Finanse

Cesja leasingu samochodu - umowa odsępnego leasingu - przejęcie leasingu

Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran29.12.20235 min.
Cesja leasingu samochodu - umowa odsępnego leasingu - przejęcie leasingu

Co to jest cesja leasingu to umowne przeniesienie praw i obowiązków z tytułu zawartej umowy leasingu na inny podmiot. W artykule omówimy krok po kroku proces oraz wymagania formalne cesji, a także wszystkie zalety, wady i ryzyka związane z przejmowaniem leasingu samochodu.

Kluczowe wnioski:

 • Cesja leasingu wymaga zgody finansującego oraz spełnienia określonych warunków.
 • Może być korzystna przy wcześniejszej spłacie leasingu lub problemach ze spłatą rat.
 • Wiąże się z kosztami prowizji oraz opłat administracyjnych.
 • Ryzykiem jest brak zgody firmy leasingowej lub niespełnienie kryteriów.
 • Warto dokładnie zapoznać się z umową i sprawdzić wiarygodność osoby przejmującej.

Co to jest cesja leasingu

Cesja leasingu to umowne przeniesienie praw i obowiązków leasingobiorcy na inną osobę lub firmę. Oznacza to, że dotychczasowy korzystający z leasingu przekazuje przedmiot umowy nowemu podmiotowi, który przejmuje dalsze spłaty rat leasingowych.

Stronami cesji leasingu są zatem:

 • dotychczasowy leasingobiorca (cedent)
 • nowy leasingobiorca (cesjonariusz)
 • finansujący (bank lub firma leasingowa)

Warunkiem dokonania cesji jest uzyskanie zgody firmy leasingowej, która pierwotnie sfinansowała leasing. Cesja nie może odbyć się bez jej aprobaty.

Kiedy dokonuje się cesji leasingu?

Typowymi sytuacjami, kiedy dochodzi do przeniesienia umowy leasingu są:

 • Wcześniejsza spłata leasingu - leasingobiorca spienięża pozostałe raty.
 • Problemy ze spłatą leasingu - trudności finansowe firmy lub osoby.
 • Zmiana profilu działalności firmy - leasing przestaje być potrzebny.
 • Wyjazd za granicę lub zmiana miejsca zamieszkania osoby fizycznej.

W praktyce zdarzają się też sytuacje, gdy nowy właściciel nabywa sam przedmiot leasingu (np. samochód) od dotychczasowego leasingobiorcy, a następnie przejmuje spłatę jego zobowiązań wobec firmy leasingowej w ramach cesji leasingu.

Wymagania formalne przy cesji leasingu

Cesja leasingu wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków formalnych. Jest to związane przede wszystkim z ochroną interesów finansującego, aby mieć pewność, że nowy leasingobiorca jest wypłacalny.

Podstawowe wymogi przy cesji leasingu to:

 • Pisemna zgoda firmy leasingowej na cesję.
 • Podpisanie aneksu do pierwotnej umowy leasingu.
 • Wypełnienie wniosku o cesję leasingu.
 • Przedstawienie dokumentów potwierdzających wiarygodność finansową osoby przejmującej leasing.
 • Uiszczenie opłaty manipulacyjnej za dokonanie cesji.

Czasami finansujący w ramach zabezpieczenia swoich roszczeń żąda dodatkowych dokumentów, jak np. zaświadczenie o dochodach lub zeznania podatkowego osoby fizycznej. Firmy leasingowe oceniają zdolność do spłaty rat przyszłego leasingobiorcy.

Czytaj więcej: 5 Największych Sekretów Kredytów Hipotecznych

Zalety i wady cesji leasingu samochodu

Decyzja o przeniesieniu umowy leasingu samochodu na inną osobę nie jest łatwa. Warto rozważyć wszystkie za i przeciw takiego rozwiązania.

Główne zalety cesji leasingu auta to:

 • Możliwość pozbycia się długu przy problemach ze spłatą rat.
 • Szansa na wcześniejszą spłatę leasingu na korzystnych warunkach.
 • Pozyskanie gotówki przy atrakcyjnym leasingu (np. 0% wpłaty własnej).
 • Uniknięcie konieczności spłaty rat za niewykorzystany samochód.

Z drugiej strony cesja leasingu może okazać się niekorzystna. Do wad takiego rozwiązania należą:

 • Wysokie koszty manipulacyjne cesji.
 • Ryzyko nieuzyskania zgody finansującego.
 • Konieczność spłaty dotychczasowego zadłużenia przed przystąpieniem do cesji.
 • Możliwość przejęcia leasingu przez nierzetelną osobę lub firmę.

Największym minusem jest jednak fakt, że sprzedający traci prawo własności auta. W przeciwieństwie do spłaty zadłużenia i wykupu samochodu - przenosząc leasing tracimy go bezpowrotnie.

Koszty cesji umowy leasingu samochodu

Cesja leasingu samochodu - umowa odsępnego leasingu - przejęcie leasingu

Istotną kwestią przy przelewaniu praw z umowy są koszty cesji leasingu. Składają się na nie:

Prowizja za wcześniejszą spłatę leasingu 2-4% wartości początkowej auta
Opłata administracyjna za cesję 250 - 2 000 zł
Koszty dodatkowych dokumentów 100 - 300 zł

Całkowity koszt cesji leasingu samochodu wynosi zatem od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Trzeba mieć też na uwadze ewentualną marżę pośrednika, jeśli skorzystamy z jego usług przy odstępowaniu leasingu.

Jak prawidłowo przejąć leasing samochodu?

Aby professionally przeprowadzić proces przejęcia leasingu auta należy wykonać następujące kroki:

 1. Sprawdzić wiarygodność osoby przejmującej - ocena ryzyka finansowego.
 2. Uzgodnić warunki cesji z przyszłym leasingobiorcą.
 3. Złożyć wniosek o cesję wraz z wymaganymi załącznikami do firmy leasingowej.
 4. Otrzymać pisemną akceptację finansującego na cesję leasingu.
 5. Podpisać aneks do umowy leasingu samochodu.
 6. Przerejestrować auto na nowego właściciela.

Warto pamiętać o uregulowaniu wszystkich zaległości przed sfinalizowaniem transakcji cesji. Pozwoli to uniknąć komplikacji przy przenoszeniu leasingu samochodu.

Ryzyka przy przejmowaniu leasingu auta

Podstawowym ryzykiem przy przejmowaniu leasingu jest nieuzyskanie zgody finansującego na cesję umowy. Firmy leasingowe mogą odmówić, jeśli nowy leasingobiorca nie spełni określonych wymogów (np. odnośnie zarobków lub zdolności kredytowej).

Inne potencjalne ryzyka to:

 • Awaria lub wypadek samochodu tuż po przejęciu leasingu.
 • Utrata pracy lub gwałtowne pogorszenie się sytuacji finansowej leasingobiorcy.
 • Niespodziewany wzrost rat leasingu przy umowach ze zmiennym oprocentowaniem.
 • Przywłaszczenie auta przez poprzedniego właściciela lub leasingodawcę (w razie braku spłat).

W praktyce, przy zachowaniu należytej staranności, ryzyko niepowodzenia cesji leasingu samochodu jest niewielkie. Trzeba jednak liczyć się z możliwymi problemami i mieć awaryjny plan ich rozwiązania.

Podsumowanie

Cesja leasingu samochodu to przeniesienie praw i obowiązków z tytułu zawartej umowy na inny podmiot. W praktyce polega to na oddaniu leasingowanego auta nowemu leasingobiorcy, który spłaca dalej raty do firmy finansującej.

Aby skutecznie dokonać cesji, konieczna jest pisemna zgoda dotychczasowego leasingodawcy. Sam proces wiąże się z szeregiem formalności, wniosków do wypełnienia i opłat manipulacyjnych.

Zaletą cesji może być pozbycie się długu przy problemach ze spłatą rat leasingowych. Jednak oznacza to też utratę prawa do wykupu auta. Podstawowym ryzykiem jest brak akceptacji finansującego na przeniesienie umowy leasingu samochodu.

Przejmowanie leasingu auta na siebie jest zatem decyzją, którą trzeba dobrze przemyśleć. Szczególnie istotna jest ocena własnej zdolności kredytowej i wiarygodności finansowej osoby zainteresowanej cesją leasingu samochodu.

Najczęstsze pytania

Tak, cesja leasingu samochodu na członka najbliższej rodziny (np. małżonka, rodzica) jest możliwa. Finansujący nie powinien mieć zastrzeżeń, o ile nowy leasingobiorca przedstawi dokumenty potwierdzające zdolność do spłaty rat.

Firmy leasingowe zwykle rozpatrują wnioski o cesję leasingu samochodu w ciągu 1-2 tygodni. W tym czasie analizują zdolność kredytową nowego leasingobiorcy i podejmują decyzję.

Przy wcześniejszym wykupie leasingu samochodu finansujący najczęściej pobiera prowizję w wysokości kilku procent wartości auta. Dotyczy to również sytuacji spłaty przy cesji leasingu.

Podatek PCC od cesji praw z umowy leasingu samochodu powinien opłacić nowy leasingobiorca (cesjonariusz), na którego przenoszone są prawa i obowiązki.

Tak, jest możliwe wycofanie złożonego już wniosku i rezygnacja z cesji leasingu auta. Kluczowe jest odwołanie go przed podpisaniem aneksu akceptującego przeniesienie umowy przez finansującego.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Synonimy efektywności biznesowej: Klucz do sukcesu?
 2. Czy warto się spotkać z ekspertem kredytowym?
 3. Opinie o dam pożyczkę: Dampozyczke.pl vs Dam Pożyczkę.pl
 4. Kredyt hipoteczny rata malejąca - kalkulator online, oblicz ratę
 5. Jak wypełnić pole identyfikacja zobowiązania PIT-4 i PCC-3? Poradnik 2023
Autor Łukasz Baran
Łukasz Baran

Finanse to temat, który jest ważny dla każdego z nas, a ja chcę pomóc Wam w lepszym ich zrozumieniu i zarządzaniu. Tutaj znajdziecie analizy rynków finansowych, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania stabilności finansowej.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły