własności na kupującego
Zwykle z zadatkiem Zawiera dane osobowe i opis nieruchomości
Na czas określony Rejestrowany w księdze wieczystej

Zanim dojdzie do podpisania ostatecznego aktu notarialnego sprzedaży mieszkania, zwykle sporządza się wcześniej umowę przedwstępną. Chroni ona interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego w czasie między jej podpisaniem a finalizacją transakcji u notariusza.

Umowa taka jest zawierana na czas określony (zwykle 3-6 miesięcy) i zabezpiecza obie strony na wypadek, gdyby któraś z nich wycofała się z transakcji. Z tego względu przyszły nabywca mieszkania zwykle wpłaca zadatek, który w razie zerwania umowy przez niego przepada na rzecz sprzedającego.

Gdy wszelkie warunki oraz formalności związane z zakupem mieszkania zostaną dopełnione, umawiasz się z kupującym na termin u notariusza w celu podpisania aktu notarialnego, na podstawie którego następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości na nabywcę. Tym samym finalizujecie transakcję sprzedaży mieszkania.

Opłaty przy przeniesieniu własności mieszkania

Dokumenty do sprzedaży mieszkania - potrzebne dokumenty i porady

Sprzedając mieszkanie musisz się liczyć z koniecznością poniesienia kilku opłat urzędowych. Należą do nich:

 • opłata notarialna za sporządzenie aktu notarialnego,
 • opłata sądowa za dokonanie wpisu w księdze wieczystej,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji (PCC),
 • ewentualna opłata za pośrednictwo biura nieruchomości.

Notariusz najczęściej pobierze wszystkie należne opłaty bezpośrednio w dniu podpisania aktu notarialnego, a następnie odprowadzi stosowne kwoty do urzędu skarbowego oraz sądu rejonowego.

W biurach nieruchomości standardowo oferują usługę "sprzedaż bez prowizji", ważną przez określony czas od momentu podpisania umowy pośrednictwa. Musisz się zatem liczyć z możliwością poniesienia tej opłaty, jeśli nie uda Ci się sprzedać mieszkania w wyznaczonym terminie.

Podatek PCC przy sprzedaży

Podatek PCC pobierany jest w wysokości 2% wartości transakcji. Podstawą jego naliczenia jest cena mieszkania wpisana w akcie notarialnym. Notariusz odprowadza ten podatek do urzędu skarbowego bezpośrednio po dokonaniu czynności notarialnej.

Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z PCC przy sprzedaży mieszkania, jeśli lokal ten stanowił Twoje jedyne miejsce zamieszkania. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w dalszej części poradnika.

Najważniejsze przy sprzedaży mieszkania są dokumenty jednoznacznie potwierdzające Twoje prawo własności. Bez aktu notarialnego nabycia i aktualnego wypisu z księgi wieczystej transakcja nie będzie możliwa do przeprowadzenia. Zmiana właściciela mieszkania w administracji

Zmiana właściciela mieszkania w administracji

Ostatnią rzeczą, o której warto pamiętać finalizując transakcję sprzedaży mieszkania, jest zgłoszenie zmiany właściciela lokalu w administracji osiedla lub wspólnoty mieszkaniowej, na terenie których znajduje się budynek.

Nowy nabywca musi zostać niezwłocznie zgłoszony do administracji jako osoba odpowiedzialna za uiszczanie opłat eksploatacyjnych. Wymagane jest w tym celu okazanie aktu notarialnego potwierdzającego przejęcie mieszkania przez nowego właściciela.

Jaka będzie procedura?

Procedura zgłoszenia zmiany właściciela w administracji może wyglądać następująco:

 1. Spotkanie w biurze administracji z przedstawicielem spółdzielni lub wspólnoty w celu dostarczenia wymaganych dokumentów. Konieczne jest zabranie ze sobą aktu notarialnego oraz dowodów osobistych starego i nowego właściciela.
 2. Podpisanie wniosku o wykreślenie dotychczasowego właściciela mieszkania i zgłoszenie nowego właściciela.
 3. Udostępnienie danych kontaktowych nowego właściciela w celu korespondencji od administracji dotyczącej opłat itp.
 4. Założenie indywidualnego konta opłat online dla nowego właściciela mieszkania.

W niektórych przypadkach pobierana jest niewielka opłata administracyjna za dokonanie zmiany w rejestrach. Po wykonaniu wszystkich formalności nowy nabywca mieszkania może zostać w pełni zarejestrowany jako jego właściciel.

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Podatek PCC w wysokości 2% od wartości transakcji jest jedną ze standardowych opłat, które ponosi sprzedający przy okazji sprzedaży mieszkania. Możesz jednak ubiegać się o całkowite zwolnienie z tego podatku lub o obniżenie jego stawki do 0,5%, jeśli spełniasz określone warunki.

Zwolnienie z PCC przysługuje, gdy sprzedawane mieszkanie stanowi Twoje jedyne miejsce zamieszkania i nie posiadasz innych własnych lub współwłasnych domów czy lokali mieszkalnych.

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku

Podsumowanie

Przygotowując się do sprzedaży mieszkania, musisz zgromadzić odpowiednie dokumenty potwierdzające Twoje prawo własności. Niezbędne są przede wszystkim: akt notarialny nabycia lokalu, wypis z księgi wieczystej oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami z administracji. Te dokumenty do sprzedaży mieszkania umożliwią prawidłowe przeprowadzenie transakcji.

Kolejnymi istotnymi dokumentami w procesie sprzedaży są umowa przedwstępna, zabezpieczająca interesy stron do czasu podpisania aktu notarialnego, oraz sam akt notarialny przenoszący prawo własności na kupującego. Warto też pamiętać o formalnościach, takich jak opłacenie podatku PCC czy powiadomienie administracji o zmianie właściciela mieszkania.

Mając aktualne i potwierdzone dokumenty przy sprzedaży mieszkania, unikniesz problemów podczas finalizacji transakcji. Prześledź dokładnie nasze zestawienie, aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku i niczego nie zabraknie w odpowiednim momencie. To pozwoli Ci sprawnie przejść przez cały proces.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym artykule pozwolą Ci zebrać komplet niezbędnych dokumentów potrzebnych do sprzedaży mieszkania i przygotować się do tej ważnej transakcji. Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić i uwierzytelnić wszelkie dokumenty - z pewnością ułatwi Ci to późniejsze formalności przy sprzedaży mieszkania.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły