Cesja wierzytelności na rzecz banku - ubezpieczenie mieszkania z cesją

Cesja wierzytelności na rzecz banku - ubezpieczenie mieszkania z cesją
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk16.11.2023 | 6 min.

Cesja wierzytelności na rzecz banku to częsty wymóg stawiany przez banki przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Polega on na przeniesieniu prawa do otrzymania odszkodowania z umowy ubezpieczenia nieruchomości na bank, który udzielił kredytu. Dzięki temu bank zabezpiecza się na wypadek zniszczenia nieruchomości i ma pewność, że w razie takiej sytuacji, otrzyma pieniądze z polisy ubezpieczeniowej. Warto jednak pamiętać, że mimo cesji, to właściciel nieruchomości nadal odpowiada za jej ubezpieczenie.

Kluczowe wnioski:
 • Cesja wierzytelności na rzecz banku oznacza przekazanie prawa do odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku.
 • Mimo cesji, odpowiedzialność za ubezpieczenie nieruchomości spoczywa nadal na kredytobiorcy.
 • Bank nie może sam ustalić warunków polisy ubezpieczeniowej objętej cesją.
 • Nie wszystkie polisy ubezpieczeniowe muszą być objęte cesją na rzecz banku.
 • Mimo cesji wierzytelności, kredytobiorca nadal ma prawo do części odszkodowania.

Co to jest cesja wierzytelności na rzecz banku?

Cesja wierzytelności na rzecz banku oznacza przeniesienie prawa do otrzymania odszkodowania z umowy ubezpieczenia nieruchomości na bank, który udzielił kredytu hipotecznego. Jest to częsty wymóg stawiany przez banki przy zaciąganiu kredytu zabezpieczonego hipoteką. Dzięki cesji bank zabezpiecza się na wypadek zniszczenia nieruchomości i ma pewność, że w razie takiej sytuacji, otrzyma pieniądze z polisy ubezpieczeniowej.

Kredytobiorca podpisując umowę cesji, przekazuje bankowi prawo do otrzymania odszkodowania z polisy ubezpieczenia nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku zniszczenia domu czy mieszkania, bank - a nie kredytobiorca - otrzyma pieniądze z ubezpieczenia.

Korzyści i zagrożenia z cesji

Z punktu widzenia banku, cesja wierzytelności jest korzystna, ponieważ zapewnia zwrot części lub całości pozostałego kredytu w przypadku zniszczenia nieruchomości. Jednak dla kredytobiorcy może to oznaczać dodatkowe ryzyko finansowe, jeśli odszkodowanie nie pokryje całej kwoty kredytu.

Dlatego warto zwracać uwagę na warunki cesji i ustalać z bankiem, jaka część odszkodowania z polisy przysługuje kredytobiorcy. Dobrze jest też wybrać polisę z wysoką sumą ubezpieczenia, by w razie szkody, starczyło środków zarówno dla banku, jak i kredytobiorcy.

Jakie są zasady ubezpieczania nieruchomości z cesją?

Ubezpieczając nieruchomość objętą cesją na rzecz banku, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim, mimo przeniesienia prawa do odszkodowania, to kredytobiorca w dalszym ciągu ponosi odpowiedzialność za ubezpieczenie nieruchomości.

Oznacza to, że kredytobiorca sam wybiera towarzystwo ubezpieczeniowe i ustala szczegóły polisy - zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, okres ubezpieczenia. Bank nie może samodzielnie tego ustalić. Jednak polisa musi zapewniać ochronę co najmniej od ognia i innych zdarzeń losowych.

Kredytobiorca musi też terminowo opłacać składki ubezpieczeniowe przez cały okres kredytowania i przedstawiać bankowi potwierdzenie zapłaty. Brak ciągłości ochrony ubezpieczeniowej może skutkować wypowiedzeniem umowy kredytu przez bank.

Ubezpieczenie nieruchomości w praktyce

W praktyce, przy wyborze ubezpieczenia nieruchomości objętej cesją, trzeba zwrócić uwagę aby:

 • Suma ubezpieczenia pokrywała co najmniej wartość kredytu
 • Zakres ochrony obejmował minimum ogień, huragan, powódź i inne żywioły
 • Ubezpieczenie było bez regresu, aby zmniejszyć ryzyko odmowy wypłaty odszkodowania

Spełnienie tych warunków zapewni właściwą ochronę nieruchomości i pozwoli uniknąć problemów w przypadku szkody.

Czytaj więcej: PKO BP oddziały we Wrocławiu - adresy i godziny otwarcia

Kiedy bank żąda cesji z umowy ubezpieczenia mieszkania?

Cesja wierzytelności na rzecz banku jest wymagana przede wszystkim przy kredytach hipotecznych i pożyczkach zabezpieczonych hipoteką. Wynika to z faktu, że nieruchomość stanowi zabezpieczenie spłaty takiego kredytu.

Bank zawsze będzie wymagał przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, jeśli:

 • Udziela kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu
 • Udziela kredytu hipotecznego na budowę domu
 • Udziela kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego hipoteką
 • Restrukturyzuje już zaciągnięty kredyt hipoteczny

Cesja dotyczy zarówno pierwszej, jak i każdej kolejnej umowy ubezpieczenia nieruchomości w okresie spłaty kredytu hipotecznego.

Jakich polis nie obejmuje cesja wierzytelności na rzecz banku?

Cesja wierzytelności na rzecz banku zazwyczaj nie obejmuje kilku rodzajów polis ubezpieczeniowych:

 • Ubezpieczenia od utraty pracy kredytobiorcy - świadczenie wypłacane jest kredytobiorcy
 • Ubezpieczenia na życie kredytobiorcy - świadczenie wypłacane jest rodzinie
 • Ubezpieczenia ruchomości domowych - ochrona nie obejmuje nieruchomości
 • Ubezpieczenia OC - nie dotyczy szkód w mieniu kredytobiorcy

Tego typu polisy służą dodatkowej ochronie interesów kredytobiorcy i jego bliskich, więc prawa z tych umów pozostają po stronie ubezpieczonego.

Czy po cesji wierzytelności nadal mam prawo do odszkodowania?

Mimo cesji wierzytelności na rzecz banku, kredytobiorca w dalszym ciągu zachowuje prawo do części odszkodowania z umowy ubezpieczenia nieruchomości. Sytuacja zależy jednak od rodzaju szkody.

Jeśli szkoda jest częściowa - np. zalanie mieszkania, bank pobierze część odszkodowania do wysokości swoich roszczeń z tytułu kredytu. Pozostała kwota należy się kredytobiorcy, aby mógł naprawić szkodę.

Przy szkodzie całkowitej, gdy nieruchomość nadaje się do rozbiórki, bank zaspokoi swoją należność z całości odszkodowania. Wówczas kredytobiorcy nie przysługuje dodatkowa część odszkodowania.

Jak wypowiedzieć cesję wierzytelności na rzecz banku?

Rezygnacja z cesji na rzecz banku jest możliwa tylko poprzez:

 • Całkowitą spłatę kredytu hipotecznego - wówczas wygasają zobowiązania kredytobiorcy wobec banku
 • Zamianę zabezpieczenia kredytu hipoteką na inne zabezpieczenie akceptowane przez bank

Kredytobiorca nie może jednostronnie zrezygnować z cesji ubezpieczenia na rzecz banku bez jego zgody. Może natomiast zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, o ile nowa polisa spełni wymogi banku.

Podsumowanie

Cesja wierzytelności na rzecz banku jest częstym wymogiem przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Polega na przeniesieniu prawa do odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości na bank finansujący zakup tej nieruchomości. Dzięki cesji na rzecz banku, bank zyskuje pewność, że w razie zniszczenia domu lub mieszkania, otrzyma środki na spłatę pozostałego kredytu hipotecznego.

Cesja na bank jest wymagana przez cały okres kredytowania i dotyczy każdej kolejnej umowy ubezpieczenia nieruchomości. Mimo cesji, odpowiedzialność za ciągłość ochrony ubezpieczeniowej spoczywa na kredytobiorcy. Musi on też pamiętać, aby polisa obejmowała co najmniej ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych oraz miała sumę ubezpieczenia pokrywającą minimum wartość kredytu.

Ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank daje instytucji finansującej pewność zwrotu środków w razie szkody, ale nie pozbawia kredytobiorcy prawa do części odszkodowania. Przy szkodzie częściowej, część świadczenia należy się bowiem właścicielowi nieruchomości, aby mógł dokonać napraw.

Cesja ubezpieczenia na rzecz banku jest więc korzystna dla obu stron, o ile polisa ubezpieczeniowa została skonstruowana z uwzględnieniem interesów zarówno banku, jak i kredytobiorcy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 2. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 3. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
 4. Jak Sprawdzić stan kupowanego mieszkania? - Twój ostateczny przewodnik po ocenie kondycji nabytego mieszkania
 5. Kalkulator kredytu samochodowego - Sprawdź ratę i koszty kredytu na zakup auta
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Ewelina Włodarczyk
Ewelina Włodarczyk

Finanse to obszar, który wpływa na nasze życie każdego dnia, dlatego chcę pomóc Wam w zrozumieniu go lepiej. Na tym blogu znajdziecie artykuły, porady oraz praktyczne wskazówki dotyczące oszczędzania, inwestowania i zarządzania budżetem. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły