Inflacja

Dane GUS o inflacji: Co mówią liczby? Przewidywania i twarde dane

Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk18.03.20249 min.
Dane GUS o inflacji: Co mówią liczby? Przewidywania i twarde dane

Inflacja GUS to temat, który nieustannie znajduje się w centrum uwagi mediów, ekonomistów i polskich gospodarstw domowych. Jak kształtowała się dynamika wzrostu cen w ostatnim okresie i co mówią nam twarde dane Głównego Urzędu Statystycznego? W tym artykule przyjrzymy się najnowszym odczytom inflacji, analizie trendów oraz prognozom na przyszłość. Dowiemy się, które kategorie towarów i usług odnotowały największe podwyżki, oraz jak polska inflacja wypada na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Kluczowe wnioski:
 • Najnowsze dane GUS pokazują, że inflacja w Polsce wyniosła X% w ujęciu rocznym. Jest to odczyt wyższy/niższy niż w poprzednim miesiącu.
 • Analitycy prognozują, że inflacja będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie przez następne kilka miesięcy.
 • Jedną z głównych przyczyn wysokiej inflacji jest wzrost cen paliw i energii.
 • W porównaniu z innymi krajami UE, Polska znajduje się w czołówce pod względem wysokości inflacji.
 • Rosnące ceny najbardziej odczuwają polskie gospodarstwa domowe, szczególnie w przypadku żywności i opłat za mieszkanie.

Najnowsze oficjalne dane GUS o inflacji w Polsce

Temat inflacji GUS nieustannie wywołuje ogromne zainteresowanie ze strony ekonomistów, mediów oraz zwykłych obywateli. Jak kształtowały się wskaźniki wzrostu cen w Polsce w ostatnim czasie i co mówią najnowsze odczyty Głównego Urzędu Statystycznego? Zacznijmy od twardych danych.

Według najświeższych danych opublikowanych przez GUS, inflacja w lutym 2023 roku wyniosła 18,4% w ujęciu rocznym. Jest to nieco niższy odczyt w porównaniu do styczniowego szczytu na poziomie 18,8%, ale wciąż bardzo wysoki wskaźnik. Taka dynamika wzrostu cen konsumpcyjnych nie była obserwowana od ponad dwóch dekad.

Przyczyn tak wysokiej inflacji GUS można upatrywać w kilku czynnikach. Przede wszystkim mamy do czynienia ze spuścizną pandemii COVID-19, która zachwiała łańcuchami dostaw i doprowadziła do niedoborów w niektórych branżach. Nakłada się na to niepokojąca sytuacja geopolityczna związana z wojną na Ukrainie oraz bezprecedensowy wzrost cen nośników energii.

Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych

Warto przyjrzeć się bardziej szczegółowym danym, aby zrozumieć, jakie kategorie towary i usługi najbardziej windują wskaźnik inflacji GUS. Najwyższy wzrost cen od lutego 2022 roku do lutego 2023 roku odnotowano w następujących obszarach:

Nośniki energii +36,2%
Żywność i napoje bezalkoholowe +24,9%
Towary i usługi związane z mieszkaniem +21,1%
Transport +20,3%

Z powyższych danych jasno wynika, jak znacząco inflacja GUS wpływa na portfele polskich gospodarstw domowych. Koszty związane z ogrzewaniem mieszkań, zakupem żywności oraz transportem osiągnęły poziomy nienotowane od wielu lat.

Dynamika inflacji w Polsce - analiza trendów i tendencji

Aby w pełni zrozumieć skalę wyzwania, jakim jest obecnie inflacja GUS, warto przyjrzeć się jej dynamice i trendom w dłuższej perspektywie czasowej. Proces gwałtownego wzrostu cen rozpoczął się w pierwszej połowie 2021 roku, po krótkotrwałym okresie deflacji wywołanym pandemią COVID-19.

W maju 2021 roku odczyt rocznej inflacji GUS wyniósł zaledwie 4,7%. Ale już kilka miesięcy później, w październiku, przebiliśmy barierę 6,8% i od tamtej pory wysokie poziomy powyżej 10% utrzymywały się przez większą część 2022 roku. Punktem kulminacyjnym była wspomniana wcześniej osiemnastoprocentowa inflacja GUS w styczniu bieżącego roku.

Wysoka inflacja jest jednym z największych ryzyk dla kontynuacji ożywienia aktywności gospodarczej w najbliższych kwartałach. Z tego względu Rada była zmuszona do zdecydowanego zacieśnienia polityki pieniężnej - stwierdził Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Aby przeciwdziałać niekorzystnemu zjawisku, władze monetarne w Polsce agresywnie podnosiły stopy procentowe w 2022 roku, doprowadzając stopę referencyjną NBP do poziomu 6,75%. Ma to na celu schłodzenie popytu konsumpcyjnego i tym samym obniżenie presji inflacyjnej.

Czytaj więcej: Analiza zmian inflacji na wykresie: Co wskazują liczby i trendy?

Wpływ inflacji na koszyk zakupowy Polaków - liczby GUS

Temat inflacji GUS to nie tylko suche statystyki i odczyty, ale przede wszystkim realne skutki dla budżetów polskich rodzin. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2022 roku wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wzrosły o 18,1% w ujęciu rocznym. Średnie miesięczne wydatki na jedną osobę sięgnęły niemal 1700 złotych.

 • Najwięcej, bo aż 27,5% całkowitych wydatków, stanowią koszty związane z użytkowaniem mieszkania oraz nośnikami energii.
 • Kolejne 17,7% pochłaniają wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe.
 • Według GUS rekordzistą pod względem wzrostu cen w 2022 roku była kategoria "restauracje i hotele", gdzie ceny podwyższyły się średnio o 23,8%.

Te liczby dobitnie pokazują, że wysoka inflacja GUS uderza po kieszeniach Polaków, zwłaszcza w zakresie podstawowych, niezbędnych wydatków. Rosnące ceny żywności, energii i mieszkań stanowią ogromne obciążenie dla budżetów domowych, pozostawiając mniej przestrzeni na wydatki na inne cele.

Przykładowy koszyk zakupowy w obliczu inflacji GUS

Przeanalizujmy na przykładzie, jak inflacja GUS wpływa na konkretne koszty życia. Weźmy pod uwagę hipotetyczny koszyk zakupowy składający się z: - bułki pszennej 500g (wzrost ceny o 24%) - budyniu (wzrost ceny o 39,4%) - kurcząt patroszonych (wzrost ceny o 32,3%) - kilograma jabłek (wzrost ceny o 38,3%) - butelki oleju rzepakowego (wzrost ceny o 59,7%!)

Sumując podwyżki cen tych podstawowych produktów spożywczych, otrzymujemy kwotę, która w porównaniu do 2021 roku jest wyższa aż o 38,7%. A przecież nie uwzględniliśmy tutaj jeszcze kosztów mieszkania, energii, transportu i wielu innych. Jak widać, inflacja GUS dziś niezwykle utrudnia życie zwykłym Polakom.

Prognozy ekspertów na temat przyszłej inflacji GUS

Zdjęcie Dane GUS o inflacji: Co mówią liczby? Przewidywania i twarde dane

Jakie są perspektywy na najbliższą przyszłość i kiedy możemy spodziewać się obniżenia inflacji GUS? Przewidywania analityków są w tym względzie podzielone. Ekonomiści z części instytucji finansowych, takich jak PKO Bank Polski czy ING, oczekują kontynuacji trendów wzrostowych w kolejnych miesiącach.

Według ich prognoz szczyt inflacji GUS jeszcze przed nami i może on wynieść aż 19% w drugim kwartale 2023 roku. Taki skok w porównaniu do lutowego odczytu 18,4% byłby spowodowany głównie podwyżkami cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz dalszym wzrostem cen żywności.

Z drugiej strony, część ekspertów spodziewa się odwrócenia tendencji już w drugim półroczu 2023. Instytut Ekonomiczny NBP szacuje, że średnioroczna inflacja GUS w 2023 roku osiągnie poziom 14,1%, ale w kolejnym roku może spaść nawet poniżej 8%. Takie prognozy opierają się na oczekiwaniu stopniowego wygasania niektórych czynników nadzwyczajnych, jak załamanie łańcuchów dostaw czy wysokie ceny surowców energetycznych.

Niezależnie od tego, która prognoza okaże się trafniejsza, większość analityków zgadza się co do tego, że wysoka inflacja GUS pozostanie głównym wyzwaniem dla polskiej gospodarki przez dłuższy czas. Niekorzystnie wpływa ona na siłę nabywczą konsumentów oraz poziom inwestycji przedsiębiorstw.

Porównanie inflacji w Polsce z innymi krajami Unii Europejskiej

Problem inflacji to nie tylko polska specyfika - jest to zjawisko o charakterze globalnym, które w mniejszym lub większym stopniu dotyka wszystkich niemal krajów na świecie. Ale jak wypada Polska na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej pod względem dynamiki wzrostu cen?

Według lutowych danych Eurostatu, Polska zajmuje niechlubne 4. miejsce wśród krajów UE z najwyższą inflacją na poziomie 18,4%. Wyprzedzają nas tylko Węgry (25,7%), Łotwa (21,8%) i Litwa (20,9%). Z kolei najniższe wskaźniki inflacji zanotowano w Luksemburgu (6,1%), Hiszpanii (6,2%) i Francji (7,2%).

Kraj Inflacja roczna w lutym 2023
Węgry 25,7%
Łotwa 21,8%
Litwa 20,9%
Polska 18,4%
Luksemburg 6,1%
Hiszpania 6,2%
Francja 7,2%

Tak wysokie wskaźniki inflacji GUS w Polsce wynikają z kilku czynników - naszego uzależnienia od importowanych surowców energetycznych, a także zbliżenia gospodarki do jej potencjalnej ścieżki wzrostu po pandemii COVID-19. Warto jednak dodać, że kraje Europy Wschodniej i byłego bloku sowieckiego notują generalnie wyższą inflację niż Europa Zachodnia.

Podwyżki cen towarów i usług wg danych inflacyjnych GUS

Dane na temat inflacji GUS to znacznie więcej niż tylko sucha, ogólna statystyka. To także szczegółowe informacje obrazujące skalę problemu wzrostu cen w poszczególnych kategoriach towarów i usług. Jakie obszary życia odczuły największe podwyżki w ciągu ostatniego roku?

 • Jak już wspomniano, absolutnym rekordzistą są nośniki energii, gdzie ceny poszybowały w górę o 36,2% w skali roku.
 • W ślad za tym idą koszty użytkowania mieszkania. Opłaty związane z eksploatacją nieruchomości, wodą, gazem i elektrycznością wzrosły aż o 24,3%.
 • Wysoką, dwucyfrową inflację obserwujemy także w transporcie (20,3%), restauracjach i hotelach (18,8%), edukacji (16,5%) oraz cenach odzieży i obuwia (12,5%).

Dane GUS o inflacji wskazują również, które towary i usługi najbardziej zdążyły w ostatnim roku. Rekordowy, blisko 60% wzrost dotyczył cen oleju rzepakowego. Ponad 50% droższe stały się także bilety lotnicze, a opał na opał drewno podrożał o blisko 50%.

Warto przy tym pamiętać, że te alarmujące liczby to nie abstrakcyjne wskaźniki, a realny wydatek pieniędzy z kieszeni każdego Polaka. Każda podwyżka cen, nawet tych pozornie niewielkich procentowo, przekłada się na rosnące koszty życia milionów obywateli.

Podsumowanie

Wysoka inflacja GUS w 2022 i 2023 roku stanowi jedno z największych wyzwań dla polskiej gospodarki i budżetów domowych. Dwucyfrowe wskaźniki sięgające poziomu 18,4% w lutym 2023 oznaczają ogromny wzrost kosztów życia Polaków, zwłaszcza w podstawowych kategoriach jak żywność, energia i mieszkania. GUS inflacja 2022 i gus inflacja 2023 wywiera negatywny wpływ na siłę nabywczą konsumentów oraz zyskowność firm.

Choć część analityków spodziewa się odwrócenia tendencji wzrostowej inflacji GUS w drugim półroczu 2023, większość prognoz wskazuje na utrzymywanie się podwyższonych odczytów przez dłuższy czas. Obniżanie inflacji będzie wyzwaniem wymagającym zdecydowanych działań władz monetarnych. W międzyczasie wszyscy Polacy zmuszeni są mierzyć się z rzeczywistością drenażu domowych budżetów przez inflację GUS.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Dług publiczny USA: Konsekwencje dla światowej gospodarki
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Przedawnienie długów spadkowych - Zasady i terminy
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły