Nieruchomości

Depozyt notarialny: co to jest, ile kosztuje, koszt depozytu notarialnego

Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk30.12.20237 min.
Depozyt notarialny: co to jest, ile kosztuje, koszt depozytu notarialnego

Depozyt notarialny to ważne narzędzie, z którego warto skorzystać w określonych sytuacjach życiowych. Pozwala zabezpieczyć środki pieniężne lub przedmioty wartościowe poprzez złożenie ich w depozycie prowadzonym przez notariusza.

Kluczowe wnioski:
 • Depozyt notarialny służy jako zabezpieczenie w transakcjach.
 • Koszt depozytu to opłata skarbowa i wynagrodzenie notariusza.
 • Z depozytu może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna.
 • Okres przechowywania depozytu zależy od umowy między stronami.
 • Zwrot depozytu następuje po spełnieniu ustalonych warunków.

Czym jest depozyt notarialny?

Depozyt notarialny to rodzaj depozytu sądowego, który jest składany w kancelarii notarialnej. Polega on na przekazaniu notariuszowi określonych wartości majątkowych w celu ich przechowania i wydania uprawnionym osobom po spełnieniu określonych warunków.

Najczęściej w depozycie notarialnym składa się pieniądze, ale mogą to być również obligacje, akcje, weksle czy kosztowności. Depozyt notarialny ma za zadanie zabezpieczyć interesy obu stron transakcji do momentu realizacji uzgodnionych świadczeń.

Kiedy warto skorzystać z depozytu notarialnego?

Typowymi sytuacjami, w których strony decydują się na depozyt notarialny, są:

 • Zawarcie umowy przedwstępnej np. sprzedaży nieruchomości - kupujący wpłaca zaliczkę w depozycie, aby zabezpieczyć transakcję;
 • Zabezpieczenie spłaty pożyczki lub kredytu;
 • Zabezpieczenie wykonania zobowiązań np. zapłaty czynszu, rat leasingowych;
 • Zabezpieczenie spadku lub darowizny przed egzekucją komorniczą;
 • Zabezpieczenie interesów małoletnich dzieci w przypadku transakcji dotyczących ich majątku.

Widać więc, że depozyt notarialny jest bardzo przydatny do zabezpieczenia wykonania różnego rodzaju transakcji i zobowiązań pomiędzy stronami.

Depozyt pieniężny w kancelarii notarialnej

Jak już wspomniano, w depozycie notarialnym najczęściej składa się środki pieniężne. W praktyce wygląda to tak, że w kancelarii notarialnej otwierane jest konto bankowe, na które strony wpłacają ustaloną kwotę pieniędzy.

Notariusz następnie blokuje tę kwotę na specjalnym rachunku - nie może z niej korzystać, a jej przeznaczenie zostało ściśle określone przez strony umowy depozytowej. Kwota ta może zostać w każdej chwili zwolniona tylko na rzecz osoby uprawnionej po spełnieniu wcześniejszych warunków.

Korzyści z deponowania gotówki

Zdeponowanie pieniędzy w kancelarii notarialnej daje kilka istotnych korzyści:

 • Środki są bezpiecznie przechowywane i objęte nadzorem notariusza;
 • Notariusz jest bezstronnym, zaufaną stroną transakcji;
 • Strony unikają bezpośrednich rozliczeń gotówkowych między sobą;
 • Łatwa obsługa bez konieczności posiadania rachunku bankowego.
Wartość depozytu Koszt
Do 3 tys. zł 20 zł
3-10 tys. zł 50 zł
10-30 tys. zł 100 zł
powyżej 30 tys. zł 0,5% wartości

Powyższa tabela przedstawia orientacyjne koszty depozytu pieniężnego w zależności od składanej kwoty. Jak widać opłaty są niskie w stosunku do bezpieczeństwa transakcji jakie gwarantuje taki depozyt notarialny.

Czytaj więcej: Jak ustalić numer księgi wieczystej? Kompletna instrukcja i porady

Koszty złożenia depozytu notarialnego

Koszty złożenia depozytu notarialnego składają się z dwóch opłat:

 • Opłaty skarbowej - wynosi ona 5% od wartości odprowadzanego podatku od czynności cywilnoprawnych z umowy depozytu. W 2023 r. jest to 0,5% wartości przedmiotu depozytu, lecz nie więcej niż 1 000 zł.
 • Wynagrodzenia notariusza - ustalane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i zależy od wartości przedmiotu depozytu. Wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset zł.

Całkowity koszt depozytu notarialnego to więc łączna kwota opłaty skarbowej i taksy notarialnej. Ponadto jeśli przedmiotem depozytu jest gotówka, bank pobiera dodatkową prowizję za wpłatę na rachunek depozytowy.

Należy jednak podkreślić, że koszty złożenia depozytu są niewspółmiernie niskie w stosunku do korzyści jakie daje takie zabezpieczenie transakcji. Warto więc rozważyć tę opcję.

Zasady składania depozytu notarialnego

Depozyt notarialny: co to jest, ile kosztuje, koszt depozytu notarialnego

Aby prawidłowo złożyć depozyt notarialny, należy przede wszystkim zawrzeć stosowną umowę depozytową w formie aktu notarialnego. Powinna ona zawierać:

 • Dane stron umowy;
 • Oznaczenie przedmiotu depozytu;
 • Wartość deponowanych rzeczy lub pieniędzy;
 • Cel złożenia depozytu i warunki jego zwrotu;
 • Czas trwania umowy;
 • Wysokość wynagrodzenia notariusza.

Najważniejsze jest określenie warunków wydania depozytu, czyli kiedy i która ze stron może go odebrać. Zazwyczaj depozyt notarialny wydaje się po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie świadczeń, np. protokołu odbioru prac remontowych czy aktu notarialnego sprzedaży domu.

Kto może złożyć depozyt notarialny?

Z depozytu notarialnego mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, czyli:

 • Obywatele polscy;
 • Cudzoziemcy;
 • Spółki;
 • Fundacje i stowarzyszenia;
 • Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub społeczną.

Stronami umowy depozytu notarialnego mogą więc być np. osoby fizyczne kupujące lub sprzedające nieruchomość, pracodawca i pracownik, deweloper i kupujący mieszkanie, fundacja i darczyńca. Ograniczeniem jest tylko zdolność takich podmiotów do czynności prawnych.

Kto może odebrać depozyt notarialny?

Depozyt notarialny może odebrać wyłącznie osoba wskazana w umowie jako uprawniona do jego odbioru po spełnieniu określonych warunków. Najczęściej są wymienione konkretne osoby, które mogą dokonać zwrotu depozytu, np. kupujący po wpłacie całej ceny sprzedaży nieruchomości.

Odbiór gotówki lub przedmiotów z depozytu notarialnego wymaga przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie świadczeń lub zaistnienie innych przesłanek umownych. Na tej podstawie notariusz podejmuje decyzję o zwrocie depozytu dla danej osoby.

W przypadku śmierci którejkolwiek ze stron umowy, prawo do odbioru depozytu przechodzi na jej spadkobierców lub następców prawnych.

Co w przypadku nieodebrania depozytu?

Jeśli przez dłuższy czas nikt nie zgłasza się po odbiór depozytu notarialnego, notariusz wzywa strony umowy do jego odbioru. Jeśli nikt się nie zgłasza, notariusz ma prawo po upływie terminu przedawnienia roszczeń przekazać zdeponowane środki na cele społeczne.

Jak długo przechowuje się depozyt notarialny?

Długość przechowywania przez notariusza przedmiotów lub środków w depozycie notarialnym określają w umowie jej strony. Termin ten może wynosić od kilku dni lub tygodni do kilku lat.

W praktyce najczęściej depozyt notarialny składa się na okres od 3 do 12 miesięcy. Wynika to z faktu, że służy on zabezpieczeniu umów, w ramach których strony mają kilka miesięcy lub maksymalnie rok na wykonanie wzajemnych świadczeń.

Jeżeli warunki umowy nie zostaną spełnione w ciągu roku lub dwóch lat, notariusz wzywa strony depozytu do jego odbioru. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń nieodebrane przedmioty lub środki przechodzą na cele charytatywne.

Podsumowanie

Depozyt notarialny to forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań poprzez zdeponowanie pieniędzy lub kosztowności w kancelarii notarialnej. Może dotyczyć np. transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, pożyczki czy zapłaty czynszu. Zwykle składa się go na okres od kilku miesięcy do roku.

Koszty złożenia depozytu notarialnego to opłata skarbowa w wysokości 0,5% jego wartości (maksymalnie 1 tys. zł) oraz wynagrodzenie notariusza ustalane w oparciu o przepisy – od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. W przypadku depozytu pieniężnego dolicza się jeszcze prowizję za wpłatę na rachunek.

Osoby fizyczne i prawne deponując środki lub przedmioty wartościowe w kancelarii notarialnej zyskują pewność ich bezpiecznego przechowania oraz neutralnej obsługi transakcji przez zaufaną stronę, jaką jest notariusz. Po spełnieniu ustalonych warunków notariusz zwraca depozyt uprawnionej do tego osobie.

Podsumowując, depozyt notarialny to niedrogie i skuteczne zabezpieczenie wielu umów i transakcji, dlatego warto rozważyć skorzystanie z takiej opcji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak rozwijać startupy blockchainowe: Porady dla przedsiębiorców
 2. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 3. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 4. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
 5. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły