Długi

Co to jest masa spadkowa i co wchodzi w jej skład

Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk23.01.20246 min.
Co to jest masa spadkowa i co wchodzi w jej skład

Co to jest masa spadkowa to pytanie, które nasuwa się wielu osobom w momencie śmierci bliskiej osoby. Masa spadkowa to nic innego jak majątek, który pozostawił po sobie zmarły. W jej skład wchodzą ruchomości, nieruchomości, oszczędności, dzieła sztuki, biżuteria, akcje i obligacje oraz wszelkie inne prawa majątkowe, które przysługiwały spadkodawcy. Prawidłowe zrozumienie czym jest masa spadkowa oraz co wchodzi w jej skład jest kluczowe dla prawidłowego przeprowadzenia procesu spadkowego.

Kluczowe wnioski:
 • Masa spadkowa to majątek pozostawiony przez zmarłego, na który składają się ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe.
 • Prawidłowe zrozumienie masy spadkowej ułatwia przeprowadzenie procesu spadkowego.
 • W skład masy spadkowej wchodzą między innymi: pieniądze, biżuteria, dzieła sztuki, akcje i obligacje.
 • Masa spadkowa jest przedmiotem dziedziczenia - przechodzi na spadkobierców zmarłego.
 • Należy odróżnić pojęcie masy spadkowej od majątku wspólnego małżonków.

Co to jest masa spadkowa?

Masa spadkowa to nic innego jak majątek, który pozostawił po sobie zmarły. W jej skład wchodzą wszelkie aktywa, które należały do spadkodawcy w chwili śmierci. Obejmuje ona zatem rzeczy ruchome (np. meble, biżuterię, oszczędności), nieruchomości (mieszkania, domy, działki), udziały w spółkach, akcje, obligacje, wierzytelności, prawa autorskie i licencje. Krótko mówiąc, masa spadkowa to cały dorobek majątkowy osoby zmarłej.

W skład masy spadkowej wchodzą również długi spadkodawcy, czyli np. niespłacone kredyty bankowe, zaległości podatkowe czy alimentacyjne. Niektórzy błędnie zakładają zatem, że masa spadkowa to tylko "czysty" majątek. Tymczasem jest to zarówno aktywa, jak i pasywa spadkodawcy.

Co nie wchodzi w skład masy spadkowej?

Warto pamiętać, że do masy spadkowej nie wlicza się składników majątku, które z mocy prawa nie podlegają dziedziczeniu. Są to na przykład:

 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego (emerytury, renty),
 • odszkodowania,
 • stypendia,
 • dodatki mieszkaniowe i inne świadczenia socjalne przyznane zmarłemu.

Powyższe składniki majątku wygasają z chwilą śmierci osoby uprawnionej.

Kto dziedziczy masę spadkową?

Masa spadkowa trafia do osób najbliższych zmarłemu, czyli spadkobierców. Są nimi przede wszystkim członkowie rodziny, ale może to być również każda inna osoba, którą spadkodawca wskazał jako spadkobiercę w testamencie.

Kolejność dziedziczenia wygląda następująco:

 1. dzieci (również przysposobione) oraz ich zstępni,
 2. małżonek,
 3. rodzice,
 4. rodzeństwo i ich zstępni,
 5. dziadkowie,
 6. pasierbowie (dzieci małżonka).

Oczywiście spadkodawca ma prawo sporządzić testament i samodzielnie zdecydować, kto odziedziczy jego majątek. Może w nim wskazać konkretne osoby lub instytucje (fundacje, stowarzyszenia) oraz określić, w jakich proporcjach mają dziedziczyć masę spadkową.

Czytaj więcej: Krajowy Rejestr Długów - zweryfikuj się i sprawdź wpis!

Jakie są rodzaje masy spadkowej?

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje masy spadkowej:

 1. spadek - obejmuje tylko składniki majątku należące wyłącznie do zmarłego,
 2. masa spadkowa z dobrami wspólnymi - oprócz osobistego majątku spadkodawcy zawiera również połowę majątku wspólnego małżonków (wspólnota majątkowa).

W tym drugim przypadku konieczny jest więc wcześniejszy podział majątku pomiędzy żyjącego małżonka a spadkobierców. Dopiero wtedy będzie można dokładnie określić, co wchodzi w skład masy spadkowej po zmarłym.

Jak uniknąć podziału masy spadkowej?

Co to jest masa spadkowa i co wchodzi w jej skład

Aby uniknąć podziału masy spadkowej, spadkodawca może sporządzić ważny prawnie testament. W nim powinien wydziedziczyć niepożądane osoby, które w przeciwnym razie odziedziczyłyby część majątku z mocy prawa (np. rodzeństwo). Następnie spadkodawca może przekazać całość majątku wybranej osobie, którą ustali jako jedynego spadkobiercę.

Innym sposobem na uniknięcie podziału jest zapisanie w testamencie tzw. zapisu windykacyjnego. Jest to rozporządzenie, w którym spadkodawca przekazuje konkretną rzecz (np. mieszkanie) wybranemu spadkobiercy. Tym samym reszta masy spadkowej zostanie podzielona według ustawy pomiędzy pozostałych spadkobierców.

Kto odpowiada za długi spadkowe?

Za zobowiązania, które wchodzą w skład masy spadkowej, odpowiadają solidarnie wszyscy spadkobiercy. Oznacza to, że wierzyciele spadku mogą żądać spłaty całości długów od dowolnego spadkobiercy. Ten z kolei ma prawo domagać się od pozostałych zwrotu części kwoty proporcjonalnie do wartości otrzymanego spadku.

Istnieją jednak sposoby na ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobierca może np. złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas będzie odpowiadał za długi jedynie do wartości odziedziczonego majątku.

Pamiętajmy, że zrozumienie istoty masy spadkowej oraz tego, co się na nią składa, jest kluczowe dla prawidłowego rozliczenia spadku po zmarłym.

Podsumowanie

Artykuł wyjaśnia, czym jest masa spadkowa oraz co wchodzi w jej skład. Przedstawia ona ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które nie wygasły z jego śmiercią. Obejmuje zatem ruchomości, nieruchomości, oszczędności, dzieła sztuki, akcje i obligacje - generalnie cały majątek należący do spadkodawcy. Nie wszystkie jednak składniki wchodzą w skład spadku - nie zalicza się do niego np. świadczeń emerytalno-rentowych czy zasiłków.

Dowiadujemy się również, że za długi spadkowe odpowiadają solidarnie wszyscy spadkobiercy. Mogą oni ograniczyć swoją odpowiedzialność przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Artykuł tłumaczy też, jak za pomocą testamentu uniknąć podziału majątku i przekazać go jednej osobie. Omawia ponadto kwestię masy spadkowej z dobrami wspólnymi małżonków.

Czytelnicy z pewnością lepiej zrozumieją teraz zawiłe kwestie związane ze spadkobraniem. Poznają definicję i składniki masy spadkowej, dowiadują się kto za nią odpowiada i jak można ją dzielić bądź łączyć. Artykuł dostarcza wielu cennych informacji przydatnych w praktyce, zwłaszcza przy rozliczaniu spadku.

Podsumowując, po jego przeczytaniu Czytelnik powinien dobrze orientować się co wchodzi w skład masy spadkowej i jak ona funkcjonuje. Zagadnienie spadków bywa skomplikowane, więc wartościowe jest usystematyzowanie wiedzy w tym temacie w przystępnej formie - na co pozwala omawiany tekst.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Przyszłość elektrowni jądrowych w Polsce: Analiza i prognozy
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Leasing na ryczałcie - Korzyści, warunki, najnowsze informacje
 4. Skrócenie okresu kredytowania czy zmniejszenie raty? Jak to zrobić?
 5. PKO BP - Kredyt gotówkowy - Oferta kredytowa online - Pożyczka
Autor Patryk Błaszczyk
Patryk Błaszczyk

Hej, jestem Patryk i serdecznie witam Was na moim blogu poświęconym tematyce finansowej. Finanse to obszar, który może być skomplikowany, ale moim celem jest uczynienie go bardziej dostępnym i zrozumiałym.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły